WelkomVoorganger ds mevr van Harten – TipOrganist Johannes de VriesThema: “Wat gedaan is uit liefde voor Jezus houdt zijn ...
Voor de dienst zingen we Gezang 457.1Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,vroeg in de morgen word' U ons lied gewij...
2Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.Eeuwig zij U ere, waar Gij tro...
3Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.Gij alleen zijt heilig, enig in uw ...
4Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtighemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.Heilig, heilig, heilig! Liefdevol...
WelkomVoorganger ds mevr van Harten – TipOrganist Johannes de VriesThema: “Wat gedaan is uit liefde voor Jezus houdt zijn ...
P 138 – 1, 2, 41U loof ik, Heer, met hart en ziel,in eerbied kniel / ik voor U neder.Ja, in de tegenwoordigheidder goden w...
Naar 't heiligdom waar Gij vertoefthef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.Gij zult, o Here, wijd en zijduw heerlijkheid / en...
2Ten dage dat ik riep hebt Gijgehoord naar mij / en kracht gegeven.Als ik welhaast ten offer viel,hebt Gij mijn ziel / wee...
Al wat op aarde macht bezit,eenmaal aanbidt / het U, o HERE!Als Gij hun 't woord van uw verbondmet eigen mond / hebt wille...
4Als ik, omringd door tegenspoed,bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,uw rechterha...
De HEER is zo getrouw als sterk,Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.Verlaat niet wat uw hand begon,o Levensbron, / wil ...
Stil gebedVotum en GroetGeen klein Gloria. Verootmoedigingsgebed<br />
ELB 211 – 1, 2, 31Zoals ik ben, geen andere grondheb ik, dan 't woord van uw verbond,en dat Gij zelf mij zocht en vondO La...
2Zoals ik ben, ik wacht niet totik leven kan naar uw gebod;Gij hebt voor mij uw bloed gestort!O Lam van God, ik kom, ik ko...
3Zoals ik ben, arm, blind en naakt,kom ik tot U, die zalig maakt.Uw liefde heeft mij aangeraakt!O Lam van God, ik kom, ik ...
Genadeverkondiging4Zoals ik hen, neem Gij mij aanen wilt mij van mijn schuld ontslaan;op uw belofte kan ik aan!O Lam van G...
5Zoals ik ben, ver weggedwaald,heeft mij uw liefde achterhaald;nu ben ik, Heer, van U totaal!O Lam van God, ik kom, ik kom...
6Zoals ik ben, uw liefde groot,zo breed en lang, zo diep en hoog,is sterker zelfs dan graf en dood!O Lam van God, ik kom, ...
Wetslezing.Gebed om verlichting met de Heilige Geest. <br />
Regels zijn regels!!<br />
Regels zijn regelsEn regels zijn goedWant zo kun je lerenHoe alles hier moetRegels, regelsNiet stelen maar delenGeen k lap...
Afgesproken?Maar in het landVan Beloofd is BeloofdDaar zitten ze alIn je hart en je hoofdRegels, regels<br />
Niet stelen maar delenGeen klap maar een kus,Niet pesten maar spelen,Zo doen we dat dus!  ( 2 keer )Zing maar mee!<br />
Niet stelen maar delenGeen klap maar een kus,Niet pesten maar spelen,Zo doen we dat dus,Zo doen we dat dus,Zo doen we dat ...
Wij gaan, tot straks!!<br />
Lezen Jesaja 49 – 1 t/m 7.1 Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De HERE heeft mij geroepe...
2 En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige...
4 Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bi...
om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden – en ik werd geëerd in de ogen des HEREN e...
weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike...
de knecht van heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de HERE, die getr...
Gezang 172 – 1, 4Een mens te zijn op aardein deze wereldtijd,is leven van genadebuiten de eeuwigheid,is leven van de woord...
4Een mens te zijn op aardein deze wereldtijd,dat is de Geest aanvaardendie naar het leven leidt;de mensen niet verlaten,Go...
