Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laikraštis "Mokomės visą gyvenimą" nr. 6

2,743 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laikraštis "Mokomės visą gyvenimą" nr. 6

 1. 1. Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s Mokomės visą gyvenimą 2010 m. vasaris, Nr. 6 Švietimo mainų paramos fondas nuo pat įsikūrimo dalyvauja studijų Paraiškų teikimas Mokymosi visą gyvenimą parodose „Mokslas. Studijos. Karjera“. Šiemet tai jau ketvirta proga pa- veikloms vykdyti – 2 psl. teikti parodos lankytojams informacijos apie galimybes dalyvauti Moky- mosi visą gyvenimą ir kitų tarptautinių programų veiklose. Tęsdami tra- ŠMPF renginiai studijų parodos metu – 3 psl. diciją ir puoselėdami norą originaliai, spalvingai ir patraukliai pristatyti siūlomas programas, šiais metais vasario 4–6 d. kviečiame apsilankyti Fondo teikiamų veiklos galimybių karuselėje. Švietimo mainų paramos ŠMPF galimybės tikslinėms grupėms – 4 psl. fondas bus pristatomas kaip skėtis, po kuriuo glaudžiasi visos karuse- lėje besisukančios programos. Skėčio atrama – laiptai, kurių kiekviena Grundtvig ir Leonardo da Vinci programos pakopa veda aukštyn, tobulėjimo link. Karuselėje savo veiklai galimy- švenčia veiklos jubiliejus! – 6 psl. bių ras ir moksleivis, ir studentas, ir darbuotojas. Lankytojai, norintys daugiau sužinoti apie Fondo veiklą, tikslus, ar nepriskiriantys savęs nė Programų naujienos – 7–8 psl. vienai tikslinei grupei, tačiau pageidaujantys pasinaudoti mūsų teikia- momis galimybėmis, kviečiami prie pagrindinio karuselės įėjimo. Džiaugiamės galėdami pasiūlyti tiek daug veiklos galimybių įvairiai Socialinės atskirties tema įgyvendintų ir įgyvendinamų auditorijai ir kviečiame aplankyti mūsų karuselę. projektų patirtis – 9–11 psl.
 2. 2. Paraiškų teikimas Mokymosi visą 2010 m. Programos Projektai Artimiausios paraiškų gyvenimą programos veikloms teikimo datos Jean Monnet Projektai 2010 m. vasario 12 d. vykdyti 2010 m. Pažintiniai 2010 m. kovo 31 d. vizitai (I kvietimas) 2010 m. Programos Projektai Artimiausios paraiškų teikimo datos Comenius Daugiašalių partnerysčių 2010 m. vasario 19 d. Paraiškų teikimas Bendrosios projektai Dvišalių partnerysčių projektai 2010 m. vasario 19 d. Nordplus programos projektams Kvalifikacijos tobulinimas 2010 m. sausio 15 d. / 2010 m. balandžio 30 d. / 2010 m. 2010 m. rugsėjo 15 d. Mokyklos, norinčios priimti 2010 m. sausio 29 d. 2010 m. asistentus Programa Paprogramės Artimiausios paraiškų Asistentų (būsimų mokytojų) 2010 m. sausio 29 d. teikimo datos praktika Nordplus Nordplus Junior 2010 m. kovo 1 d. Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki numatomo vizito Nordplus Adult 2010 m. kovo 1 d. Comenius Regio partnerystės 2010 m. vasario 19 d. Nordplus Higher Education 2010 m. kovo 1 d. Daugiašaliai projektai 2010 m. vasario 26 d. Nordplus Horizontal 2010 m. kovo 1 d. Teminių tinklų projektai 2010 m. vasario 26 d. Papildomų priemonių projektai 2010 m. vasario 26 d. Leonardo da Mobilumo projektai 2010 m. vasario 5 d. Vinci Naujovių perkėlimo projektai Partnerysčių projektai 2010 m. vasario 26 d. 2010 m. vasario 19 d. Paraiškų teikimas valstybinėms Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki numatomo vizito stipendijoms gauti pagal Naujovių kūrimo projektai 2010 m. vasario 26 d. Teminių tinklų projektai 2010 m. vasario 26 d. tarptautines bendradarbiavimo Papildomų priemonių projektai 2010 m. vasario 26 d. Erasmus Intensyvūs kalbų kursai 2010 m. vasario 5 d. sutartis 2010 m. Intensyvios programos 2010 m. kovo 12 d. Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki numatomo vizito 2010 m. Daugiašaliai projektai 2010 m. vasario 26 d. Programa Valstybės Preliminarios paraiškų Teminių tinklų projektai 2010 m. vasario 26 d. teikimo datos Papildomų priemonių projektai 2010 m. vasario 26 d. Akademiniai Izraelis 2010 m. sausis Mobilumo projektai 2010 m. kovo 12 d. mainai Danija 2010 m. sausis Grundtvig Mokymosi partnerysčių projektai 2010 m. vasario 19 d. Baltarusija 2010 m. sausis Kvalifikacijos tobulinimas 2010 m. sausio 15 d. / Japonistikos studijos Japonijoje 2010 m. vasaris 2010 m. balandžio 30 d. / Lenkija 2010 m. vasaris 2010 m. rugsėjo 15 d. Čekija 2010 m. vasaris Parengiamieji vizitai 2 mėn. iki numatomo vizito Slovakija 2010 m. kovas Darbuotojų vizitai 2010 m. sausio 