Comenius Regio Lankstinukas

1,043 views

Published on

Mokymosi visą gyvenimą programos veikla Comenius Regio partnerysčių projektai (toliau - Projektas) remia tarpregioninį bendradarbiavimą švietimo srityje Europoje. Ši veikla padeda regionams: dalintis gerąja praktika ir patirtimi; kurti priemones, kurios užtikrintų ilgalaikį tarpregioninį bendradarbiavimą; stiprinti mokyklinio mokymo Europinę dimensiją; teikti Europinio mokymo patirties pavyzdžius mokytojams, mokiniams, kitiems subjektams, atsakingiems už mokyklų administravimą.
Projekte dalyvauja partneriai-regionai iš dviejų šalių, dalyvaujančių Mokymosi visą gyvenimą programoje, viena iš kurių turi būti ES valstybė narė.
Pagrindinis Projektų tikslas - propaguoti tikslinį bendradarbiavimą tarp partnerinių institucijų.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×