• Like
 • Save
Populaciona genetika
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Populaciona genetika

on

 • 236 views

Populaciona genetika-predmet istraživanja, genetička varijabilnost i Hardi-Vajnbergov princip.

Populaciona genetika-predmet istraživanja, genetička varijabilnost i Hardi-Vajnbergov princip.

Statistics

Views

Total Views
236
Views on SlideShare
233
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 3

http://www.slideee.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Populaciona genetika Populaciona genetika Presentation Transcript

  • ПОПУЛАЦИОНА ГЕНЕТИКА
  • Подобласти генетике 1. ТРАНСМИСИОНА ГЕНЕТИКА 2. ЦИТОГЕНЕТИКА 3. МОЛЕКУЛАРНА ГЕНЕТИКА 4. ПОПУЛАЦИОНА ГЕНЕТИКА
  • Чиме се све бави популациона генетика      Анализа гена на нивоу популације; Генетичка варијабилност у популацијама; Како се различите генетичке варијанте јављају, како и зашто се неке од њих одржавају у популацији, а неке временом нестају, који процеси утичу на то; Колико се популације разликују по генетичкој структури; Како се мења генетичка структура популације кроз генерације-да ли је популација у генетичкој равнотежи или није.
  • Самосталан/групни начин живота  Већина живих бића живи у групама.
  • ПОПУЛАЦИЈА  Група јединки исте врсте која живи на истом простору у исто време и међусобно се укрштају тј разможавају и дају плодно потомство .
  • Повезаност/изолованост  Већина популација је међусобно повезана
  • Острвске популације-изоловане
  •  Јединке неке популације међусобно се разликују иако припадају истој врсти.
  • ВАРИЈАБИЛНОСТ Различитост јединки унутар врсте која гради једну популацију
  • Генетичка варијабилност у популацији Генетичка варијабилност фенотипска варијабилност
  • Варијабилност у спољашњем изгледу ВАРИЈАБИЛНОСТ БОЈЕ ОЧИЈУ ВАРИЈАБИЛНОСТ БОЈЕ КОЖЕ ФЕНОТИПСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ВАРИЈАБИЛНОСТ БОЈЕ КОСЕ
  • Варијабилност у спољашњем изгледу
  • Како откривамо да постоји генетичка варијабилност  Анализе протеина  Анализе ДНК
  • Анализа протеина  Електрофореза протеина
  • Анализе ДНК   Сечење “молекуларним маказама” Секвенционирање
  • “Молекуларне маказе”
  • Секвенционирање
  • Практична примена одређивања варијабилности     Медицина Криминалистика Пољопривреда Конзервациона биологија
  • ДНК “отисак” ДНК отисак ≠ отисак прста Али имају исту функцију
  • Утврђивање починитеља злочина
  • Утврђивање очинства
  • ГЕНЕТИЧКА СТРУКТУРА ПОПУЛАЦИЈЕ Учесталост различитих генетичких варијанти у популацији.   Одређена је свим алелима свих гена једне популације. Изражава се учесталошћу алела и генотипова.
  • Генски фонд (генофонд)
  • Харди-Вајнбергов принцип  Математички модел који описује генетичку структуру популације
  • Учесталост алела - Заступљеност појединог алела у односу на све присутне алела за дато својство у популацији.  А=р фреквенција доминантног алела  а=q фреквенција рецесивног алела p+q=1
  • Учесталост генотипова  Заступљеност појединог генотипа у односу на све присутне генотипове за посматрано својство у популацији. АА = p2 Аа = 2 pq Аа = q2 фреквенција доминантног хомозигота фреквенција хетерозигота фреквенција рецесивног хомозигота p2 + 2pq + q2 = 1
  • Случајно укрштање гамета
  • Генетичка равнотежа   Учесталост алела и генотипова кроз генерације остају непромењене тј. процес наслеђивања сам по себи не мења учесталост алела и генотипова. У природи су стално присутни фактори који могу да ремете генетичку структуру популације: мутације, миграције, селекција.
  • “Модел популација”     Неограничено велика Влада случајно укрштање Нема мутација, миграција, селекције Фреквенције алела и генотипова се не мењају из генерације у генарацију Ови услови су потребни да би постојала генатичка равнотежа.
  • Природна популација     Није неограничено велика Не влада случајно укрштање Постоје мутације, миграције, селекција Последица тога јесте промена учесталости алела и генотипова
  • Укрштање у сродству      Јединке генетички сличније и не задовољава се услов случајног укрштања. Јавља се код животиња, људи, биљака. Већи број гена у хомозиготном обликурецесивне мутације (штетне). Повећава се учесталост хомозигота, а смањује учесталост хетерозигота. Бројне негативне последице код свих организама.
  • Последице укрштања у сродству код биљака
  • ХВАЛА НА ПАЖЊИ