Comenius ir eTwinning sąsajos ugdymo procese

759 views

Published on

Projektinės veiklos momentai Prancūzijos, Estijos ir Lietuvos mokyklose

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comenius ir eTwinning sąsajos ugdymo procese

 1. 1. “ COMENIUS ir eTwinning s ąsajos ugdymo procese Prancūzijos, Estijos ir Lietuvos mokyklose” Aldut ė Kazlauskien ė, Plungės akademiko A dolfo Jucio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, eTwinnin g konsultantė , Comenius pro g ramos koordinator ė 2011-05-09 Comenius
 2. 2. Comenius ir eTwinnning projektai tai judėjimas švietimo naujovių kryptimi, bei svarbūs iššūkiai mūsų švietimo sistemoje Comenius
 3. 3. Mokymosi visą gyvenimą programa P rioritetas: Didinti švietimo ir mokymo indėlį įgyvendinant Lisabonos konvenc iją “ Europos Sąjunga turi tapti konkurencingiausia žinių ekonomika pasaulyje”, Lisabona, 2000 m. 2005 metų papildymas: “... pasižyminčia subalansuota ekonomine plėtra, didėjančiu geresnių darbo vietų skaičiumi ir stipresne socialine sanglauda” Trukmė 2007 sausis – 2013 gruodis eTWINNING ir COMENIUS
 4. 4. Mokymosi vis ą gyvenimą programos dalis eTWINNING ir COMENIUS Comenius Mokyklinis ugdymas eTwinning Erasmus Aukštasis mokslas Leonardo da Vinci Profesinis mokymas Grundtvig Suaugusiųjų švietimas Skersinė programa 4 pagrindinės veiklos –bendradarbiavimas įgyvendinant veiklą ir inovacijos; Kalbos; IKT; Rezultatų sklaida Jean Monnet programa 3 pagrindinės veiklos –Jean Monnet veikla; Europos institucijos; Europos asociacijos
 5. 5. COMENIUS Veiklos tikslai <ul><li>Gerinti mokinių ir mokymo personalo mobilumo kokybę ir didinti jo mastą </li></ul><ul><li>Gerinti mokyklų partnerysčių projektų kokybę ir didinti jų skaičių ; </li></ul><ul><li>Skatinti naujųjų užsienio kalbų mokymąsi </li></ul><ul><li>Remti naujoviškų, IKT pagrįstų mokymosi visą gyvenimą turinio, paslaugų, pedagogikos ir praktikos plėtojimą </li></ul><ul><li>Stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir jo europinę dimensiją </li></ul><ul><li>Remti pedagogikos metodų ir mokyklos valdymo tobulinimą </li></ul>eTWINNING ir COMENIUS
 6. 6. eTWINNING - NAUJA ERDVĖ EUROPOS MOKYKLOMS <ul><li>EK iniciatyva , suteikianti Europos </li></ul><ul><li>mokykloms teis ę bendradarbiauti </li></ul><ul><li>IT pagalba. </li></ul>eTWINNING ir COMENIUS
 7. 7. <ul><li>- tai programa, kuri remia internetinio bendradarbiavimo projektus mažiausiai tarp dviejų mokyklų iš bent jau dviejų skirtingų Europos šalių. </li></ul>Kas yra eTwinning?
