Europos pažymėjimo 2002 - 2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas

2,517 views
2,391 views

Published on

Europos pažymėjimo 2002 - 2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Europos pažymėjimo 2002 - 2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas

 1. 1. sąvadas Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 2. 2. Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2007
 3. 3. Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 4. 4. Įžanga
 5. 5. Šio leidinio tikslas – pristatyti Europos Sąjungos kalbų programos „Europos pažymėjimas“ veiklą Lietuvoje 2002–2007 metais. Penkeri „Europos pažymėjimo“ metai Lietuvoje – tai 20 ap­ dovanotųjų kalbų projektų, keturi metų mokytojai ir du kalbų mokiniai. Per šiuos metus „Euro­ pos pažymėjimui“ buvo pristatyti 91 kalbų mokymo ir mokymosi projektai, 16 mokytojų siekė Metų mokytojo vardo, 17 užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, teikė paraiškas ir dalyvavo Metų mokinio rinkimuose. Dėkojame visiems mokiniams, mokytojams ir projektų kūrėjams, teikusiems paraiškas „Euro­ pos pažymėjimui“. Jūsų entuziazmas ir noras mokyti bei mokytis kalbų yra labai svarbus kuriant daugiakalbės Europos ateitį. Dėkojame nuolatiniams rėmėjams Goethe institutui, Britų tarybai, Prancūzų kultūros centrui, „Pearson Education“ atstovybei, leidyklai „Šviesa“, Europos Komi­ sijos atstovybei Lietuvoje, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, kurių dėka galėjome paskatinti visų projektų autorius, suteikdami jiems ryžto kurti novatoriškas kalbų mokymosi iniciatyvas. Ypač dėkojame „Europos pažymėjimo“ ekspertų komisijos nariams, Stasei Skapienei, Jolantai Balčiūnienei, Nijolei Bražėnienei, Ritai Brazauskienei, Nidai Burneikaitei, Daivai Malinauskie­ nei, Irenai Raščiuvienei, Daliai Švelnienei, Dainai Valančienei, Virginijai Rupainienei, Rimai Ma­ tulionytei ir Jurgai Budvilaitytei, kurių pastangomis ir nuoširdžiu darbu ši programa tapo popu­ liari ir svarbi. Žvelgdami į ateitį, tikimės, kad „Europos pažymėjimo“ programa, būdama naujos „Mokymosi visą gyvenimą“ programos dalis, bus tokia pat sėkminga. | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 6. 6. „Europos pažymėjimo“ programa yra siekiama įvertinti ir apdovanoti novatoriškus kalbų mo­ kymo ir mokymosi projektus, su jais supažindinti mokytojus, mokinius ir dėstytojus, skatinti įvairiose kalbų mokymo srityse ir institucijose plačiau taikyti naujus mokymo metodus ir formas. Įvertinimas Europos pažymėjimu – tai ne tik šių projektų pripažinimas, bet ir paskatinimas kurti daugiau novatoriškų projektų, skleisti gerąją jų patirtį. Europos pažymėjimas kiekvienais metais suteikiamas geriausiems programoje dalyvaujančių šalių projektams. Visi novatoriški kalbų mokymo ir mokymosi projektai gali būti apdovanoti, ne­ atsižvelgiant į tai, kokiai amžiaus grupei ar mokymo institucijai jie skirti. Kalbų projektai vertinami vadovaujantis bendrais Europos kriterijais ir prioritetais: Visapusiškumas iniciatyvos/projektai turi atitikti visų mokinių poreikius. Pridėtinė vertė iniciatyvos/projektai turi garantuoti kokybinį (efekty­ vesnis mokymas) ir kiekybinį (mokoma ir mokomasi daugiau kalbų) pokytį. Motyvacija visos iniciatyvos turi skatinti mokinius ir mokytojus mokytis daugiau kalbų ir geriau jas išmokti. Originalumas ir iniciatyva turi būti skiriama naujiems mokymo kūrybingumas metodams tyrinėti ir naudoti. Europos dimensija turi remtis Europos Sąjungos valstybių kalbomis ir Europos kalbų įvairove. Taikymas iniciatyva turi būti tinkama kitiems kalbų mokymosi kontekstams. Kalbų projektų vertinimo kriterijai nesikeičia, o bendri visoms valstybėms prioritetai kas­ met nustatomi nauji. Kiekviena valstybė gali nustatyti savo nacionalinius prioritetus. 6 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 7. 7. Stasė Skapienė 2002–2007 m. „Europos pažymėjimo“ ekspertų komisijos pirmininkė „Europos pažymėjimo“ programą koordinuoja Europos Komisijos Daugiakalbystės skyrius. Ji vykdoma decentralizuotai visose Europos Sąjungos šalyse. Lietuvoje 2002–2006 m. „Europos pažymėjimo“ programą vykdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pa­ tvirtinta ekspertų komisija. Nuo 2007 m. šios programos administravimą perėmė Švietimo mainų paramos fondas, kuris sudarė naują ekspertų komisiją. Ekspertų komisija, vadovaudamasi ben­ drais kriterijais bei Europos ir Lietuvos prioritetais, iš pateiktų iniciatyvų rinko geriausias. Joms buvo iškilmingai įteikti Europos pažymėjimai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo minis­ terijos prizai. Europos pažymėjimus pasirašė Europos Komisijos narys, atsakingas už švietimo programas, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Specialius prizus už novatoriš­ kus ir įdomius projektus įsteigė „Europos pažymėjimo“ programos rėmėjai. Apdovanoti Europos pažymėjimu projektai įrašyti į Europos Komisijos geriausiųjų kalbų projektų duomenų bazę. Lietuva buvo pakviesta dalyvauti ES „Europos pažymėjimo“ programoje 2002 metais. Penkeri „Europos pažymėjimo“ metai Lietuvoje – tai 21 apdovanotų kalbų projektų, 3 Metų kalbų moky­ tojai ir 2 mokiniai. Pirmieji Metų kalbų mokytojai Lietuvoje buvo išrinkti 200 metais, o pirmasis Metų kalbų mokinys buvo išrinktas 2006 metais. 7 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 8. 8. | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 9. 9. Vytauto Didžiojo universiteto Regionistikos katedros koordinuojamam projektui „Linksmai, lengvai ir efektyviai mokykimės pažinti kitas šalis, kalbas ir kultūras“ (FEEL) lapkričio 21 dieną Lietuvos švietimo ir mokslo viceministrė Virginija Būdienė įteikė Europos pažymėjimą. Europos Komisija pripažino šį projektą geriausiu 2006­ųjų metų kalbų projektu. Tai ne pirmasis FEEL pro­ jekto apdovanojimas, tačiau projekto koordinatorė doc. dr. Ineta Savickienė mano, kad tai pats didžiausias VDU komandos ir partnerių darbo įvertinimas. I. Savickienė teigia norėjusi netradiciškai supažindinti su naujausiomis Europos Sąjungos kal­ bomis: linksmai ir patraukliai pristatant skirtingas šalis, atskleidžiant jų kultūros ypatumus. Ji džiaugiasi, kad bendras VDU komandos ir partnerių sunkus darbas buvo taip puikiai įvertintas. Projektas FEEL Vytauto Didžiojo universitetui ir partneriams suteikė visokeriopos patirties. Naujųjų Europos Sąjungos šalių atstovai ne tik susipažino vieni su kitais, bet ir sukūrė įvairiau­ sių priemonių, padedančių patraukliai atskleisti šalių kultūrą ir kalbą, organizuoti tarptautinius renginius. Vienas didžiausių FEEL projekto organizuotų renginių – 200 m. rugsėjo 24–2 die­ nomis Europos Sąjungos sostinėje, Briuselyje, vykęs Europos kalbų festivalis. Renginys, kuriuo buvo siekiama pristatyti naujų Europos Sąjungos narių kultūrą, kalbą ir šalį, supažindino Europą su naujaisiais Europos Sąjungos nariais: Estija, Latvija, Kipru, Čekijos Respublika, Vengrija, Mal­ ta, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir Lietuva. Projektas FEEL buvo išrinktas kaip vienas iš geriausių, propaguojančių rečiau vartojamas kalbas, originaliai ir žaismingai pristatantis šalis ir kultūras. Varžytis dėl Europos pažymėjimo skatino ir partneriškos institucijos, Lietuvos atstovybė prie Europos Sąjungos, universiteto ko­ legos. Džiugu, kad komandos darbas buvo įvertintas, kaip novatoriškas kalbų mokymosi ir mo­ kymo projektas, skatinantis įvairiose kalbų mokymo srityse ir institucijose plačiau taikyti naujus mokymo metodus ir formas. Paskatinti Vytauto Didžiojo universiteto Regionistikos katedros sė­ kmės „Europos pažymėjimo“ konkurse, daugelis projekto FEEL partnerių ruošiasi teikti paraiš­ kas nacionaliniam Europos pažymėjimui gauti. Tikimės, kad kitose Europos šalyse šis projektas taip pat bus puikiai įvertintas. Ineta Savickienė Vytauto Didžiojo universitetas 9 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 10. 10. 2002 l a u r e a t a i Pedagogų profesinės raidos centro Valstybinės kalbos skyrius Lietuvos teisės universitetas Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokykla Klaipėdos socialinių mokslų kolegija Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