Marcus 14 – 1 t/m 111 Nu was het na twee dagen Pascha en het feest der ongezuurde broden. En de overpriesters en de schrif...
2 Want zij zeiden: Niet op het feest, opdat er geen opschudding kome onder het volk. 3 En toen Hij te Betanië was in het h...
kostbare nardusmirre; en zij brak de albasten kruik en goot (de mirre) over zijn hoofd. 4 En sommigen spraken verontwaardi...
En zij waren zeer verstoord tegen haar. 6 Maar Jezus zeide: Laat haar begaan; waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een g...
8 Zij heeft gedaan, wat zij kon; van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. 9 Voorwaar, Ik zeg u, over...
10 En Judas Iskariot, die een van de twaalven was, ging heen naar de overpriesters om Hem aan hen over te leveren. 11 Toen...
Gezang 430 – 2, 6, 7Ik heb U lief, o Gij mijn leven,vriend die mij trouw zijt tot het eind.Ik wil aan U mij overgeven,mijn...
6Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,dat ik niet weer verdwalen zal;houd Gij mijn voeten op uw wegen,dan brengen zij mij...
7Ik heb U lief, o wonderschone,ik heb U lief, Gij zijt mijn God.Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;ik heb U lief, ook i...
“Wat gedaan is uit liefde voor Jezus houdt zijn waarde”<br />
Gezang 322 – 1, 3, 4, 6Hoor Gij ons aan!Wij heffen onze handen,kom Gij tot ons, neem onze offeranden,waarmee wij dankbaar ...
3Gij ziet en hoortwat onze mond wil spreken,het is een staamlend, ontoereikend teken,een zwak en machtloos mensenwoord<br />
4In stil ontzagzijn wij voor U getreden.Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,waak met uw ogen nacht en dag!<br />
6O, antwoord Gij,als wij tezamen bidden,daal neder uit uw hoogte in ons midden!In uw vergeving wonen wij.<br />
Danken en bidden.Collecte1ste voor 3 x M2de voor eigen gemeente<br />
ELB 3961Grijp toch de kansen, door God u gegeven.Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.Wat toch blijft over, o zeg,...
Refrein:Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.Maar wat gedaan werd uit...
2Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.Help hen, die vielen, breng troost in hun smart.O, laat uw licht schijnen, blij a...
Refrein:Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.Maar wat gedaan werd uit...
3Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,'t wordt door Hem zelven geschat naar zijn waard',en eens daarboven, daar vinden...
Refrein:Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.Maar wat gedaan werd uit...
Zegen3 x amen<br />
Vanavond 19.00 uur Noordwolde zingt …..metUnited in Christ.“Spring es in the air”<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wat gedaan is uit liefde voor Jezus, houdt zijn waarde

1,548 views

Published on

ds mevr van Harten - Tip
Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wat gedaan is uit liefde voor Jezus, houdt zijn waarde

 1. 1. WelkomVoorganger ds mevr van Harten – TipOrganist Johannes de VriesThema: “Wat gedaan is uit liefde voor Jezus houdt zijn waarde”<br />
 2. 2. Voor de dienst zingen we Gezang 457.1Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,Drievuldig God, die één in wezen zijt.<br />
 3. 3. 2Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te middenal uwe englen, onvolprezen Heer.<br />
 4. 4. 3Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,één en al vuur en liefde en majesteit.<br />
 5. 5. 4Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtighemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,Drievuldig God, die één in wezen zijt.<br />
 6. 6. WelkomVoorganger ds mevr van Harten – TipOrganist Johannes de VriesThema: “Wat gedaan is uit liefde voor Jezus houdt zijn waarde”<br />
 7. 7. P 138 – 1, 2, 41U loof ik, Heer, met hart en ziel,in eerbied kniel / ik voor U neder.Ja, in de tegenwoordigheidder goden wijd / ik U mijn beden.<br />
