Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Молекулярна фізіологія нирок

1,355 views

Published on

Лекція професора Досенка В,Є. з курсу молекулярної фізіології факультету фізики живих систем НТУ "КПІ"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Молекулярна фізіологія нирок

 1. 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗІОЛОГІЯНИРОК
 2. 2. ФУНКЦІЇ НИРОКЕКСКРЕТОРНІ-фільтрація- реабсорбція- секреціяНЕЕКСКРЕТОРНІ- виділення реніну,утворення ангіотензину ІІ- уворення простагладинів- синтез еритропоетину- утворення вітаміну D3(кальцітріолу)- неоглюкогенезЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ- ізоволемію- ізоосмію- ізоіонію- підтримання КОСЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ- регуляцію артеріальноготиску- еритропоезу- вітамінного обміну- вуглеводного обміну,тощо
 3. 3. ПОДОЦИТИ РЕГУЛЮЮТЬПОДОЦИТИ РЕГУЛЮЮТЬРІВЕНЬ ФІЛЬТРАЦІЇРІВЕНЬ ФІЛЬТРАЦІЇ
 4. 4. НЕФРИН ТА ПОДОЦИННЕФРИН ТА ПОДОЦИН
 5. 5. НЕФРИН ТА ПОДОЦИННЕФРИН ТА ПОДОЦИН
 6. 6. Мутація в гені нефрину (NPHS1) спричинює спадковий нефротичнийсиндром фінського типу,а в гені подицину (NPHS2) – стероїд-резистентний нефротичний синдром
 7. 7. Дендрин – транскрипційний фактор нирокта... мозку
 8. 8. Синаптоподін – актин-асоційованийпротеїн нирок та... мозку
 9. 9. ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНИЙ АПАРАТ
 10. 10. ПОЗА-ПОЗА-КЛІТИННІКЛІТИННІВНУТРІШНЬО-ВНУТРІШНЬО-КЛІТИННІКЛІТИННІ
 11. 11. Секреція реніну
 12. 12. Протеолітична танепротеолітичнаактиваціяпрореніну
 13. 13. РЕГУЛЯЦІЯ СЕКРЕЦІЇ РЕНІНУ
 14. 14. Клітини щільної плями мають Na, K, 2Cl котранспортер на апікальніймембрані та в них відсутня Na-K АТФази на базальній мембраніЗбільшення концентрації Na Зменшення концентрації NaАктиваціяequilibrative NTs (hENTs) таconcentrative NTs (hCNTs)Секреція АТФ та аденозинуАктивація аденозинових тапуринергічних рецепторівА1ЗвуженняприносноїартеріолиРозширеннявиносноїартеріолиА2Зменшення фільтраціїАктивація нейрональної NO-синтазиСтимуляція NO продукціїпростагландинівАктивація Gs-рецепторівАктивація аденілатциклази 5/6Утворення цАМФСекреція реніну → утворення АТІІЗвуженнявиносноїартеріолиЗбільшенняартеріальноготискуЗбільшення фільтрації
 15. 15. Аквапорини – канали води, але нетільки води
 16. 16. Аквапорини забезпечуютьрегуляцию осмолярності сечі
 17. 17. Вазопресин регулює “трафік” таекспресію аквапорина-2
 18. 18. Вазопресин регулює “трафік” таекспресію аквапорина-2
 19. 19. Serum- and glucocorticoid-induced protein kinase (SGK) –серин-треонінова протеїнкіназа, ключовий регулятор реабсорбції
 20. 20. NEDD4-2 (neural precursor cell expressed,developmentally down-regulated 4-2) –E3 убіквітин-лігаза
 21. 21. Аквапорини – канали води тавуглекислого газу
 22. 22. Pendrin – натрій-незалежнийхлорид/йодид/бікарбонатний транспортер
 23. 23. Pendrin - Pds mRNA визначається лише ущитоподібній залозі, внутрішньому вусі таниркахМутація в гені пендринуспричинює розвиток синдромуПендреда

×