 11. 11. 2002 metų Europos pažymėjimo laureatai 2002 metų lapkričio 15 dieną LR švietimo ir mokslo ministerijoje pirmą kartą buvo įteikti Europos pažymėjimai novatoriškiems kalbų mokymo ir mokymosi projektams. Lietuvos institucijos labai aktyviai dalyvavo konkurse – komisija gavo 29 paraiškas, dėl kalbinių iniciatyvų ir projektų, pretenduojančių gauti Europos pažymėjimą. Ekspertų komisija atrinko projektus, ku­ riems buvo įteikti Europos pažymėjimai ir Švietimo ir mokslo ministeri­ jos įsteigtos premijos. Kitiems projektams specialiuosius prizus skyrė rėmėjai. 11 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 12. 12. Pedagogų profesinės raidos centro Valstybinės kalbos skyrius Projektas „Valstybinės kalbos mokymas(is): reikmė ir būtinybė“ Šiuo projektu siekiama padėti kitakalbiams pasirengti valstybinės kalbos mokėjimo egza­ minams, numatytiems Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme ir Vyriausybės nutarimuose, supažindinti su kalbos kultūros reikalavimų sistema, tvirtinti kalbos vartojimo gebėjimus ir įgū­ džius, aktualius įvairiose situacijose, taikyti lanksčias darbo formas mokymo sistemoje, derintis prie užsakovų poreikių ir operatyviai reaguoti į kintančias sąlygas bei aplinkybes, koreguojant mokymo formas, turinį ir trukmę pagal konkrečias situacijas, siejant kalbos mokymą su skirtin­ gais profesiniais ir sociokultūriniais elementais. Projekte integruojami kitakalbių suaugusiųjų valstybinės kalbos mokymo(si), testavimo ir pedagogų kvalifikacijos kėlimo renginiai. Orientuojamasi į gana individualias, specifines reikmes, todėl organizuojami ne tik tradiciniai, bendrą komunikacinę kompetenciją ugdantys mokymo kursai, bet ir individualios bei grupinės konsultacijos savarankiškai besimokantiems asmenims, profesinės kalbos pratybos, papildomas (išlyginamasis) lietuvių kalbos mokymas, seminarai pagal modulinę programą „Reikalų raštai kaip kalbos mokymo erdvė“ ir pan. Atlie­ kami diagnostiniai ir kvalifikaciniai testai, pagal kuriuos nustatomas kalbos mokėjimo lygis, bandomieji testavimai pagal dabartinį testų modelį bei eksperimentiniai testavimai pagal ren­ giamus naujo modelio testus, atitinkančius šiuolaikinės testų rengimo ir testavimo metodikos reikalavimus. Su projektu sietinas ir leidinių, aktualių kalbos mokymui(si) – formaliajam ir ne­ formaliajam – rengimas. Projekto partnerė – Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra. Įgyvendinant projektą buvo išleisti leidiniai mokymo ir testavimo pratyboms, buvo parengta mokomųjų užduočių kalbos kultūros, profesinės kalbos pratyboms bei įvairių mokymo kursų reikmėms, taip pat buvo sukurtas profesinės kalbos mokėjimo patikrinimo testas darbuotojų konkursui (Generalinėje urėdijoje). Centro direktorius Gintautas Rudzinskas Projekto koordinatoriai: Irena Raščiuvienė, Gražina Jurgutavičiūtė, Danutė Zinkevičienė, Irmantas Glaska, Genovaitė Kizlytė Didlaukio g. 2, 0303 Vilnius, tel. ( ) 276 331, faks. ( ) 277 2191 12 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 13. 13. Lietuvos teisės universitetas Projektas „Interaktyvios anglų kalbos mokymo priemonės muitinės pareigūnams kūrimas“ Projekto tikslas – kurti interaktyvią anglų kalbos mokymo priemonę muitinės pareigūnams profesinei kalbai mokytis ir dalyko žinioms gilinti. Mokymo medžiaga yra ir ateityje bus nuolat papildoma įvairių lygių besimokančiųjų (pvz., LTU Teisės ir muitinės veiklos studijų dalyvių – stu­ dentų ir dalykų dėstytojų, Muitinės departamento (MD) pareigūnų, užsienio institucijų partnerių) teikiama aktualia dalykine medžiaga anglų kalba, siūlymais, išryškintais probleminiais muitinės terminijos ar kalbos struktūros funkcionavimo klausimais, taigi yra lengvai pritaikoma kituose kalbų mokymosi kontekstuose. Stažuotėje pagal ES Leonardo da Vinči programą 2001 m. Suomijos muitinės mokykloje (dalyvaujant Latvijos muitininkų rengimo centro atstovei) išryškėjo tokios tikslinės priemonės būtinumas, nes Lietuvoje, kaip ir Suomijoje bei Latvijoje, nėra profesinės kalbos mokymo(si) su­ sisteminto kurso medžiagos, itin reikalingos Baltijos šalių Muitinės departamentų pareigūnams, įsiliejant į europinę erdvę. Mokymo(si) priemonė rengiama ne tik pateikiant dėstytojo požiūriu aktualią medžiagą, bet orientuojantis į paties besimokančiojo praktinius poreikius, didelį dėmesį skiriant savarankiš­ koms užduotims. Pagrindinis mokymo(si) metodas – trumpai pateiktos pirminės medžiagos pagrindu ir nuo­ rodomis į interneto puslapius (dažniausiai apie užsienio patirtį) atlikti lyginamąją Lietuvos (ar kitos šalies, kurioje priemonė bus naudojama) situacijos MD analizę ir pateikti individualų / gru­ pinį projektą. Tai teikia galimybių kokybiniams pokyčiams kalbos mokyme(si) – sąmoningai daryti įtaką „produkto“ turinį aktualia ne tik kalbiniu, bet ir dalykiniu požiūriu medžiaga, taip gilinama mo­ kymosi motyvacija ir efektyvumas. Projekto tęstinumo kryptis – kurti interaktyvų daugiakalbį muitinės terminų žodyną. Universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis Koordinatorės: Violeta Janulevičienė, Vilhelmina Vaičiūnienė Ateities g. 20, 0303 Vilnius, tel. ( ) 271 4647, faks. ( ) 267 6000 El. paštas: roffice@mruni.eu 13 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 14. 14. Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokykla Projektas „Užsienio kalbų mokymo modernizavimas profesinėje mokykloje, taikant diferencijuoto ir intensyvaus mokymo principus“ Lietuvos integracija į Europos ekonomines organizacijas ir darbo rinką, bendradarbiavimas su užsieniu skatina modernizuoti užsienio kalbų mokymo / mokymosi procesą. Geras užsienio kalbos mokėjimas tampa vienu iš svarbiausių veiksnių vertinant specialistą. Atsižvelgdama į EK ir šalies Vyriausybės iniciatyvas bei švietimo srities prioritetus, Kauno len­ gvosios pramonės ir paslaugų verslo mokykla įdiegė diferencijuotą kalbų mokymo sistemą ir pri­ taikė savus mokymo metodus bei programas, leidžiančius gerai įsisavinti užsienio kalbų programų turinius bei tobulinti visą užsienio kalbos mokymo(si) procesą. Mokykla, siekdama modernizuoti užsienio kalbų mokymą profesinio rengimo metu, iškėlė tokius uždavinius: – pritaikyti geriausią užsienio ir savo šalies patyrimą bei žinias profesinio rengimo sąlygomis, rengiant užsienio kalbų mokymo programas, – modernizuoti užsienio kalbų mokymo sistemą profesinio rengimo metu, – skleisti sukurtus metodus kitoms mokykloms, – individualius mokymo tikslus sieti su mokymo / išmokimo rezultatais, bet ne su mokymo proceso organizavimu, – užsienio kalbų mokymą(si) integruoti į bendrą mokymo turinį ir į specialybės profesinį mokymą. Remiantis diagnostinių testų rezultatais, mokiniai skirstomi į mobilias kalbines grupes, ir tai leidžia greičiau ir lengviau pasiekti užsienio kalbų žinių lygį, numatytą Bendrųjų programų bendrame ar išplėstiniame kurse, orientuojantis į Europos Tarybos siūlomą „Slenksčio“ lygmenį (B1) bei papildomai į „Aukštumos“ (B2) lygmenį. Diferencijuotai užsienio kalbų mokymo sistemai įgyvendinti mokyklos užsienio kalbų mokyto­ jai parengė naujas metodikas: diagnostinius tarpinius testus, keturių lygių mokymo programas, nustatė perėjimo iš lygio į lygį reikalavimus, nustatė bendrus mokymo programų reikalavimus, žinių vertinimo kriterijus. Mokyklos mokytojai parengė metodines priemones, supažindinančias su užsienio kalba, skirtas užsienio verslo ir profesinei kalbai, taip pat savarankiško mokymosi programas moksleiviams. Mokyklos direktorė Laimutė Anužienė Projekto koordinatorė Aldona Bilotienė Karaliaus Mindaugo pr. 11, 4427 Kaunas, tel. ( 37) 22 17 23, faks. ( 37) 20 9 90 El. paštas: rastkm@ktpvm.lt 14 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 15. 15. Klaipėdos socialinių mokslų kolegija Projektas „Europos kalbų mokymas aktyvioje kalbinėje aplinkje „Atverkime duris į Europą ir padėkim Europai pažinti mus“ 2001 metais kolegijos studentai, vadovaujami Užsienio kalbų klubo, išleido kolegijos laikraš­ tį lietuvių ir anglų kalbomis. Šią gerą kūrybinę studentų patirtį, drauge ir puikią kalbinių įgūdžių praktiką, būtina pratęsti, įtraukiant į bendrą projektą kolegijos bendruomenės ir miestų partne­ rių atstovus. Lietuvai integruojantis į ES, atsiveria naujos galimybės ne tik studentų ir dėstytojų mainams, bet ir žmonėms iš įvairių Europos šalių bendrauti. Užsienio kalbų klubas numato iš­ plėsti Europos kalbų mokymą visiems kolegijos bendruomenės nariams, t.y. studentų tėvams ir socialiniams partneriams. Į kalbų mokymą būtina įtraukti daugiau praktinės bei aktyviosios kalbos mokymo metodų, motyvuoti ir skatinti kalbų mokymąsi visą gyvenimą. Į šį projektą numatome įtraukti kuo daugiau kolegijos bendruomenės narių, įskaitant ir so­ cialinius partnerius bei studentų tėvus, motyvuoti juos praktinio kalbų mokymosi ir gyvo ben­ dravimo galimybėmis. Šio projekto metu didžioji dalis kalbų mokymosi laiko bus skirta gyvam kalbiniam procesui, bendravimui, praktiniams užsiėmimas, naudojant naujoviškus mokymo me­ todus bei dalyvaujant kolegijos svečiams iš Europos šalių, bendraujant su jais ir juos globojant. Organizavus studentų ir dėstytojų mainus – gilinti kalbinius įgūdžius natūralioje kalbinėje ir realioje aplinkoje, o namuose apgyvendinus studentus iš svečios šalies – įtraukti ir studentų tėvus į aktyvų kalbų mokymąsi. Projekto tikslas – aktyvioje kalbinėje aplinkoje įgyti kalbinių įgūdžių ir tobulinti tiek studen­ tų, tiek suaugusiųjų užsienio kalbų gebėjimus. Tačiau svarbiausia motyvacija – tiesioginis įvai­ rių grupių bendravimas tarpusavyje su Europos šalių atstovais sukurs visiems palankias sąlygas greičiau įgyti kalbinės patirties įgūdžių, užmegzti tarpusavio ryšius ir pažinti vieni kitų tradicijas ir kultūrą. Kolegijos direktorė Nijolė Skučienė Projekto koordinatorė Zita Petruškevičiūtė, padėjėjas Mikas Vitkauskas Nemuno g. 2, 91199 Klaipėda, tel. ( 46) 39 70 77, faks. ( 46) 39 70 77 El. paštas: info@klsmk.lt 1 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 16. 16. