Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B24 örebro 090204

482 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B24 örebro 090204

 1. 1. Samsökning med egen sökprofil
 2. 2. Projektet 3 år Statens Kulturråd Spridning idag: 5 län i norr, 7 län i söder
 3. 3. Projektets syfte och mål: <ul><li>Information på lika villkor </li></ul><ul><li>Förenkla sökningar i bibliotekens samlade resurser - fokus på slutanvändaren </li></ul><ul><li>Gemensam standard för biblioteksservice i Sverige </li></ul><ul><li>Medverka i utvecklingen av en nationell bibliotekswebb i samverkan med KB, LIBRIS, Sverigebiblioteket </li></ul>
 4. 4. Målgrupp: <ul><li>Kunden, brukaren, användaren, låntagaren </li></ul><ul><li>Vuxna i lärande, studenten </li></ul>
 5. 5. En snårig väg till information…
 6. 6. Det går att skapa en annan väg till information! Samsökning Artikeldatabaser Faktadatabaser Bibliotekskataloger Uppslagsverk Sökmotorer E-böcker
 7. 7. Samsökning i Bibliotek 24 <ul><li>Fritt: permanenta sökkluster som alltid finns att tillgå </li></ul><ul><li>Som registrerad användare/via inloggning: </li></ul><ul><ul><li>Samsökning med betaltjänster </li></ul></ul><ul><ul><li>Användaren gör egna snabb-sökningsgrupper </li></ul></ul>
 8. 8. Ex. på egen Samsökningsgrupp Intresseområde : Jane Austen Bibliotekskataloger Libris Alex Catalogue Google Book Search Projekt Runeberg EBSCO Låntagarbeställningar Fjärrlån Låntagarval: Utskrift av Fulltext Låntagarval: Reservation via pinkod
 9. 9. Arbetsgrupper <ul><li>Bibliotek 24 gruppen (resursurval + gränssnitt) </li></ul><ul><li>Betaltjänstgruppen </li></ul><ul><li>Bok & Bibliotekgruppen (marknadsföring) </li></ul><ul><li>Teknikgruppen </li></ul>
 10. 10. Distansbaserat projektarbetssätt <ul><li>Virtuellt mötesrum (Adobe Connect) + gemensam plattform (Basecamp) </li></ul><ul><li>Tidsbesparande, kostnadsbesparande, </li></ul><ul><li>oberoende av tid och rum </li></ul><ul><li>Publicera, Administrera, Ge möjlighet att </li></ul><ul><li>samarbeta </li></ul>
 11. 11. Projektet 2009 Övergripande aktivitet 2009: Fortsatt nationell dialog kring webbtjänster Vidareutveckla samverkan och dialog med KB, LIBRIS och Sverigebiblioteket Fortsatt arbete med utvecklingen av Bibliotek24 söktjänst användargrupper/användartester grafisk profil Visning + marknadsföring av Bibliotek24 söktjänst: Biblioteksdagarna Mötesplats för framtiden Bok och Bibliotek
 12. 12. Här hittar du Bibliotek24 <ul><li>Projektets webbplats: </li></ul><ul><li>http://www.bibliotek24.org/ </li></ul><ul><li>Direkt till söktjänsten: </li></ul><ul><li>http://www.bibliotek24.se </li></ul>
 13. 13. Info och kontakt <ul><li>www.bibliotek24.se </li></ul><ul><li>From 9 februari: </li></ul><ul><li>Linnéa Sjögren </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Ann Östman </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Elisabeth Erikson </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×