Skolbibliotek mars 2013

313 views

Published on

Vad är egentligen ett skolbibliotek? Vad kan man utläsa av Skolinspektionens pm?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolbibliotek mars 2013

 1. 1. Vad är egentligen ettskolbibliotek?
 2. 2. CONSECUER Ett rum med bokhyllor? Ett rum med sex bokhyllor?
 3. 3. CONSECUER Ett rum med bokhyllor?En digital resurs tillgänglig överallt och när som helst…?
 4. 4. En studieverkstad där man kan CONSECUE jobba ensam Roch i grupp medtillgång till olikahjälpmedel och medier?
 5. 5. CONSECUER Ett rum med bokhyllor?Tillgång till en skolbibliotekarie?
 6. 6. Ett folkbibliotek?
 7. 7. Nytt lagkrav på skolbibliotekfrån 1 juli 2011"Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasie- skolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” Skollag (2010:800) svensk författningssamling (SFS)
 8. 8. Hälften av landets elever saknartillgång till ett bemannatskolbibliotek.En av sex elever saknar heltskolbibliotek.Undersökningen Skolbibliotek 2012: Grundskolor ochUngdomsgymnasier. Kungliga Bibliotekethttp://www.kb.se/dokument/Bibliotek/statistik/Skolbibliotek2012/Skolbibliotek2012_webb.pdf
 9. 9. En av tre elever i grundskolan och gymnasiet har tillgång till ett skolbibliotek som åtminstone: 1. Har katalog, manuell eller datoriserad 2. Ligger i skolans lokaler 3. Är bemannat minst 20 timmar 4. Har minst 1 000 fysiska medier (sex bokhyllor)Undersökningen Skolbibliotek 2012: Grundskolor ochUngdomsgymnasier. Kungliga Bibliotekethttp://www.kb.se/dokument/Bibliotek/statistik/Skolbibliotek2012/Skolbibliotek2012_webb.pdf
 10. 10. Bertil Östberg statssekreterare Utbildningsdepartementet:− Skollagen är tydlig. Det måste finnas ett skolbibliotek på skolan. Det finns inget utrymme för en skolledare att säga: Jag har inte råd. Det här handlar om att det är en lagstadgad skyldighet för alla att ha ett skolbibliotek och då måste man lokalt prioritera och avsätta pengarna.
 11. 11. Skolinspektionens krav1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
 12. 12. Skolinspektionens definition:”…en gemensam och ordnad resurs av information” ”Det innebär en fysisk lokal där biblioteket finns, till skillnad från till exempel att det finns böcker spridda i olika klassrum. Skolbiblioteket ska också, enligt bibliotekslagen, inte bara rymma böcker utan även ”informationsteknik och andra medier”.
 13. 13. Skolinspektionens definition:Krav på fysisk närhet tillskolbibliotek?” Eleverna ska alltså ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och en del av deras utbildning””…uttrycket ”tillgång till”, i stället för att reglera att varje skolenhet ska ha ett skolbibliotek, öppnar för olika fysiska lösningar…”
 14. 14. Skolinspektionens definition:Krav på fysisk närhet…?”Skolbiblioteket bör därför ligga så att det går att använda i undervisningen, antingen i skolans egna lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det kan röra sig om att en skola och ett folkbibliotek, med lokaler i direkt anslutning till varandra, har ett samarbete som innebär att alla krav på ett skolbiblioteks funktion är uppfyllda.”
 15. 15. Friskolor får avslag…Skolinspektionen hade fram till i oktober förra året avslagit 75 % av alla ansökningar om att starta friskola.Hälften av avslagen helt eller delvis på grund av avsaknad av skolbibliotek.(Av de 764 ansökningarna inför läsåret 2012/2013 fick totalt 395 avslag (52 procent). 24 procent fick tillstånd att driva friskola.)
 16. 16. Orsaker till avslag:Om skolbibliotek”Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. Med skolbibliotek avses vanligtvis en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Sökanden ska i ansökan uppge hur skolan ska tillgodose elevernas tillgång till skolbibliotek.”
 17. 17. Andreas Spång, tf enhetschef förSkolinspektionens tillståndsprövning:”Det vi tittar på är hur de har tänkt sig att hantera skolbiblioteket i den dagliga pedagogiska verksamheten. Vi vill att de ska ha skolbibliotek som en funktion på skolan. Det ska både finnas skönlitterära och fack- och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.”
 18. 18. ”Stadsbibliotek intetillräckligt” Andreas Spång, tf enhetschef förSkolinspektionens tillståndsprövning. ”I så fall bör man använda det som ett komplement” ”Det är inte alls säkert att de böcker som finns på ett stadsbibliotek är anpassade för just de kurserna som eleverna läser.”
 19. 19. Tillsyn våren 2012Fokus på: ”eleverna har tillgång till skolbibliotek som används i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”.33 av 470 granskade grundskolor (7 procent)30 av 114 gymnasieskolor (26 procent)Samarbete folkbibliotek – ej avtal, ej planEj tillräckligt utbud
 20. 20. Skolinspektionens definition:Personal?”Varken i skollagen eller i bibliotekslagen finns det några bestämmelser som ställer krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie.”
 21. 21. Litteraturutredningen 2012 ”ett skolbibliotek utan personal blir en boksamling som förlorar sin roll i det pedagogiska och läs- och litteraturfrämjande arbetet”.Läsandets kultur, LitteraturutredningenSOU 2012:65http://regeringen.se/sb/d/15600/a/200257
 22. 22. Skolbiblioteket på Hjulsta grundskola i Stockholm Boktipsfilmer i 7:or Simplewikipedia i en åk 6 – om att skriva på engelska och hitta i och jämföra fakta Bokprat om bilderböcker för högstadieelever – samarbete med Tensta bibliotek http://pedagogstockholmblogg.se/vad-gor-de-i- biblioteket/Bokelundskolan, Växjö Filmade boktips http://ibiblioteket.blogg.avmkr.se/2012/10/28/filmade-boktips/
 23. 23. Vad innebär…?• Att kontinuerligt använda …• Informationsteknik och andra medier …• Bidra till att nå målen…• Anpassat till elevernas behov…
 24. 24. Vad innebär…?Ingen personal?

×