 8. 8. Naar 't heiligdom waar Gij vertoefthef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.Gij zult, o Here, wijd en zijduw heerlijkheid / en trouw bewijzen.<br />
 9. 9. 2Ten dage dat ik riep hebt Gijgehoord naar mij / en kracht gegeven.Als ik welhaast ten offer viel,hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.<br />
 10. 10. Al wat op aarde macht bezit,eenmaal aanbidt / het U, o HERE!Als Gij hun 't woord van uw verbondmet eigen mond / hebt willen leren.<br />
 11. 11. 4Als ik, omringd door tegenspoed,bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,uw rechterhand / zal redding geven.<br />
 12. 12. De HEER is zo getrouw als sterk,Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.Verlaat niet wat uw hand begon,o Levensbron, / wil bijstand zenden.<br />
 13. 13. Stil gebedVotum en GroetGeen klein Gloria. Verootmoedigingsgebed<br />
 14. 14. ELB 211 – 1, 2, 31Zoals ik ben, geen andere grondheb ik, dan 't woord van uw verbond,en dat Gij zelf mij zocht en vondO Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 15. 15. 2Zoals ik ben, ik wacht niet totik leven kan naar uw gebod;Gij hebt voor mij uw bloed gestort!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 16. 16. 3Zoals ik ben, arm, blind en naakt,kom ik tot U, die zalig maakt.Uw liefde heeft mij aangeraakt!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 17. 17. Genadeverkondiging4Zoals ik hen, neem Gij mij aanen wilt mij van mijn schuld ontslaan;op uw belofte kan ik aan!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 18. 18. 5Zoals ik ben, ver weggedwaald,heeft mij uw liefde achterhaald;nu ben ik, Heer, van U totaal!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 19. 19. 6Zoals ik ben, uw liefde groot,zo breed en lang, zo diep en hoog,is sterker zelfs dan graf en dood!O Lam van God, ik kom, ik kom!<br />
 20. 20. Wetslezing.Gebed om verlichting met de Heilige Geest. <br />
 21. 21.
 22. 22. Regels zijn regels!!<br />
 23. 23. Regels zijn regelsEn regels zijn goedWant zo kun je lerenHoe alles hier moetRegels, regelsNiet stelen maar delenGeen k lap maar een kusNiet pesten maar spelen,Zo doen we dat dus!    ( 2 keer )<br />
 24. 24. Afgesproken?Maar in het landVan Beloofd is BeloofdDaar zitten ze alIn je hart en je hoofdRegels, regels<br />
 25. 25. Niet stelen maar delenGeen klap maar een kus,Niet pesten maar spelen,Zo doen we dat dus!  ( 2 keer )Zing maar mee!<br />
 26. 26. Niet stelen maar delenGeen klap maar een kus,Niet pesten maar spelen,Zo doen we dat dus,Zo doen we dat dus,Zo doen we dat dus!<br />Afgesproken!<br />
 27. 27. Wij gaan, tot straks!!<br />
 28. 28. Lezen Jesaja 49 – 1 t/m 7.1 Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De HERE heeft mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. <br />
 29. 29. 2 En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken. <br />
 30. 30. 4 Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de HERE en mijn vergelding is bij mijn God. 5 Maar nu zegt de HERE, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht,<br />
 31. 31. om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden – en ik werd geëerd in de ogen des HEREN en mijn God was mijn sterkte – 6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob<br />
 32. 32. weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. 7 Zo zegt de HERE, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde<br />
 33. 33. de knecht van heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de HERE, die getrouw is, de Heilige Israëls, die u verkoren heeft. <br />
 34. 34. Gezang 172 – 1, 4Een mens te zijn op aardein deze wereldtijd,is leven van genadebuiten de eeuwigheid,is leven van de woordendie opgeschreven staanen net als Jezus wordendie 't ons heeft voorgedaan.<br />
 35. 35. 4Een mens te zijn op aardein deze wereldtijd,dat is de Geest aanvaardendie naar het leven leidt;de mensen niet verlaten,Gods woord zijn toegedaan,dat is op deze aardede duivel wederstaan.<br />
