Welkom bij deze zondagochtenddienst

   Thema: Anders…..hoezo?

   Voorganger: dhr Oosterhof
    Organist: Johannes
Hosanna, hosanna, de Koning
      komt
     ELB 408
Hosanna, hosanna, de Koning komt
in de Naam van de God van Israël.
Hosanna, hosanna, de Koning komt
in de Naam van de God ...
Wees welkom, wees welkom, o
 Vredevorst in de Naam van onze God
 van Israël.
Wees welkom, wees welkom, o
 Vredevorst, in d...
Hij geeft ons het leven en overvloed
in de Namn van de God van Israël.
Hij geeft ons het leven en overvloed
in de Naam van...
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar
in de Naam van de God van Israël.
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar
in de Naar...
Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest
in de Naan van de God van Israël.
Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest
in de Na...
Welkom bij deze zondagochtenddienst

   Thema: Anders…..hoezo?

   Voorganger: dhr Oosterhof
    Organist: Johannes
O Heer, mijn God, Gij koning
    van 't heelal
     Psalm 145
     Vers 1 en 3
1.
 O Heer, mijn God, Gij koning van 't
        heelal,
 ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem i...
Groot is de HEER, zijn grootheid zij
         geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk
         ...
3
 Genadig en barmhartig is de HEER,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
 Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij
  ...
U loven, HEER, de werken van uw
        handen,
 de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o HEER, uw hartsbe...
Stil gebed
Votum en Groet
Vernieuw Gij mij, o eeuwig
     Licht!
    Gezang 437
    Vers 1, 2 en 3
1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
 geheel van U vervuld en rein,
 naar lijf en ziel he...
2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
 een geest van licht, zo klaar als Gij;
  dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
  en...
3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
 dan kan ik veilig verder gaan,
  tot ik U zie, o eeuwig Licht,
 van aangezicht tot a...
Gebod
Efeziërs 5: 1 - 10
1 Volg dus het voorbeeld van God, als
 kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de
 weg van de liefde, zoals Christus, die
 ...
3 Laat er bij u geen sprake zijn van
 ontucht of zedeloosheid, of van
 hebzucht – deze dingen horen niet bij
 heiligen....
5 Want u moet goed weten dat iemand
 die in ontucht leeft, zedeloos of
 hebzuchtig is – dat is allemaal
 afgoderij – ge...
7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want
 eens was u duisternis maar nu bent u
 licht, door uw bestaan in de Heer. Ga
 de...
Leid mij, Heer, o machtig
     Heiland
    Opwekking 27
    Vers 1, 2 en 3
1.
 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
  door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
 wees mijn Gids...
2.
  Laat mij zijn een Godsgetuige,
  sprekend van U meer en meer.
  leid mij steeds door uwe liefde,
 groeiend naar ...
3.
 Laat door mij uw levend water
  vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
 dat uw Geest ov...
Genade verkondiging
HERE mijn God, Gij hoedt
   mijn leven
    Psalm 147
     Vers 7
7
 God zal ik loven, den Gerechte,
Hij zal voor mij het pleit beslechten.
 Nu looft mijn lied in eeuwigheid
 des HEREN ...
Gebed om de Heilige Geest
Jezus zegt, dat Hij hier van
   ons verwacht
1
   Jezus zegt, dat Hij hier van ons
         verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de
      ...
2
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
 of het helder licht geeft, of ook bijna
          niet.
Hij ziet uit ...
3
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
 overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtj...
De kinderen mogen naar de
   nevendienst toe
Efeziërs 4: 17 - 32

  schriftlezing
17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus
 met klem: ga niet langer de weg van
 de heidenen met hun loze
 denkbeelden. 18 In...
19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich
 over aan losbandigheid en storten ze
 zich in allerlei zedeloze praktijken.
 ...
22 dat u uw vroegere levenswandel
 moet opgeven en de oude mens, die
 te gronde gaat aan bedrieglijke
 begeerten, moet ...
Het nieuwe leven

