Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תקשוב בית אל בנות

1,163 views

Published on

תקשוב בית ספר בית אל בנות

Published in: Education
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

תקשוב בית אל בנות

 1. 1. ביה"ס ממ"ד תורני בית אל בנות
 2. 2. <ul><li>מנהלת : שלומית פרל </li></ul><ul><li>סגניות : אורית סג &quot; ל , שושנה וינשטוק </li></ul><ul><li>רב : הרב דניאל לוי </li></ul><ul><li>יועצת : ליאורה ניסים ואסנת נחום </li></ul><ul><li>צוות חשיבה : מנהלת , סגניות , הרב , יועצת , דבורה צרפתי [ כתות א '- ג '], מרים פיטוסי [ ד '- ה '], </li></ul><ul><li> יעל רוזנצוויג [ ה '- ו '], מיכל ילינק – [ ד ] </li></ul><ul><li>רכזות : אוריינות – שלומית גלמן - ומיכל ילינק מתמטיקה – צביה צוקרמן ולאה ליבסקינד נושאים תורניים – הרב רב דניאל </li></ul><ul><li>מדעים –מגי וענונו </li></ul><ul><li>חברה – רעות ליפשיץ </li></ul><ul><li>אנגלית – יעל כהן </li></ul><ul><li>העשרה : </li></ul><ul><li>מחשבים – ברכה גוטמן ואתי דמרי </li></ul><ul><li>אמנות – קלוד לוי ואיילת ליאור </li></ul><ul><li>ציור – יסמין שטרן </li></ul><ul><li>דרמה – טובה אליה ושרה אילן </li></ul><ul><li>התעמלות אמנותית – יוליה לישצ ' ינסקי </li></ul><ul><li>מוסיקה – רחל ורד ורחלי קרמר </li></ul>
 3. 3. <ul><li>רשות: בית אל </li></ul><ul><li>סמל מוסד 111849 </li></ul><ul><li>מס' מורים 65 </li></ul><ul><li>מס' תלמידות 624 </li></ul><ul><li>כיתות רגילות 20 </li></ul><ul><li>כתות חינוך מיוחד 4 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ביה &quot; ס מהווה מקום בו אדם  מתחנך על פי התורה ורוח ההלכה בדגש על קיום מצוות וערכים ומידות ,  תלמיד המתפתח וצומח . כל אדם הוא יחיד ומיוחד שכן הקב &quot; ה הועיד לו תפקיד בעולם בבחינה &quot; לכל אדם שליחות &quot; לכן יש ליצור תנאים מתאימים למימוש הפוטנציאל הטמון בו בכל התחומים : ערכי , חברתי , רגשי ולימודי . שותפים לתהליך כל קהילת ביה &quot; ס : מנהלת , מורים , תלמידים והורים . </li></ul><ul><li>בית הספר הוא היחיד לבנות בישוב . רוב הבנות תושבות בית אל . מיעוט [ כ -30] תושבות בנימין . בית הספר מקבל את כל הבנות בישוב , כולל בנות עם צרכים מיוחדים [ תסמונות ] ומאחד את כל הזרמים והדעות של תושבי הישוב . </li></ul>
 5. 5. מטרות <ul><li>– </li></ul>- י צירת אקלים בית ספרי נעים , אשר יאפשר מימוש הפוטנציאל הגלום בכל אחד מבאי בית הספר מתוך זיקה לתורה והלכה .. -   טיפוח סביבה חינוכית ולימודית המאפשרת צמיחה . -   טיפוח אווירה של מטרה ושליחות - חסד ונתינה . -     פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה . -   טיפוח הכשירות האוריינית ( קריאה , כתיבה , הבעה ) ככלי לטיפוח הלומד .   -  טיפוח שימוש במחשב ככלי תקשוב אורייני . [ למורים ולתלמידים ]   -  יישום סביבה לימודית מתוקשבת בתהליכי ההוראה - למידה בביה &quot; ס ,  המתואמת לאוכלוסייה הטרוגנית , בהלימה לסטנדרטים ותוכניות הלימודים של משרד החינוך .      - טיפוח יכולת החשיבה והסקרנות .