15 d. / Islandija 2010 m. kovas 2010 m. balandžio 30 d. / Vengrija 2010 m. kovas 2010 m. rugsėjo 15 d. Belgija (Flandrija) 2010 m. kovas Asistentų praktika 2010 m. kovo 31 d. Kinija 2010 m. kovas Seminarų organizavimas 2010 m. vasario 19 d. Estija 2010 m. balandis Senjorų savanorystės projektai 2010 m. kovo 31 d. Latvija 2010 m. balandis Daugiašaliai projektai 2010 m. vasario 26 d. Belgija (Valonija) 2010 m. balandis Teminių tinklų projektai 2010 m. vasario 26 d. Japonija 2010 m. gegužė Papildomų priemonių projektai 2010 m. vasario 26 d. Meksika 2010 m. birželis Šveicarija* 2010 m. spalis Vokietija (DAAD stipendijos)* 2010 m. lapkritis * Paraiškos teikiamos 2011–2012 m. m. Mėlyna spalva pažymėtos decentralizuotos veiklos, raudona – centralizuotos. 2 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 3. 3. Studijų parodos metu vyksiantys ŠMPF renginiai Studijų parodos „Mokymasis. Studijos. Karjera. 2010“ metu kviečiame aplankyti Fondo organizuojamus renginius. Renginiai vyks vasario 5 d. 5.2 salėje „Litexpo“ parodų rūmuose. Informacinis renginys „Ar esi mobilus? Pasinaudok studijų galimybėmis užsienyje“ Kasmetinės parodos „Mokymasis. Studijos. Karjera“ metu Švietimo mainų paramos fondas organizuoja informacinį renginį, skirtą visiems parodos lankytojams, besidomintiems studijų ir praktikos galimybėmis užsienyje. Renginio metu pristatysime Švietimo mainų paramos fondo administruojamas programas, suteikiančias galimybę studijuojant aukštojo- je mokykloje Lietuvoje išvykti į pasirinktą universitetą / organizaciją pasisemti žinių ir įgyti patirties svečioje šalyje dalinių studijų ar praktikos metu. Preliminari renginio programa Jaunimo mobilumo poveikis jų ateities karjerai Valstybinės stipendijos studijoms pagal tarptautinius susitarimus (akademiniai mainai) Erasmus programos galimybės aukštojo mokslo institucijų studentams Comenius asistentų praktika pedagogikos studentams ir Grundtvig asistentų praktika andragogikos studentams Renginio laikas 10–11.10 val. Comenius programos veiklų konsultacijų diena Konsultacijos vyks potencialiems 2010 m. Comenius mokyklų partnerysčių projektų paraiškų teikėjams paraiš- kos pildymo klausimais. Renginio laikas 11.30–12.30 ir 17.00–18.00 val. Bendrosios Nordplus programos informacinis seminaras paraiškų teikėjams 2010 Bendrosios Nordplus programos informacinis seminaras, skirtas įvairių švietimo sektorių (bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo) atstovams, besi- domintiems Nordplus programos galimybėmis. Seminaro metu bus trumpai apžvelgti Žaismingame Fondo stende 2010 m. kvietimo teikti paraiškas reikalavimai, veiklos ir paraiškų teikimas naudojantis kiekvieną dieną vyks viktorina, elektronine sistema ARS. kurios metu turėsite puikią progą Renginio laikas 15.00–16.30 laimėti įdomių ir naudingų prizų. Kviečiame nepraeiti pro šalį! 2010-02-04 15 val., 2010-02-05 ir 06 12 val. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 3
 4. 4. ŠMPF galimybės tikslinėms grupėms Ką Mokymosi visą gyvenimą programa siūlo institucijoms* Suaugusiųjų švietimo Asociacijoms Valdžios institucijoms Aukštojo mokslo institucijoms institucijoms LEONARDO DA VINCI COMENIUS – Regio partnerysčių LEONARDO DA VINCI  Darbuotojų stažuotės (PLM) projektai ERASMUS  Darbuotojų stažuotės (PLM)  Profesinio mokymo specialistų  Universiteto chartija  Profesinio mokymo specialistų stažuotės (VETPRO) LEONARDO DA VINCI  Mobilumo organizavimas stažuotės (VETPRO)  Naujovių perkėlimo projektai  Naujovių perkėlimo projektai  Akademiniai tinklai  Naujovių perkėlimo projektai  Partnerysčių projektai  Partnerysčių projektai  Struktūriniai tinklai  Partnerysčių projektai  Parengiamieji vizitai  Parengiamieji vizitai  Studijų programų rengimo  Parengiamieji vizitai projektai GRUNDTVIG – mokymosi SKERSINĖ PROGRAMA –  Aukštojo mokslo GRUNDTVIG – individualus partnerysčių projektai pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir modernizavimas mobilumas  Aukštojo mokslo institucijų ir profesinio mokymo specialistams  Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – įmonių bendradarbiavimas  Kvalifikacijos tobulinimas pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir  Grundtvig asistentų praktika LEONARDO DA VINCI profesinio mokymo specialistams Mokykloms  Seminarai: dalyvavimas,  Naujovių