SlideShare a Scribd company logo

Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah

N
NurWahid25

Materi menganalisis ilmuwan muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah

1 of 7
Download to read offline
1. Tokoh Ahli Ilmu Hadis
Dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (65-86),Para
tabi’in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakah rihlah
ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari
kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari Sahabat yang masih
hidup dan tersebar di berbagai kota.
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis para gubernur dan para
ulama diperintah untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya,
Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin hadis-
hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin
Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan
orang yang terpercaya untuk menerima Hadis dari Siti Aisyah. Abu
Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Sihab az Zuhri
dianggap penulis Hadis pertama pada masa Daulah Umayyah.
Pembukuan Hadis berikutnya oleh Ibnu Juraij (w. 150 H), ar-Rabi’ bin
Shabih (w. 160 H), dan masih banyak lagi ulama lainnya. pembukuan
hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi
belum begitu sempurna. Pembukuan Hadis mencapai sempurna pada
Masa Dinasti Bani Abbasiyah.
2. Tokoh Ahli Tafsir
Ilmu Tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui
kandungan ayat- ayat Al-Qur’an. Setelah Rasulullah wafat para
sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Mas’ud. Ubay bin Ka’ab mulai menafsirkan ayat-
ayat al-Qur’an bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran
mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai
pendiri Madzhab Tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir
beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu Tafsir
diantaranya:
1). Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan
mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Said bin Jubair,
Ikrimah Maula ibnu Abbas, Towus Al-Yamany dan ‘Atho’ bin Abi
Robah.
2). Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka’ab, yang
menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul ‘Aliyah
dan Muhammad bin Ka’ab Al- Qurodli.
3). Madrasah Iraq atau Madrasah Ibnu Mas’ud, di antara murid-
muridnya yang terkenal adalah al-Qomah bin Qois, Hasan al-
Basry dan Qotadah bin Di’amah as-Sudy.
3. Tokoh Ahli Ilmu Fikih
 Ilmu Fikih, yang berarti pedoman hukum dalam
memahami masalah berdasarkan suatu perintah
untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak
melakukan suatu perbuatan dan memilih antara
melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan
pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian
disebut Ushul Fiqih. Ulama-ulama tabi’in Fiqih pada
masa bani Umayyah diantaranya adalah:, Sy-Uriah bin
Haris, al Qamah bin Qois, Masruq al- Ajda’, al-Aswad
bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid
mereka, yaitu: Ibrahim an-Nakh’l (w. 95 H) dan ‘Amir
bin Syurahbil as Sya’by (w. 104 H). sesudah itu
digantikan oleh Hammad bin Abu Sulaiman (w. 120H),
guru dari Abu Hanifah.
4. Tokoh Ahli Tasawwuf
Tasawwuf merupakan sebuah ilmu tentang cara
mendekatkan diri kepada Allah Saw., tujuannya agar
hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam,
sertamendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf
berusaha agar hidup manusia memilki akhlak mulia,
sempurna dan kamil. Munculnya taSawuf, karena
setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang
hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal
kecintaan terhadap materi. Tokoh Sufi yang muncul
pada masa Daulah Umayyah anatara lain; Sa’id bin
Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan as-Tsauri.
5. Tokoh Ahli Bahasa dan Sastra
Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan,
Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi
negara. Penggunaan bahasa arab yang makin luas
membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat
dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu
mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang
bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang
berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul
al-Kitab. Buku tersebut bahkan termashur hingga saat
ini. Sastrawan=sastrawan muslim muncul pada masa
ini antara lain; Nu’man bin Basyir al Anshari (w, 65
H/680 M), Qays bin Mulawwah, termasyhur dengan
sebutan Laila Majnun (w. 84 H/699 M), Al-Akhthal
(w. 95/710 M), Abul Aswad al-Duwali (69 H), Al-
Farasdaq (w. 114 H/732 M) dan Jarir (w. 111 H /792 M).
6. Tokoh Ahli Sejarah dan Geografi
Sejarah dan Geografi adalah ilmu yang membahas
tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada
Masa Dinasti Bani Umayyah, KhalifahMuawiyah bin
Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariyah Al
Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan
masa bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab
al-Muluk wal Akhbar al-Madhi ( buku catatan sejarah
Raja-raja masa lalu). Sejarawan lainnya adalah
Shuhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal.
Ad