 6. 6. טיפוח תלמידת בית הספר <ul><li>טיפוח תלמידה שותפה ותורמת לקהילה .   </li></ul><ul><li>תוכנית מיוחדת במקצועות  הקודש והאמונה , מתוך מטרה להביא לאהבת המקצוע כחלק מתורת חיים . </li></ul><ul><li>פיתוח לימוד המתמטיקה מתוך דגש על מצוינות כללית ומצוינות למצוינות . </li></ul><ul><li>לימוד תוך חקר במדעים . </li></ul><ul><li>לומדת ומדברת אנגלית . </li></ul><ul><li>פיתוח תוכניות יחודיות לשנת הבת מצווה ולבוגרות ח </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. טיפוח אקלים חינוכי <ul><li>יעדים : </li></ul><ul><li>תלמידה בעלת מידות ודרך ארץ שדרכה היא דרך התורה ויראת שמים וזה בסיסה . </li></ul><ul><li>: משכילה ורחבת אופקים בתחומי דעת נוספים </li></ul><ul><li>מכירה את הטכנולוגיה של המאה ה 21 ויודעת להשתמש בטכנולוגיה באופן הולם , מכובד ומושכל להרחבת אופקיו ולהעצמת מאגרי הידע . מתוך מודעות לחסימות ולבעיות הנוצרות משמוש בכלים אלו . </li></ul><ul><li>בעלת תחושת מסוגלות ושאיפה למצוינות . </li></ul><ul><li>בעל ערכים של יושר , כבוד , חסד נתינה , שליחות ואהבה . </li></ul><ul><li>אהבת הארץ ושיכות לכל חלק באי מתוך הכרת הערך תורת ישראל , עם ישראל וארץ ישראל .. </li></ul><ul><li>מודעת לסביבתו – מטפחת אותה . </li></ul><ul><li>בעל סבלנות , מעורבת בקהילה ותורמת . </li></ul><ul><li>מודעת לבריאות – שמירת הגוף והנפש מתוך הערך &quot; ונשמרתם &quot; , כנל בזה &quot; ב </li></ul>
 8. 8. משימות <ul><li>מערך חברתי שנתי - פעילויות הרצאות , סדנאות , שירה ריקודים ועוד </li></ul><ul><li>תוכנית חטיבה שבוןעית </li></ul><ul><li>תוכנית חודשית לכיתות הנמוכות בדגש הנושא </li></ul><ul><li>שעורי מחשבים , הפעלות וחקר </li></ul><ul><li>עבודות חקר המספר נושאים </li></ul><ul><li>תוכנית אימוץ והתנדבות </li></ul><ul><li>תוכנית בריאות - שבוע ונשמרתם </li></ul><ul><li>שבוע עברית , מתמטיקה ואנגלית </li></ul>
 9. 9. קדימויות <ul><li>קדימויות לשנת תשע &quot; ב </li></ul><ul><li>הישגים גבוהים של הלומדים בחמשת מיומנויות היסוד : קודש , אנגלית , מדעים , חינוך לשוני ומתמטיקה . </li></ul><ul><li>המשך פיתוח אקלים חברתי חינוכי וערכי מיטבי – . </li></ul><ul><li>בחכמה &quot;- תוכנית שנתית </li></ul><ul><li>ניצול אפקטיבי ויעיל של השעות הפרטניות למען קידום התלמידים והישגי הלומדים . </li></ul><ul><li>העמקת הקשר בין התלמיד והמורה . </li></ul><ul><li>שיפור תרבות הדיבור והדיון והיכרות עם המורשת הלשונית של התרבות העברית ותולדותיה . </li></ul><ul><li>חדש - שילוב התקשוב - הטכנולוגיות המידע והתקשורת בהוראה – למידה . </li></ul><ul><li>חדש - העלאת המודעות לבריאות אצל התלמיד הנשענת על פעילות גופנית , תזונה נכונה ובריאות הנפש – &quot; ונשמרתם &quot; </li></ul>
