Europass Mobilumo Dokumentas

890 views

Published on

Europass Mobilumo Dokumentas

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Europass Mobilumo Dokumentas

  1. 1. Euro pass mobilumo dokumentas
  2. 2. Švietimo ir kultūros GD Mokymosi visą gyvenimą programa Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2008 Lietuvoje už Europass projekto įgyvendinimą atsakingas Geležinio Vilko g.12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364 Faksas (8 5) 249 7137 www.europass.lt, www.smpf.lt El. paštas europass@smpf.lt
  3. 3. Kas yra Europass mobilumo dokumentas? Tai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje oficialiai patvirtintas dokumentas, kuriame pateikiama infor- macija apie asmens įgytą tarptautinę profesinę patirtį. Kam jums reikia Europass mobilumo dokumento? Šis dokumentas naudingas, nes jame pateikiama informacija apie asmeninę patirtį, įgytą gili- nant profesines žinias ir gebėjimus užsienyje. Europass mobilimo dokumente išsamiai aprašo- ma užsienio šalyje vykdyta mokymo ar stažuotės programa ir jos metu įgyta kompetencija. Taigi mobilumo dokumentas padės: • suprantamai pateikti informaciją apie savo tarptautinę profesinę patirtį, • lengvai rasti darbo ir mokymosi galimybių ES šalyse, • mokymo įstaigoms lengviau nustatyti, ar asmuo pasirengęs tęsti pasirinktas studijas, • darbdaviams įvertinti kandidatų profesinius gebėjimus ir kompetenciją. Kuo ypatingas Europass mobilumo dokumentas? Tai standartinis dokumentas, oficialiai patvirtintas visose Europos Sąjungos šalyse. Todėl Euro- pass mobilumo dokumentas: • vienodai vertinamas visose ES valstybėse, • yra standartinis neišskiriantis asmens pagal amžių, išsilavinimą, darbo patirtį, • gali būti pildomas lietuviškai arba bet kuria kita ES kalba. Kas gali gauti Europass mobilumo dokumentus? Bet kuris Lietuvos pilietis, vykstantis mokytis arba stažuotis į bet kurią Europos šalį. Nėra jokių apribojimų, susijusių su asmens amžiumi, išsilavinimu, pareigomis, darbo vieta. Kur gauti Europass mobilumo dokumentą? Vykstant mokytis ar stažuotis į Europą, šį dokumentą galima užsisakyti internete adresu www.europass.lt. Kiek kainuoja Europass mobilumo dokumentas? Nieko, išskyrus laiką, skirta pateikti informaciją apie savo mokymo programą.
  4. 4. Kaip sukuriamas Europass mobilumo dokumentas? • Europass mobilumo dokumentą pildo ir asmenį siunčiančioji, ir priimančioji organizacija, • Prieš vizitą siunčiančioji organizacija užsiregistruoja internete www.europass.lt/reg, • Naujos registracijos paraiškoje įrašote bendrą informaciją apie siunčiančiąją organiza- ciją ir projekto tipą, • Paraiškos duomenys patikrinami per 10 dienų nuo registracijos pradžios; tada projekto koordinatoriui suteikiamas vartotojo vardas bei slaptažodis toliau pildyti dokumentą, • Gautas vartotojo vardas ir slaptažodis įvedamas prisijungimo formoje (www.mobility. lt/mobility), • Duomenų bazėje įrašomi duomenys apie kiekvieną dalyvį, • Surinkus visus dalyvio duomenis priimančiajai organizacijai išsiunčiamas pranešimas su nuoroda į duomenų bazę, • Priimančioji organizacija, naudodama gautą nuorodą, patenka į Europass mobilumo dokumento duomenų bazę ir įrašo duomenis apie kiekvieną dalyvį, • Priimančioji organizacija, užpildžiusi dokumentą, išspausdina jį, pasirašo, uždeda ants- paudą ir įteikia dalyviui, • Grįžęs dalyvis pateikia dokumentą siunčiančiajai organizacijai, o ši dokumentą pasira- šo ir uždeda antspaudą, • Siunčiančioji organizacija elektroniniu paštu europass@smpf.lt kreipiasi dėl Europass aplankų gavimo, • Siunčiančioji organizacija, gavusi Europass aplankus, įteikia Europass mobilumo doku- mentą dalyviui. Europass mobilumo dokumentas nėra privalomas, bet jį pra- vartu turėti, jei: • rengiatės mokytis Europoje, • planuojate profesinę stažuotę užsienio šalyje.
  5. 5. Ši informacija apie Europass mobilumo dokumentą jums gali būti įdomi Lietuva pirmoji Europos Sąjungoje ėmė išdavinėti Europass mobilumo dokumentus į užsienį mokytis arba stažuotis vykstantiems šalies piliečiams. Tokie dokumentai Lietuvoje išduodami nuo 2005 metų birželio mėnesio. Mobilumo dokumentas yra vienas iš penkių dokumentų, su- darančių Europass aplanką. Jis sukurtas siekiant, kad bet kuris ES pilietis galėtų pateikti informa- ciją apie savo gebėjimus ir kompetenciją visoje ES pripažinta ir aiškia forma. Europass dokumentų aplanką sudaro: • Europass gyvenimo aprašymas, • Europass kalbų pasas, • Europass mobilumo dokumentas (tarptautinę darbo arba mokslo patirtį patvirtinantis dokumentas), • Europass pažymėjimo priedėlis (dokumentas, paaiškinantis įgytą profesiją), • Europass diplomo priedėlis (dokumentas, suteikiantis papildomos informacijos apie kvalifikaciją).
  6. 6. Būk suprastas su Europass! www.europass.lt

×