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija Projektas „Turistiniai Kuršėnų maršrutai“ Projekto tikslas – sukurti originalią mokymo priemonę anglų ir lietuvių kalbomis, kuria ga­ lėtų naudotis vietinių mokyklų moksleiviai bei suaugusieji, dalyvaudami įvairiuose projektuose ir bendraudami su savo partneriais iš Lietuvos ir kitų Europos bei pasaulio šalių: 14 lankstinukų apie įvairias Kuršėnų vietas, kurios svarbios savo istorine praeitimi arba yra tiesiog mėgstamos čia gyvenančių žmonių; „Power Point“ programa paruoštą visų 14 maršrutų pristatymą. Mintis sukurti tokią priemonę gimė su UNESCO klasės mokiniais nagrinėjant temą „Europa ir regioninis identitetas“. Šis projektas turėjo įtakos pokyčiams ugdymo procese: – sustiprėjo anglų kalbos mokymosi motyvacija; – išsiplėtė ir pagilėjo integraciniai įvairių mokomųjų dalykų ryšiai (anglų k., lietuvių k., istorijos, geografijos); – patobulėjo moksleivių naujųjų technologijų naudojimo įgūdžiai; – mokiniai, kurdami bendrą projekto produktą, įgijo daug reikalingų socialinio ir komandinio darbo įgūdžių; – keičiantis informacija su partneriais iš kitų šalių ir stengiantis suprasti savo ir kitas kultūras bei tradicijas, natūraliai išryškėjo Europos dimensijos aspektų svarba. Lankstinukus ir „Power Point“ pateiktis mūsų mokyklos anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojai naudoja kaip mokymo priemonę ir informacijos šaltinį pamokose ir papildomo ugdymo veikloje. Pateiktys taip pat yra nuolatos naudojamos įvairių mūsų mokyklos vykdomų projektų koman­ doms bendraujant su partneriais iš Europos ir kitų šalių (Anglijos, Italijos, Norvegijos, Švedijos, Ispanijos, Vokietijos, Rumunijos, Velso, Graikijos, Japonijos, Kanados, JAV ir kt.) ir supažindinant juos su Kuršėnais. Dar vienas svarbus šio projekto bruožas – jo produktai skatina kitų asmenų (savivaldybės, kitų mokyklų) susidomėjimą, jis gali būti pritaikomas kituose kalbų mokymosi kontekstuose, skirtingose situacijose. Gimnazijos direktorius Albinas Jokubauskas Koordinatorės: Valdonė Verseckienė, Julija Rupšienė Kudirkos g. 33, 1147 Kuršėnai, tel. / faks. ( 41) 4 El. paštas: rastine@ivinskis.kursenai.lm.lt 16 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 17. 17. 17 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 18. 18. 2003 l a u r e a t a i Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla Šeduvos vidurinė mokykla Alantos technologijos ir verslo mokykla Vilniaus Universiteto Lituanistinių studijų katedra Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla
 19. 19. 2003 metų Europos pažymėjimo laureatai 2003 metų gruodžio 5 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje įteikti Europos pažymėjimai novatoriškų kalbų mokymo ir mokymosi projektų autoriams. 2003­ieji metai yra antrieji „Europos pažymėjimo“ programos Lietuvoje metai. Ši programa jau kelerius metus vyko visose Europos Sąjungos valstybėse ir daugiau nei 300 kalbų mokymo iniciatyvų yra apdovanotos Europos pažymėjimu. Tarp jų – penki 2002­aisiais metais Europos pažymėjimu apdovanoti Lietuvos kalbų mokymo projektai. 2003 metų prioritetai – draugiška kalbų mokymosi aplinka ir kalbų mokymosi motyvacijos didinimas. 2003 metais buvo pateiktos 24 paraiškos, penkios iniciatyvos įvertin­ tos Europos pažymėjimu. 19 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 20. 20. Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla Projektas „Užsienio kalbų mokymasis per bendravimą ir bendradarbiavimą“ Užsienio kalbų mokymas integruojamas į visos mokyklos gyvenimą. Tuo tikslu siekiama įtraukti ir vienyti visą pedagogų kolektyvą, kad mokytojai jiems priimtina užsienio kalba gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis Europoje. Skatinamas projektinis bendradarbiavimas per projektinę veiklą bei kultūrinius mainus. Projekto uždaviniai: – pabrėžti Europos pilietybės, tarpdisciplininio mokymo reikšmę; – pagerinti užsienio kalbų mokėjimą; – sukurti glaudų kalbų ir nekalbinių dalykų mokytojų bendradarbiavimą; – suaktyvinti bendradarbiavimą su užsienio šalių giminingomis įstaigomis; – per kalbų mokymąsi plėsti visos bendruomenės žinias, susipažinti su kitų šalių kultūromis; – skatinti bendruomenės mokymąsi visą gyvenimą. Įvairi projektinė veikla paskatino visą mokyklos bendruomenę mokytis užsienio kalbų, susti­ prėjo moksleivių motyvacija. Šiais mokslo metais pradėtas neformalus priešmokyklinės ugdymo grupės ankstyvasis anglų kalbos mokymas bei prancūzų kalbos mokymas aukštesnėse klasėse. Įkurtas užsienio kalbų metodinis centras. Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė rengia pa­ tirties pasidalijimo seminarus kitų mokyklų užsienio kalbų mokytojams bei kitiems rajono ben­ druomenės atstovams (NVO lyderiams, dirbantiems su specialiųjų poreikių moksleiviais, pradi­ nių klasių mokytojams ir kt.). Į integruoto anglų kalbos ir dalykų mokymosi projektą įsitraukė 10 mokytojų dalykininkų. Organizuojami įvairūs renginiai užsienio kalbomis, mokytojai, ieškodami naujų darbo metodų, aktyviai įsitraukė į NVO tarptautinę veiklą. Nuolat vyksta bendravimas su kitomis mokyklomis bei suaugusiųjų švietimo centrais, organi­ zuojant patirties sklaidos seminarus, rengiant mokymo medžiagą, kuriant bendrus projektus. Mokyklos direktorė Asta Zavadskienė Projekto koordinatorė Dalia Viliūnienė Juliaus Janonio g. 9, 6132 Kelmė, tel. / faks. ( 427) 60 06 El. paštas: aukuras.kelme@takas.lt 20 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 21. 21. Šeduvos vidurinė mokykla Projektas „Šventės dabar ir praeityje“ Įvyko 3 projektiniai mokyklų direktorių, mokytojų ir mokinių susitikimai Austrijoje, Belgijo­ je, Italijoje, Lietuvoje ir Prancūzijoje. Įrašyta vaizdajuostė apie mokyklą, išleisti bukletai apie mokyklą, Kalėdas ir Užgavėnes, patarlių bei legendų rinkiniai, parengtas šventinis kalendorius, keliaujančios istorijos. Visa medžiaga įrašyta į kompaktinius diskus. Projekto uždaviniai: – skatinti kalbų mokymosi iniciatyvas tarp bendradarbiaujančių šalių, pristatant savo šalies kultūrinį paveldą, – kurti kalboms palankią aplinką, – skatinti suvokti kalbų mokymosi naudą šiuolaikinėje visuomenėje. Mokiniai, mokytojai, mokyklų direktoriai susitikimų metu turėjo puikias galimybes pagilinti anglų ir prancūzų kalbų žinias, įsigyti naujų veiklos bendraminčių, patobulinti naudojimosi in­ formacinėmis technologijomis įgūdžius. Informacija buvo skleidžiama specialiame mokyklos sienlaikraštyje, mokyklos laikraštyje „Esame“, rajoniniame laikraštyje „Mūsų kraštas“, apskrities laikraštyje „Šiaulių kraštas“, susi­ rinkimų metu mokykloje ir rajone bei respublikinėse mokytojų ir mokinių konferencijose Vilniuje ir Šiauliuose. Mokyklos direktorius Kazimieras Augulis Projekto koordinatorė Salomėja Krencienė Pilies g. 17, Šeduva, Radviliškio r. sav., tel. / faks. ( 422) 6 230 El. paštas: sedvid@radvilis.omnitel.net 21 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 22. 22. Alantos technologijos ir verslo mokykla Projektas „Moksleivių bendravimo ir profesinės kalbos gebėjimų ugdymas mokantis saugiai dirbti su medžio apdirbimo technika“ Tai buvo bendras Vokietijos Šteinfurto miesto ir Alantos žemės ūkio (dabar technologijos ir verslo) mokyklos stalių specialybės moksleivių projektas. Projekto metu moksleiviai turėjo gali­ mybę dirbti su moderniomis kompiuterizuotomis medžio apdirbimo staklėmis, lavinti kalbinius ir bendravimo įgūdžius, praturtinti vokiečių, anglų ir lietuvių kalbų pagrindinį staliaus terminų žodynėlį, kuris buvo pradėtas sudarinėti ankstesnio projekto metu, įgyti saugaus darbo įgūdžių pagal europinius standartus. Moksleiviai gavo pažymėjimus, patvirtinančius jų įgytų gebėjimų lygį. Mainų metu abiejų mokyklų moksleiviai gamino nedidelius baldus: taburetes, lentynėles kompaktiniams diskams ir kt. Moksleiviai susipažino su abiejų šalių kalba, tradicijomis, lankyti­ nomis vietomis. Sudarytas trijų kalbų staliaus terminų žodynėlis buvo pasiūlytas Utenos apskri­ ties ir Šteinfurto rajono profesinėms mokykloms. Apie projekto eigą ir rezultatus buvo skelbiama laikraščiuose „Molėtų žinios“, „Vilnis“ bei vokiečių spaudoje. Seminarų metu buvo dalinamasi mintimis apie profesinės užsienio kalbos mokymą, naujoves medžio apdirbimo srityje bei sta­ liaus darbų saugos standartus. Projekto uždaviniai: – moksleivių bendravimo ir profesinės užsienio kalbos gebėjimų ugdymas, – gebėjimų saugiai dirbti su medžio apdirbimo įranga bei suteikti pirmąją medicininę pagalbą įgijimas, – įgyto darbų saugos lygio nustatymas ir patvirtinimas pagal Vokietijos standartus. Įgyvendinat projektą: – buvo išleistas vokiečių­anglų­lietuvių kalbų pagrindinių staliaus terminų žodynėlis, – buvo pagaminti baldai, – moksleiviai įgijo bendravo įgūdžių. 22 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 23. 23. Vyko nuolatinis bendradarbiavimas su spauda, buvo dalinamasi patirtimi su kitomis pana­ šaus profilio mokyklomis. Žodynėlis buvo įdėtas į abiejų mokyklų interneto svetaines, taip pat įrašytas į kompaktinį diską bei pasiūlytas kitoms profesinėms mokykloms. Pristatymo, kuris vyko Alantos technologijų ir verslo mokykloje, metu vietos bendruomenė, kitų mokyklų atstovai turėjo galimybę susipažinti su projekto rezultatais. Šteinfurto technikos mokykloje buvo organi­ zuotas seminaras – pasidalijimas praktine patirtimi, taip pat buvo bendradarbiaujama su vietine spauda bei kitomis mokyklomis. Numatoma toliau tęsti bendradarbiavimą su Šteinfurto technikos mokykla, teikiant naują projektą, taip pat pradėti bendradarbiauti su Telfordo koledžu iš Škotijos. Mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis Projekto koordinatorė Mildutė Skebienė Technikumo g. 2, Naujasodžio k., 3331 Alantos sen., Molėtų r. sav., tel. ( 33) 00, faks. ( 33) 3 700 El. paštas: alantostvm@is.lt 23 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 24. 