Recommended

Sejarah Kebudayaan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
Sejarah Kebudayaan Islam Pada Masa Dinasti UmayyahSejarah Kebudayaan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah
Sejarah Kebudayaan Islam Pada Masa Dinasti UmayyahBaitinnajmah
 
Sirah Nabawiyah 98: Mempersaudarakan Muhajirin-Anshar
Sirah Nabawiyah 98: Mempersaudarakan Muhajirin-AnsharSirah Nabawiyah 98: Mempersaudarakan Muhajirin-Anshar
Sirah Nabawiyah 98: Mempersaudarakan Muhajirin-AnsharAbuNailah
 
Ppt bani umayyah
Ppt bani umayyahPpt bani umayyah
Ppt bani umayyahsangmonyed
 
Masyarakat arab pra islam dan menjelang kedatangan islam
Masyarakat arab pra islam dan menjelang kedatangan islamMasyarakat arab pra islam dan menjelang kedatangan islam
Masyarakat arab pra islam dan menjelang kedatangan islamUpik Unyil
 
Periodisasi Sejarah Islam
Periodisasi Sejarah IslamPeriodisasi Sejarah Islam
Periodisasi Sejarah Islamizzulislam_id
 

More Related Content

What's hot

makalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUF
makalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUFmakalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUF
makalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUFKhusnul Kotimah
 
Berdirinya Dinasti Abbasiyah
Berdirinya Dinasti AbbasiyahBerdirinya Dinasti Abbasiyah
Berdirinya Dinasti Abbasiyahhelmyshin1
 
toleransi dalam islam
toleransi dalam islamtoleransi dalam islam
toleransi dalam islamRoyyan Faizin
 
(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islam
(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islam(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islam
(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islamkreasi_cerdik
 
Ppt ski-bani-umayyah
Ppt ski-bani-umayyahPpt ski-bani-umayyah
Ppt ski-bani-umayyahselikurfa
 
Peristiwa Fathu Makkah
Peristiwa Fathu MakkahPeristiwa Fathu Makkah
Peristiwa Fathu MakkahEeLly Lunjani
 
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidinPower point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidindayat7
 
Kerajaan turki usmani
Kerajaan turki usmaniKerajaan turki usmani
Kerajaan turki usmaniAnnisa Hanani
 
PPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin Khattab
PPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin KhattabPPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin Khattab
PPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin KhattabDewi_Sejarah
 
Perkembangan Islam di Masa Modern
Perkembangan Islam di Masa ModernPerkembangan Islam di Masa Modern
Perkembangan Islam di Masa ModernWafa Wafiyaa
 
Power Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqPower Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqmawardi ardi
 
Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir
Semangat beribadah dengan meyakini hari akhirSemangat beribadah dengan meyakini hari akhir
Semangat beribadah dengan meyakini hari akhirFitriHastuti2
 
PPT SKI Bani Umayyah kelas VII
PPT SKI Bani Umayyah kelas VIIPPT SKI Bani Umayyah kelas VII
PPT SKI Bani Umayyah kelas VIIdayat7
 
Masa pemerintahan utsman bin affan
Masa pemerintahan utsman bin affanMasa pemerintahan utsman bin affan
Masa pemerintahan utsman bin affandhynamardhinool
 
Ali bin abi thalib
Ali bin abi thalibAli bin abi thalib
Ali bin abi thalibafinnafia
 
Masa kejayaan islam ppt
Masa kejayaan islam pptMasa kejayaan islam ppt
Masa kejayaan islam pptMya Miranda
 
Sejarah Dinasti Turki Usmani
Sejarah Dinasti Turki UsmaniSejarah Dinasti Turki Usmani
Sejarah Dinasti Turki UsmaniLuthfi Nk
 

What's hot (20)

makalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUF
makalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUFmakalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUF
makalah TURUNNYA AL-QUR'AN DENGAN 7 HURUF
 
Berdirinya Dinasti Abbasiyah
Berdirinya Dinasti AbbasiyahBerdirinya Dinasti Abbasiyah
Berdirinya Dinasti Abbasiyah
 
toleransi dalam islam
toleransi dalam islamtoleransi dalam islam
toleransi dalam islam
 
