Successfully reported this slideshow.

Zwart maar liefelijk Hooglied 1

359 views

Published on

voorg

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zwart maar liefelijk Hooglied 1

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist dhr PesmanThema:”Zwart maar liefelijk”
 2. 2. VDD ELB 357 – 1, 2, 5Vreugde, vreugde, louter vreugde
 3. 3. allen:Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 4. 4. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 5. 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 6. 6. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 7. 7. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 8. 8. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) t. H. Hasper; m. L. van Beethoven
 9. 9. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist dhr PesmanThema:”Zwart maar liefelijk”
 10. 10. Opw 446 –Wilt gij zijn van zonde en……
 11. 11. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.Daar is kracht in het bloed van het Lam!
 12. 12. Refrein:Daar is kracht, kracht Wonderbare kracht In het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, Wonderbare kracht In het dierbare bloed van het Lam
 13. 13. Satan gaat rond als een briesende leeuw Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed!Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw Daar is kracht in het bloed van het Lam
 14. 14. Refrein:Daar is kracht, kracht Wonderbare kracht In het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, Wonderbare kracht In het dierbare bloed van het Lam
 15. 15. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u. Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed!Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.Daar is kracht in het bloed van het Lam!
 16. 16. Refrein:Daar is kracht, kracht Wonderbare kracht In het bloed van het Lam. Daar is kracht, kracht, Wonderbare kracht In het dierbare bloed van het Lam
 17. 17. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. Opw 386Lof zij de Heer
 19. 19. allen:Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 20. 20. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 21. 21. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 22. 22. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 23. 23. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 24. 24. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt
 25. 25. Gebed
 26. 26. Opw 392Mijn Jezus ik hou van U
 27. 27. Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; k Heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu.
 28. 28. Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 29. 29. Ik zal van U houden in leven en dood. En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: k Heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu.
 30. 30. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom.Gekroond met uw heerlijkheid, zal k zingen voor U: k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu.
 31. 31. Lezen Hooglied 1De bruid en de Bruidegom
 32. 32. 1 Het Hooglied, dat van Salomo is.zij:2 Laat Hij mij kussen met de kussen vanZijn mond,want Uw uitnemende liefde is beter danwijn.3 Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur,Uw Naam is een uitgegoten zalfolie.Daarom hebben de meisjes U lief.
 33. 33. 4 Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij U lief.
 34. 34. 5 Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo.6 Zie niet op mij neer omdat ik donkerben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede,
 35. 35. zij maakten mij tot bewaakster van dewijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. 7 U, Die ik innig liefheb,maak mij bekend waar U de kudde weidt, waar U die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van Uw metgezellen?
 36. 36. 8 Als u het niet weet,o, allermooiste onder de vrouwen,volg dan de sporen van de schapen en weid uw geiten bij de woningen van de herders.
 37. 37. 9 Mijn vriendin, Ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. 10 Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettinkjes, en uw hals met de parelsnoeren.11 Wij zullen gouden kettinkjes voor u maken met zilveren knopjes.
 38. 38. 12 Zolang de Koning aan Zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur.13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten overnacht. 14 Mijn Liefste is mij een tros hennabloemen uit de wijngaarden van Engedi.
 39. 39. 15 Zie, u bent mooi, Mijn vriendin,zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven. zij: 16 Zie, U bent mooi, mijn Liefste, ja, lieflijk. Ja, onze rustbank is het groene loof.17 De balken van onze huizen zijn ceders, onze dakspanten zijn cipressen.
 40. 40. JdH 283Vast rots van mijn behoud
 41. 41. 1 Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schaûw,waar het bloed door U gestort,mij de bron des levens wordt.
 42. 42. 2 Jezus, niet mijn eigen kracht,niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng,schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.
 43. 43. 3Zie, ik breng voor mijn behoudU geen wierook mirr of goud;moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet.
 44. 44. 4 Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat,als mijn ziel uit daardse woonopklimt tot des rechters troon,Rots der eeuwen, in Uw schootberg mijn ziele voor de dood.
 45. 45. Zwart maar liefelijk
 46. 46. Opw 428Genade zo oneidig groot
 47. 47. Genade, zo oneindig groot.Dat ik, die t niet verdienhet leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan k zien.
 48. 48. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.
 49. 49. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vasten brengt mij veilig thuis.
 50. 50. Als ik daar in zijn heerlijkheidmag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.
 51. 51. Gebed
 52. 52. Collecte 1ste jeugdwerk2de eigen gemeente
 53. 53. JdH 769Vol verwachting blijf ik uitzien
 54. 54. Vol verwachting blijf ik uitzien, Tot die dag eens dagen zal, Dat de Heiland op de wolken Weerkomt met bazuingeschal.Welk een vreugde zal het wezen.Als mijn oog Hem schouwen mag En mijn oor Zijn stem zal horen Op die grote, blijde dag!
 55. 55. Refr.Welk een uitzicht Bruidsgemeente Eeuwig Hem ten eigendomMaranatha blijv’ons wachtwoord, Amen, ja Heer Jezus, kom!
 56. 56. Al de teeknen onzer dagen Zeggen mij: de komst genaakt Van de Bruigom, die Zijn liefstetot Zich roept en haar volmaakt. O, hoe blijde zal ik wezen, Op te trekken met die stoet,Juichend, met ontelbre zaalgen Onze Bruigom tegemoet!
 57. 57. Refr.Welk een uitzicht Bruidsgemeente Eeuwig Hem ten eigendomMaranatha blijv’ons wachtwoord, Amen, ja Heer Jezus, kom!
 58. 58. O, soms voel k een sterk verlangen, Heimwee in mijn hart ontstaan;k Vraag mij af dan, dierbre Heiland Zijt Gij reeds op weg gegaan?Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij. Maranatha blijv t wachtwoord Voor een elk, maar ook voor mij.
 59. 59. Refr.Welk een uitzicht Bruidsgemeente Eeuwig Hem ten eigendomMaranatha blijv’ons wachtwoord, Amen, ja Heer Jezus, kom!
 60. 60. Zegen3 x amen

×