24. Vilniaus Universiteto Lituanistinių studijų katedra Projektas „Naujosios lietuvių kalbos mokymo technologijos“ Lituanistinių studijų katedra diegia naujausius kalbų mokymo(si) metodikos ir technologijų pasiekimus. Yra paklotas tvirtas teorinis pamatas lietuvių kalbai kaip svetimajai mokyti pagal Europos Sąjungos šalių mokymo sistemą: parengti trijų kertinių kalbos mokėjimo lygių – „Pu­ siaukelės“ (2001 m.), „Slenksčio“ (1997 m., 2002 m.) ir „Aukštumos“ (2002 m.) – mokymo turi­ nio aprašai, sukaupta vertingos teorinės ir praktinės patirties mokant lietuvių kalbos ir testuo­ jant kitakalbius. Minėti „Pusiaukelės“ ir „Slenksčio“ aprašai yra teorinis projekto pamatas. Nuo 1999 m. Lituanistinių studijų katedra yra ALTE (Europos kalbų testuotojų asociacija) asocijuota narė ir nuolatinė projektų partnerė, o ši veikla yra stimulas metodikų ir technologijos naujovėms diegti. Lituanistinių studijų katedra ėmėsi iniciatyvos kurti savarankiško – nuotolinio ir pagrįsto dar­ bu su CD – lietuvių kalbos mokymo(si) sistemą. Idėja pasirodė patraukli kolegoms iš kitų Euro­ pos šalių: Estijos, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos – ir projektas išaugo į tarptautinį „Lingua 2“ projektą, gavusį Europos Komisijos paramą. Diegiama nauja kalbų mokymo(si) technologija turėtų būti vartotojui patraukli (modernus dizainas, mokomosios medžiagos turinio aktualumas, nesudėtingas pateikimas, mokymosi lai­ ko individualumas ir kt.) ir veiksminga metodiškai – aukštos dalykinės kvalifikacijos specialis­ tų parengta medžiaga, orientuota į komunikacinius tikslinės grupės vartotojų poreikius, turėtų skatinti besimokančius studijuoti pasirinktą kalbą ir pažinti tos kalbos kultūrą. Propaguojamas interaktyvus mokymas komunikacinio mokymo būdais. Keliama iniciatyva ir būsimas jos produktas, kaip būdas papildomai mokytis kalbų ar užtaisy­ ti žinių spragas, turėtų sudominti ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus bei moksleivius. Projekto uždaviniai: – parengti CD lietuvių kalbai savarankiškai mokytis (pradedančiųjų lygiu); – parengti lietuvių kalbos svetainei (www.euro­languages.net) nuotolinio mokymosi skyrelį (pažengusiųjų lygio); – parengti lietuvių kalbos diasporai skirtą lietuvių kalbos pažengusiųjų lygio nuotolinio mokymosi medžiagą Tautinių mažumų ir išeivijos departamento interneto svetainei; – sukurti ir parengti nuotolinio mokymosi svetainę savarankiškai mokytis lietuvių, estų, lenkų, portugalų ir suomių kalbų (pradedančiųjų lygis). 24 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 25. 25. Įgyvendinant projektą buvo: Išleista kompaktinė plokštelė: Ramonienė M., Vilkienė L. „Po truputį“, padedanti savarankiš­ kai mokytis lietuvių kalbos pradedančiųjų lygiu. „Baltos lankos“, Elektroninės leidybos namai, 2001 m. Lietuvių kalbos svetainei (www.euro­languages.net) parengtas nuotolinio mokymosi skyrelis (pažengusiųjų lygio). Rengiama nuotolinio mokymosi svetainė lietuvių diasporai mokytis kalbos ir Lietuvos kultū­ rai pažinti (pažengusiųjų lygis). Rengiama nuotolinio mokymosi svetainė savarankiškai mokytis lietuvių, lenkų, estų, portugalų ir suomių kalbų (pradedančiųjų lygis). Projektas pristatomas mokytojų, dėstytojų ir studentų auditorijoms įvairiuose seminaruose, konferencijose ir kursuose, Pasaulio lietuvių seime, VU Lituanistinių studijų katedros interneto svetainėje. Planuojama kurti interneto svetaines mokytis lietuvių, estų, lenkų, portugalų ir suomių kalbų pažengusiųjų lygiu, o vėliau siūlyti projektą kitoms Europos kalboms. Numatomos gairės moko­ majai medžiagai, skirtai lietuvių diasporai, plėsti. Universiteto rektorius prof. Benediktas Juodka Projekto koordinatorė doc. dr. Meilutė Ramonienė Universiteto g. 3, 0113 Vilnius, tel. ( ) 26 7000, faks. ( ) 26 7009 El. paštas: infor@cr.vu.lt 2 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 26. 26. Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla Projektas „Prancūzų kalbos ir dalykų integruotas mokymasis“ Parengta ir įgyvendinama mokytojų rengimo dvikalbiam (kalbos ir dalyko) mokymui progra­ ma: mokytojų stažuotės Prancūzijoje, kalbos kursai Lietuvoje, metodinis konsultavimas. Pareng­ ta prancūzų kalbos kalbinio pasirengimo individuali programa 9 klasei. Kalbinio pasirengimo kursą dėsto stažuotoja iš Prancūzijos ir mokyklos prancūzų kalbos mokytoja. Pagal bendradar­ biavimo sutartį su Prancūzų kultūros centru į kalbinę kelionę Prancūzijoje vyko 27 moksleiviai, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Gardane miesto licėjaus pedagogais ir moksleiviais. Pa­ rengtas Socrates Comenius 1.2 projektas. Pradinėse klasėse (2 ir 3) prancūzų kalba integruo­ jama į muzikos ir kūno kultūros pamokas. Nuo 2003 rugsėjo 10 klasėje integruojama istorija, geografija, muzika, kūno kultūra ir prancūzų kalba. Programos parengtos bendradarbiaujant su Eks­Marselio akademija. Šios akademijos ekspertas Žanas Seranduras sistemingai vizituoja mo­ kyklą, kartu su mokytojais analizuoja bendrąsias programas. Istoriją dėsto istorijos mokytojas iš Prancūzijos ir mokyklos istorijos mokytojas. Geografiją, kūno kultūrą, muziką lietuvių ir prancū­ zų kalbomis integruoja mokyklos pedagogės. Projekto uždaviniai: – paruošti mokytojus kalbos ir dalykų integruotam mokymuisi; – įvairinti bendradarbiavimo ryšius su Prancūzijos ugdymo įstaigomis; – parengti kalbos ir dalykų integruoto mokymo programas; – nuo 2003 rugsėjo įgyvendinti kalbos ir dalykų integruoto mokymo programas 1, 2 ir 3 klasėse, kalbinio pasirengimo programą 9 klasėje; – kartu su partneriais iš Prancūzijos rengti įvairius europinius projektus; – įsteigti ir nuolat atnaujinti dokumentacijos ir metodikos centrą, skirtą integruotam kalbos ir dalykų mokymuisi; – naudoti informacines technologijas moksleiviams ir pedagogams bendradarbiauti su Prancūzijos mokyklomis bei ugdymo procese. Įgyvendinant projektą buvo pasiekta tokiu rezultatų: – kokybiškesnis prancūzų kalbos mokėjimas; – naujų istorijos, geografijos mokymo metodų pritaikymas, siekiant tobulinti moksleivių kritinį mąstymą; – įvairių dalykų mokytojų įsitraukimas į tarptautinius projektus; – nuolatiniai moksleivių tarptautiniai mainai, mokymosi motyvacijos stiprėjimas; – įrengtas integruoto mokymosi metodikos ir dokumentacijos centras. Mokyklos direktorius Alvydas Gavelis Projekto koordinatorė Genė Gintalienė Tvirtovės g. 7, 62001 Alytus, tel. / faks. ( 31) 7 601 El. paštas: dzuksek@dzukija.alytus.lm.lt 26 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 27. 27. Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla Projektas „Pasakų knygų prancūzų kalba rašymas, iliustravimas, žaidybinių elementų ir kalbos mokymo metodų pritaikymas ugdymo procese“ Projektą tęsia klasių moksleiviai; parašėme galutinį knygos „Kriauklė su perlu“ variantą, o kitai knygelei paruošime žaidimų variantus. Įrašysime tekstus, melodijas į kompaktinį diską. Tęsime susirašinėjimą ir organizuosime susitikimą su pradinių klasių mokytojais ir mokiniais Prancūzijoje (Le Grand­Pressigny). Projekto uždaviniai: – moksleivių prancūzų kalbos mokymosi motyvacijos kėlimas, – ugdymo proceso sensibilizacija, – originalumo ir kūrybiškumo lavinimas. Įgyvendinat projektą buvo parašyti pasakų tekstai prancūzų kalba, paruoštos iliustracijos, pateiktas lietuviškų pasakų vertimas, išspausdinti žodynėliai bei žaidybinės užduotys ir jų atsa­ kymai. Vyksta susirašinėjimas su moksleiviais Prancūzijoje. Pasakų knygelės buvo pristatytos mokyklos prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio su­ sirinkime bei pradinių klasių mokiniams projektų mugės metu, buvo išsiųsti 2 knygelių egzem­ plioriai pradinių klasių mokiniams Prancūzijoje. „Alytaus naujienose“ publikuotas straipsnis apie vykdomą projektą. Mokyklos direktorius Alvydas Gavelis Projekto koordinatorė Genė Gintalienė Tvirtovės g. 7, 62001 Alytus, tel. / faks. ( 31) 7 601 El. paštas: dzuksek@dzukija.alytus.lm.lt 27 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 28. 28. 2004 l a u r e a t a i Soros International House Ukmergės aukštesnioji verslo mokykla Valstybės institucijų kalbų centras Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės­Bitės suaugusiųjų mokymo centras
 29. 29. 2004 metų Europos pažymėjimo laureatai 2004 metų lapkričio 12 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo įteikti 2004 metų „Europos pažymėjimo“ apdovanojimai. Kadangi 2004 metų prioritetas buvo suaugusiųjų mokymas ir tęsti­ nis mokymasis, apdovanojimo renginys vyko Suaugusiųjų švietimo sa­ vaitės metu. Šventiniame renginyje dalyvavo atstovai iš visų institucijų, pateikusių paraiškas 2004 metais. Dalyvius sveikino švietimo ir mokslo ministras A. Monkevičius, Latvijos „Europos pažymėjimo“ ekspertų ko­ misijos narė Helena Kalve. Europos pažymėjimais buvo apdovanoti ke­ turi projektai. Projektams, neįvertintiems Europos pažymėjimu, prizus skyrė rėmėjai, koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tėvų ir vaikų klubo „Dainuokime kartu“ nariai. 29 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 30. 