25 Leg daarom de leugen af en spreek
 de waarheid tegen elkaar, want wij zijn
 elkaars ledematen. 26 A...
27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie
 steelt niet meer stelen, maar eerlijk de
 kost verdienen door zelf hard te
 w...
30 Maak Gods heilige Geest niet
 bedroefd, want hij is het stempel
 waarmee u gemerkt bent voor de dag
 van de verlossi...
32 Wees goed voor elkaar en vol
 medeleven; vergeef elkaar zoals God
 u in Christus vergeven heeft.
20 Maar zo hebt u Christus niet leren
 kennen! 21 U hebt toch over hem
 gehoord, u hebt toch onderricht over
 hem gekre...
Anders…..hoezo?
Hoe teder heeft de Heer mij
    aangeraakt
      Elb 205
    Vers 1, 2, 3 en 4
1
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
  en mij gestreeld als zuidenwind de
          bomen.
Zijn liefde heeft...
2
Nog nooit heb ik zo'n zoete
   vrucht gesmaakt
 vrede en vreugde bleven
   diepe dromen;
God heeft de wereld als een boek
         gemaakt
 maar nooit had ik dat boek ter hand
         genomen
w...
3
 Hoelang heb ik de mij geschonken tijd
 met open ogen hopeloos verslapen,
   hoe vaak ben ik gevlucht in
      ...
4
Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt,
 ik voel zijn adem strelend langs mij
         strijken.
Zomer van God...
Dankgebed en voorbeden
Collecte
 1ste Jeugdwerk
2de voor de kerk
Doorgrond mijn hart

    Elb 308
  Vers 1, 2, 3 en 4
1
   Doorgrond mijn hart
  en ken mijn weg, o Heer.
  Beproef me en zie wat
    niet is tot uw eer.
 Is soms de w...
2
      O, Heer, heb dank,
     'k mag toch de uwe zijn.
      Uw dierbaar bloed
     wast mij van zon...
3
     Zie Heer, hier ben ik;
    maak mij een vat voor U;
      Woon in mijn hart,
    vernieuw het, do...
4
  O, heil'ge Geest,
 kom tot uw heerschappij.
 Schenk een herleving
   en begin bij mij.
   Zegen uw volk,
maak ...
Zegenbede
 3x amen
Vanavond hier in Noordwolde

        Ds Huitema

      Thema: Openbaring 3 : 7
• 7 Schrijf aan de engel van ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zondag 12 juli 2009 Ochtenddienst

787 views

Published on

Voorganger: Dhr. Oosterhof
Organist: J. de Vries
Thema: Anders...hoezo?

Published in: Spiritual, Travel, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zondag 12 juli 2009 Ochtenddienst