 8. 8. E TWINNING <ul><li>EK 2004 m. iniciatyva. </li></ul><ul><li>eTwinning dėka galima bendradarbiauti, nepaisant sienų, pasinaudojant IKT. </li></ul><ul><li>Mokyklos gali įsijungti į eTwinning be jokių paraiškų rašymo procedūrų, o eTwinning partnerystės turi atitikti vien tik minimalius kriterijus.  </li></ul>
 9. 9. SKIRTA <ul><li>Visų lygių mokykloms. </li></ul><ul><li>Mokytojams ir mokiniams. </li></ul>
 10. 10. TIKSLAS <ul><li>Tai galima padaryti tik per gilų mokymą, gilią patirtį, gilią paramą, tvirtą lyderystę, užtikrinančią, kad kiekvienas vaikas pasiektų geriausių rezultatų </li></ul>
 11. 11. KODĖL? <ul><li>Drąsina vaikus mokytis vienam iš kito. </li></ul><ul><li>Atpažinti kultūros turtus ir įvairovę. </li></ul><ul><li>Įneša džiaugsmo į mokymo (-si) procesą. </li></ul><ul><li>Mokytojai pasidalina tarptautine patirtimi. </li></ul><ul><li>Užtikrinti , kad kartu mes galime pasiekti geresnį švietimą ateities kartoms. </li></ul>
 12. 12. KADA? <ul><li>Darbo metu yra galimybės dalintis projektais ir taip dalintis mokymosi patirtimi. </li></ul><ul><li>Pamokų,neformalaus ugdymo užsiėmimų metu. </li></ul>
 13. 13. Kaip? <ul><li>Mokytojai pradeda bendrauti per profesinius ryšius. </li></ul><ul><li>Vaikai pradeda nuo laiškų, vaizdo klipų, skaidrių. </li></ul><ul><li>Jei yra kamera ar video konferencija, tada atsiveria galimybės atviriems dialogams. </li></ul><ul><li>Mokosi ir tėvai (mokymasis visą gyvenimą). </li></ul><ul><li>Kelias min. teužims pažiūrėti, kur esame ir tai įvertinti. Vaikai parodo tėvams. </li></ul>
 14. 14. www.etwinning.net <ul><li>Portalo paslaugos: </li></ul><ul><li>mokomosios priemonės, konsultacijos, pagalba, informacija skirta padėti kurti eTwinning veiklą mokyklose, partnerių paieškos forumas, idėjų rinkinys </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Mokytojai </li></ul><ul><li>tampa proceso organizatoriais, padėjėjais, skatintojais </li></ul><ul><li>Jie gali keistis metodikos naujovėmis, rengti švietimo sistemų palyginimus </li></ul><ul><li>Vyksta integracija tarp atskirų šalių mokyklų, o mokyklose – tarp dalykų </li></ul><ul><li>Susipažįstama su kitos šalies kultūra, vyksta kultūriniai mainai </li></ul><ul><li>Mokiniai </li></ul><ul><li>mokosi dirbti savarankiškai </li></ul><ul><li>Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama mokinių motyvacija mokytis </li></ul><ul><li>Virtuali draugystė gali tapti asmenine mokinių pažintimi bei realiais susitikimais </li></ul><ul><li>Betarpiška pažintis su Europos šalių bendraamžiais plečia mokinių akiratį </li></ul>Bendradarbiavimo galimybės
 16. 16. <ul><li>Eksperimentuoti naujais mokymo būdais ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. </li></ul><ul><li>Atrasti naujus būdus senoms užduotims atlikti. </li></ul>NAUJOVĖS ŠVIETIME SU eTwinning
 17. 17. TEACHERS’ BLOG <ul><li>www.eTwinning .net </li></ul><ul><li>Daug naudingų pasiūlymų mokytojams, užsienio kalbos dėstymo srityje. </li></ul><ul><li>Galimybė keistis informacija. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Portalas yra saugi vieta informacijai; </li></ul><ul><li>L engva dirbti ; </li></ul><ul><li>T emų ir partnerių įvairovė ; </li></ul><ul><li>N elimituota projektų trukmė bei </li></ul><ul><li>mokinių amžius, išsilavinimas ; </li></ul><ul><li>Nieko nekainuoja; </li></ul>
 19. 19. UNIKALUS <ul><li>Paprastas ir be biurokratijos; </li></ul><ul><li>Siūlo neprecedentinį paramos </li></ul><ul><li>lygį; </li></ul><ul><li>Mokyklos darbas yra </li></ul><ul><li>pripažintas; </li></ul><ul><li>Gali būti įvertintas ir </li></ul><ul><li>apdovanotas. </li></ul>
