Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talboksverksamhet Malmö stadsbibliotek

1,244 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talboksverksamhet Malmö stadsbibliotek

 1. 1. 50 000 talbokstitlar på Malmö Stadsbibliotek?! Presentation av talboksverksamheten på Malmö Stadsbibliotek 13 och 14 november 2007 Hillevi Andreasson och Eva Tingberg
 2. 2. Talbokslåntagare ?
 3. 3. Talbokslåntagare?
 4. 4. Talbokslåntagare <ul><li>Rätt att låna talböcker på biblioteket har personer </li></ul><ul><li>med ett funktionshinder som gör att de behöver </li></ul><ul><li>anpassning för att kunna ta del av ett utgivet </li></ul><ul><li>verk. Exempel på sådana läshinder är: </li></ul><ul><li>Synskada </li></ul><ul><li>Rörelsehinder </li></ul><ul><li>Utvecklingsstörning </li></ul><ul><li>Läs- och skrivsvårigheter </li></ul><ul><li>Tillfälliga funktionshinder (Källa: Tpb) </li></ul>
 5. 5. Vem är vi till för? <ul><li>1 januari 2007 hade Malmö stad 276 244 invånare, av dessa var 27 % födda i utlandet. (källa Strategisk utveckling, Malmö stad) </li></ul><ul><li>5-8% av befolkningen har betydande svårigheter att läsa och skriva (källa: Svenska dyslexiföreningen). Detta innebär i Malmö 22099 personer. </li></ul><ul><li>Dessutom tillkommer personer med rörelsehinder, tillfälliga funktionshinder med flera. </li></ul><ul><li>1297 står i Millennium som talbokslåntagare </li></ul>
 6. 6. Talbok idag - Daisy <ul><li>Skivan </li></ul><ul><li>Inläsning </li></ul><ul><li>Kompaktformat </li></ul><ul><li>Nedladdningsbar </li></ul><ul><li>Icke-kommersiellt - § 17 </li></ul><ul><li>Förmedling via bibliotek </li></ul><ul><li>Spelare </li></ul><ul><li>Bokmärke </li></ul><ul><li>Navigering - olika nivåer </li></ul><ul><li>Anteckningar – spela in </li></ul><ul><li>Läshastighet </li></ul>
 7. 7. Alla har rätt att läsa !
 8. 8. Tal- och punktskiftsbiblioteket – TPB Statlig myndighet, Kulturdepartementet Produktion av talböcker och punktskriftsböcker Det digitala arkivet Forskning och utveckling Se till att personer med läshinder får tillgång till litteratur på de medier som passar dem
 9. 9. Framtiden ?
 10. 10. Talboken i framtiden <ul><li>Strömmande läsning </li></ul><ul><li>Valmöjligheter- andra språk, andra spelare, andra medier, ökat utbud </li></ul><ul><li>Flexibelt läsande- var man vill, vad man vill, när man vill </li></ul><ul><li>Bibliotek? </li></ul>
 11. 11. 50 000 talbokstitlar på Malmö Stadsbibliotek <ul><li>Tpb:s digitala arkiv </li></ul><ul><li>Btj </li></ul><ul><li>Andra producenter </li></ul><ul><li>Lokala inläsningar </li></ul>
 12. 12. Talboksavdelningen Malmö Stadsbibliotek <ul><li>Daisytalböcker </li></ul><ul><li>Storstil </li></ul><ul><li>Lättläst </li></ul><ul><li>Lästräning </li></ul><ul><li>Döva och teckenspråk </li></ul><ul><li>Tidskrifter </li></ul><ul><li>Förstoringsapparat </li></ul><ul><li>Daisyspelare </li></ul><ul><li>Anpassad dator </li></ul>
 13. 13. Datoranpassningar <ul><li>Talsyntes </li></ul><ul><li>JAWS </li></ul><ul><li>Braille </li></ul><ul><li>Zoomtext </li></ul><ul><li>Scanner </li></ul><ul><li>C-penna </li></ul><ul><li>Wordfinder - Stava rätt </li></ul><ul><li>Svenska ordboken </li></ul><ul><li>Anpassat tangentbord </li></ul>
 14. 14. Vad händer nu? Öka tillgängligheten i lokalen Utåtriktad verksamhet Utveckla daisybeståndet Nedladdningar Teknik
 15. 15. Tipsrunda! Följ gångstråket

×