 10. 10. עקרונות <ul><li>עקרונות העבודה </li></ul><ul><li>עבודה בכיתות תוך הכרה בשונות . </li></ul><ul><li>בניית אחריות משותפת הורים – מורים ותלמידים להצלחה בלימודים . </li></ul><ul><li>מעקב , הערכה ומשוב – לימודים ואקלים בכל מחצית . </li></ul><ul><li>חדר מורים לומד ומתמקצע בתחומי הדעת השונים : כלל צוות ההוראה לומד את נושא התקשוב על כל היבטיו האפשריים אשר כוללים : אינטרנט בטוח , שיתוף ותקשורת בין כל באי ביה &quot; ס באמצעות המערכת המתוקשבת , פורטל בית ספרי , והמחשב – ככלי לניהול פדגוגי המשולב גם בהוראה ובלמידה . ודגש על הקמת צוות מנווט וחושב , כמה להכניס , היכן ומה לא </li></ul><ul><li>מתן שיעורים מתוקשבים במידה וחשיבה </li></ul><ul><li>שימוש בכלים דיגיטאליים מגוונים להעשרת השיעורים , גיוונם והעלאת החשיבה והסקרנות . </li></ul>
 11. 11. יעדים ומטרות <ul><li>בא ' לכל חודש . פעילויות חברתיות מתוך דגש על מידות מיוחדות ואירועי החודש </li></ul><ul><li>פעילויות הנובעות מתוך לימוד מקצועות הקודש </li></ul><ul><li>שבוע חמד </li></ul><ul><li>אירועים מיוחדים [ ערבים , סעודות ועוד ] </li></ul><ul><li>דוגמא אישית . </li></ul><ul><li>חיזוק חיובי בכיתות המותאם אישי וכיתתי . </li></ul><ul><li>תעודות דרך ארץ , והתנהגויות של מידות ומעשים טובים </li></ul><ul><li>&quot; &quot; בחכמה &quot;- שליחות וענווה ועין טובה , גבורה ועוד </li></ul><ul><li>מנהיגות צעירה . - בהתהוותה ובחשיבה </li></ul><ul><li>קביעת חזון - בשלב ראשוני בקהילת המורים . </li></ul><ul><li>הפסקה פעילה - בהתארגנות תלמידות עם בנות שרות  </li></ul><ul><li>שעורי אמונה וחינוך : </li></ul><ul><li>מערכת פעילות ספורט במגרשים , לפי מערכת שנתית . </li></ul><ul><li>פעילות משותפות לשכבה הצעירה : א '- ג '. </li></ul><ul><li>ימי שיא הקושרים חגים ומורשת . </li></ul><ul><li>ימי הולדת לפי חודש עברי . – ילדת השבוע - ולכל מקסימה משימה בשיתוף הורים </li></ul><ul><li>הדרכה של פסיכולוגית בית הספר בהתאם לצרכים .    </li></ul><ul><li>חיזוק הקשר בין כל באי בית הספר . </li></ul><ul><li>הורים שותפים בפעילויות שונות –יום שיא [ כמתכונת ג סיון </li></ul><ul><li>הפעלת האתר הבית ספרי . </li></ul><ul><li>בדיקת מחברות וכתיבה על תעודות עלידי המנהלת . </li></ul><ul><li>בית הספר פועל לפי &quot; אופק חדש &quot; .- שעות פרטניות , דו שיח ושיחות </li></ul>
 12. 12. הישגים <ul><li>ב . טיפוח ההישגים הלימודיים :   כשירות אוריינית </li></ul><ul><li>תוכנית עבודה בכיתות לפי תוכניות לימוד של משרד החינוך . </li></ul><ul><li>כתיבת תוכנית עבודה ייחודית - פריסת תוכנית הלימוד הכללית לפי שכבות </li></ul><ul><li>עידוד קריאה –חלוקת פרסים . </li></ul><ul><li>ספריות כיתתיות בכיתות א - ג . [ זקוק להרחבה ] </li></ul><ul><li>עריכת מבחנים שכבתיים באוריינות פעמיים בשנה : מבחן תחילת שנה ,                        מבחן אמצע שנה . הגשת מיפוי </li></ul><ul><li>בניית תוכנית עבודה על פי האבחונים והמיפוי . </li></ul><ul><li>שבוע העברית - חגיגה בבית ספר </li></ul><ul><li>מורים מקצועיים שותפים בתכנית הלימודים באוריינות . </li></ul><ul><li>הגדרת המושגים טרום קריאה , מהלך קריאה , כותרות , איור , מבנה חיצוני , פסקה , משפטי מפתח , תקציר , רעיות מרכזי , סוגות כתיבה וכו '. </li></ul><ul><li>הבעה בכתב - יומני קריאה , עבודות חקר , הכתבה מידי שבועיים על פי נושאים הנלמדים בכתה . </li></ul><ul><li>השתלמות מורים בהטמעת תוכניות הלימודים החדשה . </li></ul><ul><li>רכזת לאוריינות – מיכל ילינק ושלומית גלמן </li></ul>