perkėlimo projektai organizavimas  Partnerysčių projektai COMENIUS  Senjorų savanorystės projektai  Parengiamieji vizitai Mokytojų ir profesijos  Parengiamieji vizitai  Mokymosi partnerysčių mokytojų rengimo  Galimybė priimti Comenius projektai SKERSINĖ PROGRAMA – institucijoms asistentą pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir  Mokyklų partnerysčių SKERSINĖ PROGRAMA – profesinio mokymo specialistams LEONARDO DA VINCI projektai pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir  Profesinio mokymo specialistų  Regio partnerysčių profesinio mokymo specialistams stažuotės (VETPRO) projektai Profesinio mokymo  Darbuotojų stažuotės (PLM)  Kvalifikacijos tobulinimas organizacijoms  Naujovių perkėlimo projektai Darbo rinkai  Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – LEONARDO DA VINCI  Parengiamieji vizitai mobilumas, profesinio LEONARDO DA VINCI  Pirminio profesinio lygmens  Darbuotojų stažuotės (PLM) mokymo specialistų (profesijos moksleivių stažuotės (IVT)  Profesinio mokymo specialistų konsultantų) stažuotės  Profesinio mokymo specialistų stažuotės (VETPRO) Tyrimų centrams (VETPRO) stažuotės (VETPRO)  Naujovių perkėlimo projektai  Naujovių perkėlimo projektai  Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI SKERSINĖ PROGRAMA –  Partnerysčių projektai  Parengiamieji vizitai  Naujovių perkėlimo projektai pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir  Parengiamieji vizitai  Partnerysčių projektai profesinio mokymo specialistams SKERSINĖ PROGRAMA –  Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams SKERSINĖ PROGRAMA – profesinio mokymo specialistams pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specialistams 4 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 5. 5. Įmonėms Švietimo įstaigų personalui Dirbantiems asmenims Personalui, dirbančiam bet kurioje švietimo srityje ERASMUS COMENIUS LEONARDO DA VINCI –  Konsorciumo praktikos  Kvalifikacijos tobulinimas mobilumas, darbuotojų LEONARDO DA VINCI – sertifikatas  Parengiamieji vizitai stažuotės (PLM) mobilumas, profesinio mokymo  Akademiniai tinklai specialistų stažuotės (VETPRO)  Struktūriniai tinklai ERASMUS ERASMUS  Studijų programų rengimo  Parengiamieji vizitai  Parengiamieji vizitai SKERSINĖ PROGRAMA – projektai  Personalo mobilumas dėstant  Įmonių personalo mobilumas pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir  Aukštojo mokslo institucijų ir  Personalo mobilumas mokant dėstant aukštojo mokslo profesinio mokymo specialistams įmonių bendradarbiavimas  Intensyvios programos institucijose  Virtualūs centrai GRUNDTVIG GRUNDTVIG  Parengiamieji vizitai GRUNDTVIG LEONARDO DA VINCI  Suaugusiųjų švietimo  Kvalifikacijos tobulinimas  Asistentų praktika  Darbuotojų stažuotės (PLM) darbuotojų vizitai  Seminarai:  Suaugusiųjų švietimo  Naujovių perkėlimo projektai  Asistentų praktika dalyvavimas, organizavimas darbuotojų vizitai  Partnerysčių projektai  Parengiamieji vizitai  Asistentų praktika  Parengiamieji vizitai Studentams  Seminarai: dalyvavimas, LEONARDO DA VINCI – organizavimas mobilumas, profesinio GRUNDTVIG Mokiniams mokymo specialistų stažuotės  Asistentų praktika COMENIUS (VETPRO)  Seminarai:  Kvalifikacijos tobulinimas COMENIUS – individualus mokinių dalyvavimas, organizavimas  Parengiamieji vizitai mobilumas (nuo 2011 m.) SKERSINĖ PROGRAMA – pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir ERASMUS LEONARDO DA VINCI – profesinio mokymo specialistams  Studentų studijų mobilumas mobilumas, pirminio profesinio  Studentų praktikos mobilumas * Mokymosi visą gyvenimą programos lygmens moksleivių stažuotės (IVT) veiklos, kurias administruoja Švietimo Besimokantiems  Intensyvūs kalbų kursai mainų paramos fondas suaugusiems žmonėms  Intensyvios programos Absolventams GRUNDTVIG – seminarai: COMENIUS – asistentų Daugiau apie Mokymosi visą  dalyvavimas praktika pedagoginių aukštųjų LEONARDO DA VINCI – gyvenimą programos galimybes  organizavimas mokyklų studentams mobilumas, darbuotojų www.smpf.lt stažuotės (PLM) GRUNDTVIG  Asistentų praktika  Suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 5
