Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital delaktighet & Folkbildning Hassleholm101202

727 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital delaktighet & Folkbildning Hassleholm101202

 1. 1.  Du behöver ha en e-postadress för att kunna söka arbete… Du måste hantera Internet för att göra körkortsprovet… Försäkringskassan ger snabbare svar om du använder nättjänsten… Gratis att betala räkningen på webben, men kostar pengar i banklokalen… Tågbiljetten är billigare att beställa på nätet… Anmälan till barnomsorgen görs på webben… Bostadsbolag annonserar ut sina bostäder först på nätet… Barnens provschema finns på skolans hemsida…
 2. 2. Bibliotek och digital delaktighet i ÖstergötlandNågra steg på vägen…Hur kom vi hit?bibliotek 2001-2004- IT-utveckling av- Equal Biblioteken 2004-2005- Lära ut Internet på bibliotek 2005- Folkbibliotekets roll i vuxnas lärande 2003-2005- Studieresor till London 2005- IKT-stöd på bibliotek 2007-2008- Studieresa till Finland 2008- BildaNätverk 2007-2008Pågående projekt:Biblioteken som lärmiljöer 2008- Östsam/KURNytta & Nöje på nätet 2009- .SE
 3. 3. Biblioteken som lärmiljöer - InriktningarFlexibelt lärandeVilka krav ställer det flexibla lärandet på biblioteken?Digitala klyftanHur kan biblioteken bidra till minskade digitala klyftor?Folkbildningen - studieförbundenKan vi utveckla nya former för samarbete mellan bibliotek och studieförbundsom stödjer ett livslångt lärande?Integration och social delaktighetKan vi utveckla bibliotekens möjligheter att bidra till integration och socialdelaktighet?
 4. 4. • Biblioteksbesöken minskarmer bland lågutbildade änbland högutbildade.• Biblioteken är inteanpassade för de olika behovsom finns under olika delar avintegrationsprocessen• Spridningen till nyainternetanvändare gårlångsamt.• Det finns en mycket stor viljafrån bibliotekens sida attnärma sig studieförbundenytterligare.
 5. 5. Utmaningar…
 6. 6. Biblioteken ger stöd för livslångt lärande
 7. 7. • Toppar globala IT-index• 85 % av Sveriges befolkning har tillgång till Internet i hemmet• Hälften av alla svenskar är med i sociala nätverk• Surfplattan årets julklapp (World Internet Institute 2010)
 8. 8. Halva svenska folket känner sig inte delaktiga i detnya informationssamhället… (World Internet Institute 2010)
 9. 9. En växande digital klyfta = 1 av 4 1,5 miljoner använder aldrig Internet 1,5 millioner använder endast enstaka tjänster Hälften är 66 år och äldre 45 procent mellan 26–65 år dvs. i arbetsför ålder 5 procent är 25 år eller yngre.
 10. 10. Många söker sig till biblioteken för att få hjälp meddatorer och Internet - Hur skickar jag e-post? - Hur bifogar man en fil? - Hur skannar jag ett dokument för att kunna söka uppehålls- tillstånd? - Hur betalar jag räkningarna via Internet?
 11. 11. Samarbete med studieförbund 1. Kostnadsfria studiecirklar i samarrangemang - Ideella handledare 2. Betalcirklar i bibliotekens lokaler
 12. 12. • Biblioteken hjälper till atthitta handledare ochkursdeltagare, ger fritillgång till lokaler, datoreroch övrig teknik.• Gemensammarknadsföring• Medborgarskolan står förcirkelupplägg, ev. låne-datorer, kursmaterial,utbildning av handledareoch samordning.
 13. 13. Studiecirkel på Boxholms bibliotek
 14. 14. Studiecirklar på filialbibliotek Studiecirklar på filialer med bärbara datorer, trådlös router och mobilt bredband Ex. Mogata, 312 inv. (öppet 3 timmar/vecka)
 15. 15. Individuell handledning
 16. 16. Individuell handledning
 17. 17. Individuell handledning på Motala bibliotek
 18. 18. Locka med innehåll Nyfiken på nätet Resor Telefoni, adresser och kartor Hälsa & sjukvård Tidningar, tidskrifter & bloggar Sociala medier
 19. 19. Koordinera och marknadsföra insatserna Internet för alla – Nytta och nöje i vardagen e-kampanj på biblioteken oktober 2009 Digital delaktighet, e-tjänster, Internet för nybörjare 60-tal samhällsaktörer demonstrerade e- tjänster Studieförbunden arrangerade föreläsningar
 20. 20.  Sensus, – fortsättningskurs ”Hitta på Internet” ABF – Bokcirklar, Släktforskning Medborgarskolan – Släktforskning SV – Konstcirklar Senioruniversitet, Vuxenskolan - Datacirklar Folkuniversitet - Studiecirklar för nyanlända - staden/lokalhistoria Föreläsningar/kulturarrangemang E-medier Utbudsdagar, prova-på Folkbildningsråden
 21. 21. Några resultat & framgångsfaktorer - Studiecirklarna ger mervärde – Når ut till nya grupper - Samordning av resurser och kompetens, lokalt utbud ökar - Tillgång till lokaler, material, teknik och digitala resurser Forum för samarbete och regional samordning - Stöd för samverkan, utbyte av erfarenheter, gemensam metodutveckling och inspiration
 22. 22. Några resultat & framgångsfaktorer -Visa på behov och erbjuda lösningar ger goodwill - lokala och nationella under- sökningar - mediegenomslag - politiker uppmärksammatinsatserna
 23. 23. Gun 78 år i Mjölby ”Det är bra för hjärnan attlära sig Internet, mankanske lever längre då.”

×