Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yrityksen sisältömarkkinointi Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä, osa 1

839 views

Published on

Yrityksen sisältömarkkinointi Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä, osa 1
16.12.2014 Helsingissä
Kielikone Oy

Sisältö:
Aktiivinen kysyntäpohjainen myynti
Sisältömarkkinointi ja -strategia
Suomalaiset sosiaalisen median palveluissa
Verkkopersoona ja vertaisena verkossa
Kurkistusviestintä ja digitaalinen jalanjälki
Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä

Published in: Education
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/Ri82M ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Yrityksen sisältömarkkinointi Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä, osa 1

 1. 1. Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi1 Yrityksen sisältömarkkinointi Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä, osa 1 Kielikone Oy 16.12.2014
 2. 2. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Päivän ohjelma •Klo 09.00-10.30 puheenvuoro yrityksen sisältömarkkinoinnista •Klo 10.30-10.45 kahvitauko •Klo 10.45-12.00 puheenvuoro yrityksen sisältömarkkinoinnista •Klo 12.00-13.00 lounastauko •Klo 13.00-14.30 syventävä sisältömarkkinoinnin käytännön koulutus •Klo 14.30-14.45 kahvitauko •Klo 14.45-16.00 syventävä sisältömarkkinoinnin käytännön koulutus 2
 3. 3. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Puheenvuoron aiheet •Aktiivinen kysyntäpohjainen myynti •Sisältömarkkinointi ja -strategia •Suomalaiset sosiaalisen median palveluissa •Verkkopersoona ja vertaisena verkossa •Kurkistusviestintä ja digitaalinen jalanjälki •Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä •Esittelyssä Facebook, Twitter ja LinkedIn 3
 4. 4. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi @PauliinaMakela 4 Hei! Olen sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löytää tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua! © Antti Keskitalo
 5. 5. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kinda Oy •kinda.fi •Twitter-vinkit #kindasome •Perustettu heinäkuussa 2010 5 © Antti Keskitalo
 6. 6. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Aktiivinen kysyntäpohjainen myynti •Läsnäolo verkossa ja sisältömarkkinointi takaavat löydettävyyden. •Asiakkaat löytävät netistä. •Asiakkaat oppivat uusia asioita ja verkostoituvat. •Asiakkaat saavat ja antavat suosituksia. •Asiakkaat ottavat sosiaalisen median kautta yhteyttä. 6
 7. 7. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Sisältömarkkinointi •Lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille hyödyllisen sisällön ja ratkaisujen jakamista blogikirjoitusten, tekstien, valokuvien, infografiikan, animaatioiden, piirrosten, videoiden, podcastien ja livestriimauksen avulla •Ole oma media, ole oman alasi mielipidejohtaja 7
 8. 8. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Sisältöstrategia •Ohjaa organisaation sisältömarkkinointia. •Luo laadukkaita, julkisia, reaaliaikaisia, pitkäikäisiä ja mobiileja verkkosisältöjä yleisölle avuksi sekä hyödyksi. •Sisältää kokeiluja, tarinankerrontaa, testailua sekä oppimista epäonnistumisista. •Saa organisaatiolle kasvua näkyvyydessä, ansaittua julkisuutta ja parempia tuloksia. •Saa yleisöt sitoutettua organisaation brändiin, rakastumaan sen sisältöön ja tekemään markkinointia sen puolesta. 8
 9. 9. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Sisältöstrategian suunnittelu •80% markkinoijista käyttää sisältömarkkinointia. •Vain 23% yrityksistä on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian. •Neljä suosituinta somepalvelua Suomessa ovat Facebook, YouTube, LinkedIn ja Twitter. •Kubo Oy teki Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 -tutkimuksen tänä vuonna ja julkaisi tulokset blogissa ja SlideSharessa. Vastaajia oli 200. 9 http://www.slideshare.net/KuboFinland/sisaltomarkkinoinnin- trendit-suomessa-2014-34072396 http://www.kubo.fi/tag/sisaltomarkkinoinnin-trendit-suomessa/
 10. 10. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Sosiaalisen median palvelut •Sosiaalisen median palvelut on tehty sisältöjen tuottamista, julkaisemista ja jakamista varten •Yhteisöllinen media mielummin kuin sosiaalinen media (engl. social media), Kotimaisten kielten tutkimuskeskus vuonna 2010: http://www.kotus.fi/index.phtml? s=3345 10