 6. 6. 2010 m. sukanka 10 metų, kai Europos Sąjungoje pradėta įgyvendinti Grundtvig programa, ir 15 metų, kai pradėta įgyvendinti Leonardo da Vinci programa. Leonardo da Vinci – nauji įgūdžiai geresniam darbui! Netgi tarptautiniu mas- Linkime neišsenkančio tu 15 metų – tai labai kūrybiškumo ir nuolat augančių gražus, bet kartu ir galimybių! Tegul Leonardo da Vinci pats sunkiausias maiš- programos teikiamos dotacijos tingos paauglystės skatina projektų įgyvendintojus metas, kupinas aistrų, Mielieji Kolegos, siekti novatoriškumo, prasmingų optimizmo, nežabotos Ateitis priklauso tiems, kas tiki nuveiktų ir būsimų dar- rezultatų ir asmeninio tobulėjimo. laisvės troškimo. Būtų bų prasmingumu. Leonardo da Vinci programos pade- galima palinkėti, kad po šio gražaus Jūsų kilnios veiklos Rasa Noreikytė-Ustinavičienė dami mes užaugome, sutvirtėjome ir patikėjome, kad pavasario ateitų brandus klestėjimo metas ir, padedant Jūsų Valakupių reabilitacijos centras galime keisti ir keistis, profesionaliai tobulėti. puikiai, kūrybingai bendruomenei, visa jėga suvešėtų mūsų Linkime Jums kūrybiškumo, energijos ir sėkmės, Tautos mokslas bei atsiskleistų išminties gelmės. įgyvendinant naujas idėjas. Kęstutis Želnys Nuoširdžiai ačiū. VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų Mokymosi visą gyvenimą programos dalyvė profesinio rengimo centras Ivaras Giniotis VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Sėkmė matuojama ne tuo, Grundtvig – mokytis niekada nevėlu! kaip aukštai jūs užlipote, o tuo, kiek jūs su savimi atsinešėte, kiek prasmingų darbų padarėte. Mielieji, leidote sparnus plačiau Galimybė įgyvendinti idėjas suaugusiųjų Natalja Kimso išskleisti, didesnį žinių ratą apsukti, švietime – tai, kas gyvenimą daro įdomų Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras daug šalių ir nuostabių žmonių ir prasmingą. Linkiu, kad nepristigtų min- pažinti. Linkime Jums dar daug čių, kūrybinės energijos ir ryžto einant prasmingų ir kūrybingų veiklos metų, Projektinė veikla – tai lyg kopimas į kalnus ir noras vėl ir vėl sugrįžti į juos. Grundtvig programos suaugusiųjų švieti- toliau puoselėkit ir skleiskit Grundtvig Vieną kartą pabandei ir nebegali sustoti: negali atsisakyti naujų iššūkių, mo keliu. idėjas, kurios suteikia žmonėms tiek kurie skatina kūrybiškumą ir siekį tobulėti, negali atsisakyti troškimo pažinti daug laimės, pažinimo, draugų. Algimantas Šniepis naujus žmones ir kultūras, negali sustoti mąstęs, ką dar naujo galima Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir išmokti pačiam ar padėti išmokti kitiems. Ši veikla – tai judėjimas į priekį. Laimutė Ruzgienė konsultavimo tarnyba Tiems, kurie jau dalyvauja Grundtvig programoje, linkiu nesustojant ieškoti Kauno rajono švietimo centras vis „aukštesnių ir gražesnių kalnų ir jų viršūnių“, o tuos, kurie dar nepajuto šios programos skonio, galiu patikinti, kad kiekvienam suaugusiajam dalyvavimas joje – tai puiki galimybė skleisti gerąją patirtį ir realizuoti savo inovatyvias idėjas. Daiva Malinauskienė „Soros International House“ 6 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 7. 7. Comenius REGIO kykliniame ugdyme dalyvaujančių institucijų. šioms projektus Lietuvoje koordinuojančioms Į europinį mokyklų bendradarbiavimo procesą savivaldybėms: Mažeikių r. savivaldybės 2009 m. Europoje pradėta įgyvendinti pirmą kartą įtrauktos ir švietimo valdžios ins- administracijos Švietimo skyriui (Lietuvos nauja didžiausios Europos Komisijos finan- titucijos. koordinuojamas projektas), Joniškio r. savi- suojamos švietimo programos „Mokymasis Lietuvos institucijos aktyviai įsiliejo į naują valdybės administracijos Švietimo ir sporto visą gyvenimą programa“ iniciatyva – Come- iniciatyvą. Švietimo mainų paramos fondui, ku- skyriui (Lietuvos koordinuojamas projektas), nius Regio partnerystė. Ši programa remia riam pavesta administruoti Mokymosi visą gy- Prienų r. savivaldybės administracijos Švie- tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo sri- venimą programą bei kitas Europos Komisijos timo, kultūros ir sporto skyriui, Panevėžio r. tyje. Pagrindiniai šių projektų tikslai: dalytis ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas, savivaldybės administracijos Švietimo, kul- gerąja praktika ir patirtimi; kurti priemones, pateikta 14 paraiškų, iš jų 8 buvo finansuotos. tūros ir sporto skyriui, Šilalės r. savivaldybės kurios užtikrintų ilgalaikį tarpregioninį ben- Rugpjūčio 21 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje administracijos