(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islam
(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islam(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islam
(Kc) kondisi masyarakat arab sebelum islam
 
Ppt ski-bani-umayyah
Ppt ski-bani-umayyahPpt ski-bani-umayyah
Ppt ski-bani-umayyah
 
Peristiwa Fathu Makkah
Peristiwa Fathu MakkahPeristiwa Fathu Makkah
Peristiwa Fathu Makkah
 
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidinPower point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
Power point SKI tentang Khulafaur-rasyidin
 
Kerajaan turki usmani
Kerajaan turki usmaniKerajaan turki usmani
Kerajaan turki usmani
 
PPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin Khattab
PPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin KhattabPPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin Khattab
PPT sejarah islam masa Abu Bakar dan Umar Bin Khattab
 
Perkembangan Islam di Masa Modern
Perkembangan Islam di Masa ModernPerkembangan Islam di Masa Modern
Perkembangan Islam di Masa Modern
 
Power Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiqPower Point Abu bakar assyiddiq
Power Point Abu bakar assyiddiq
 
Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir
Semangat beribadah dengan meyakini hari akhirSemangat beribadah dengan meyakini hari akhir
Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir
 
PPT SKI Bani Umayyah kelas VII
PPT SKI Bani Umayyah kelas VIIPPT SKI Bani Umayyah kelas VII
PPT SKI Bani Umayyah kelas VII
 
Masa pemerintahan utsman bin affan
Masa pemerintahan utsman bin affanMasa pemerintahan utsman bin affan
Masa pemerintahan utsman bin affan
 
Ali bin abi thalib
Ali bin abi thalibAli bin abi thalib
Ali bin abi thalib
 
Masa kejayaan islam ppt
Masa kejayaan islam pptMasa kejayaan islam ppt
Masa kejayaan islam ppt
 
K hulafa
K hulafaK hulafa
K hulafa
 
Sejarah Dinasti Turki Usmani
Sejarah Dinasti Turki UsmaniSejarah Dinasti Turki Usmani
Sejarah Dinasti Turki Usmani
 
Masa kejayaan islam yang dinantikan kembali
Masa kejayaan islam yang dinantikan kembaliMasa kejayaan islam yang dinantikan kembali
Masa kejayaan islam yang dinantikan kembali
 
Sejarah Singkat 4 Imam Madzhab
Sejarah Singkat 4 Imam MadzhabSejarah Singkat 4 Imam Madzhab
Sejarah Singkat 4 Imam Madzhab
 

Similar to Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah

Sejarah Ilmu Pengetahuan Islam
Sejarah Ilmu Pengetahuan IslamSejarah Ilmu Pengetahuan Islam
Sejarah Ilmu Pengetahuan IslamBrenda Andreansyah
 
Sejarah Islam pada Masa Bani Umayyah
Sejarah Islam pada Masa Bani UmayyahSejarah Islam pada Masa Bani Umayyah
Sejarah Islam pada Masa Bani UmayyahAdi Suwarno
 
Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8mas karebet
 
7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadist7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadistgigin ginanjar
 
Presentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptxJoni172593
 
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxSaskiaKhairaFaisal
 
Pendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdeka
Pendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdekaPendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdeka
Pendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdekasukronsbm1
 
02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan haditsufiurwati
 
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxInezAuliana
 
Bab 5 bani umayah
Bab 5 bani umayahBab 5 bani umayah
Bab 5 bani umayah2805khusna
 

Similar to Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah (20)

Sejarah Ilmu Pengetahuan Islam
Sejarah Ilmu Pengetahuan IslamSejarah Ilmu Pengetahuan Islam
Sejarah Ilmu Pengetahuan Islam
 
Sejarah Pengetahuan Islam
Sejarah Pengetahuan IslamSejarah Pengetahuan Islam
Sejarah Pengetahuan Islam
 
Penyusunan sunnah
Penyusunan sunnahPenyusunan sunnah
Penyusunan sunnah
 
Sejarah Islam pada Masa Bani Umayyah
Sejarah Islam pada Masa Bani UmayyahSejarah Islam pada Masa Bani Umayyah
Sejarah Islam pada Masa Bani Umayyah
 
Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8
 
TUGAS TAFSIR TEMATIK OLEH NUR FADILLA NASUTION (0104183200) SM IV-E MD FDK UI...
TUGAS TAFSIR TEMATIK OLEH NUR FADILLA NASUTION (0104183200) SM IV-E MD FDK UI...TUGAS TAFSIR TEMATIK OLEH NUR FADILLA NASUTION (0104183200) SM IV-E MD FDK UI...
TUGAS TAFSIR TEMATIK OLEH NUR FADILLA NASUTION (0104183200) SM IV-E MD FDK UI...
 
