Morfologi

19,058
-1

Published on

3 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
19,058
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
854
Comments
3
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Morfologi

 1. 1. Asmah Hj Omar(1993), menyatakan morfologiSebagai peninjauan linguastik yang menitikberatKan hubungan antara morfen-morfen dan varianMorfen.Kamus Linguistik (1997), menjelaskan morfologiialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur,bentuk dan golongan kata.
 2. 2.  Ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur,bentuk dan penggolongan kata. KONSEP MORFOLOGI Struktur kata – susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mempunyai proses pengimbuhan,penggandaan dan pemajmukan.
 3. 3.  Penggolongan kata – merupakan penjenisan berasaskan fungsi tatabahasa. Terdapat 4 golongan kata: Kata nama Kata kerja Kata Adjektif Kata Tugas
 4. 4. Terdapat 2 unit morfologi – morfem dan kataMorfem – menurut Asmah Hj Omar(1993),ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna.Terbahagi kepada 2 iaitu morfem bebas danmorfem terikat.Morfem bebas – boleh berdiri dengan sendiritanpa bantuan morfem lain dan mempunyaimakna yang lengkap.
 5. 5. Contoh: saya,kamu,kereta,rumahMorfem terikat –tidak boleh berdiri dengansendiri sebagai kata tanpa bantuan morfemlain untuk berfungsi sebagai kata.Contoh:di,ter,ber,men,me-kan Morfem ber terikat berjalan jalan Morfem bebas
 6. 6. i. Morfem Terikat Satuan- bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah- pisahkan bahagiannya.Terdiri daripada bentuk imbuhan awalan dan akhiran. Contoh: tertidur tidak boleh ditulis ter tidur atau ter-tidur.ii. Morfem Terikat Terbahagi: Morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar diantaranya.
 7. 7. Contoh:ke-…-an,per-…-an,me-…-an dan ber-..- an.iii. Morfem Terikat Kompleks:- Merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.- Melibatkan penggabungan yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran. contoh:diper…kan diperdengarkan memper…i memperingati
 8. 8.  Definasi – bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Terdapat 2 jenis kata tunggal iaitu mengandungi satu suku kata dan dua suku kata atau lebih. Pola pembentukan dengan satu suku kata:KV ,VK , KVK , KKVK , KVKK, KKKV, KKKVK
 9. 9.  Kata Tunggal Dua suku kata Pola pembentukan dua suku kata: V + KV V + VK V + KVK VK + KV Kata Tunggal Tiga suku kata: Pola pembentukan tiga suku kata: KV +V+KV KV +V +KVK V +KV + V KV + KV +V
 10. 10.  Kata Tunggal Empat Suku kata dan lebih: Kebanyakan perkataan ini adalah kata pinjaman.Contoh pola:KVK+KV+VK+KVKV+KVK+KV+KVKVK+KV+KV+KVKVK+KV+V+KV Proses Pengakroniman Berlaku melalui proses pencantuman bunyi – bunyi pertama dalam sejumlah perkataan, atau pencantuman bahagian- bahagian
 11. 11. daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baru. Proses penghasilan akronim:1) Gabungan Huruf Awal-ADUN,PLUS,ABIM2) Gabungan Suku Kata (Kata nama am)- tadika,kugiran,cerpen3) Gabungan Suku kata{kata nama khas)- Bernama,Intan,Petronas.
 12. 12.  Menurut Nik Safiah Karim et al(2009)kata terbitan merupakan bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan,iaitu proses yang mengandingkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan terdiri daripada empat jenis iaitu:a)Imbuhan Awalan-Awalan Kata Kerja,Kata nama,Awalan kata Adjektif.b)Imbuhan Akhiran – Akhiran Kata Nama,Akhiran Kata kerja
 13. 13. c)Imbuhan Apitan- Apitan Kata nama,Apitan Kata kerja ,Apitan Kata Adjektif.d)Imbuhan Sisipan- kata nama,kata adjektifContoh: kelengkeng,telunjuk,keruping,seruling
 14. 14.  Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Terbahagi kepada tiga iaitu:a)Rangkaian Kata Bebas-pasar raya,nasi ayam,Ketua Menteri,Profesor Madya.b)Istilah Khusus- papan kekunci,lut sinarc)Simpulan Bahasa- hati batu,telinga kuali.d)Bentuk yang Telah Lengkap- matahari,sukarela.
 15. 15.  Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. Tujuan-menghasilkan maksud jamak. Terdapat empat bentuk penggandaan iaitu:a)Penggandaan penuh-penggandaan seluruh kata dasar sama ada berimbuhan atau tidak.b)Penggandaan separa-proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja.
 16. 16. c)Penggandaan berentak- terhasil melalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Terbahagi kepada tiga:1)Penggandaan berentak pengulangan vokal contoh:hiruk-pikuk,gotong-royong.2)Penggandaan berentak pengulangan konsonan. contoh:mandi-manda,bolak-balik.3)Penggandaan berentak bebas contoh:anak-pinak,saudara-mara.
 17. 17. d)Penggandaan Berimbuhan-proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa –apa bentuk imbuhan. TAMAT
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×