 13. 13. מתמטיקה <ul><li>תוכנית עבודה בכיתות לפי תוכנית לימוד של משרד החינוך . בתוספת שעורים מתוקשבים וחדר חכם </li></ul><ul><li>אבחונים ומיפויים פעמיים בשנה . </li></ul><ul><li>כתיבת תוכניות עבודה בהתאם למיפויים . </li></ul><ul><li>ישיבות קבועות של הצוות אחת לשלושה שבועות </li></ul><ul><li>הגדרת מושגי הליבה החשבוניים . </li></ul><ul><li>בחנים אחת לשבוע , או לשבועיים - חזרה על חומר הנלמד בעבר . המתמטיקה וכו '. </li></ul><ul><li>פעילויות מיוחדות במתמטיקה לפי שכבות גיל : </li></ul><ul><li>כיתות ז - ח  העשרה למצוינות </li></ul><ul><li>מצוינות בכל הכיתות בכל שבוע </li></ul><ul><li>רכזת מתמטיקה - לאה ליבסקינד וצביה צוקרמן . מנחה - אורית סגל </li></ul><ul><li>ייעוץ והכוונה ע &quot; י מדריכת חוץ המתמחה במתמטיקה . </li></ul><ul><li>מבחנים ומבדקים – אחת לחודש . </li></ul><ul><li>תיוק תוצאות מבדקים בתיק מנהל </li></ul><ul><li>כתיבת תוכנית עבודה לכל לומד בהתאם לתוצאות המבדקים . </li></ul><ul><li>קביעת שלושה מועדים לצמתי הערכת כל לומד – הורה – מורה - תלמיד בהתאם להתקדמותו בלימודים . ושליחת מכתבים להורים </li></ul><ul><li>הוראה בקבוצות למידה – ממוקדות מטרה . </li></ul><ul><li>פיתוח שיח מתמטי . </li></ul><ul><li>ימי שיא במתמטיקה . </li></ul><ul><li>למידה מגוונת עם אמצעי המחשה , שאלות חקר ושאלות חשיבה </li></ul><ul><li>תוכנית מצוינות בשתי רמות </li></ul>
 14. 14. מדעים <ul><li>  יום מדע בז ' חשון ). </li></ul><ul><li>יום תבלינים לקראת טו בשבט . </li></ul><ul><li>פעילות &quot; בצמחים ציוניים &quot; לקראת יום העצמאות ( </li></ul><ul><li>שבוע איכות הסביבה - ניידת ניטור אוויר , הרצאות מטעם המשרד לאיכות הסביבה , מחזור חומרים - יצירה , הקמת פינת חמד בחצר בית הספר . </li></ul><ul><li>יום ניקיון בינלאומי בשיתוף קק &quot; ל - ביקור בפארק נשר והכרת צמחי האזור ( נחל קטיע ) ניקוי האזור . </li></ul><ul><li>שבוע בריאות - הרצאה מטעם האגודה למלחמה בסרטן , רכיבה טיפולית , בשביל החלב ( פעילות מטעם תנובה ), אד &quot; י - השתלת איברים , רפלקסולוגיה ויוגה - הורים מתנדבים . ובאחריות המורה לחנג - עירית בן ישר [ בהתהוות ותכנון ] </li></ul><ul><li>יום הזית - בעונת המסיק קיום יום הזית תוך שימת דגש לנקודות הבאות : בית הבד , שימושי הזית והכרת מבנה הזית חיצונית ופנימית . </li></ul><ul><li>צמצום משאבי טבע : פרויקט מחזור בקבוקים , ניירות , סוללות ומיכלי דיו .   התגייסות של כל באי בית הספר ל מבצע איסוף בקבוקים , ניירות , פינת מחזור סוללות . </li></ul><ul><li>פרוייקט מצוינות 2000 . </li></ul><ul><li>רכזת מדעים - מגי וענונו </li></ul>
 15. 15. המשך מדעים הוראת המדעים ע &quot; י מורה מוסמכת למדעים – החל מכיתה א '.- שליחה להתמקצעות תוכנית לימודים מגוונת המתבססת על ניסויים תמידיים . חדר מדעים . מרכזי למידה שונים במדעים . תגבור לימודי המדעים ע &quot; י מתן שיעורים פרטניים .