Makalah ilmu hadis (1).docx
Makalah ilmu hadis (1).docxMakalah ilmu hadis (1).docx
Makalah ilmu hadis (1).docx
 
7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadist7575777 makalah-ulumul-hadist
7575777 makalah-ulumul-hadist
 
Agama
AgamaAgama
Agama
 
Presentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptxPresentasi (1).pptx
Presentasi (1).pptx
 
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptxBiografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
Biografi Ulama Hadist klmpk 8.pptx
 
Biografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptxBiografi Ulama Hadist.pptx
Biografi Ulama Hadist.pptx
 
Pendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdeka
Pendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdekaPendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdeka
Pendidikan agama islam kelas 8 kurikulum merdeka
 
Ulumul quran 1
Ulumul quran 1Ulumul quran 1
Ulumul quran 1
 
02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits02.pembukuan hadits
02.pembukuan hadits
 
Imam syafi'i
Imam syafi'iImam syafi'i
Imam syafi'i
 
N ama lengkapnya adalah abul fida
N ama lengkapnya adalah abul fidaN ama lengkapnya adalah abul fida
N ama lengkapnya adalah abul fida
 
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptxKEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
KEJAYAAN INTELEKTUAL ULAMA ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH.pptx
 
Bab 5 bani umayah
Bab 5 bani umayahBab 5 bani umayah
Bab 5 bani umayah
 
Kodifikasi Hadits : Periode 4
Kodifikasi Hadits : Periode 4Kodifikasi Hadits : Periode 4
Kodifikasi Hadits : Periode 4
 

More from NurWahid25

Tugas 1 ki 4 kls 8
Tugas 1 ki 4 kls 8Tugas 1 ki 4 kls 8
Tugas 1 ki 4 kls 8NurWahid25
 
Panduan kirim hafalan juz 30
Panduan kirim hafalan juz 30Panduan kirim hafalan juz 30
Panduan kirim hafalan juz 30NurWahid25
 
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjilTugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjilNurWahid25
 
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjilTugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjilNurWahid25
 
Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)
Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)
Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)NurWahid25
 
Bab 2 kerajaan islam di jawa
Bab 2 kerajaan islam di jawaBab 2 kerajaan islam di jawa
Bab 2 kerajaan islam di jawaNurWahid25
 
Peradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyah
Peradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyahPeradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyah
Peradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyahNurWahid25
 
Kerjaan islam disumatra
Kerjaan islam disumatraKerjaan islam disumatra
Kerjaan islam disumatraNurWahid25
 
Sejarah berdiri dinasti abbas
Sejarah berdiri dinasti abbasSejarah berdiri dinasti abbas
Sejarah berdiri dinasti abbasNurWahid25
 
Perhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad saw
Perhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad sawPerhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad saw
Perhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad sawNurWahid25
 
Berdirinya mamluk
Berdirinya mamlukBerdirinya mamluk
Berdirinya mamlukNurWahid25
 
Umar bin abdul aziz
Umar bin abdul azizUmar bin abdul aziz
Umar bin abdul azizNurWahid25
 
Ilmuan dinasti Ayyubiyah
Ilmuan dinasti AyyubiyahIlmuan dinasti Ayyubiyah
Ilmuan dinasti AyyubiyahNurWahid25
 
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahNurWahid25
 
Tokoh penyebar islam di indonesia
Tokoh penyebar islam di indonesiaTokoh penyebar islam di indonesia
Tokoh penyebar islam di indonesiaNurWahid25
 
Menganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyah
Menganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyahMenganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyah
Menganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyahNurWahid25
 
Kemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyah
Kemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyahKemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyah
Kemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyahNurWahid25
 
1. biografi wali songo sip
1. biografi wali songo sip1. biografi wali songo sip
1. biografi wali songo sipNurWahid25
 
