Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Артеріальна гіпертензія

1,794 views

Published on

Лекція проф. Досенка в рамках проекту molecula.club

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Артеріальна гіпертензія

 1. 1. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СЕРЦЯ Переднавантаження (об’ємом) Післянавантаження (тиском) Недостатність мітрального, аортального клапану, дефект міжпередсердної, міжшлуночкової перетинки та ін. Стеноз мітрального, аортального клапану, АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ, коарктація аорти та ін.
 3. 3. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ мультифакторне захворювання, що характеризується сталим підвищення артеріального тиску понад 140/90 мм Hg ПЕРВИННА (ЕСЕНЦІАЛЬНА) 90-95% випадків Причина невідома ВТОРИННА 5-10% випадків Наслідок захворювань нирок, ендокринних залоз, уражень головного мозку та ін.
 4. 4. ФАКТОРИ РИЗИКУ ПЕРВИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ЕКЗОГЕННІ ЕНДОГЕННІ Варіації генів (алельний поліморфізм, SNP) Хронічний стрес (“стрес-планктон”) Переїдання (ожиріння, цукровий діабет) Надмірне споживання солі Гіподинамія
 5. 5. ВАРІАЦІЇ ГЕНІВ відмінності, що визначають генетичну гетерогенність популяції та генетичну індивідуальність кожної людини, її конституцію та схильність до розвитку захворювань > 60 млн. варіацій (2 % геному) Кожний ген може бути представлений у більш ніж 2000 варіантах !
 6. 6. АРТЕРІАЛЬНААРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯГІПЕРТЕНЗІЯ ЯК ПОЛІГЕННЕЯК ПОЛІГЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯЗАХВОРЮВАННЯ PPAR-a, γ, d AПФ Рецептор АТІІ I типу Ангіотензиноген Рецептор брадикініну 2 типу Ендотелін 2 Каталаза Альфа-2 макроглобулін PSMA6 11β-гідрокси- кортикостероїд дегідрогеназа 2 типу Простагландин- синтаза TGF-β1 Na/Cl транспортер β1, β2-адрено- рецептори eNOS LMP2 Аддуцин BNP
 7. 7. Частота різних алельних варіантів генів, що кодують субодиниці протеасоми у дітей хворих на есенціальну гіпертензію та у практично здорових донорів P < 0.01 P < 0.05 P > 0.05 LMP2 LMP7 PSMA6
 8. 8. Genome-wide association studies (GWAS) мають вирішити проблему спадкової схильності до усіх мульфакторних захворювань людини та надати практичні рекомендації з їхньої генетичної діагностики
 9. 9. Визначили 2 500 000 (!) поліморфізмів у 34 433 європеоїдів Встановили 8 SNP, що найбільшою мірою асоційовані із високим артеріальним тиском: CYP17A1 - cytochrome P450 (P450c17), steroid 17α-hydroxylase and 17,20- lyase activity CYP1A2 - cytochrome P450 SH2B3 - lymphocyte-specific adapter protein, LNK c10orf107 – кластер SNPs у невідомих генах FGF5 - fibroblast growth factor 5 MTHFR - methylenetetrahydrofolate reductase ZNF652 - zinc finger protein 652 PLCD3 - phospholipase C-delta isoform
 10. 10. Визначили >2 500 000 (!) поліморфізмів у 29 136 людей Встановили 10 локусів, які найбільш значущо впливають на артеріальний тиск, та протипували за ними ще 34 433 людей Показали, что лише один ген - ATP2B1 – суттєво впливає на ризик розвитку артеріальної гіпертензії ATP2B1 - plasma membrane calcium-transporting ATPase 1, частота мінорного алелю – до 0.12
 11. 11. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Центрально-ішемічна Підвищення внутрішньомозкового тиску Рефлексогенна Невротична (зіткнення процесів збудження та гільмування) Реноваскулярна Ренопривна Сольова Постійне введення вазоконстрикторів Відтворення зоосоціального конфлікту