 16. 16. מחשבים <ul><li>·         שימוש במחשבים ככלי לטיפוח מיומנויות למידה ; תקשוב ומידענות . </li></ul><ul><li>·         הכרת מיומנויות מחשב לפי תוכנית לימודית כיתתית . </li></ul><ul><li>·         שימוש ב מחשב בהוראה - שיעורים מקוונים . </li></ul><ul><li>·         שימוש ב מחשב ככלי תקשורת בין כל באי בית הספר </li></ul><ul><li>שימוש בלוח חכם </li></ul>
 17. 17. חינוך מיוחד ושילוב <ul><li>בבית ספר 4 כיתות חינוך מיוחד ורגשי </li></ul><ul><li>45 שעות שילוב </li></ul>
 18. 18. אנגלית
 19. 19. <ul><li>זה &quot; ב : </li></ul><ul><li>הנושא נלמד עפ &quot; י תוכנית לימודים של משרד החינוך בכיתות א ' ו ה '. </li></ul><ul><li>מינוי רכזת זה &quot; ב –איילת ליאוראשר מובילה תוכנית זו בדרך חוויה ובלמידה עיונית . </li></ul><ul><li>מרכז למידה –שבוע בשנה והבאת תוכנית חברתית ותערוכות . </li></ul><ul><li>חינוך גופני : </li></ul><ul><li>כל תלמידי ביה &quot; ס מקבלים שיעורי חינוך גופני בהיקף של 2 ש &quot; ש . </li></ul><ul><li>הנושאים והתכנים המועברים בשיעורים מבוססים על תוכנית לימודים ברורה עפ &quot; י דרישת משרד החינוך . </li></ul><ul><li>שילוב של פעילות ותזונה נכונה – למידה ממוקדת בקבוצות הוראה קטנות . ( שעות פרטניות ). </li></ul><ul><li>קיומם של שני ימי ספורט בית ספריים </li></ul><ul><li>קליגרפיה </li></ul><ul><li>מחול </li></ul><ul><li>דרבוקות </li></ul><ul><li>חליליות </li></ul>
 20. 20. <ul><li>המניעים לתהליך </li></ul><ul><li>הודעה של הורים על פתיחת בית ספר חדש במתכונת &quot; שער השמים &quot;, או &quot; מוריה &quot; וכד '. </li></ul><ul><li>הרצון היה להקים בית ספר ברמה תורנית גבוהה יותר , עם מסרים ברורים של כללי לבוש , צניעות , הגבלה על מכשירי תקשורת , תוכניות חברתיות ועוד . </li></ul><ul><li>קבלת תוצאות מיצב בנושא אקלים בית ספרי היה מניע רציני ליציאה לעבודה . </li></ul><ul><li>בעקבות הנ &quot; ל : דיונים בתוך הצוות על דרכו החינוכית של בית הספר בכל המישורים . </li></ul>בעיות שהובילו למטרות
 21. 21. התהליך <ul><li>המטרה : בנין בית הספר בתחום הערכי ושיפור האקלים . </li></ul><ul><li>היעדים : א . בתחום הערכי : </li></ul><ul><li>1. השתלמויות לצוות המורים </li></ul><ul><li>2. שינויים בתוכנית הלימודים – הוספת שעות תורניות </li></ul><ul><li>הוספת אתגרים לימודיים : בקיאות , הלכה , שינון ועוד </li></ul><ul><li>3. קביעת יעדים ודרכים להנחלת נושא הצניעות </li></ul><ul><li>ב . שיפור האקלים : </li></ul><ul><li>שיפור האווירה בחדר המורים </li></ul><ul><li>בנין המחנך </li></ul><ul><li>תקשורת מיטבית בין המורות לתלמידות </li></ul><ul><li>תקשורת מיטבית בין התלמידות לבין עצמן </li></ul><ul><li>תקשורת מיטבית בין הצוות להורים ולגורמים בקהילה . </li></ul><ul><li>ג . מניעת הקמת בית ספר סלקטיבי </li></ul><ul><li>יצירת ערוצי תקשורת לדיאלוג מתמשך עם כל סוגי האוכלוסייה </li></ul><ul><li>מתן מענה יצירתי תוך התחשבות במורכבות והציפיות השונות . </li></ul>