Penguasa dinasti ayyubiyah yang menonjol
Penguasa dinasti ayyubiyah yang menonjolPenguasa dinasti ayyubiyah yang menonjol
Penguasa dinasti ayyubiyah yang menonjolNurWahid25
 
Khulafaur rasyidun
Khulafaur rasyidunKhulafaur rasyidun
Khulafaur rasyidunNurWahid25
 

More from NurWahid25 (20)

Tugas 1 ki 4 kls 8
Tugas 1 ki 4 kls 8Tugas 1 ki 4 kls 8
Tugas 1 ki 4 kls 8
 
Panduan kirim hafalan juz 30
Panduan kirim hafalan juz 30Panduan kirim hafalan juz 30
Panduan kirim hafalan juz 30
 
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjilTugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
 
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjilTugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
Tugas 2, 4.1 ski kelas 7 ganjil
 
Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)
Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)
Tugas penilaian keterampilan ki 4 kls 9 ganjil (ke 1)
 
Bab 2 kerajaan islam di jawa
Bab 2 kerajaan islam di jawaBab 2 kerajaan islam di jawa
Bab 2 kerajaan islam di jawa
 
Peradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyah
Peradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyahPeradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyah
Peradaban dan kebudayaan islam masa daulah abbasiyah
 
Kerjaan islam disumatra
Kerjaan islam disumatraKerjaan islam disumatra
Kerjaan islam disumatra
 
Sejarah berdiri dinasti abbas
Sejarah berdiri dinasti abbasSejarah berdiri dinasti abbas
Sejarah berdiri dinasti abbas
 
Perhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad saw
Perhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad sawPerhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad saw
Perhatian dan prioritas dakwah nabi muhhamad saw
 
Berdirinya mamluk
Berdirinya mamlukBerdirinya mamluk
Berdirinya mamluk
 
Umar bin abdul aziz
Umar bin abdul azizUmar bin abdul aziz
Umar bin abdul aziz
 
Ilmuan dinasti Ayyubiyah
Ilmuan dinasti AyyubiyahIlmuan dinasti Ayyubiyah
Ilmuan dinasti Ayyubiyah
 
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyahIlmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah
 
Tokoh penyebar islam di indonesia
Tokoh penyebar islam di indonesiaTokoh penyebar islam di indonesia
Tokoh penyebar islam di indonesia
 
Menganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyah
Menganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyahMenganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyah
Menganalisis perkembangan peradaban islam pada masa daulah umayyah
 
Kemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyah
Kemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyahKemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyah
Kemajuan di pelbagai bidang pada masa dinasti ayyubiyah
 
1. biografi wali songo sip
1. biografi wali songo sip1. biografi wali songo sip
1. biografi wali songo sip
 
Penguasa dinasti ayyubiyah yang menonjol
Penguasa dinasti ayyubiyah yang menonjolPenguasa dinasti ayyubiyah yang menonjol
Penguasa dinasti ayyubiyah yang menonjol
 
Khulafaur rasyidun
Khulafaur rasyidunKhulafaur rasyidun
Khulafaur rasyidun
 

Recently uploaded

ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi sppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi sindripratiwi83
 
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi KitaMedia Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi KitaHYwg
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptximamasyari24
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNwatihirma7
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfKangMargino
 
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxPanduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxgiriindrakharisma
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...MasudinMuhJinan
 
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni BudayaPPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni BudayaIsfanFauzi
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdfSERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdfSITIWASIATUNNIKMAH
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"Herry Prasetyo
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxNurulyDybala1
 
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfPETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfSITIWASIATUNNIKMAH
 
3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdf
3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdf3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdf
3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdfMuhammadNurBalad
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfDOWENSAPETUASIMARMAT
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxkavinjimustofa
 
T3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia Indonesia
T3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia IndonesiaT3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia Indonesia
T3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia IndonesiaMegaPawitra
 
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptxMODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptxNURSYAMSIAHNURSYAMSI1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfimamasyari24
 

Recently uploaded (20)

ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi sppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
 
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi KitaMedia Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
Media Infografis IPAS Mari Berkenalan Dengan Bumi Kita
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
 
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxPanduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 3.1.pdf-MAS'UDIN MUH. JINAN-SGP ANGKATAN-9_SMP ...
 