Švietimo, kultūros ir sporto dradarbiavimą; stiprinti mokyklinio mokymo buvo iškilmingai pasveikinti naujos programos skyriui, Kaišiadorių r. savivaldybės adminis- europinę dimensiją; teikti europinio mokymo dalyviai. Laimėjusių projektų koordinatorius tracijai, Klaipėdos miesto savivaldybės admi- patirties pavyzdžius mokytojams, mokiniams, ir partnerius sveikino švietimo ir mokslo mi- nistracijai, Ignalinos r. savivaldybės adminis- kitiems subjektams, atsakingiems už mokyklų nistras Gintaras Steponavičius, viceministras tracijai. Į projekto partnerių tinklą Lietuvoje administravimą. Tokioje partnerystėje daly- Vaidas Bacys ir Švietimo mainų paramos fondo įsitraukė įvairios institucijos. Be privalomų vauja partneriai-regionai iš dviejų šalių, da- direktorė Daiva Šutinytė. Pasidžiaugus aktyviu partnerių (savivaldybių švietimo skyrių ir mo- lyvaujančių Mokymosi visą gyvenimą progra- Lietuvos institucijų dalyvavimu vyko iškilminga kyklų), projektuose Lietuvoje dar dalyvaus: moje. Comenius Regio partnerystės projektų sutarčių pasirašymo ceremonija. seniūnija, viešoji biblioteka, moksleivių na- siekis – propaguoti tikslinį bendradarbiavimą Lietuvoje Comenius Regio projektus ko- mai, muziejai, švietimo centrai, pedagoginė tarp partnerinių institucijų, kartu ir tarp švie- ordinuos miestų ir rajonų švietimo skyriai. psichologinė tarnyba, rajono mokyklų vado- timo valdžios institucijų ir mokyklų, kitų mo- Programai skirti 199 530,00 eurų bus išdalyta vų asociacija. 2010-04 2010-04 Monitoringo seminaras Leonardo da Vinci ir 2010-03-09 kvalifikacijos tobulinimo Grundtvig programų Informacinis seminaras veiklos, suaugusiųjų teminė monitoringo Panevėžyje, skirtas profesinio švietimo darbuotojų konferencija „Tarptautinė orientavimo specialistams apie vizitų dalyviams patirtis socialinės 2010-02-24 mobilumo galimybe ir naujoves integracijos kontekste“ Informacinis seminaras profesinio orientavimo srityje 2010-04 Pažintinių vizitų programos 2010-04 Informacinis seminaras 2010–2011 m. paraiškų Comenius mokyklų Renginių Europos pažymėjimo teikėjams partnerystės veiklos 2010-03-09 programos paraiškų grupinis monitoringo teikimui aptarti Monitoringo seminaras seminaras profesinio anonsas Panevėžyje Comenius orientavimo tema Regio partnerysčių projektams 7 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 8. 8. EUROGUIDANCE – Profesijos vadovas 2010 Profesinio informavimo pagalba planuojant ir konsultavimo karjerą specialistų kvalifikacijos kėlimo galimybės Euroguidance – tai Švietimo mainų para- mos fondo įgyvendinamas projektas, kuriuo Euroguidance kviečia aplankyti atnaujintą Euroguidance kviečia profesinio informavi- siekiama prisidėti prie profesinio informavi- mo ir konsultavimo specialistus pasinaudoti Mo- kasmetinį žinyną „Profesijos vadovas“ adresu mo ir konsultavimo sistemų plėtros Europoje. kymosi visą gyvenimą programos (MVGP) gali- www.euroguidance.lt/profesijosvadovas Euroguidance veikla ir paslaugos visų pirma mybėmis kelti kvalifikaciją užsienyje! Profesinio Čia pateikiama: informavimo ir konsultavimo specialistai yra vie- skirtos švietimo ir darbo rinkos sričių profe- • naujausia informacija apie priėmimo ir na iš šios programos tikslinių grupių, todėl drą- sinio informavimo ir konsultavimo specialis- studijų aukštosiose mokyklose tvarką siai gali teikti paraiškas šioms paprogramėms: tams, tačiau dauguma produktų – interneti- 2010–2011 m.; Comenius kvalifikacijos tobulinimas – tai nių priemonių ir leidinių – yra naudingi bei • profesijų, kurias galima įgyti Lietuvoje, mokyklinio ugdymo darbuotojams skirta pro- laisvai prieinami visiems, planuojantiems aprašai; grama, suteikianti galimybę gauti finansavimą savo karjerą. Daugiau informacijos apie Eu- • darbo rinkos tendencijų apžvalga. dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kur- roguidance veiklas, paslaugas ir leidinius suose, seminaruose, konferencijose užsienio galima rasti interneto svetainėje www.euro- šalyse arba stebėti užsienio kolegų darbą. Dau- guidance.lt PLOTEUS – tavo vartai giau informacijos ir kontaktai konsultacijoms www.smpf.lt/comenius/ į studijas užsienyje! Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas – tai Nauji EUROGUIDANCE suaugusiųjų švietimo institucijų darbuoto- jams skirta programa, suteikianti galimybę filmai apie profesijas gauti finansavimą dalyvauti įvairiuose kvalifi- kacijos kėlimo kursuose užsienio šalyse. Dau- giau informacijos ir kontaktai konsultacijoms http://ec.europa.eu/ploteus www.smpf.lt/grundtvig/ Pažintiniai vizitai – teminiai vizitai progra- PLOTEUS – tai Europos Komisijos, Euro- moje dalyvaujančiose užsienio šalyse švietimo ir pos šalių švietimo ministerijų ir Euroguidance profesinio mokymo specialistams ir sprendimus Praėjusiais metais Euroguidance projekto administruojamas portalas, skirtas visiems, švietimo (taip pat ir profesinio informavimo bei lėšomis buvo sukurti du nauji filmai apie kar- besidomintiems studijų galimybėmis Europo- konsultavimo) srityje priimantiems asmenims. jeros galimybes įdomiose ir perspektyviose Vizitų metu dalyviai susipažįsta su įvairių Europos je. Čia pateikiama aktualiausia informacija: šalių švietimo ir profesinio mokymo sistemomis, biotechnologijų pramonės ir aplinkosaugos • nuorodos į visų Europos šalių mokymo įs- taikomais metodais, vykdomomis reformomis ir profesinėse srityse. Filmuose pasakojama taigas ir jų siūlomas programas; jų rezultatais, pasidalija gerąja patirtimi. Viena iš apie veiklos ir savirealizacijos galimybes šiose • aptariamos mokymosi ir studijų Europoje siūlomų vizitų sričių – profesinis informavimas ir srityse, profesines perspektyvas, nurodoma, finansavimo galimybės; konsultavimas. Daugiau informacijos ir kontaktai kokių asmeninių ir profesinių savybių reikia • duomenys apie gyvenimo sąlygas Euro- konsultacijoms www.smpf.lt/pazintiniaivizitai/ būsimiems šių sričių naujokams, patyrę ir jauni pos valstybėse; Leonardo da Vinci mobilumo projektai – tai specialistai dalijasi savo patirtimi. Šie filmai – • visų Europos šalių švietimo sistemų apra- programa, suteikianti galimybę gauti finansa- puikus būdas susipažinti su profesijų pasauliu! šymai. vimą profesinio informavimo ir konsultavimo Filmus galima pažiūrėti nemokamai Euro- Portale taip pat yra galimybė konsultuotis specialistų vizitams į užsienio šalių profesinio guidance sukurtoje virtualioje karjeros planavi- su visų Europos šalių Euroguidance centrų mokymo, aukštojo mokslo institucijas arba įmo- mo sistemoje TAVO KARJEROS MOKYKLA adresu darbuotojais, kurie atsakys į Jūsų klausimus nes. Daugiau informacijos ir kontaktai konsulta- http://www.karjerosmokykla.europass.lt apie studijas. cijoms www.smpf.lt/leonardo/ 8 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 9. 9. Socialinės atskirties tema įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų patirtis 2009-ieji – Europos kūrybiškumo ir naujo- vendintų ir įgyvendinamų projektų pagal įvairias vių metai. Šiuos metus buvo pavesta adminis- Fondo administruojamas programas patirtimi. truoti Fondui. Džiaugiamės, kad mums puikiai pavyko įgyvendinti daugelį numatytų veiklų. Comenius partnerysčių projektas Didžiausias pasiekimas – sėkmingai veikianti skirtingoms institucijoms atstovaujančių en- tuziastų komanda ir paskatinta diskusija apie kūrybiškumo svarbą ugdant asmenybę. 2010-uosius Europos Komisija paskelbė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Šiais metais bus siekiama užtikrinti socialinės atskirties asmenų teisę ir galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, skatinti visuo- menės raidą, kuriai vykstant būtų gerinama gy- Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių venimo kokybė, kuriama ir plėtojama socialinė ugdymo centras kartu su partneriais iš Vo- gerovė ir skatinama užtikrinti visų lygias gali- kietijos, Švedijos, Airijos, Šiaurės Airijos mybes. Kiekviena ES šalis įsipareigojo parengti (JK), Škotijos (JK) 2007–2009 m. įgyvendino savo programą, skirtą konkrečioms problemoms projektą „Žiūrėk į mane – judėkime į prie- spręsti. Lietuvoje šiuos teminius metus įgyven- kį“. Pagrindinis projekto tikslas – mokinių, dinti pavesta Socialinės apsaugos ir darbo mi- turinčių sunkią regėjimo negalią, mobilumo, nisterijai (2009 m. liepos 1 d. Nr. A1-431). komunikacijos įgūdžių ir kūrybiškumo ugdy- Švietimo mainų paramos fondas prisideda mas. Šis tikslas pasirinktas dėl to, kad re- prie šiais teminiais metais numatytų tikslų, ska- gėjimo sutrikimai labai riboja savarankišką tindamas teikti paraiškas, kuriose bus nagrinė- vaikų judėjimą ir orientaciją įvairiose gyve- projekto metais, kai mokiniai draugams už- jama ši