Preek van de Week

954 views

Published on

Voorganger ds Rozeboom
organist Joh de Vries
luister mee via audioserver.nl of
kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Preek van de Week

 1. 1. De jeugd vindt het fijn dat u er bent. Dominee Rozeboom heeft vanavond de leiding en Johannes de Vries speelt voor ons. De uitleg gaat over: “De preek van de week!!”
 2. 2. We beginnen met het zingen van ELB 178. 1 Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U, Heer, wordt bereid, en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot U leidt.
 3. 3. Refrein: Nader tot U, nader tot U, Nader, mijn Heiland, tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.
 4. 4. Elb. 178 : 2 Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan 't kruishout stierf; en dat de Heiland ook voor mij een levenskroon verwierf.
 5. 5. Refrein: Nader tot U, nader tot U, Nader, mijn Heiland, tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.
 6. 6. Elb. 178 : 3 Als ik maar weet, uw liefde o Heer vertroost mij dag aan dag; dan juich ik voort, wat ook mijn lot op aarde wezen mag.
 7. 7. Refrein: Nader tot U, nader tot U, Nader, mijn Heiland, tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.
 8. 8. Elb. 178 : 4 Als ik maar weet, ook als op aard' mij droefheid wacht of kruis, dat ieder kruis mij nader brengt bij 't eeuwig Vaderhuis.
 9. 9. Refrein: Nader tot U, nader tot U, Nader, mijn Heiland, tot U. Als ik maar weet, dat alles hier mij nader brengt tot U.
 10. 10. De jeugd vindt het fijn dat u er bent. Dominee Rozeboom heeft vanavond de leiding en Johannes de Vries speelt voor ons. De uitleg gaat over: “De preek van de week!!”
 11. 11. We vragen in een stil gebed om een zegen over deze dienst, daarna zingen we Psalm 119 – 40 en 49
 12. 12. 40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt.
 13. 13. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.
 14. 14. 49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is
 15. 15. zal 't als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren.
 16. 16. Aanvangswoord en groet. Daarna zingen we ELB 226. Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.
 17. 17. Heer, ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.
 18. 18. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
 19. 19. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.
 20. 20. 1. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
 21. 21. 2. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
 22. 22. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
 23. 23. Gedicht. Daarna zingen we Psalm 86 – 4 Leer mij naar uw wil te handlen,
 24. 24. Ps. 86 : 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam.
 25. 25. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.
 26. 26. We bidden, dat de Heilige Geest in ons midden wil zijn en onze harten opent zodat wij begrijpen wat Jezus ons te zeggen heeft.
 27. 27. Lukas 4 : 14 t/m 30 NBV Optreden van Jezus in Nazaret
 28. 28. 14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid,
 29. 29. en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
 30. 30. 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
 31. 31. en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten;
 32. 32. de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22 Allen betuig-den hem hun bijval en ver-wonderden zich over de gena-derijke woorden die uit zijn mond vloeiden,
 33. 33. en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23 En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’
 34. 34. 24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele pro-feet welkom is in zijn vader-stad. 25 Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak,
 35. 35. waren er veel weduwen in Isra-ël. 26 Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd
 36. 36. maar wel de Syriër Naäman.’ 28 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29 Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten.
 37. 37. 30 Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. We zingen voor de preek nog ELB 112- 1, 2, 3, 4. Laat ons het leven van de Heer lofprijzen
 38. 38. Elb. 112 : 1 Laat ons het leven van de Heer lofprijzen en Hem roemen zeer om zijn verborgen heerlijkheid, om 't heil dat Hij ons heeft bereid.
 39. 39. Elb. 112 : 2 Want Hij verheelt zijn goedheid niet, zij straalt dat iedereen het ziet; aan vriend en vijand openbaart de Heer de roers'len van zijn hart.
 40. 40. Elb. 112 : 3 De armen dezer aarde zegt Hij 't heil van God aan: hulp en recht; gevangenen verkondigt Hij de blijde boodschap: gij zijt vrij!
 41. 41. Elb. 112 : 4 Hij heelt het hart dat is gewond, lichaam en ziel maakt Hij gezond, in Hem wordt eindlijk openbaar des Heren aangename jaar.
 42. 42. “ Preek v/d Week!!!”
 43. 43. Gez. 170 : 1, 6 Meester, men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. Oudren gaan rustig welbereid jongeren aarzlend U tegen.
 44. 44. Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen.
 45. 45. Gez. 170 : 6 Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden: slechts onder uwe heerschappij
 46. 46. heeft ons hart vrede gevonden. Daarom zoekt U elk mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind; anders zo ga ik te gronde.
 47. 47. Danken en bidden. Collecte: 1 ste Trans World Radio 2 de voor de eigen gemeente
 48. 48. Gez. 21 : 5 O gij verdrukte, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja! Halleluja!
 49. 49. Gez. 21 : 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!
 50. 50. Gez. 21 : 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! Halleluja!
 51. 51. We krijgen de zegen mee en daar zeggen we ja op door 3 x amen te zingen.
 52. 52. Dank u wel dat u er was, tot volgende week zondag. Een gezegende week.

×