 1. 1. Welkom bij deze zondagochtenddienst Thema: Anders…..hoezo? Voorganger: dhr Oosterhof Organist: Johannes
 2. 2. Hosanna, hosanna, de Koning komt ELB 408
 3. 3. Hosanna, hosanna, de Koning komt in de Naam van de God van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning komt in de Naam van de God van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
 4. 4. Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst in de Naam van onze God van Israël. Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst, in de Naam van onze God van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
 5. 5. Hij geeft ons het leven en overvloed in de Namn van de God van Israël. Hij geeft ons het leven en overvloed in de Naam van de God van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
 6. 6. Gij brengt en verkondigt het jubeljaar in de Naam van de God van Israël. Gij brengt en verkondigt het jubeljaar in de Naarn van de God van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
 7. 7. Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest in de Naan van de God van Israël. Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest in de Naam van de God van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. Hosanna, hosanna, de Koning van Israël.
 8. 8. Welkom bij deze zondagochtenddienst Thema: Anders…..hoezo? Voorganger: dhr Oosterhof Organist: Johannes
 9. 9. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal Psalm 145 Vers 1 en 3
 10. 10. 1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd.
 11. 11. Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
 12. 12. 3 Genadig en barmhartig is de HEER, lankmoedig en vol goedheid altijd weer. Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
 13. 13. U loven, HEER, de werken van uw handen, de hemelen, de zeeën en de landen. U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden die elke dag uw goedheid ondervinden.
 14. 14. Stil gebed Votum en Groet
 15. 15. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! Gezang 437 Vers 1, 2 en 3
 16. 16. 1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.
 17. 17. 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.
 18. 18. 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht.
 19. 19. Gebod Efeziërs 5: 1 - 10
 20. 20. 1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
 21. 21. 3 Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4 Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.
 22. 22. 5 Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. 6 Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.
 23. 23. 7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is.
 24. 24. Leid mij, Heer, o machtig Heiland Opwekking 27 Vers 1, 2 en 3
 25. 25. 1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn Gids in 't barre land. Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, vul mij met uw Geest steeds meer, vul mij met uw Geest steeds meer.
 26. 26. 2. Laat mij zijn een Godsgetuige, sprekend van U meer en meer. leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. Brood des levens, Brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U, voed mij dat ik groei naar U.
 27. 27. 3. Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. O, Heer Jezus, 't wordt steeds later dat uw Geest over allen koom'. Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht, kom, Heer Jezus, in uw kracht.
 28. 28. Genade verkondiging
 29. 29. HERE mijn God, Gij hoedt mijn leven Psalm 147 Vers 7
 30. 30. 7 God zal ik loven, den Gerechte, Hij zal voor mij het pleit beslechten. Nu looft mijn lied in eeuwigheid des HEREN naam en majesteit.
 31. 31. Gebed om de Heilige Geest
 32. 32. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
 33. 33. 1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn', jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
 34. 34. 2 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het helder licht geeft, of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
 35. 35. 3 Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, overal op aarde zonde en droefenis. Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.
 36. 36. De kinderen mogen naar de nevendienst toe
 37. 37. Efeziërs 4: 17 - 32 schriftlezing
 38. 38. 17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.
 39. 39. 19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk
 40. 40. 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
 41. 41. Het nieuwe leven 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,
 42. 42. 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
 43. 43. 30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.
 44. 44. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
 45. 45. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk
 46. 46. Anders…..hoezo?
 47. 47. Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt Elb 205 Vers 1, 2, 3 en 4
 48. 48. 1 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt en mij gestreeld als zuidenwind de bomen. Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt zodat er volop licht kan binnenstromen; Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt en zie verbaasd wat mij is overkomen.
 49. 49. 2 Nog nooit heb ik zo'n zoete vrucht gesmaakt vrede en vreugde bleven diepe dromen;
 50. 50. God heeft de wereld als een boek gemaakt maar nooit had ik dat boek ter hand genomen wanneer Hij mij niet zelf had aangeraakt zijn licht doet al mijn knoppen openkomen.
 51. 51. 3 Hoelang heb ik de mij geschonken tijd met open ogen hopeloos verslapen, hoe vaak ben ik gevlucht in eenzaamheid, zoals een huurling wegvlucht van de schapen, een herder die alleen zichzelf nog weidt en van vermoeidheid valt in eigen wapen.
 52. 52. 4 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt, ik voel zijn adem strelend langs mij strijken. Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt doet gij de lange winter van mij wijken? Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt, kan mij de hemel werkelijk bereiken!
 53. 53. Dankgebed en voorbeden
 54. 54. Collecte 1ste Jeugdwerk 2de voor de kerk
 55. 55. Doorgrond mijn hart Elb 308 Vers 1, 2, 3 en 4
 56. 56. 1 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij; Leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij!
 57. 57. 2 O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam: 'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.
 58. 58. 3 Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U; Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu! Verbreek mijn wil, maak me ook van hoogmoed vrij; 'k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.
 59. 59. 4 O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij. Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid, wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.
 60. 60. Zegenbede 3x amen
 61. 61. Vanavond hier in Noordwolde Ds Huitema Thema: Openbaring 3 : 7 • 7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:

×