 20. 20. eTWINNING ir COMENIUS Bendradarbiavimo susitarimas Informacinių technologijų centras, Suvalkų 1 20 07 m. lapkričio 22 d., Vilnius
 21. 21. eTwinning ir Comenius bendradarbiavimo sutartis
 22. 22. eTwinning ir Comenius programų sąsajos <ul><li>Orientuotos į tarptautinę mokyklų partnerystę Europoje; </li></ul><ul><li>Pagrindinis mokyklų bendravimas vyksta interneto pagalba; </li></ul><ul><li>Mokyklos bendradarbiauja vykdydamos projektą pagal pasirinktą aktualią ir įdomią temą; </li></ul><ul><li>Projekto tarpdalykinė integracija; </li></ul><ul><li>Vykdoma projekto sklaida bendruomenėje: įtraukiami tėvai, NVO, vietos savivaldos, verslo ir kt. organizacijos. </li></ul>
 23. 23. eTwinning - galimybė rasti partnerius Comenius projektams ? <ul><li>TAIP ! </li></ul><ul><li>Tai partnerystės pradžia: </li></ul><ul><li>Pažįstami užsienio partneriai; </li></ul><ul><li>Išsiaiškinamos kiekvienos iš partnerinių mokyklų IT galimybės; </li></ul><ul><li>Išryškėja labiausiai abi grupes dominanti tema; </li></ul><ul><li>“ draugystė” išbandoma laiko; </li></ul><ul><li>Planuojamas ir organizuojamas būsimas Comenius projektas . </li></ul><ul><li>IR NE TIK! </li></ul><ul><li>S uteikia ma saugi bendravimo aplinka - Twinspace; </li></ul><ul><li>Daug bendradarbiavimui skirtų įrankių; </li></ul><ul><li>Galimybė bendrauti pasibaigus Comenius projektui. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>eTWINNING ir COMENIUS </li></ul><ul><li>KUO SVARBUS e TWINNING COMENIUS PROGRAMAI ? </li></ul><ul><li>Partneri ų paie š kos į rankis </li></ul><ul><li>Virtualaus bendravimo su projekto partneriais portalas </li></ul><ul><li>Projektų tęstinumo užtikrinimo priemonė </li></ul>
 25. 25. <ul><li>eTWINNING ir COMENIUS </li></ul><ul><li>Kodėl svarbu bendradarbiauti? </li></ul><ul><li>tos pačios tikslinės grupės </li></ul><ul><li>suvienyta kompetencija ir patirtis = kokybiškesni abiejų programų projektai </li></ul><ul><li>efektyvesnis administravimas (žmogiškųjų, finansinių išteklių taupymas, geros praktikos panaudojimas) </li></ul>
 26. 26. eTWINNING ir COMENIUS KURIAMAS BENDRAS VEIKLOS PLANAS Vyksta bendri renginiai
 27. 27. <ul><li>Organizuojami konkursai nacionaliniu ir Europos mastu </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Akcija “eTwinning savaitės” </li></ul><ul><li>“ Comenius savaitės” </li></ul><ul><li>“ Geriausios eTwinning mokyklos Lietuvoje” konkursas </li></ul><ul><li>Europos eTwinning ir Comenius apdovanojimai </li></ul>
 29. 29. Ką daryti, kai labai norisi pamatyti “virtualius” draugus/dvynius ? <ul><li>Teikti parai š ką Comenius partnerystės projektui. </li></ul>
 30. 30. eTWINNING NAUDA MOKINIAMS <ul><li>TEORINES ŽINIAS PRITAIKO PRAKTIKOJE. </li></ul><ul><li>TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS INTEGRUOJAMAS Į UGDYMO TURINĮ. </li></ul><ul><li>GABIŲ MOKINŲ UGDYMO PROGRAMA. </li></ul><ul><li>MOKYTOJŲ METODIKOS PALYGINIMAS . </li></ul>
 31. 31. eTwinning programoje mokytojams siūlomos įvairios galimybės : <ul><li>sudaromos galimybės mokytojams vykti į Europos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus. </li></ul>
 32. 32. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE: European Day of languages 20 - COMENIUS SOCRATES/ COMENIUS EUROPEAN COMMISSION Education and Culture
