SWOT Gymnasiebibliotek 7 dec 2011

753 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SWOT Gymnasiebibliotek 7 dec 2011

 1. 1. 1
 2. 2. ”Kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas  i takt med arbetslivets krav” 2
 3. 3. 3
 4. 4. BESÖK5 682 458:‐ 327 personer 15 bibliotek  2 år 4
 5. 5. Besök Mobiliseringsfas  sept 2011‐jan 2012 Genomförandefas feb 2012‐aug 2013• Genomföra utbildningar • Utveckla verktyg 5
 6. 6. Syften• Se till att bibliotekspersonalen har relevant  kompetens och känna trygghet i sin roll.• Genomföra nödvändiga utbildningsinsatser. • Utveckla verktyg och metoder för att  kompetensutvecklingen ska fortgå efter  projektets avslutande. 6
 7. 7. Skolbibliotekarielyft! i Blekinge, Jönköping,  Kalmar, Kronoberg och  Östergötlands län 7
 8. 8. Skolbibliotekarielyftet 3 414 984:‐ 300 personer 5 län 2 år 8
 9. 9. Per län ‐• 30 deltagare från grundskole‐ och  gymnasiebibliotek+ 30 skolledare/utvecklingsledare som deltar i  delar av utbildningen och följer/stöttar sin  personal 9
 10. 10. Mobiliseringsfas jan 2012 ‐ juli 2012 Informationsbrev janKartläggning:‐ kompetensutvecklingsbehov webbenkäter etc. feb/mars‐ rektorers syn på behov & framtida kompetens ‐ elevers syn på behov & framtida kompetensUpphandling av utbildning april 2012‐juli 2012  10
 11. 11. Genomförandefas sept 2012 ‐ vår 2014Utbildningar sept 2012‐dec 2013:Block 1 hösten 2012 3 fysiska möten, 5 e‐möten a’ 2 timBlock 2 våren 2013 3 fysiska möten, 5 e‐möten a’ 2 timBlock 3 hösten 2013 3 fysiska möten, 5 e‐möten a’ 2 tim Slutkonferens 26 maj 2014 11
 12. 12. Mål övergripandeGe nyckelkompetenser och metoder för strategiska insatser till regionens skol‐ och gymnasiebibliotekarier. Uppmärksamma för beslutsfattare, tjänstemän och politiker, inom skola och folkbibliotek vilken roll en adekvat skolbiblioteksresurs kan spela för skolutveckling och måluppfyllelse för skola, lärare, elever. 12
 13. 13. ProjektmålMålgruppen ska efter projektet ha fått ökade och  nya kunskaper om skolans styrdokument, pedagogik och metodik, insatser för elever i  behov av särskilt stöd, informationskompetens språk‐ och läsutveckling, sociala medier, digitala  verktyg och andra områden definierade under mobiliseringsfasens kartläggning. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Svenskarna och Internet 2011• 69% av befolkningen använder Internet  dagligen (2003: 25%) – 12‐44 år: 90%• 50% av treåringarna använder Internet ibland• 52% över 12 år är med i sociala nätverk (ökar  10% per år) – 16‐25 år: 96% – Ökar mest: 66‐75 år (8%  25%) 16
 17. 17. Den andra digitala klyftan…Elever från lägre socialgrupper använder datorn  mest för underhållning.Elever från akademiska hem uppmuntras till  lärande via teknikens möjligheterAre the New Millenium Learners making the grade? OECD rapport. 17
 18. 18. Svenskarna och Internet 2011• 42% spelar spel på Internet – Unga män (16‐25 år): 90% – Unga kvinnor (16‐25 år): 60%• 21% fildelar (38% använder Spotify) – Unga män (16‐25 år): 69% – Unga kvinnor (16‐25 år): 38% flickor• 16 % av kvinnorna och 5% av männen läser bloggar  dagligen – Pojkar (12‐15 år): 1% läser bloggar – Flickor (12‐15 år): 52% läser bloggar 18
 19. 19. Lån av e-böcker fördubblades 2005-2009 20
 20. 20. http://www.rob‐matthews.com/index.php?/project/wikipedia/ 21
 21. 21. 22
 22. 22. Läsförmåga• Var femte elev når inte grundläggande nivå i  läsning• Pojkar har sämre resultat än flickor• Elever med utländsk bakgrund har sämre  resultat• Läser ofta: 30% (2006)  19% (2010)• Hur påverkar datoranvändning? 23
 23. 23. Gymnasiekompetens• 25 % av 25 åringarna har inte  gymnasiekompetens.• Stora skillnader mellan tjejer och killar.• Ännu större i invandrargrupper. 24
 24. 24. By Spree2010 Ingo Bernhardt
 25. 25. Lärande ‐ trender • Lära hela livet…• Lära sig att lära istället för fakta/paketerad  kunskap – ta ansvar för sina egna processer  med stöd och handledning av lärare och  bibliotekarie• 1 till 1• Lärande var som helst, när som helst• Öppna lärresurser, molnet, mobilitet• Ökade möjligheter för informellt lärande• Information i överflöd – hantera verktygen
 26. 26. 27
 27. 27. Att förbereda gymnasister för  högre studier 28
 28. 28. Friskolor får avslag…Skolinspektionen har fram till i oktober i år  avslagit 75 % av alla ansökningar om att starta  friskola.  Hälften av avslagen beror helt eller delvis på av  avsaknad av skolbibliotek.
 29. 29. Andreas Spång, tf enhetschef för  Skolinspektionens tillståndsprövning”Det vi tittar på är hur de har tänkt sig att  hantera skolbiblioteket i den dagliga  pedagogiska verksamheten. Vi vill att de ska  ha skolbibliotek som en funktion på skolan.  Det ska både finnas skönlitterära och fack‐ och  skönlitteratur, informationsteknik och andra  medier.”
 30. 30. Skolinspektionens definition:”Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska  verksamhet med uppgift att stödja elevernas  lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas  dels som en materiell resurs som är en del i en  skolas läromedel och övrig utrustning, dels  som en funktion som bidrar aktivt i  kunskapsutvecklingen och svarar för viss  service.”
 31. 31. SWOT 32
 32. 32. ?• Vilka färdigheter/kompetenser  har gymnasiebiblioteket?• Vilka brister? 33

×