 12. 12. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Найкращій варіант експериментальної гіпертензії – застосування лінійних тварин! Центрально-ішемічна Підвищення внутрішньомозкового тиску Рефлексогенна Невротична (зіткнення процесів збудження та гільмування) Реноваскулярна Ренопривна Сольова Постійне введення вазоконстрикторів Відтворення зоосоціального конфлікту
 13. 13. Кардіогемодинаміка щурів лінії SHR та Wistar
 14. 14. Ендотеліальна NO-синтаза та регуляція судинного тонусу
 15. 15. Ендотеліальна NO-синтаза та регуляція судинного тонусу
 16. 16. Частота різних алельних варіантів гена eNOS у дітей хворих на есенціальну гіпертензію та у практично здорових донорів 0 15 30 45 % T/T T/C C/C 0 15 30 45 % Glu/Glu Glu/Asp Asp/Asp 0 15 30 45 % 4b/4b 4b/4a 4a/4a Контроль Артеріальна гіпертензія Промотор (Т-786 →С) 7-й екзон (G894 →T) 4-й інтрон (VNTR 27 bp) χ2 = 3.11 P > 0.05 χ2 = 12.3 P < 0.01
 17. 17. NO-синтаза та ендотелін
 18. 18. NO-синтаза та ендотелін
 19. 19. Ендотелін та miRNA
 20. 20. Ейкозаноїди (eicosa- від Greek - двадцять) – похідні ейкозотриєнової (С20:3), арахідонової (ейкозотетраєнова, С20:4), тимнодонової (ейкозопентаєнова, С20:5) кислот
 21. 21. РЕЦЕПТОРИ ЕЙКОЗАНОЇДІВ
 22. 22. Ейкозаноїди та регуляція судинного тонусу
 23. 23. Газотрансмітери – регулятори судинного тонусу
 24. 24. ГЕМ, ГЕМОКСИГЕНАЗА ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ
 25. 25. ГЕМ, ГЕМОКСИГЕНАЗА ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ
 26. 26. СІРКОВОДЕНЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ СУДИННОГО ТОНУСУ
 27. 27. СІРКОВОДЕНЬ АКТИВУЄ АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ
 28. 28. АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ (KATP- КАНАЛИ) В РЕГУЛЯЦІЇ СУДИННОГО ТОНУСУ
 29. 29. АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕГУЛЯЦІЇ СЕКРЕЦІЇ ІНСУЛІНУ
 30. 30. АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ (KATP- КАНАЛИ) В РЕГУЛЯЦІЇ СУДИННОГО ТОНУСУ
 31. 31. ANP BNP CNP 28 22 32 СИСТЕМА НАТРІЙУРЕТИЧНІ ПЕПТИДІВ – ЕНДОКРИННА СИСТЕМА СЕРЦЯ
 32. 32. NT-pro-BNP test – найбільш точний біохімічний маркер серцевої недостатності
 33. 33. ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНИЙ АПАРАТ
 34. 34. МЕХАНІЗМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ Р = Q (об`єм крові) x R (резистентність судин) Стрес ОжирінняНадмірне споживання солі Активація ренін- ангіотензин-альдостеронової системи Активація симпато- адреналової системи ↑ концентрації натрію ↑ об`єму циркулюючої крові ↑ переднавантаження серця ↑ СЕРЦЕВОГО ВИКІДУ Скорочення вен Скорочення артерій ↑ СКОРОТЛИВОСТІ СЕРЦЯ ↑ РЕЗИСТЕНТНОСТІ АРТЕРІОЛ Гіпертрофія ГМК Гіперінсулінемія Ендотеліальна дисфункція Вазоконстрикція
 35. 35. Вплив заглушення експресії гену PKCd на артеріальний тиск у щурів із спонтанною гіпертензією 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Control SHR SHR + siRNA PKCdelta RelativelevelofPKCdeltamRNA/actin # *
 36. 36. Вплив заглушення експресії гену PKCd на артеріальний тиск у щурів із спонтанною гіпертензією 141,23 151,8 137,3 138,0 141,3 142,0 138,1 132,7 120 130 140 150 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Час після ін`єкції siRNA, доба артеріальнийтиск,mmHg
 37. 37. Артеріальна гіпертензія – невиліковне захворювання, якщо людина...

×