 36. 36. Marcus 14 – 1 t/m 111 Nu was het na twee dagen Pascha en het feest der ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem door list in handen zouden krijgen en doden.<br />
 37. 37. 2 Want zij zeiden: Niet op het feest, opdat er geen opschudding kome onder het volk. 3 En toen Hij te Betanië was in het huis van Simon de melaatse, kwam, terwijl Hij aan tafel aanlag, een vrouw met een albasten kruik vol echte,<br />
 38. 38. kostbare nardusmirre; en zij brak de albasten kruik en goot (de mirre) over zijn hoofd. 4 En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander: Waartoe dient die verkwisting der mirre? 5 Want deze mirre had voor meer dan driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.<br />
 39. 39. En zij waren zeer verstoord tegen haar. 6 Maar Jezus zeide: Laat haar begaan; waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan Mij verricht. 7 De armen hebt gij immers altijd bij u en gij kunt hun weldoen, wanneer gij maar wilt; maar Mij hebt gij niet altijd.<br />
 40. 40. 8 Zij heeft gedaan, wat zij kon; van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. 9 Voorwaar, Ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft.<br />
 41. 41. 10 En Judas Iskariot, die een van de twaalven was, ging heen naar de overpriesters om Hem aan hen over te leveren. 11 Toen zij dat hoorden, verblijdden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht, hoe hij Hem bij een goede gelegenheid kon overleveren.<br />
 42. 42. Gezang 430 – 2, 6, 7Ik heb U lief, o Gij mijn leven,vriend die mij trouw zijt tot het eind.Ik wil aan U mij overgeven,mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.Ik heb U lief, - o kom dan, kom,Christus, mijn Bruidegom!<br />
 43. 43. 6Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,dat ik niet weer verdwalen zal;houd Gij mijn voeten op uw wegen,dan brengen zij mij niet ten val.O licht, dat op mijn leven viel,verlicht mij lijf en ziel.<br />
 44. 44. 7Ik heb U lief, o wonderschone,ik heb U lief, Gij zijt mijn God.Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;ik heb U lief, ook in de nood.Ik heb U lief, o schoonste licht,gezegend Aangezicht!<br />
 45. 45. “Wat gedaan is uit liefde voor Jezus houdt zijn waarde”<br />
 46. 46. Gezang 322 – 1, 3, 4, 6Hoor Gij ons aan!Wij heffen onze handen,kom Gij tot ons, neem onze offeranden,waarmee wij dankbaar voor U staan.<br />
 47. 47. 3Gij ziet en hoortwat onze mond wil spreken,het is een staamlend, ontoereikend teken,een zwak en machtloos mensenwoord<br />
 48. 48. 4In stil ontzagzijn wij voor U getreden.Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,waak met uw ogen nacht en dag!<br />
 49. 49. 6O, antwoord Gij,als wij tezamen bidden,daal neder uit uw hoogte in ons midden!In uw vergeving wonen wij.<br />
 50. 50. Danken en bidden.Collecte1ste voor 3 x M2de voor eigen gemeente<br />
 51. 51. ELB 3961Grijp toch de kansen, door God u gegeven.Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?D'arbeid der liefde, gedaan om u heen.<br />
 52. 52. Refrein:Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.<br />
 53. 53. 2Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen.Help hen, die vielen, breng troost in hun smart.O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen.Wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart.<br />
 54. 54. Refrein:Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.<br />
 55. 55. 3Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,'t wordt door Hem zelven geschat naar zijn waard',en eens daarboven, daar vinden we weder,vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard<br />
 56. 56. Refrein:Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.<br />
 57. 57. Zegen3 x amen<br />
 58. 58. Vanavond 19.00 uur Noordwolde zingt …..metUnited in Christ.“Spring es in the air”<br />

×