Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Asmah Hj Omar(1993), menyatakan morfologiSebagai peninjauan linguastik yang menitikberatKan hubungan antara morfen-morfen ...
  Ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji  struktur,bentuk dan penggolongan kata.        KONSEP MORFOLOGI Stru...
 Penggolongan kata – merupakan penjenisan berasaskan fungsi tatabahasa. Terdapat 4 golongan kata: Kata nama Kata kerj...
Terdapat 2 unit morfologi – morfem dan kataMorfem – menurut Asmah Hj Omar(1993),ialah     unit nahu yang terkecil yang...
Contoh: saya,kamu,kereta,rumahMorfem terikat –tidak boleh berdiri dengansendiri sebagai kata tanpa bantuan morfemlain untu...
i.  Morfem Terikat Satuan- bentuk morfem   terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah-   pisahkan bahagiannya.Terd...
Contoh:ke-…-an,per-…-an,me-…-an dan ber-..-  an.iii. Morfem Terikat Kompleks:- Merupakan gabungan dua morfem terikat  a...
 Definasi – bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan da...
 Kata Tunggal Dua suku kata Pola pembentukan dua suku kata: V + KV V + VK V + KVK VK + KV Kata Tunggal Tiga suku ka...
 Kata Tunggal Empat Suku kata dan lebih: Kebanyakan perkataan ini adalah kata pinjaman.Contoh pola:KVK+KV+VK+KVKV+KVK+K...
daripada beberapa perkataan untuk  membentuk satu perkataan baru. Proses penghasilan akronim:1) Gabungan Huruf Awal-ADUN...
 Menurut Nik Safiah Karim et al(2009)kata terbitan merupakan bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuha...
c)Imbuhan Apitan- Apitan Kata nama,Apitan Kata kerja ,Apitan Kata Adjektif.d)Imbuhan Sisipan- kata nama,kata adjektifConto...
 Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.Kat...
 Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. Tujuan-menghasilkan maksud jamak. Terdapat empat bentuk peng...
c)Penggandaan berentak- terhasil melalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar....
d)Penggandaan Berimbuhan-proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa –apa bentuk imbuhan.       TAMAT
Morfologi
Morfologi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Morfologi

25,267 views

Published on

Morfologi

 1. 1. Asmah Hj Omar(1993), menyatakan morfologiSebagai peninjauan linguastik yang menitikberatKan hubungan antara morfen-morfen dan varianMorfen.Kamus Linguistik (1997), menjelaskan morfologiialah cabang tatabahasa yang mengkaji struktur,bentuk dan golongan kata.
 2. 2.  Ilmu morfologi ialah ilmu yang mengkaji struktur,bentuk dan penggolongan kata. KONSEP MORFOLOGI Struktur kata – susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau mempunyai proses pengimbuhan,penggandaan dan pemajmukan.
 3. 3.  Penggolongan kata – merupakan penjenisan berasaskan fungsi tatabahasa. Terdapat 4 golongan kata: Kata nama Kata kerja Kata Adjektif Kata Tugas
 4. 4. Terdapat 2 unit morfologi – morfem dan kataMorfem – menurut Asmah Hj Omar(1993),ialah unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna.Terbahagi kepada 2 iaitu morfem bebas danmorfem terikat.Morfem bebas – boleh berdiri dengan sendiritanpa bantuan morfem lain dan mempunyaimakna yang lengkap.
 5. 5. Contoh: saya,kamu,kereta,rumahMorfem terikat –tidak boleh berdiri dengansendiri sebagai kata tanpa bantuan morfemlain untuk berfungsi sebagai kata.Contoh:di,ter,ber,men,me-kan Morfem ber terikat berjalan jalan Morfem bebas
 6. 6. i. Morfem Terikat Satuan- bentuk morfem terikat yang kukuh dan tidak boleh dipisah- pisahkan bahagiannya.Terdiri daripada bentuk imbuhan awalan dan akhiran. Contoh: tertidur tidak boleh ditulis ter tidur atau ter-tidur.ii. Morfem Terikat Terbahagi: Morfem terikat yang strukturnya dipisahkan atau dibahagikan oleh tersisipnya kata dasar diantaranya.
 7. 7. Contoh:ke-…-an,per-…-an,me-…-an dan ber-..- an.iii. Morfem Terikat Kompleks:- Merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.- Melibatkan penggabungan yang hanya berlaku pada awalan sahaja atau pada awalan dan akhiran. contoh:diper…kan diperdengarkan memper…i memperingati
 8. 8.  Definasi – bentuk kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Terdapat 2 jenis kata tunggal iaitu mengandungi satu suku kata dan dua suku kata atau lebih. Pola pembentukan dengan satu suku kata:KV ,VK , KVK , KKVK , KVKK, KKKV, KKKVK
 9. 9.  Kata Tunggal Dua suku kata Pola pembentukan dua suku kata: V + KV V + VK V + KVK VK + KV Kata Tunggal Tiga suku kata: Pola pembentukan tiga suku kata: KV +V+KV KV +V +KVK V +KV + V KV + KV +V
 10. 10.  Kata Tunggal Empat Suku kata dan lebih: Kebanyakan perkataan ini adalah kata pinjaman.Contoh pola:KVK+KV+VK+KVKV+KVK+KV+KVKVK+KV+KV+KVKVK+KV+V+KV Proses Pengakroniman Berlaku melalui proses pencantuman bunyi – bunyi pertama dalam sejumlah perkataan, atau pencantuman bahagian- bahagian
 11. 11. daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baru. Proses penghasilan akronim:1) Gabungan Huruf Awal-ADUN,PLUS,ABIM2) Gabungan Suku Kata (Kata nama am)- tadika,kugiran,cerpen3) Gabungan Suku kata{kata nama khas)- Bernama,Intan,Petronas.
 12. 12.  Menurut Nik Safiah Karim et al(2009)kata terbitan merupakan bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan,iaitu proses yang mengandingkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan terdiri daripada empat jenis iaitu:a)Imbuhan Awalan-Awalan Kata Kerja,Kata nama,Awalan kata Adjektif.b)Imbuhan Akhiran – Akhiran Kata Nama,Akhiran Kata kerja
 13. 13. c)Imbuhan Apitan- Apitan Kata nama,Apitan Kata kerja ,Apitan Kata Adjektif.d)Imbuhan Sisipan- kata nama,kata adjektifContoh: kelengkeng,telunjuk,keruping,seruling
 14. 14.  Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Terbahagi kepada tiga iaitu:a)Rangkaian Kata Bebas-pasar raya,nasi ayam,Ketua Menteri,Profesor Madya.b)Istilah Khusus- papan kekunci,lut sinarc)Simpulan Bahasa- hati batu,telinga kuali.d)Bentuk yang Telah Lengkap- matahari,sukarela.
 15. 15.  Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar. Tujuan-menghasilkan maksud jamak. Terdapat empat bentuk penggandaan iaitu:a)Penggandaan penuh-penggandaan seluruh kata dasar sama ada berimbuhan atau tidak.b)Penggandaan separa-proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja.
 16. 16. c)Penggandaan berentak- terhasil melalui proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Terbahagi kepada tiga:1)Penggandaan berentak pengulangan vokal contoh:hiruk-pikuk,gotong-royong.2)Penggandaan berentak pengulangan konsonan. contoh:mandi-manda,bolak-balik.3)Penggandaan berentak bebas contoh:anak-pinak,saudara-mara.
 17. 17. d)Penggandaan Berimbuhan-proses menggandakan sesuatu kata dasar yang menerima apa –apa bentuk imbuhan. TAMAT

×