Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Biodiverzitet

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Filogenija zivog svijeta
Filogenija zivog svijeta
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Biodiverzitet

 1. 1. 1. Biološka disciplina koja proučava biljke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B O T A N I K A 2. Prenošenje polena sa prašnika na žig tučka. O P R A Š I V A NJ E 3. Živa bića koja sama proizvode hranu. A U T O T R O F I 4. Biljke čije seme ima dva kotiledona. D I K O T I L E 5. Organizmi koji u ćeliji nemaju jedro. B A K T E R I J E 6. Reproduktivni organ biljaka. C V E T 7. Osnovna jedinica građe i funkcije tela. Ć E L I J A 8. Vegetativni organ biljke koji upija vodu. K O R E N 9. Osobina živih bića- stvaranje potomstva. R A Z M N O Ž A V A NJ E 10. Laboratorijska sprava za posmatranje veoma malih objekata. M I K R O S K O P 11. Proces proizvodnje hrane uz pomoć vode, ugljen-dioksida i Sunčeve svetlosti. F O T O S I N T E Z A 12. Ćelije koje služe za ramnožavanje kod mahovina, paprati i gljiva. S P O R E 13. Vegetativni biljni organ koji upija svetlost. L I S T
 2. 2. Do danas otkriveno preko... -2 miliona vrsta -Procenjuje se da postoji između 5 i 13, a po nekima čak i 80miliona vrsta.
 3. 3. Živa bića su naselile svaki kutak naše planete...
 4. 4. Najbrojnije carstvo • Carstvo životinja sa oko 1.500.000 vrsta
 5. 5. Praživotinje
 6. 6. Sunđeri
 7. 7. Dupljari
 8. 8. Crvi
 9. 9. Mekušci
 10. 10. Zglavkari
 11. 11. Bodljokošci
 12. 12. Kičmenjaci
 13. 13. Sva živa bića (bakterije, protisti, biljke, gljive, životinje) zajedno čine... BIODIVERZITET (biološka raznovrsnost) ukupnа raznovrsnost živog sveta na planeti. Bogatstvo živog sveta.
 14. 14. • Sva živa bića međusobno su povezana i ne mogu jedna bez drugih. • Ravnoteža u prirodi se održava zahvaljujući raznovrsnosti živog sveta.
 15. 15. • Ova raznovrsnost nije nastala odjednom. • Živi svet se menjao tokom više miliona i milijardi godina, a vrste koje danas žive na planeti potiču od zajedničkog pretka. • Razvoj živog sveta predstavlja se stablom života.
 16. 16. VRSTA Kako izučavati tako ogroman broj živih bića? ROD PORODICA RED KLASA TIP CARSTVO Sistematske kategorije Klasifikacija organizama prema zajedničkim osobinama
 17. 17. Carstva živih bića MONERE PROTISTI GLJIVE BILJKE ŽIVOTINJE
 18. 18. 5 carstava živih bića

Editor's Notes

 • 22. MAJ DAN ZAŠTITE BIODIVERZITETA
  Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. maj za Dan zaštite biodiverziteta u cilju podizanja svesti gradjana i povećanja razumevanja značaja njegovog očuvanja i održivog korišćenja.  Biodiverzitet kako u prošlosti tako i danas je pod velikim pritiskom različitih faktora ugrožavanja. Mnoge biološke vrste su ugrožene u većem ili manjem stepenu, na pragu su nestajanja ili su čak neke i zauvek izgubljene.
  Usvajanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, na samitu UN o zaštiti životne sredine i održivom razvoju (Rio de Žaneiro, 1992. godine), ostvaren je opšti konsenzus da je biodiverzitet, koji nam obezbeđuje ne samo materijalna bogatstva, već i duhovno zdravlje, temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja. Takođe je dogovoreno da zaštita i održivo korišćenje biodiverziteta treba da bude briga celog čovečanstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou, naročito u borbi protiv siromaštva.
  Teritorija Srbije pripada jednom od najznačajnijih centara biodiverziteta u Evropi, sa brojnim specifičnim ekosistemima u okviru kojih je zastupljena flora i fauna sa velikim brojem vrsta od međunarodnog značaja. Srbija poseduje bogat genofond divljih i gajenih biljnih i životinjskih vrsta i varijeteta, koji predstavljaju nezamenljive resurse za razvoj mnogih privrednih grana, kao što su pre svega: poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, turizam i dr.
  U Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, u saradnji sa naučnim i stručnim institucijama, razvijeno je više značajnih projekata radi uspostavljanja nacionalnih mehanizama zaštite biodiverziteta u Srbiji. Ovi projekti su u funkciji sprovođenja nacionalne politike zaštite i održivog korišćenja biodiverziteta, implementacije međunarodnih sporazuma i izrade novog Zakona o zaštiti prirode, usaglašenog sa savremenim međunarodnim normama i standardi

×