30. Soros International House Projektas „Naudingoji praktika: europilietiškumo skatinimas per kalbų mokymą(si)“ Tai Socrates / Grundtvig 2 projektas, kuriame dalyvauja besimokantys suaugusieji iš Lietu­ vos, Ispanijos, Maltos, Rumunijos ir Italijos. Pagrindinis projekto tikslas – parodyti, kaip vyks­ tant globalizacijos ir ES plėtros procesams praktinis užsienio kalbų vartojimas gali padėti besi­ mokantiems suaugusiesiems įsilieti į mobilią šiuolaikinę Europos visuomenę ir tapti aktyviais jos piliečiais, kurie, mokydamiesi kalbų, įveikė ar padėjo kitiems įveikti asmeninius, socialinius ir kultūrinius barjerus. Tikslui pasiekti institucijos partnerės subūrė tikslines grupes, kurios pagal projekto organi­ zatorių parengtą programą „Virtuali kelionė be sienų“ reguliariai susitinka virtualioje aplinkoje tam, kad praktikuotųsi bendrauti užsienio kalbomis bei pristatytų savo ir susipažintų su kitų tautų kultūromis, tradicijomis bei kasdieniniu žmonių gyvenimu. Į projektą ne žemesnio negu A2 lygio besimokantieji buvo atrinkti remiantis apklausa, kuri padėjo išsiaiškinti jų motyvaciją bei nustatyti kompiuterinį raštingumą. Pirmaisiais projekto veiklos metais virtualus bendravimas vyko tarp an­ glų kalbą besimokančių studentų. Antraisiais metais prie pastarųjų prisijungs ispanų ir italų kalbas tobulinantys projekto dalyviai. Žmonės, dalyvavę projekte ir išmokę kitas kalbas, ateityje tikrai turės geresnes įsidarbinimo galimybes bendroje Europos darbo rinkoje, jų kelionės į kitas šalis nebus suvaržytos nežinojimo baimės ir nepilnavertiškumo komplekso. Kaip projekto rezultatas bus parengtos modernių informacinių technologijų taikymo progra­ mos praktiniam kalbų mokymui tobulinti ir tarpkultūriniam pažinimui propaguoti, kurios kaip mokomoji medžiaga bus pristatytos kitiems suaugusiųjų švietėjams. Tikslinės besimokančių suaugusių grupės skirtingose valstybėse projekto partnerių sukurta­ me portale sistemingai susitinka virtualioje aplinkoje ir, bendraudami anglų kalba, susipažįsta su kitų tautų ypatumais bei mokosi suprasti vieni kitus ir įvertinti savo vietą ES kontekste. Šiam bendravimui yra parengta mokymo programa, ir pažangą po kiekvieno susitikimo įvertina dės­ tytojai ir besimokantieji. Portale www.pmp-europe.com projekto dalyviai kaupia informaciją apie savo tautų kultūrą ir tradicijas, eksponuoja nuotraukas, atspindinčias tų šalių kraštovaizdį ir architektūrą. Tai papil­ doma priemonė projekte dalyvaujančioms šalims pažinti. Projekto partneriai organizavo du susitikimus (Lietuvoje, Maltoje) ir aptarė bendravimo IT ypatumus bei suaugusiųjų motyvaciją dalyvauti tokio pobūdžio projektuose. Institucijos direktorė Daiva Malinauskienė Projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė Konstitucijos pr. 23A, 010 Vilnius, tel. / faks. ( ) 272 439 El. paštas: info@sih.lt 30 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 31. 31. Ukmergės aukštesnioji verslo mokykla Projektas „Europinis suaugusiųjų mokymas“ Projekto „Europinis suaugusiųjų mokymas“ (2002 m. lapkritis–2003 m. balandis) pagal „Linking up“ mobilumo programą tikslas – mokyti suaugusiuosius profesinės anglų kalbos per neformalius užsienio kalbos mokymus, skatinant juos aktyviau įsitraukti į tarptautinę projektų veiklą. Ukmergės aukštesniosios verslo mokyklos (UKVM) anglų kalbos dėstytojos Aušra Cesevičienė ir Danutė Čivilienė parengiamojo vizito metu į Melbu ir Stokmarknes (Norvegija) profesines moky­ klas susipažino su Suaugusiųjų skyriaus užsienio kalbos mokymo metodika bei projektų veikla. Suaugusiųjų anglų kalbos mokymai, skatinantys suaugusiųjų profesinį lankstumą ir mobilumą, vyko Lietuvoje bei Norvegijoje. Tarptautinė anglų kalbos specialistų komanda (minėtos dėstytojos iš UKVM ir anglų kalbos dėstytojai Randi Dragland ir Kristian Skar iš Melbu ir Stokmarknes moky­ klų) padėjo mokyklos bendruomenei (mokyklos dėstytojams bei administracijos darbuotojams) įgyti profesinės verslo anglų kalbos žinių bei įgūdžių ir paskatino sėkmingai dalyvauti tarptauti­ nėje projektų veikloje. Mokyklos bendruomenė sėkmingai dalyvavo ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose Čekijoje (Chomutov), Vokietijoje (Ebeswalde), Norvegijoje (Floro) ir kitur. Apie projekto eigą ir rezultatus buvo skelbiama Ukmergės rajono „Gimtoji žemė“, „Ukmergės diena“, Melbu ir Stokmarknes rajonų „Vesteralen“ bei „Vesteralens Avis“ laikraščiuose, UAVM Atvirų durų dienų, mokyklos užsienio kalbų metodinio būrelio bei rajono konferencijos metu, mokyklos interneto svetainėje (www.ukvm.visiems.lt). Šie neformalūs anglų kalbos mokymai padėjo mokyti komunikacinės ir profesinės verslo anglų kalbos bei ugdyti mokymosi kompe­ tenciją ir motyvuoti mokyklos anglų kalbos dėstytojas sukurti bei išleisti „Verslo anglų–lietuvių kalbų žodyną“. Šiuo žodynu naudojasi mūsų mokyklos verslo, buhalterijos, apskaitos specialy­ bių dėstytojai ir studentai, taip pat jis pasiūlytas kitoms profesinėms mokykloms bei centrams, įmonėms, Amatų rūmams, suaugusiųjų mokymo įstaigoms. Jis išplatintas knygynuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kt., taip pat 6 Lietuvos bibliotekose. Numatoma tęsti bendradarbiavimą su Suaugusiųjų skyriais mokyklose bei įmonėse Lietuvoje ir Norvegijoje. Tobulinti suaugusiųjų mokymo metodiką, ugdant profesinį lankstumą bei mobilumą. Mokyklos direktorius Jonas Cesevičius Projekto koordinatorė Rima Boškevičienė Kauno g. 10, 2011 Ukmergė, tel. / faks. ( 340) 3 43 El. paštas: ukvm@ukvm.lt 31 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 32. 32. Valstybės institucijų kalbų centras Projektas „Europos kalbų tinklas“ Europos kalbų tinklas yra sukurtas padėti europiečiams mokyti(s) rečiau vartojamų Europos kalbų. Jau dabar Europos kalbų tinklo svetainėje http://www.euro-languages.net lankosi svečiai iš Japonijos, Australijos, JAV, Kanados ir kitų pasaulio šalių. Sukurtos dvylikos Europos šalių kalbų nacionalinės svetainės. Šiose svetainėse pateikiama informacija, kur Europoje žmonės gali mokytis ir išmokti re­ čiau vartojamų Europos kalbų, tokių kaip suomių, italų, portugalų, bulgarų, estų, vengrų, lenkų, rumu­ nų, slovakų, vokiečių ir lietuvių, pristatoma geroji darbo patirtis, kalbų mokymo ir mokymosi ištekliai, taip pat šiuolaikinės mokymo(si) galimybės, pavyzdžiui, nuotolinio mokymo programos. Projektas padeda informuoti žmones, didina įsidarbinimo galimybes, skatina tarpusavio bendradarbia­ vimą, stiprina mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Atsiveria naujos galimybės neįgaliesiems bei toliau nuo išsivysčiusių centrų gyvenantiems žmonėms, turintiems interneto ryšį namuose. 2004 m. rugsėjo 23–2 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė konferencija tema: ,,Geroji mažiau vartoja­ mų kalbų patirtis daugianacionalinėje ir daugiakultūrėje Europoje“, kurioje dalyvavo per 120 žmonių iš 2 šalių. Konferencijos tikslas – projekto sklaida, pasidalijimas gerąja kalbų mokymo(si) patir­ timi, konferencijoje dalyvavo politikai, mokslininkai, kalbų specialistai, vadybininkai. Projekto sklaida vyko per 40 įvairių susitikimų, seminarų, konferencijų. 4 šalyse projektas aptartas TV ir radijo laidose, 30 straipsnių spaudoje teigiamai įvertino partnerių indėlį kuriant „Euro Languages Net“ projekto produktus. Partneriai įsipareigoja organizuoti forumus 200, 2006, 2007, 200 ir 2009 metais. Kuriant lietuvių kalbos svetainę siekta: – Atkreipti visuomenės dėmesį į lietuvių kalbą ir kultūrą bei populiarinti ją pasaulyje. – Skatinti visuomenę mokytis mažiau vartojamų Europos kalbų, domėtis jas vartojančių šalių kultūra. – Teikti išsamią informaciją apie lietuvių kalbos mokymo ir tyrimo institucijas šalyje ir užsienyje. – Suteikti pagrindinių žinių, reikalingų bendrauti lietuvių bei kitomis mažiau vartojamomis Europos kalbomis. Svetainėse pristatyta per 100 kalbų mokymo centrų, 30 nuotolinio mokymo programų, pa­ teikiama per 200 adresų. Organizuota 20 nacionalinių ir tarptautinių forumų­seminarų kalbų mokymo(si) problemoms aptarti. Projektą teigiamai įvertino vietiniai ir tarptautiniai ekspertai, pa­ siūlyta rengti dokumentus ir projektą tęsti, apimant likusias ES šalių kalbas. Centro direktorė Eglė Šleinotienė Projekto koordinatorė Eglė Šleinotienė Vilniaus g. 39/6, 01119 Vilnius, tel. ( ) 212 0291, faks. ( ) 212 0370 El. paštas: kalba@vikc.lt 32 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 33. 33. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės­Bitės suaugusiųjų mokymo centras Projektas „Su daina ir mokytis smagiau“ Projekto iniciatyvos tikslas – sukurti ir išbandyti naują kalbų mokymosi metodą, įrodyti naujos mokymosi metodologijos veiksmingumą, skatinti suaugusius klausytojus mokytis kuo daugiau ir įvairesnių kalbų, kurti patrauklią ir jaukią mokymosi aplinką, motyvuoti klausytojus mokytis kalbų visą gyvenimą. Projekto esmė – bandyti mokytis kalbų panaudojant naujausias technologijas, pvz., karaokė muzikinę įrangą, įtikinti suaugusį klausytoją, kad kalbų mokytis ne tik būtina, naudinga, bet ir smagu bei įdomu. Projekte dalyvaujančių besimokančiųjų poreikius šis metodas visiškai tenkina – tai įrodo di­ džiulis klausytojų aktyvumas ir susidomėjimas nauja galimybe. Užsiėmimų metu kuriama jauki mokymosi aplinka, projekte dalyvauja kvalifikuoti kalbų specialistai. Organizuotas iniciatyvos pristatymas – atvira integruota muzikos ir trijų užsienio kalbų pamoka – skatina suaugusiuosius ne tik mokytis daugiau kalbų, bet ir geriau pažinti ir suprasti kitas Europos kultūras ir tradicijas. Iniciatyva remiasi ES valstybių kalbomis (anglų, vokiečių, lietuvių kalbos) ir Europos kalbų įvairove (rusų kalba). Įgyvendinant projektą­iniciatyvą pasiektas labai didelis susidomėjimas užsienio kalbų moky­ musi moduliniu būdu pavienių dalykų klasėse. Pradėjus šią iniciatyvą taikyti 2003 m. pradžioje pastebėta, kad lankyti užsienio kalbos užsiėmimus pradėjo daug daugiau suaugusių klausytojų. Karaokė įrangos panaudojimas užsiėmimų metu klausytojams yra labai patrauklus, daugeliui niekada negirdėtas. Džiugu, kad šį rugsėjį užsienio kalbų mokytis į mokymo centrą plūsta dar daugiau norinčiųjų. Pradėjus diegti šį mokymosi metodą ir pastebėjus didelį susidomėjimą juo, 2003 m. lapkričio 21 d. Suaugusiųjų švietimo savaitės metu buvo organizuota atvira integruota muzikos ir kalbų pamoka, idant šią iniciatyvą pristatytume Vilniaus miesto ir suaugusiųjų švietė­ jams ir šalies besimokantiesiems. Pamoką stebėję ir aptarime dalyvavę mokytojai buvo maloniai nustebinti pamokos turiniu ir klausytojų veikla bei aktyvumu, prašė pasidalyti gerąja patirtimi ir kuo dažniau rengti tokias pamokas. Šią iniciatyvą tobuliname ir toliau, juolab kad susidomėjimas kalbų mokymusi vis auga. Turi­ me idėjų pradėti moduliniu būdu mokyti ir retesnių Europos kalbų. Centro direktorius Gintaras Jurkevičius Projekto koordinatorius Robertas Bartaševičius Žirmūnų g. 32, 0922 Vilnius, tel. ( ) 279 7437, faks. ( ) 279 7624 El. paštas: rastine@bitescentras.vilnius.lm.lt 33 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 34. 