Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Молекулярна фізіологія клітин крові

1,262 views

Published on

Лекція професора Досенка В,Є. з курсу молекулярної фізіології факультету фізики живих систем НТУ "КПІ"

Published in: Education
 • Згоден, вона давно в мені зріє і ніяк не дозріє )
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Шкода, що немає окремої лекції по гемостазу
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Молекулярна фізіологія клітин крові

 1. 1. Молекулярні механізмиМолекулярні механізмифункціонування клітин кровіфункціонування клітин крові
 2. 2. ЕРИТРОПОЕТИН – ГЛІКОПРОТЕЇН, ЩОЕРИТРОПОЕТИН – ГЛІКОПРОТЕЇН, ЩОСТИМУЛЮЄ ЕРИТРОПОЕЗСТИМУЛЮЄ ЕРИТРОПОЕЗ
 3. 3. ІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ КЛІТИНИ НИРОК –ІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ КЛІТИНИ НИРОК –ОСНОВНИЙ ПРОДУЦЕНТ ЕРИТРОПОЕТИНУОСНОВНИЙ ПРОДУЦЕНТ ЕРИТРОПОЕТИНУ
 4. 4. ФАКТОР, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮФАКТОР, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮHIF – hypoxia-inducible factorHIF – hypoxia-inducible factorКонтролює експресію біля 100Контролює експресію біля 100генів, що забезпечують відповідьгенів, що забезпечують відповідьклітин організму на гіпоксіюклітин організму на гіпоксію
 5. 5. РецепціяРецепціяеритропоетинуеритропоетинутатавнутрішньо-внутрішньо-клітинніклітиннімесенджеримесенджери
 6. 6. РецепціяРецепціяеритропоетинуеритропоетинутатавнутрішньо-внутрішньо-клітинніклітиннімесенджеримесенджери
 7. 7. ГЕМОГЛОБІНГЕМОГЛОБІН –– металопротеїн, що складаєметалопротеїн, що складає97%97% сухого залишку еритроцитівсухого залишку еритроцитів
 8. 8. РЕГУЛЯЦІЯ ВСМОКТУВАННЯ ЗАЛІЗА УРЕГУЛЯЦІЯ ВСМОКТУВАННЯ ЗАЛІЗА УКИШКІВНИКУКИШКІВНИКУ
 9. 9. Роль білків, що зв`язуються із залізо-чутливими елементами (iron-responsiveelement) в регуляції обміну заліза
 10. 10. Роль білків, що зв`язуються із залізо-чутливими елементами (iron-responsiveelement) в регуляції обміну заліза
 11. 11. Heme-regulated eIF2α kinase (HRI)
 12. 12. РЕЦЕПТОР ТРОМБОПОЕТИНУ -myeloproliferative leukemia virus oncogene (MPL)або CD110 (Cluster of Differentiation 110)
 13. 13. РецепціяРецепціятромбопоетинутромбопоетинутатавнутрішньо-внутрішньо-клітинніклітиннімесенджеримесенджери
 14. 14. Effects of combinational overexpression of D-typecyclin and dn-cdc2 on megakaryocytic differentiation.Matsumura I et al. J. Biol. Chem. 2000;275:5553-5559
 15. 15. МАШИНЕРІЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ
 16. 16. PROTEINASE-ACTIVATED RECEPTOR(PAR)
 17. 17. PROTEINASE-ACTIVATED RECEPTOR(PAR)
 18. 18. ІЛ-1ІНФ-γІЛ-2ТФР-βІЛ-10ІЛ-4ФагоцитозПрезентаціяантигенівЗалученняінших клітин восередокушкодженняРегуляціяактивності клітинСигналізація прозавершеннязапалення
 19. 19. Екзоцитоз БАРЕкзоцитоз БАРЕкзоцитоз БАРЕкзоцитоз БАР
 20. 20. СекреціяпротеолітичнихферментівФагоцитозПродукціявільнихрадикалівВиділення БАРНейтрофільнийгранулоцит
 21. 21. Активацію фагоцитів при асептичномуАктивацію фагоцитів при асептичномузапаленні забезпечують МІТОХОНДРІЇ !запаленні забезпечують МІТОХОНДРІЇ !Nature 464, 104-107(4 March 2010)
 22. 22. ІНТЕГРИНИ
 23. 23. МЕХАНІЗМИ КИСЕНЬЗАЛЕЖНОГОФАГОЦИТОЗУ
 24. 24. NO(монооксидазоту)та його роль узапаленні
 25. 25. my.science.ua
 26. 26. Neutrophilextracellulartraps(NETs)
 27. 27. Індукціяапоптозу клітиніз чужоріднимиантигенамиПродукціяцитокінівТ-лімфоцит (кілер)Регуляціяактивності іншихклітин
 28. 28. Механізми клітинноїцитотоксичності
 29. 29. B-лімфоцит (плазмоцит)ПродукціяспецифічнихантитілАктиваціясистемикомплементуПродукціяцитокінівАктиваціяполегшеногофагоцитозу
 30. 30. ШЛЯХИ АКТИВАЦІЇ КОМПЛЕМЕНТУ
 31. 31. Обмежений протеоліз – основний механізмактивації білків системи комплементу
 32. 32. ФОРМУВАННЯ МЕМБРАН-АТАКУЮЧОГОКОМПЛЕКСУ

×