 11. 11. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa 11 Tilastokeskus 6.11.2014, korjattu 25.11.2014 Yhteisöpalvelujen suosio on kasvanut Suomessa edelleen. Tutkimuksen mukaan 51 prosenttia 16–89-vuotiaista oli seurannut yhteisöpalveluja viimeisten kolmen kuukauden aikana. Osuus on neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2013. Myös muun sosiaalisen median kuten blogien ja keskustelupalstojen käyttö yleistyy.
 12. 12. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Suomalaiset somessa 2013-2014 12 Carat Finland 8.8.2014 https://twitter.com/CaratFinland/status/497708538949406721
 13. 13. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Facebook-tilastoja maailmalta 13 http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/
 14. 14. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Facebook-tilastoja Suomesta 14 http://www.socialbakers.com/resources/reports/ regional/finland/2014/november/
 15. 15. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Twitter-tilastoja maailmalta 15 http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/
 16. 16. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Twitter-tilastoja Suomesta 16 http://www.toninummela.com/suomi-twitter/
 17. 17. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi LinkedIn-tilastoja maailmalta 17 http://press.linkedin.com/about
 18. 18. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi LinkedIn-tilastoja Suomesta 18 20.1.2014 http://www.slideshare.net/tuominenjaripekka/ linkedin-suomessa-infograafi-digipeople 19.9.2014 http://digitalistnetwork.com/700-000- suomalaisen-raja-linkedinissa-poikki-mita-sitten/
 19. 19. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Sosiaalinen objekti 19 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 20. 20. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Yhteisö muodostuu ja motivoituu toimimaan aiheen tai teeman ympärille 20 © Pauliina Mäkelä
 21. 21. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Askeleita kohti yhteisöllistä sisällöntuotantoa •Organisaation sosiaalisesta mediasta kiinnostuneet henkilöt ovat muutosagentteja. •Annetaan heille lupa innostua, inspiroitua, kasvattaa omaa tietotaitoaan aiheesta. •Annetaan heille lupa käyttää kaikkia välineitä. •Edelläkävijät ja muutosagentit vievät viestiä eteenpäin ja innostavat muita. •Hiljainen tieto tehdään näkyväksi, pois ihmisten päistä ja sähköposteista. •Sovitaan yhdessä yhteisistä pelisäännöistä ja roolituksista. 21
 22. 22. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Verkkopersoona 22 © Pauliina Mäkelä
 23. 23. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi23 Tarvitaan henkilökohtainen sähköpostiosoite © Pauliina Mäkelä
 24. 24. Profiilikuva Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi24 •Profiilikuva kertoo henkilöstä ja auttaa tunnistamaan kasvotusten •Facebookissa profiilikuva vaihtuu useammin kuin Twitterissä Bitstrips ! 2.12.2013 Faceq ! 11.10.2014
 25. 25. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi 360 asteen verkkoelämä 25 http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/ •Sanat x Teot x Verkostot •Mitä sinä sanot •Mitä sinä teet •Kuka kuulee
 26. 26. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kohtaamiset •Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminen valmiina kohtaamaan muita •Ole “elävä käyntikortti”! •Auta ja anna apua, niin saat apua! •Maine, arvostus ja tunnettuus •Aitous ja osaamiseen pohjautuva •Päätä, kuka ja millainen olet. Luo sellainen verkkopersoona ja toimi sen mukaisesti. 26
 27. 27. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Vertaisena verkossa 1/3 •Tiedon hankinta, jäsentely ja käsittely •Aineistojen kerääminen, esitysten luominen ja jakaminen •Uusien taitojen oppiminen ja reflektointi •Verkostoituminen, yhteistyön tekeminen, vertaispalautteen antaminen 27
 28. 28. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Vertaisena verkossa 2/3 •Jaetun asiantuntijuuden hyödyntäminen työskentely- ja oppimistilanteessa •Uudet ideat, ongelmanratkaisu •Auttaminen, vertaistuki •Innostuminen & innostaminen 28