 33. 33. WebEcam 5-tasis eTwinning projektas einantis po Comenius vėliava <ul><li>Projektas išaugo iš šių eTwinning projektų: Eurodrawing, Children‘s ecopedy, Our Creativity, Autumn around us, Eurowriting, kurio rezultatas sukurta knyga „Kamuoliukas Bally“ ir dviejų šalių partneriai šiandien yra čia. </li></ul><ul><li>Comenius „WebEcam“ ( Web European Cooperative Art Museum/Europinis internetinis meno muziejus). </li></ul><ul><li>Projekto tikslai yra nagrinėti Europos meno paveldą, siekti tautų pažinimo, keistis informacija apie šalių papročius ir tradicijas, švietimo sistemą, jaunimo gyvenimo ypatumus, patiems kurti, ugdyti kalbinius gebėjimus bei Informacines technologijas. </li></ul><ul><li>Projektas yra integruotas į ugdymo turinį, vyksta eTwinning Twin Space erdvėje, kuriant blog‘us per anglų kalbos modulio pamokas. </li></ul><ul><li>Į veiklą įtraukiame tiek pradinių klasių, tiek ir vyresniuosius mokinius. Galutinis rezultatas bus „Internetinis meno muziejus“. </li></ul>
 34. 34. Svečiuose Estijos Neeme ir Prancūzijos Pablo Picasso mokyklų delegacijos
 35. 35. Svečių priėmimas mokykloje
 36. 36. Svečiams lietuvių liaudies šokis “Kepurinė”
 37. 37. Svečius sutinkame su duona, druska ir sūriu
 38. 38. Svečių priėmimas mokyklos muziejuje
 39. 39. Mokyklos ir Lietuvos švietimo sistemos pristatymas
 40. 40. Konferencijos pradžia Lietuviai pristato projektą
 41. 41. Svečių priėmimas mokyklos muziejuje Svečiai iš Prancūzijos ir Estijos
 42. 42. Svečiai iš kaimyninių mokyklų
 43. 43. Estės pristato projektą
 44. 44. Prancūzės pristato projektą
 45. 45. Prancūzijos Pablo Picasso mokyk a
 46. 46. Lietuviai pristato meninę projekto dalį
 47. 51. Svečiai mokosi lietuviškų žaidimų
 48. 52. “ WebEcam” piešinių konkurso nugalėtojai įteikiamas kelialapis į M.K.Čiurlionio dailės muziejų Kaune
 49. 53. Rašomos žinutės pasauliui
 50. 54. Tuoj balionai skris į dangų
 51. 55. Sodiname draugystės medelį, lietuvišką beržą
 52. 56. Pasodinę draugystės medelį, lietuvišką beržą
 53. 57. Tuoj į dangų pakils balionai su viltį ir taiką nešančiomis žinutėmis
 54. 58. Comenius eTwinning projektinė veikla II dalis
 55. 59. Mokytojai pasiruošę vesti pamokas
 56. 60. Anglų kalbos pamokos metu 8a klas ė je
 57. 61. Anglų kalbos pamokos metu 5a klas ė je
 58. 62. Anglų kalbos pamokos metu 5a klas ė je
 59. 63. Pranc ū z ės veda pamoką 3 b klas ė je
 60. 64. Pranc ū z ės veda pamoką 4 b klas ė je
 61. 65. Prancūzų projektas
 62. 66. Lietuvi ų projektas “Ką aš žinau apie partneres šalis?”
 63. 67. Mokinių projektiniai darbai
 64. 69. Lietuvių mokinių projektiniai darbai
 65. 70. Prancūzų ir estų nacionalinių valgių pristatymas
 66. 71. Lietuvių valgių degustacija
 67. 72. Lietuvių vaišes
 68. 73. “ WebEcam” komanda
 69. 74. “ WebEcam ” projekto dalyviai, 7a klasė
 70. 75. PROJEKTO REIKŠMĖ UGDYMUI <ul><li>dalyvavimas projektinėje veikloje įkvėp ia įvairių šalių mokykl ų mokytojus bendradarbiauti švietimo srityje, </li></ul><ul><li>pad eda tobulinti ne tik projektinę veiklą savose mokyklose, bet ir profesinės kompetencijos tobulėjimą, </li></ul><ul><li>skatin a Europos partnerius dalintis patirtimi, </li></ul><ul><li>keistis informacija , </li></ul><ul><li>mokyklų vadovų geranoriškumas ir aktyvi pilietinė pozicija Comenius ir “eTwinning” programos atžvilgiu daro ir darys teigiamą įtaką mokyklos mikroklimatui, ugdymo proceso gerinimui . </li></ul>
 71. 76. Ar Jūsų mokykla yra pasirengusi tapti XXI amžiaus mokykla?
 72. 77. <ul><li>Jei atsakymas </li></ul><ul><li>T A I P, </li></ul><ul><li>tai kviečiame prisijungti prie Comenius ir eTwinning programų ir žengti į XXI amžių kartu  </li></ul>
 73. 78. Būkime vieningi atveriant duris į ateitį ! Juk nesvarbu kokios spalvos yra mūsų oda, kokia kalba mes šnekame ir kur gyvename – svarbiausia mokėti ir norėti būti ŽMOGUMI !
 74. 79. AČIŪ UŽ DĖMESĮ  <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>201 1 -0 5 -0 9 </li></ul>

×