Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bionet Škola

1,626 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bionet Škola

 1. 1. Бионет школап р е з е н т а ц и ј а з а ко н ф е р е н ц и ј у I C T е а c h e r s 2 Снежана Трифуновић, наст. биологије Медицинска школа, Пожаревац 25. октобар 2012. Београд
 2. 2. Почетак и мотиви – како се прави сајт?! 2002/2003. недостатак текстова на српском језику несебична помоћ младих на интернету пребацивање текстова у електронску форму идеја: српска википедија Биосколос Википедија Мала школа ботанике Бионет школа
 3. 3. Бионет школа – Биологија за средњошколце – Бионетшкола за средњошколце www.bionet-skola.com/forum
 4. 4. Бионет школа – школа биологије•вики платформа са ограниченимовлашћењима- биолошки текстови (око 1500)- биолошки речник- ученички радови, изложбе, панои- научни радови- семинарски радови ученика истудената- веб галерија фотографијаприроде- електронске лекције- Бионет школа за основце
 5. 5. Добре и лоше стране Добро  поуздани текстови и Лоше тачни подаци (стручност аутора и проверени сарадници: колеге, студенти, бивши и садашњи ученици)  подршка редовној настави (савременост података)  ширење знања из биологије и др. области (ИТ)  могућност сарадње  доступност, прегледност  искорак у ново
 6. 6. Б иоло гиј а з а ср ед њ ошколце – е л е ктр о нскан а с та ва ка о п р и пр ема з а п о л а га њеп р и јемног и сп и та Мудл платформа са Електронске лекције курсевима/областима  текст, веб страница  вежбање (анимације, вид ео материјали, игр е, квизови)  проверавање  форумска размена знања
 7. 7. Електронска настававежбање лекције
 8. 8. Електронска настава Добро Лоше  индивидуалност (време, место, темп о)  интерактивност  вршњачко учење  допуна школском учењу
 9. 9. Бионет школа за средњошколце –форум
 10. 10. Шта даље?  интеграција Moodle, PhpBB i MediaWiki  допуњавање и осавремењавање садржаја  проширивање Бионет школе за основце

×