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni BudayaPPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
PPT Musik Ansambel Kelas 9 K. 13 Pelajaran Seni Budaya
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdfSERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
SERTIFIKAT PELATIHAN GURU DDGWE JATENG.pdf
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
 
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdfPETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf
 
3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdf
3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdf3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdf
3.1.a.6 Demontrasi Kontekstual Modul 3.1. MN_BALAD.pdf
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
 
T3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia Indonesia
T3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia IndonesiaT3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia Indonesia
T3-5-a Demonstrasi Kontekstual - Kontekstualisasi Manusia Indonesia
 
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptxMODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
MODUL P5 AKTIVITAS 15-18 MERAWAT TANAMAN.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdfRUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
RUBRIK OBSERVASI KINERJA GURU. dalam proses kegiatan belajar mengajarpdf
 

Ilmuwan muslim terkemuka daulah umayyah

 • 1. 1. Tokoh Ahli Ilmu Hadis Dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (65-86),Para tabi’in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakah rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari Sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis para gubernur dan para ulama diperintah untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya, Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin hadis- hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima Hadis dari Siti Aisyah. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Sihab az Zuhri dianggap penulis Hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukuan Hadis berikutnya oleh Ibnu Juraij (w. 150 H), ar-Rabi’ bin Shabih (w. 160 H), dan masih banyak lagi ulama lainnya. pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan Hadis mencapai sempurna pada Masa Dinasti Bani Abbasiyah.
 • 2. 2. Tokoh Ahli Tafsir Ilmu Tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat- ayat Al-Qur’an. Setelah Rasulullah wafat para sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud. Ubay bin Ka’ab mulai menafsirkan ayat- ayat al-Qur’an bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri Madzhab Tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu Tafsir diantaranya: 1). Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Said bin Jubair, Ikrimah Maula ibnu Abbas, Towus Al-Yamany dan ‘Atho’ bin Abi Robah. 2). Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka’ab, yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul ‘Aliyah dan Muhammad bin Ka’ab Al- Qurodli. 3). Madrasah Iraq atau Madrasah Ibnu Mas’ud, di antara murid- muridnya yang terkenal adalah al-Qomah bin Qois, Hasan al- Basry dan Qotadah bin Di’amah as-Sudy.
 • 3. 3. Tokoh Ahli Ilmu Fikih  Ilmu Fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut Ushul Fiqih. Ulama-ulama tabi’in Fiqih pada masa bani Umayyah diantaranya adalah:, Sy-Uriah bin Haris, al Qamah bin Qois, Masruq al- Ajda’, al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, yaitu: Ibrahim an-Nakh’l (w. 95 H) dan ‘Amir bin Syurahbil as Sya’by (w. 104 H). sesudah itu digantikan oleh Hammad bin Abu Sulaiman (w. 120H), guru dari Abu Hanifah.
 • 4. 4. Tokoh Ahli Tasawwuf Tasawwuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Saw., tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam, sertamendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memilki akhlak mulia, sempurna dan kamil. Munculnya taSawuf, karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh Sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah anatara lain; Sa’id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan as-Tsauri.
 • 5. 5. Tokoh Ahli Bahasa dan Sastra Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul al-Kitab. Buku tersebut bahkan termashur hingga saat ini. Sastrawan=sastrawan muslim muncul pada masa ini antara lain; Nu’man bin Basyir al Anshari (w, 65 H/680 M), Qays bin Mulawwah, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun (w. 84 H/699 M), Al-Akhthal (w. 95/710 M), Abul Aswad al-Duwali (69 H), Al- Farasdaq (w. 114 H/732 M) dan Jarir (w. 111 H /792 M).
 • 6. 6. Tokoh Ahli Sejarah dan Geografi Sejarah dan Geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada Masa Dinasti Bani Umayyah, KhalifahMuawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariyah Al Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa bani Umayyah. Di antara karyanya adalah kitab al-Muluk wal Akhbar al-Madhi ( buku catatan sejarah Raja-raja masa lalu). Sejarawan lainnya adalah Shuhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal.
 • 7. 7. Tokoh Ahli Ilmu Kedokteran  Sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 H/706 M. didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Dalam rangka engembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada Lembaga inilah Haris bin Kildan dan Nazhar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zayid bin Mu’awiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran dan kimia.