 22. 22. מטרות :    יצירת אקלים בית ספרי נעים אשר יאפשר מימוש הפוטנציאל הגלום בכל אחד מבאי בית הספר מתוך זיקה לתורה והלכה ..    טיפוח סביבה חינוכית ולימודית המאפשרת צמיחה .    טיפוח אווירה של מטרה ושליחות - חסד ונתינה .     פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה .    טיפוח הכשירות האוריינית ( קריאה , כתיבה , הבעה ) ככלי לטיפוח הלומד .      טיפוח שימוש במחשב ככלי תקשוב אורייני . [ למורים ולתלמידים ]      יישום סביבה לימודית מתוקשבת בתהליכי ההוראה - למידה
 23. 23. בנין התורה התחלנו בבית הספר בתוכנית אשר תקיף פעמיים את לימוד החומשים ב -8 שנים . הכוונה לסיים 5 חומשים עד סוף כ תה ה '. בכתה ו ' – לימוד חומש בראשית בעיון , במקביל לשעתיים לימוד בת מצווה . בכתה ז ' – לימוד חומש שמות בעיון . בכתה ח ' – עדיין לא הוחלט אם ללמוד חומש במדבר או דברים . [ העניין נידון עם רבנים ]. על מנת ליישם תוכנית זו , קבלנו הדרכה מהרב גדי שר שלום במשך שנתיים על חומשים בראשית ושמות . השנה אנחנו מקבלים הדרכה מהרב דוד נתיב על לימוד חומש דברים .
 24. 24. תשע &quot; ב ענווה ושליחות תשע &quot; א הקשבה תש &quot; ע ההגה בידים שלי תשס &quot; ט לאורם נלך תשס &quot; ח שמיטה 60 שנה למדינת ישראל תשס &quot; ז ירושלים של מעלה כמקרינה למטה תשס &quot; ו היחיד והיחד תשס &quot; ה חסד תשס &quot; ד עין טובה ואמונה תשס &quot; ב נתינה תשס &quot; א בנין המחנך להלן תמצית העבודה שנעשתה ב -12 שנים אחרונות , על פי הנושאים שנבנו במהלך שנים אלו :
 25. 25. קשיים : תוכנית נביא ברורה בבית הספר . תוכנית תורה – בכתות א '- ב ' – התוכנית יפה וברורה . בכתות ג ' – שנה שניה : עדיין יש שאלות . בכתה ד ' – נתקל בהתנגדות מורות , בשאלות ותהיות . ח ' במדבר ירמיהו , דניאל , עזרא ונחמיה משמואל א ' ועד מלכים במדבר ז ' שמות מלכים ב ' כנ &quot; ל + מלכים שמות ו ' דברים מלכים א ' כנ &quot; ל + שמואל ב ' בראשית ה ' ויקרא שמואל ב ' יהושע , שופטים , שמואל א ' ויקרא ד ' דברים שמואל א ' יהושע ושופטים דברים ג ' במדבר שופטים במדבר ב ' שמות יהושע שמות א ' בראשית בראשית כתה תורה נביא בקיאות בעתיד
 26. 26. תוכנית חטיבה <ul><li>. </li></ul><ul><li>מטרת התוכנית להצמיח בת ישראל אמיתית , השלמה בפנימיותה עם הערכים אותם אנו רוצים להנחיל . </li></ul><ul><li>היעד הוא שכל בת ישראל תכיר בפנימיותה , בגרעין הטוב שבה , היעד שתזכה להכיר בכשרון שבו נבראה ושזכתה בו מלמעלה , היעד - שתהיה דמות בת ישראל האידיאלית , ש &quot; מים רבים לא יכבו זאת &quot;. </li></ul><ul><li>היעד מתחיל בהכרה מפנימיות לחיצוניות המהוות שלמות . </li></ul><ul><li>הביצוע - </li></ul><ul><li>לימוד שבועי </li></ul><ul><li>שיחות על ידי רבנים ואנשי חנוך </li></ul><ul><li>התנדבות ותפקיד שכל אחת תיטול מתוך אוירת חסד </li></ul>