tema. Kviečiame susipažinti su jau įgy- nimiškose situacijose. sienyje turėjo papasakoti apie transporto Projekto talismanas – lėlė Fredis keliavo priemones savajame mieste. Išbandytos po mokyklas partneres ir kartu su mokiniais visos Kauno miesto transporto priemonės, dalyvavo įvairiose projektinėse veiklose: surinkta informacija ir kūrybiškai pristatyta rašė dienoraščius ir laiškus draugams užsie- bendro visos mokyklos renginio metu. Tre- nyje, rinko nacionalinių patiekalų receptus, čiaisiais projekto metais pagrindinė projek- kūrė reklaminius miestų plakatus, įrašinėjo tinė veikla buvo nukreipta į tarptautinį aklų- šalies muziką ir ėmė garsių šalies žmonių jų ir silpnaregių mokinių mobilumą. Visus interviu. Labai įdomi veikla vyko antraisiais mokslo metus vyko tarptautinės mokinių MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 9
 10. 10. stovyklos parengiamieji darbai: piešiama žmonėms su negalia ir kitais specialiaisiais mų plėtojimas informacinių ir komunikaci- stovyklos marškinėlių emblema, rašomas poreikiais dalyvauti tarptautinėje partne- nių technologijų pagalba“ (ISLACOSADIF) – tai pagrindinių žodžių žodynėlis šešiomis kal- rystėje. Pagrindinis projekto siekis – siekti, Vytauto Didžiojo universiteto, Profesinio bomis, kuriami stovyklos dainos žodžiai ir kad silpnaregiai ir ypač akli mokiniai pra- rengimo studijų centro (Lietuva), Graikų ir muzika. Mokinių stovykla, pavadinta projek- plėstų savo galimybių ribas, išbandytų save ispanų Federico Garcia Lorca kultūros cen- to talismano lėlės Fredžio vardu EFC (Euro- naujose nekasdieniškose situacijose, įgytų tro (Graikija) ir I.E.R. – Tarptautinio meis- pean Freddie Camp), vyko 2008 m. gegužės daugiau pasitikėjimo savimi ir drąsos ben- triškumo centro (Olandija) vykdomas pro- 26–30 d. Šiaurės Airijos vandens turizmo drauti, judėti ir veikti. jektas. bazėje. Grupė aklųjų ir silpnaregių mokinių Visi centro mokiniai turėjo vienodas Šis projektas skirtas vyresnio amžiaus ir turėjo puikią progą užmegzti asmeninius galimybes aktyviai dalyvauti projektinėse negalią turinčių žmonių socialinei atskirčiai kontaktus su draugais iš šalių partnerių, pa- veiklose. Projektinė medžiaga pritaikyta mažinti, skatinant aktyvų dalyvavimą socia- tobulinti savo komunikacinius įgūdžius ir iš- vaikams su regėjimo negalia (projekto die- liniame, politiniame ir kultūriniame gyveni- bandyti įvairias laisvalaikio leidimo formas. noraščiai, laiškai, aprašymai, stendinė me- me, naudojant informacines ir komunikaci- Tuo pačiu metu mokyklose partnerėse vyko džiaga buvo spausdinami didesniu šriftu ir nes technologijas (IKT). Projektas atkreipia „Europos savaitės“ renginiai, kurių metu Brailio raštu). dėmesį į opią pagyvenusių ir negalią turin- likusieji mokiniai taip pat įdomiai ir pras- Aklieji mokiniai dalyvavo tose pačio- čių žmonių socializacijos bei IKT naudojimo mingai leido laiką. Mūsų centro mokiniai se mobilumo veiklose, kaip ir silpnaregiai. įgūdžių problematiką. parengė kūrybiškus medžiagos apie šalis Tarptautinėje mokinių stovykloje aklieji ga- Dalyvių atsiliepimai. Projektas suteikė partneres pristatymus, vyko viktorina apie lėjo tobulinti savo orientacijos ir mobilumo puikią galimybę partneriams iš Lietuvos, Europą ir kiti įdomūs renginiai, apibendri- įgūdžius naujose netikėtose situacijose. Graikijos ir Olandijos pasidalyti patirtimi. nantys visų trejų projekto metų veiklą. Kadangi visų trijų projekte dalyvaujančių ša- Mūsų ugdymo įstaigoje visi mokiniai lių patirtis dirbant su pagyvenusiais ir nega- turi regėjimo negalią, todėl ir pagrindinis Grundtvig partnerysčių projektas lią turinčiais žmonėmis skiriasi, informacija, projekto „Žiūrėk į mane – judėkime į priekį“ surinkta projekto metu, ne tik pravers ateity- tikslas rėmėsi vienu iš Comenius partnerys- Projektas „Pagyvenusių bei neįgalių je organizuojant mokymus, bet ir padės ge- čių projektų europiniu prioritetu – padėti žmonių socialinių ir komunikacinių gebėji- riau suvokti tikslinės grupės poreikius. 10 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 11. 11. Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci naujovių • sukurti socialinės tinklaveikos organi- partnerysčių projektas perkėlimo projektas zavimo ir valdymo įrankius bei vartotojų vadovus; Valakupių reabilitacijos centras kartu su Lietuvos žemės ūkio universiteto Že- • sukurti nacionalines ir tarptautines partneriais iš Islandijos, Slovėnijos, Belgijos ir mės ūkio inžinerijos institutas kartu su MW-Sonet socialines bendruomenes, Nyderlandų 2008–2010 m. įgyvendina projektą partneriais iš Lietuvos, Bulgarijos, Danijos, kuriose būtų skleidžiamas pažintinis „Socialinio sugrįžimo praktikos patirtis“. Projek- Graikijos, Vengrijos, Islandijos ir Turkijos mokymas, bendruomeninis tobulėji- to metu partneriai mokė vieni kitus, kaip naudo- 2009–2011 m. įgyvendina Leonardo da Vin- mas, dalijimasis idėjomis, renkamos tis naujoviškais metodais – e. portfelio ir verslo ci naujovių perkėlimo projektą „Kaimiškųjų sėkmės istorijos; simuliavimo, siekiant reabilitacijos programą vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo • apmokyti moteris kuratores ir sukurti kai- padaryti prieinamą neįgaliesiems, ribotas įsi- priemonė“ (MW-Sonet). mo moterų kuratorių tinklą. darbinimo galimybes turintiems asmenims. Įgy- Pagrindinis projekto tikslas – skatinti mo- vendinant šį partnerystės projektą tobulinama teris aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės Įgyvendinus projektą bus sukurtas tarp- specialistų kvalifikacija ir plėtojami naujoviški veikloje, kuruoti kitų kaimo moterų ir visos tautinis socialinis tinklas, kuriame kaimo darbo metodai, plečiama partnerystė Europoje. kaimo bendruomenės veiklą, integruotis į so- moterys kuratorės galės keistis idėjomis, ži- Dalyvių atsiliepimai. Susitikimų su partne- cialinę infrastruktūrą ir keisti savo socialinę ir niomis ir patirtimi vietos, nacionaliniu ir tarp- riais metu daugiausia vyrauja dvi emocijos: di- ekonominę aplinką. tautiniu bendruomenės lygiu. Projekto metu delis džiaugsmas mokytis iš jų ir malonus jaudu- Įgyvendinant projektą planuojama pa- pasiekti rezultatai turės teigiamą poveikį lys rengiantis susitikimui. Pagrindinė projekto siekti šiuos pagrindinius rezultatus: kaimo moterų socialinei pažangai, savišvie- nauda – tai galimybė daugiau sužinoti apie dar- tai ir mokymuisi visą gyvenimą, padės ugdyti bo metodus Europos organizacijose, tinkamus • adaptuoti, pritaikyti nacionalinėje er- savigarbą, sampratą apie savo išsilavinimo ir Lietuvoje plėtoti ir pritaikyti savo veikloje. dvėje ir įvertinti 5 e. mokymosi kursus; pokyčių poreikį. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 11
 12. 12. Po darbų Kryžia žodis KRyŽIAŽODŽIO NR. 5 ATSAKyMAI: 1. Baltijos. 2. Apdovanojimai. 3. Šiauliai. 4. Talinas. 5. Inovacijos. 6. Comenius. 7. EXPRO. 8. x. 9. Prizas. 10. Kūrybiškumas. 11. Fondas. 12. +. Raktas – BALTIC EXPRO + 1 Aš taip pat, Aš tai į parodą į karuseles! Einam kartu! Kur einat? 2 MOKINIAMS DARBUOTOjAMS STUDENTAMS PARODA 3 Raktas: DARBUOTOjAMS STUDENTAMS MOKINIAMS 1. Europos Komisija 2010-uosius paskelbė Europos kovos su skurdu ir ... atskirtimi metais. 2. Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui skirta programa. 3. 2010 m. Leonardo da Vinci mobilumo projektų konkurso paraiškų pateikimo paskutinis mėnuo. 4. Paramos ir labdaros ... . 4 5. Kurį mėnesį yra Švietimo mainų paramos fondo gimtadienis? 6. Programa, skirta mokykliniam ugdymui. Puiku, visi radom sau 7. 2009 m. Europoje pradėta įgyvendinti Europos Komisijos finansuojama švietimo programos naudingos veiklos! „Mokymosi visą gyvenimą programa“ iniciatyva Comenius ... partnerystė. 8. Leonardo da Vinci programos projektai – ... perkėlimo. DARBUOTOjAMS STUDENTAMS MOKINIAMS 9. Grundtvig programos tikslinė grupė. 10. Kokie asmenys negali teikti paraiškų mobilumo projektams? 11. Mokymosi visą gyvenimą programa, šiais metais švenčianti 10 metų jubiliejų. 12. Europos Komisijos būstinė yra įsikūrusi... . 13. Euroguidance projekto spalva. 14. Vienas iš Europass dokumentų – Europass ... dokumentas. 15. Mokymosi visą gyvenimą programa, šiais metais švenčianti 15 metų jubiliejų. 5 16. Ką simbolizuoja Fondo stendas? Rimtauto Grabausko piešiniai Leidėjas: Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel. (8 5 ) 2610592, faksas (8 5 ) 2497137 Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s El. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt Mokomės visą gyvenimą Tiražas 1000 egz. © Švietimo mainų paramos fondas, 2010 2010 m. vasaris, Nr. 6 Maketavo, redagavo ir spausdino UAB „Arx Baltica“ Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

×