34. 200 l a u r e a t a i Jonavos senamiesčio gimnazija Kauno Jono Jablonskio gimnazija Lazdijų rajono Krosnos pagrindinė mokykla Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla Vilniaus „Saulės“ privati vidurinė mokykla Laima Kalvaitienė, Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokytoja Alvydas Gavelis, Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos direktorius 34 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 35. 35. 200 metų Europos pažymėjimo laureatai 2005 m. gruodžio 9 d. ES Socrates programos paramos fondas ir LR švietimo ir mokslo ministerija jau ketvirtą kartą Europos Sąjungos kalbų programos „Europos pažymėjimas“ dalyvius pakvietė į apdova- nojimų ceremoniją. Apdovanojimų ceremonijos metu buvo pasveikinti visi, pateikę 200 m. kalbų mokymo ir mokymosi projektų paraiškas, bei mokytojai, daly­ vavę metų kalbų mokytojo rinkimuose, apdovanoti nugalėtojai, nusaky­ tas „Europos pažymėjimo“ programos nueitas kelias ir jos ateities pers­ pektyvos. Metų prioritetai – ankstyvasis kalbų mokymas, integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas, dvikalbis mokymas. Europos pažy­ mėjimus įteikė LR švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas. 200 metais Europos pažymėjimus gavo projektai, greta kalbų mo­ kymo ir mokymosi iniciatyvų buvo renkami metų kalbų mokytojai – entu­ ziastai, atsidavę kalbų mokymui. ES kalbų programos „Europos pažymė­ jimas“ Lietuvos ekspertų grupės sprendimu 200 Metų kalbų mokytojai yra Laima Kalvaitienė ir Alvydas Gavelis. 3 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 36. 36. Jonavos senamiesčio gimnazija Projektas „Faustas – interpretacija dviem kalbom“ 2003 metų rugsėjo mėn. sukurta integruoto vokiečių–lietuvių kalbų teatro projekto progra­ ma. Pagrindinis programos tikslas – skatinti moksleivius mokytis vokiečių kalbos, lavinti jau turimus jų kalbos vartojimo įgūdžius, interpretuojant J. W. Goethe‘s „Faustą“. 2004 m. balandžio 1 d., meno dienų projekto „Akibrokštai“ gimnazijoje metu, moksleiviai in­ terpretavo „Fausto“ monologus lietuviškai. Po šio pasirodymo į projektą nuspręsta įtraukti kitų dalykų atstovus (dailė, muzika, technologijos). 2004 m. spalio mėn. atrinkta, kurie „Fausto“ monologai bus skaitomi vokiečių–lietuvių kal­ bomis, sukurtas galutinis scenografijos variantas, parinktas muzikinis fonas. Interpretacija parodyta 2004 m. gruodžio 16 d., dalyvaujant gimnazijos bendruomenei, Jonavos rajono mokyklų aukštesniųjų klasių mokiniams bei vokiečių kalbos mokytojams. Projekto tikslai ir uždaviniai pasiekti ir įgyvendinti. Teatro forma buvo lavinami praktiniai vo­ kiečių kalbos įgūdžiai. Mokiniams buvo įdomu lyginti originalą su meniniu vertimu į lietuvių kal­ bą. Projektas skatino mokinių saviraišką bei ugdė meninį skonį, estetinius pojūčius, gebėjimą integruoti meno rūšis. Atskleistas vokiečių kalbos grožis, turtingumas, svarba Europos kultūrai, išryškėjo „Fausto“ vaizduojamojo pasaulio universalumas. Susimąstyta apie vokiečių ir lietuvių kultūrų sąsajas. Gimnazijos direktorė Rita Čiužienė Projekto koordinatorė Lilita Urbanavičienė Kauno g. 76, 17 Jonava, tel. / faks. ( 349) 1 0 El. paštas: senamiestis@centras.lt 36 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 37. 37. Kauno Jono Jablonskio gimnazija Projektas „Pasaulis neturi pamiršti“ pagal žydų kilmės švedų rašytojos Heidi Freid knygą „Kelias į Aušvicą“ Jono Jablonskio gimnazijos projekto „Pasaulis neturi pamiršti“ tikslas – brandžios ir atsakingos pilietinės asmenybės, tolerancijos ir pagarbos universalioms žmogiškoms vertybėms ugdymas. Šis projektas, atliepdamas „Švietimo tolerancijos ugdymo“ programos tikslus (savanorišku­ mas, kontekstualumas, integralumas ir bendradarbiavimas), siekia parengti naują integruotą mokymo priemonę (DVD diską) bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir mokiniams. DVD me­ džiaga skirta tiesai apie Holokaustą, užtikrinant, kad jaunoji karta suprastų Holokausto priežas­ tis ir pasmerktų jo pasekmes. Projekto metu keliamas uždavinys mokytojams – plėtoti švietimą apie totalitarinių rėžimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevenciją ir tolerancijos ugdy­ mą nauju lygmeniu. Projektas vykdomas integruojant įvairius mokomuosius dalykus: anglų kalbą, lietuvių kalbą, istoriją, dailę ir teatrą. DVD medžiagą sudarys šios dalys: projekto pristatymas (anglų kalba), knygos tekstas (anglų klaba), knygos vertimas (lietuvių kalba), knygos iliustracijos, draminės kompozicijos tekstai (anglų ir lietuviu kalbomis), draminės kompozicijos teatrinė versija (anglų kalba), interviu su knygos autore (anglų k.), projekto vykdymo proceso nuotraukų albumas. Projekto trukmė – 3 metai (2004–2006). Gimnazijos direktorius Vytautas Gilys Projekto koordinatorė Viktorija Nijolė Stoškuvienė Aušros g. 3, 44173 Kaunas, tel. ( 37) 20 69 64 El. paštas: jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt 37 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 38. 38. Lazdijų rajono Krosnos pagrindinė mokykla Projektas „Europos aplinka – tarpusavio supratimas bendraujant“ Projekto iniciatyvos pradžioje su mokyklomis partnerėmis buvo susitarta pristatyti istorinius karinius objektus. Lazdijų r. Krosnos pagrindinė mokyklos pasirinkimas – paminklas žuvusiems Lietuvos partizanams Kalniškės miške 194 m. Projekto dalyviai inicijavo Kalniškės mūšio 60­ mečio paminėjimą. Moksleiviai rinko, kaupė ir sisteminio informaciją apie Kalniškės mūšio vietą, su ja susijusius įvykius bei žmones, susitiko su gyvaisiais tų dienų liudininkais. Vyko integruotos anglų kalbos ir istorijos bei lietuvių kalbos ir istorijos pamokos. Pamokos vyko ir mūšio vietoje. Sukurtos skaidrės (anglų kalba). Vėliau projektas išaugo į kitą, LR kultūros ministerijos remiamą projektą „Laisvės vardan“. Buvo suorganizuotas jaunimo dviejų dienų žygis į mūšio vietą, kuriame dalyvavo ir moksleiviai iš Lenkijos. Išleistas proginis laikraštis „Laisvės vardan“ (lietuvių kalba). Sukurtas lankstinukas „Kalniškė 194“ (lietuvių kalba), kurį išleido LR krašto apsaugos ministerija. Pagrindine informa­ cija lankstinuke išversta į anglų ir rusų kalbas. Pagamintas ir sukurtas stendas „Kalniškė amži­ nai“ mūšio vietoje. Surengta konferencija. Visa su Kalniškės mušiu susijusi veikla 200m. gegužės mėn. pristatyta Trelleborgo Ostra skolan mokyklos (Švedija) bendruomenei. Aplankydami atmintinas vietoves moksleiviai geriau pažino juos supančią aplinką, o projekto metu sukurti darbai, pvz., lankstinukas, informacinis stendas Didvyrių kalne, straipsniai spau­ doje ir kt., informavo ir informuos Lietuvos gyventojus ir užsieniečius apie didžiausią pasiprieši­ nimo prieš sovietų okupantus judėjime vykusį Kalniškės mūšį. Mokyklos direktorius Regimantas Jasevičius Projekto koordinatorė Jūratė Sutkuvienė Ateities g. 40, Krosna, 67443 Lazdijų r., tel. ( 31) 42 67 El. paštas: sssjurate@yahoo.com 3 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 39. 39. Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla Projektas „V.A. Mocartas ir L.van Bethovenas mokykloje“ Projekte „V.A. Mocartas ir L.van Bethovenas mokykloje“ dalyvauja aukštesniųjų klasių moks­ leiviai (9–12 klasės). Jo tikslas – supažindinti mokinius su žymiausiais rašytiniais šaltiniais apie V.A. Mocartą ir L.van Bethoveną; skatinti mokinių asmeninį kalbinį kūrybiškumą, ugdyti spe­ cifinę kalbos kompetenciją, ugdyti mokinių savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi bei plėtoti mokinių nepamokinę veiklą vokiečių kalbos ir muzikos srityse. Projekto metu moderniomis technologijomis buvo surinkta medžiaga apie įžymius vokiečių kompozitorius V.A. Mocartą ir L.van Bethoveną. Buvo sukurti eiliuoti tekstai vokiečių kalba apie V.A. Mocartą ir L.van Bethoveną ir pritaikyti parinktai muzikai. Taip sudarytas bendras muzikos ir vokiečių kalbos literatūrinis­muzikinis projekto turinys. Mokinių sukurti dainų tekstai pritaikyti fonogramoms ir atlikti RAP, HIP­HOP ir klasikiniais stiliais. Mokiniai labai aktyviai, noriai ir išradingai dalyvavo šiame projekte. Jų iniciatyva projektas buvo tęsiamas (L.van Bethoveno tema). Projekto metu dalyviai mokėsi dirbti grupėse, reikšti savo nuomonę ir išklausyti kitus, bendrauti su bendraamžiais ir mokytojais, apibendrinti ir sis­ teminti apklausos metu surinktą medžiagą, daryti išvadas, argumentuoti, kūrybiškai dirbti. Mokyklos direktorius Jonas Kvederaitis Projekto koordinatorės Henrieta Kožan, Kristina Daraškevičienė Antakalnio g. 120, 10200 Vilnius, tel. ( ) 234 304 El. paštas: mdauksa@centras.lt 39 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 40. 