 27. 27. היעדים והמשימות לביצוע - תוכנית בת מצווה <ul><li>היעד - להכשיר בת ישראל במידות וערכים נכונים </li></ul><ul><li>לתת בסיס לאשת חיל </li></ul><ul><li>לממש כשרונות </li></ul><ul><li>הכרת והערכה של המשפחה </li></ul><ul><li>ראיית היעוד האמיתי של בת ישראל </li></ul>
 28. 28. תוכנית בת המצווה לתלמידות כיתה ו '- משימות לימוד מידות בדרכי האמהות - שעתיים שבועיות עבודת חקר - שורשים ויום סיכום עם האמהות התוכנית כוללת : - יום אשת חיל - יום הפרשת חלה - מהות נרות שבת - חריזה וסידור פרחים - הצגה פרויקט התנדבות בקהילה השנה הוספנו התנדבות עם הפנים לקהילת בית הספר . [ איכות הסביבה , טיפוח ושמירה על חצרות בית הספר ועוד ... פינת קריאה פינת משחקים פעילות זו תתחיל בעז &quot; ה לאחר חנוכה
 29. 29. עבודה פדגוגית בבית הספר דרישה להישגיות ולהספק חומר כנדרש . קיים קושי , שכן ההורים &quot; לוחצים &quot; להוריד לחץ ורמה . ובית ספר צריך לנתב עצמו בין רצונו להישגיות לבין רצונם של ההורים . בנות בית הספר מתקבלות לאולפנות בהישגים טובים וברמה טובה . כל מורה מגישה דו &quot; ח תכנון והספק בתחילת המחצית ובסוף המחצית היא מקבלת אותו חזרה , מסמנת את שהספיקה [ או לא ואת הסיבה ] ומחזירה עם תכנון של המחצית הבאה . יומני כיתה נבדקים כל שבוע . כל מבחן שנערך בביה &quot; ס מוגש למנהלת עם הציונים . קיים משוב לכל מבחן על פי הישגי התלמידות וחשיבה להמשך . בכל חודש מוגש דו &quot; ח על ידי מורות שילוב למנהלת .
 30. 30. מערך חינוך מיוחד ישיבה בין מקצועית אחת לשבוע בהשתתפות סגנית , יועצת , פסיכולוגית , מורות שילוב . מדריכת מתי &quot; א ואנשי צוות נוספים ( מטפלות פרא - רפואיות ) מוזמנות לפי הצורך . ישיבות שילוב עם מחנכות פעמיים בשנה . אסטרטגיות למידה המטרה : מורת שילוב מקצועית מלמדת בכיתות אם
 31. 31. מערך הייעוץ * אקלים חינוכי מיטבי - שותפות בהובלת התהליך - בצוות ניהול מורחב ובצוות חשיבה - הדרכת מורות תוכניות כתתיות * &quot; מקשיבים &quot; - השתלמות למורות - אסיפת &quot; מורות - תלמידות &quot; - שיחות אישיות בין מורות מקצועיות ומחנכות לתלמידות . - תכנון ופיתוח הטמעת הנושא * כישורי חיים - בכתה המקדמת [ שעה שבועית קבועה ] - מעברים והכוון בכיתות ח ' - גיל התבגרות - תוכנית רב שכבתית - הדרכת מורות לתוכניות כתתיות * חינוך מיוחד - הובלת הצוות הבין מקצועי * מערך סיוע כללי - פרוייקט פרח ועוד ... * טיפולים פרטניים השנה עקב הצטרפותנו לאופק , משולבות המורות בשעות פרטניות לעזרה לבנות .
 32. 32. <ul><li>ההתייחסות למצוינות בתהליכי הבניה </li></ul><ul><li>מספר בנות יוצאות לתוכנית &quot; דעת &quot; בעפרה </li></ul><ul><li>הוצאת קבוצות שונות של תלמידות מצטיינות לפיתוח העשרה אינסטרומנטלית ע &quot; י מורת שילוב </li></ul><ul><li>הנחיית תלמידות למצוינות בהפעלת תקשורת </li></ul><ul><li>דחיפה למצוינות בכיתות החטיבה ע &quot; י קבוצות קטנות במתמטיקה ובאנגלית . </li></ul><ul><li>פיתוח כישרונות בציור , מוסיקה , התעמלות אמנותית , דרמה ומחול . </li></ul>
 33. 33. תוצאות מבחני מיצב ראו נספח

×