 29. 29. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Vertaisena verkossa 3/3 •Yhdessä tekeminen tarvitsee yleensä tavoitteen, aikataulun ja fasilitaattorin. •Parvityöskentely (engl. swarming) •Joukkoistaminen (engl. crowdsourcing) eli yleisön/ yhteisön osallistaminen, työn ulkoistaminen ennalta määrittelemättömälle ryhmälle ihmisiä •Sorsastaminen eli hetkellinen avun ja ideoiden kyseleminen •Liveraportointi (engl. live reporting), kuratointi (engl. curating) •Uudet mahdollisuudet, vaikuttaminen & luottamus 29
 30. 30. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Kurkistusviestintää 30 © Pauliina Mäkelä
 31. 31. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Käyttämisen tasot: kiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä - aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja 31 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä© Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä sekä osallistumisen tasot: nukkuja - lurkkaaja - opportunisti - osallistuja - tekijä http://www.slideshare.net/miiak/yhteisomanagerointi
 32. 32. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Digitaalinen jalanjälki näkyy ja säilyy 32 © Pauliina Mäkelä © Pauliina Mäkelä
 33. 33. 1. Ole aito ja kiltti 2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 3. Hanki medialukutaito 4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino 5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju 6. Harkitse, mitä jaat 7. Kunnioita tekijänoikeuksia 8. Jaa, verkostoidu ja käytä joukkoistamista 9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi 10. Tiedosta tietoturvariskit Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä 33 © Pauliina Mäkelä Löytyy mikrokirjoista suomeksi Somepentujen käsikirjasta ja englanniksi The Junior Woodchuck Guide to Social Media https://wiki.metropolia.fi/display/mikrokirjat/Mikrokirjat
 34. 34. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Oma, toisen, yhteinen? •Käytä omia materiaaleja, pääset helpoimmalla. •Pyydä lupa toisen materiaalin käyttämiseen. •Käytä cc-lisenssoituja materiaaleja http:// creativecommons.fi/ •Käytä maksuttomia tai maksullisia kuvapankkeja. •Osaa tekijänoikeudet ja kunnioita niitä! •Verkkoon ei saa laittaa tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa ilman sen tekijän lupaa. Nettisivun/ blogin yms. kuvituksena ei saa käyttää kuvia, joiden käytölle ei ole tekijältä kysytty ja saatu lupaa. 34
 35. 35. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Voinko käyttää verkosta löytyvää materiaalia? •Tarkista, kuka on ladannut materiaalin verkkoon. Jos et pysty selvittämään nimimerkin takana toimivaa henkilöä, materiaali on todennäköisesti julkaistu ilman lupaa. Se, että materiaali on julkisesti saatavilla, ei tarkoita että julkaisijalla on lupa sitä käyttää. Jos käytät tällaista materiaalia ilman lupaa, syyllistyt tekijänoikeusrikkomukseen. •Jos käyttöä ei ole verkossa erikseen sallittu, sen käyttö ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty. 35
 36. 36. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Mitä osaat antaa eli viestiä toistuvasti? •Autan, näytän, opastan, johdatan •Kerron tarinoita, viihdytän •Luon uutta, kehitän •Luon tunnetiloja seuraajille/lukijoille •Annan (aistillisia tai esteettisiä) nautintoja  •Paljastan, herätän toimintaan •Suojelen, takaan •Pärjään, saavutan •Menestyn, rikastun •Teen sinut ylpeäksi •Mikä muu vaikuttamislupaus tuo minulle valtaa? •Lähde: http://new.livestream.com/Infocrea-fi/Talent-Megatreffit-2014/videos/52137163 36
 37. 37. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Oman osaamisen näkyväksi tekeminen •Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? •Millainen sisältöjen kuluttaja, jakaja ja tuottaja sekä verkostoituja olet? •Millaisia asiantuntijaverkostoja sinulla on? •Kuinka tuot omaa osaamistasi näkyväksi? •Kuinka paljon löytöjä jaat verkossa? •Hyödynnetäänkö osaamistasi organisaatiossa? 37 © Pauliina Mäkelä
 38. 38. Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi Ammatillinen ja sosiaalinen pääoma kasvuun •Muista avoin ja positiivinen asenne! Ole valmis omaksumaan uusia asioita. •Laita tieto liikkeelle, älä istu sen päällä. •Sosiaalisen median käyttö ja näkyminen verkossa on osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa. 38 © Pauliina Mäkelä

×