40. Vilniaus „Saulės“ privati vidurinė mokykla Projektas „Saulės“ privačios vidurinės mokyklos pradinukai mokosi, vartoja ir džiaugiasi kalbomis“ Šis projektas suteikia galimybę pradinukams mokytis ir bendrauti su Europos šalių mokyklų moksleiviais įvairiomis kalbomis ir pajusti bendravimo džiaugsmą. Gyvas ir nuoširdus bendra­ vimas su Europos moksleiviais skatina pradinukus mokytis kalbų ne kaip prievolės, o kaip būti­ nybės. Tarptautiniame projekte „Pristatykime mūsų Europą kartu“ drauge su „Saulės“ privačia vidurine mokykla dalyvauja Anglijos, Olandijos, Vokietijos ir Ispanijos mokyklos. Projektu siekia­ ma, kad mokiniai pažintų Europos šalių kultūras ir tai skatintų motyvaciją mokytis kalbų. Šiame projekte buvo susipažinta su šalių partnerių kalbomis, keistasi pagrindinių žodžių žodynais, vai­ kai buvo skatinami išmokti vartoti šiuos žodžius. Pagal specialiai patvirtintą programą, mokiniai anglų kalbą pradeda studijuoti nuo parengiamosios klases. Mokykloje švenčiamos angliškos Ka­ lėdos, rengiamos Kalbų dienos, Šv. Valentino šventės, moksleiviai vyksta į įvairias ambasadas, bendrauja su užsienio šalių diplomatais. Europos privačių mokyklų konferencijos Vilniuje metu, moksleiviai ir pedagogai pristatė svečiams mokyklos veiklą. Anglų kalbos mokymas glaudžiai siejamas su lietuvių kalba, pasaulio pažinimu, muzika, daile, informatika ir choreografija. Šis projektas vertingas mokiniams, pedagogams ir tėveliams, kaip pirmas žingsnelis į kitų kalbų ir kultūrų pažinimą, didelis motyvacijos skatinimo veiksnys. Mokyklos direktorė Irena Stasiukevičienė Projekto koordinatorė Vida Sinkevičienė Justiniškių g. 4, 011 Vilnius, tel. ( ) 230 340 El. paštas: saumok@takas.lt 40 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 41. 41. Lietuvoje 200 m. pirmą kartą buvo renkamas Metų kalbų mokytojas Rinkimai vyko remiantis atnaujinta „Europos pažymėjimo“ programa. Pretendentus į Metų mokytojo titulą galėjo siūlyti įstaigos, organizacijos, kiti asmenys arba pats kandidatas. Daly­ vauti rinkimuose buvo skatinami visi profesionalūs ir neprofesionalūs mokytojai entuziastai, kurių veikla išeina už klasės ribų, kurie nuolat organizuoja kalboms skirtus renginius, kurie ini­ cijuoja rečiau vartojamų kalbų mokymus ir pan. ES kalbų programos „Europos pažymėjimas“ Lietuvos ekspertų sprendimu 200 metų kalbų mokytojai Laima Kalvaitienė ir Alvydas Gavelis. 41 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 42. 42. LAIMA KALVAITIENĖ Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokytoja Laima Kalvaitienė Kauno technologijos universiteto gimnazijos mo­ kytoja ekspertė, sukūrė ir įgyvendino modulį „Pateiktys“, kuris tapo la­ bai populiarus ir įdomus pirmiausia KTU gimnazijos moksleiviams, o vėliau, tapęs respublikiniu „Pateikčių dalykine anglų kalba konkursu“, ir moksleiviams šalies mastu. Ruošiant moksleivius sukurti efektyvias pateiktis, integruojami keli dalykai: anglų kalba, informatika, dizainas, eko­ nomika ir etika. Pateiktis – informacija dalykine anglų kalba apie Lietuvos (užsienio) bendrovę, jos produktą ar paslaugą. Tai vaizdinė medžiaga, palydima asmens komentarų. Pateiktį sudaro kompiuteriu paruošta ir skaitmeniniu projektoriumi rodoma dalis bei pateikties autorių kalba, suteikianti papildomos informacijos, komentuojant vaizdinę medžiagą. Moksleiviai turi apibū­ dinti pasirinktos bendrovės produkciją, ekonominius rodiklius, pateikti duomenis apie bendro­ vės raidą. Iš gimnazijos direktoriaus Bronislovo Burgio rekomendacijos: Laima Kalvaitienė ruošia indi­ vidualius testus, programas. Jos inicijuoti dalykinės anglų kalbos užsiėmimai yra populiarūs ir labai gerai vertinami moksleivių. Mokytoja dalyvavo gimnazijos direktoriaus organizuojamame projekte ir paruošė teminį anglų–lietuvių–anglų žodyną su kompiuterine programa. L. Kalvaitie­ nė kartu su kitomis anglų kalbos mokytojomis sudarė anglų kalbos vadovėlį „Attractive English“ gimnazistams ir paruošė gramatikos taisyklių ir išimčių santrauką gimnazijos išleistoje knygoje „Universalus žinynas“. Gimnazijos direktorius Bronislovas Burgis Kauno technologijos universiteto gimnazija Studentų g. 6, 1369 Kaunas, tel. / faks. ( 37) 4 14 69 El. paštas: rastine@ktug.lt 42 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 43. 43. ALVYDAS GAVELIS Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos direktorius, užsienio kalbų (italų, prancūzų) mokytojas „Esu baigęs Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1971 m. pra­ dėjau dirbti prancūzų kalbos mokytoju Alytaus 1­ojoje vidurinėje moky­ kloje (dabar Dzūkijos vidurinė mokykla), o 197 m. paskirtas jos direktoriumi. Nuo 1993 m. mano iniciatyva pradėta mokyti vokiečių, italų ir ispanų kalbų. Italų kalbą dėstau nuo 1993 m., palaikome ryšius su Italų kultūros centru, stažavausi Perugia miesto užsieniečių universitete. Lietuvai atgavus nepriklausomybę su pasitenkinimu atsiliepda­ vau į alytiškių norus kuo greičiau išmokti užsienio kalbą, pradėjau burti juos į prancūzų kalbos, o vėliau ir į italų kalbos kursus. Pagalbą mokantis kalbų teikiu iki šių dienų. Savarankiškai pramokusieji italų kalbos prašo padėti ją tobulinti. Rugsėjo mėnesį ir pavasarį pats organizuoju italų kalbos renginius, dėstau elementarųjį kursą, mobilizuoju kitus kalbų mokytojus. Niekam neatsisakau padėti pramokti kalbų. Daugeliui iš jų kalba padėjo rasti gyvenimo kelią“. Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla Tvirtovės g. 7, 62001 Alytus, tel. / faks. ( 31) 7 601 El. paštas: dzuksek@dzukija.alytus.lm.lt 43 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 44. 44. 2006 l a u r e a t a i Vytauto Didžiojo universitetas Virginija Kanapinskienė, Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Eižens Pramalts
 45. 45. 2006 metų Europos pažymėjimo laureatai Penktoji „Europos pažymėjimo“ apdovanojimo ceremonija vyko 2006 m. lapkričio 21 dieną Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto pa- talpose. 2006 metų projektų prioritetas – siūlomų mokytis kalbų įvairovė. Komisija sulaukė 20 paraiškų, iš kurių Europos pažymėjimu buvo ap­ dovanotos trys. Šventinio apdovanojimo metu antrą kartą buvo įteiktas apdovanojimas Metų kalbų mokytojui bei pirmą kartą buvo renkamas geriausias Metų kalbų mokinys. Juo tapo latvis Eižens Pramalts. 4 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 46. 46. Vytauto Didžiojo universitetas Projektas FEEL – „Funny, easy and effective learning about countries, languages and cultures“ (Linksmai, lengvai ir efektyviai mokykimės pažinti kitas šalis, kalbas ir kultūras) Projekto tikslai: – suteikti pagrindinių lingvistinių žinių ir pristatyti ES piliečiams projekte dalyvaujančių kalbų atstovų kultūrinius procesus, produktus ir veiklą; – skleisti tarp ES piliečių ir pasaulio mastu naujųjų ES šalių kultūrinio individualumo supratimą ir naują skirtingų kalbų, kaip oficialių ES kalbų, statusą; – skatinti žmones domėtis naujų oficialių ES kalbų studijomis; – patenkinti nuolat didėjančio Europos šalių gyventojų mobilumo elementarų lingvistinį poreikį; – pristatyti ES ir kitiems piliečiams naujųjų ES šalių kalbas ir kultūrą taip, kad išnyktų egzistuojantys stereotipai (jeigu tokių yra). Pagrindinis projekto uždavinys – pasiekti labai plačią auditoriją. Taigi pirmiausia buvo galvo­ jama apie ES narius, kurie domisi kitomis kalbomis ir kitų šalių kultūra, t.y. žmones, priklausan­ čius švietimo, turizmo, verslo ir kitiems sektoriams. Be to, visi projekto metu sukurti produktai yra linksmi, žaismingi, lengvai prieinami net ir patiems mažiausiems. Pagrindiniai veiklos rezultatai: – suvenyrai–kalendoriai; – įvairi populiari medžiaga, pvz., brošiūros, plakatai, knygų žymekliai, atvirukai ir kt.; – Europos kalbų festivalis Briuselyje; – ietiniai renginiai, skirti leisti projekte dalyvaujančių šalių kalbas ir kultūrą kiekvienoje šalyje; – projekto pristatymas ir informacija apie jo rezultatus 2006 m. EAIE (European Association for International Education) konferencijoje. Universiteto rektorius prof. habil. dr. Zigmas Lydeka Projekto koordinatorė doc. dr. Ineta Savickienė Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio g. , 4424 Kaunas, tel. ( 37) 22 27 39, faks. ( 37) 20 3 El. paštas: info@adm.vdu.lt 46 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 47. 47. VIRGINIJA KANAPINSKIENĖ Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Kanapinskienė nuolat kuria palankią anglų kalbai aplinką. Pagrindiniai kriterijai, kurių laikosi Virginija, yra: – anglų kalbos mokymas per neformalų ugdymą; – anglų kalbos ir kūno kultūros integravimas; – Karmėlavos bendruomenės įjungimas į neformalų anglų kalbos mokymąsi per įvairius sporto projektus ir kultūrinius renginius; – ES projektų integravimas į ugdymo planą; – ugdomas tarpkultūrinis pažinimas, ES pilietiškumas. Virginijos anglų kalbos mokymas jau seniai vyksta už mokyklos ribų – vakarais renkasi su­ augusiųjų grupė, kurie tobulina žinias diskutuodami aktualia tema angliškai. Mainų metu sten­ giamasi vakarus organizuoti šeimose, bendruomenės susirinkimo vietose, įtraukiant į projektus kuo daugiau bendruomenės žmonių. Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos direktorės žodžiai apie Virginiją: „Virginija Kanapinskienė jau 26 metus dirba mūsų mokykloje anglų kalbos mokytoja. Pro­ jektinio darbo patirtis – 10 metų. Mokytoja dirba ne tik per pamokas, bet ir po pamokų, vasaros atostogų metu, neformalioje aplinkoje. Virginija dirba su jaunimu įvairiuose ES projektuose, įtraukia bendruomenę į projektinę veiklą, taip sudarydama neformalią aplinką anglų kalbos mo­ kymuisi“. Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla Vilniaus g. 67, Karmėlavos mstl., 4449 Kauno r. sav., tel. ( 37) 39 92 70, faks.( 37) 39 92 70 El. paštas: mokykla@buraco.kaunas.mit.lt 47 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 48. 48. EIŽENS PRAMALTS 2006 metais pirmą kartą buvo renkamas Metų kalbų mokinys Radvyda Vaišvilaitė, Lituanistinių studijų katedros vedėja, taip atsiliepė apie laureatą: „Eižens Pramalts buvo mano studentas pirmai­ siais studijų metais. Lietuvių kalbos studijos jam sekėsi labai neblogai. Nors latvių ir lietu­ vių kalbos yra panašios, Eižens tikrai stengėsi mokytis, atlikdavo visas užduotis, dirbdavo namuose ir stengdavosi kalbėti auditorijoje lietuviškai. Tačiau buvo gana akivaizdu, kad rašyti ar skaityti jam yra daug lengviau, nei kalbėti. Tačiau su laiku susiformavo labai geri kal­ bėjimo ir supratimo įgūdžiai. Jis tikrai turėjo praleisti nemažai laiko kalbėdamas ir ben­ draudamas lietuviškai, nes dabar su juo gali­ ma kalbėti bet kokiomis temomis, jis ne tik viską puikiai supranta, bet pats labai aiškiai, beveik be gramatinių klaidų ir be akcento reiškia mintis“. Anot paties Eižens, sunkiausia buvo išmokti gramatikos ir linksniavimo. Dabar studentas džiaugiasi, kad gali laisvai bendrauti su žmonėmis, žiūrėti lietuviškas laidas, klausytis dainų, skaityti laikraščius ir pan. 4 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 49. 49. 49 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 50. 50. 2007 l a u r e a t a i Lionė Galinienė Margarita Santos Cuesta Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas 0 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 51. 51. 2007 metų Europos pažymėjimo laureatai Gruodžio 14 dieną įvyko šeštasis Europos pažymėjimo programos dalyvių apdovanojimų renginys. 2007 metais iš 12 gautų paraiškų buvo apdovanotos trys iniciatyvos: „Metų kalbų mokinys“, „Metų kalbų mokytojas“ ir „Metų kalbų projek­ tas“. Visiems kitiems dalyviams buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą programos konkurse, taip skatinant juos ir toliau kurti naujas idėjas bei jas įgyvendinti mokant kalbų. 1 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 52. 52. LIONĖ GALINIENĖ Marijampolės kolegijos anglų kalbos dėstytoja Lektorė Lionė Galinienė, mokydama užsienio kalbų ir rengdama užsienio kalbų mokytojus, atiduoda visą save. Ji jau daugelį metų dėsto anglų kalbos praktiką ir anglų kalbos didaktiką. Stu­ dentai labai vertina dėstytojos žinias ir gebėjimus, nes ji nuolat kelia kvalifikaciją kursuose, se­ minaruose, mokymuose, dalyvauja projektuose. Įgytomis žiniomis bei patirtimi mielai dalinasi su mokytojais, veda kvalifikacijos kėlimo seminarus apskrities ir visos Lietuvos mokytojams. Lektorė taip pat dalyvauja ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų kvalifikacijos kėlimo programoje. L. Galinienės iniciatyva kiekvienais metais organizuojama „Kalbų diena“, kurioje dalyvauja visi kolegijos studentai, besimokantys užsienio kalbų. Dėstytoja veda mokomuosius anglų kal­ bos kursus miesto bendruomenei, kitų specialybių dėstytojams, taip pat vertėjauja įvairių dele­ gacijų priėmimuose, konsultuoja kolegijos darbuotojus bei padeda žmonėms įveikti kalbėjimo barjerą kelionių metu. Lektorė L. Galinienė – labai entuziastinga asmenybė, skirianti didelį dėmesį užsienio kalbų specialistų ruošimui kolegijoje. Lektorė naudoja šiuolaikinius aktyviuosius metodus, suteikia galimybes studentų saviraiškai, kūrybai, savarankiškam mokymuisi. Studentai skatinami moky­ tis užsienio kalbų savarankiškai, skaitant knygas, žiūrint filmus. Per paskaitas dėstytoja dėsto ne tik teoriją, tačiau sukuria situacijų, kurių metu studentai skatinami užsienio kalbų žinias tai­ kyti praktiškai. Marijampolės kolegija Kudirkos g. 61 / Sodžiaus g. 1, 6303 Marijampolė, tel. ( 343) 0 70, faks. ( 343) 0 70 El. paštas: direkcija@marko.lt 2 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 53. 53. MARGARITA SANTOS CUESTA 2007 metais išrinkta „Metų kalbų mokiniu“ Margarita Santos Cuesta, Vytauto Didžiojo universiteto ispanų kalbos dėstytoja, apie lietuvių kalbos mokymosi patirtį: „Pirmą kartą lietuvių kalbą išgirdau 200 metais lietuvių kalbos vasaros EILC kursuose. Nuo pat pirmos pamokos ši kalba mane sužavėjo, net galėčiau pasakyti, kad aš ją įsimylėjau. Esu labai laiminga, kad galiu dėstyti ispanų kalbos gramatiką lietuviškai. Paskaitose dau­ giausia kalbu ispaniškai, tačiau yra studentų, besimokančių pirmame lygyje, kurie nemoka nė vieno žodžio ispaniškai, taigi iš pradžių gramatiką reikia paaiškinti kita kalba. Dar pernai kartais būdavo sunku mokyti ispanų kalbos gramatikos lietuviškai, tačiau labai stengiausi, nes nenorė­ jau, kad studentai priprastų kalbėti su manimi angliškai. Kiti universiteto darbuotojai taip pat su manimi bendrauja lietuviškai, nors iš pradžių ne visa­ da taip būdavo. Kartais jiems reikėdavo man paaiškinti kai kuriuos dalykus angliškai, tačiau da­ bar niekam net nešautų į galvą su manim kalbėti angliškai. Aš labai didžiuojuosi, kad po metų, pareikalavusių daug pastangų, man nebereikia per paskaitas nieko aiškinti angliškai, nes tai galiu padaryti lietuviškai. Didžiausias sunkumas, su kuriuo susidūriau, buvo tai, kad lietuviai man atsakydavo angliš­ kai, nors klausdavau lietuviškai. Taip ne tik negalėdavau praktiškai taikyti lietuvių kalbos žinių, bet ir blogai jausdavausi, galvodama: „Ar aš taip blogai šneku? Kaip man išmokti šią kalbą, jeigu visi su manimi kalba angliškai?“. Tačiau kai pradėjau lankyti kalbos kultūros paskaitas ir išmo­ kau truputį kirčiuoti, supratau, kodėl visi man atsakydavo angliškai: aš kirčiavau siaubingai, aišku, jie negalėjo manęs suprasti! Kartą Vilniaus autobusų stoties informacijos centre pasiteiravau apie į Rygą išvykstančius autobusus ir darbuotoja man atsakė angliškai. Aš tikėjausi atsakymo lietuvių kalba ir pasakiau: „Atsiprašau“. Tikrai galėjau pasakyti: „Sorry“, bet kažkaip išsprūdo lietuviškai. Ji pažiūrėjo į mane ir pasiteiravo, ar moku angliškai. Pagalvojau kelias sekundes ir pasakiau: „Ne“. Atrodė, kad ji tuo nepatikėjo, bet aš ją priverčiau kalbėti lietuviškai ir jaučiausi labai patenkinta.“ Anot Margaritos, sunkiausia jai buvo išmokti taisyklingai kirčiuoti, nes mintinai reikėjo iš­ mokti, kokiai kirčiuotei priklauso vienas ar kitas žodis. Dabar Margarita labai didžiuojasi savimi ir džiaugiasi, kad jai pavyko pakankamai greitai ir gerai įsisavinti lietuvių kalbos subtilybes. Jai nebeiškyla jokių sunkumų bendraujant ar skaitant paskaitas lietuvių kalba. 3 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 54. 54. Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas „Socrates“ programos „Lingua 1“ 2004–2007 m. projektas „Open to Every Citizen“ („Kalba – visiems“) Projekto tikslas – suartinti Rytus su Vakarais: supažindinti Tartu, Rygos, Vilniaus, La Lagunos (Tenerifė, Ispanija), Areco (Italija) ir Sario grafystės (Jungtinė Karalystė) gyventojus su šešiomis (estų, latvių, lietuvių, italų, ispanų ir anglų) skirtingai paplitusiomis kalbomis per dainą. Projekto uždavinys – išmokyti projekto dalyvius – VU merginų choro, Rygos kamerinio choro, Tartu universiteto merginų choro, La Lagunos universiteto mišraus choro, Areco polifoninės mu­ zikos choro „Coradini“ ir Sario grafystės jaunimo choro choristus – tikslinių kalbų. Vėliau kon­ certų metu jie patys mokė kalbų savo žiūrovus – plačiąsias mases. Projekte dalyvavo tikslinės grupės – pagrindinių, vidurinių ir internatinių mokyklų moksleiviai, pagalbos centrų lankytojai. Projekto rezultatai: – Aranžuota 1 dainų projekto chorų sudėčiai; – Sudaryta „Dainų knyga“; – Išleistos skrajutės kiekvienai projekto dainai; – Išleistas „Metų laikų“ lankstinukas; – Projekto plakatas; – Penkios knygutės: „DO“ – Apie mane“, „RE“ – „Apie mano dieną“, „MI“ – Apie mano miestą“, „FA“ – Apie mano šalį“, „SOL“ – Apie mus, europiečius“; – „Open to Every Citizen“ kompaktinė plokštelė ir dainų lankstinukas; – Sukurtas Jungtinio choro finalinio koncerto vaizdo filmas; – Sukurta projekto interneto svetainė: http://www.opentoeverycitizen.net. Užsienio kalbų katedros vedėja dr. doc. Nijolė Bražėnienė Projekto koordinatorė Loreta Chodzkienė Vilniaus universitetas Universiteto g. , 0113 Vilnius, tel. ( ) 26 7263, faks. ( ) 26 726 El. paštas: uki@uki.vu.lt 4 | Europos pažymėjimo 2002–2007 m. apdovanotų iniciatyvų sąvadas
 55. 55. sąvadas Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios. J. V. Goethe. Moki žodį – žinai kelią. LietuVių Liaudies patarLė. Žodynas – tai visata, išdėstyta abėcėlės tvarka. t. FuLeris. Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį. r. V. emersonas. Kalbos mokymuisi žymiai svarbiau laisvas domėjimasis, negu grėsminga būtinybė. aureLiJus auGustinas. Norėdamas pažinti bet kurios tautos būdą, stenkis pirmiausia pažinti jų kalbą. pitaGoras. Mokėti daug kalbų – reiškia turėti daug raktų nuo vienos spynos. VoLteras. Už „Europos pažymėjimo“ programos įgyvendinimą Lietuvoje atsakingas Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius, tel. ( ) 261 092, faks. ( ) 249 7137, el. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt

×