NOTA FONETIK

16,630 views

Published on

Published in: Education
22 Comments
21 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1,203
Comments
22
Likes
21
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NOTA FONETIK

 1. 1. BAB 1- TEORI FONETIK & FONOLOGI MATLAMAT SEBUTAN BAKU BM kjhiuFonetik - mengkaji bunyi bahasa dari segi cara 1.Mewujudkan satu variasi sebutan baku dalampengeluarannya, daerah pengeluarannya dan bahasa Melayu yang dapat digunakan dalamsifat fizikalnya. situasi formal atau situasi rasmiFonologi - ialah kajian tentang sistem bunyi 2.Meningkatkan kecekapan berbahasa Melayubahasa. dalam kalangan pengguna bahasaFonemik - analisis sistem bunyi sesuatu bahasa 3.Memantapkan sistem dan struktur dalamanyang dikaji pada masa tertentu khususnya untuk bahasa Melayumenghasilkan sistem tulisan 4.Untuk menyeragamkan cara berbahasa danFonetik artikulasi - mengkaji tentang cara bertutur serta mengurangkan penggunaanpenghasilan bunyi bahasa dan bahagian-bahagian pelbagai variasi dan gaya sebutan(artikulator) yang terlibat dalam penghasilan 5.Menghindarkan penggunaan dialek setempat dibunyi. dalam pengajaran dan pembelajaran BahasaFonetik akustik - mengkaji sifat-sifat bunyi Melayu di peringkat sekolahbahasa iaitu gelombang bunyi ujaran yang PELAKSANAAN SEBUTAN BAKU BMdihasilkan oleh pita suaraFonetik auditori - cara bunyi bahasa ditanggapi Sebutan hurufoleh pendengar melalui pendengaran dan Intonasiditerjemahkan oleh otak. Sebutan kataPERBEZAAN FONETIK & FONOLOGI HUruf dan fonem vokalFONETIK FONOLOGI- bunyi atau - bunyi-bunyi tertentu -vokal a disebut sebagai [a].cth: ejaan ‘saya’pertuturan manusia dalam pertuturan bagi disebut sebgai [sa ya]seluruhnya sesuatu bahasa- Asas kepada kajian - asas kpd kajian -vokal i disebut sbg [i].cth: ejaan ‘nasi’ disebutfonologi morfologi dan sbg [na si] sintaksis-x dapat memerikan - Dapat merumuskan, -vokal u disebut sbg [u].cth: ejaan ‘lanun’ disebutseluruh bunyi yang menghuraikan dan sbg [la nun]dihasilkan oleh menjelaskan segalamanusia bentuk bunyi bahasa. Penyebutan kata terbitan- x dapat huraikan -dapat huraikansistem bunyi semua segala bentuk bunyi KV , KV + KV ,bahasa yang bhs secara teliti dandituturkan oleh terperinci KVK , KVK + KVK.manusia dengansempurna
 2. 2. Intonasi dlm BM-Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagaimakna sikap, seperti kegembiraan, kebosanan,kemarahan, kekejutan dll-Fungsi gramatis: Utk menandakan kontras drsegi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran, samaada sesebuah klausa atau ayat itu berupapertanyaan atau pernyataan, positif atau negatifdll-Fungsi struktur informasi: menekankan katayang membawa makna tersebut-Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dangaya suara yang turun naik bagi wacana-Fungsi psikologi: membantu menggubah bahasamenjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dandiingat, spt belajar urutan nombor-Fungsi ‘indexical’: utk menanda identitiseseorang, iaitu membantu mengenali seseorangsama ada tergolong dlm kumpulan sosial ataupekerjaan yang berbezaSebutan bagi nama khasNama orang:- Muhammad Hatta disebut sbg [mu.ham.madhat.ta]Nama tempat:- Selangor Darul Ehsan disebut sbg [se.la.ngorda.rul éh.san]Akronim/ singkatan:-ADUN disebut sbg [a.dun] atau (Ahli DewanUndangan Negeri)Akronim bukan perkataan:-RTM disebut sbg [ar.ti.ém] atau (RadioTelevisyen Malaysia)
 3. 3. BAB 2: ARTIKULASI & ARTIKULATOR Alat artikulasi terdiri drpd:Artikulasi: terletak di atas rongga mulut, x boleh Lidahdigerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau Gigidisentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi Bibirbahasa. (gigi ats, gusi & lelangit) Gusi LelangitArtikulator: alat pertuturan yang boleh digerak- Rongga Hidunggerakkan (lidah, bibir & gigi bawah) Pita Suara Lidah: -4 bahagian lidah iaitu hujung lidah, tengah lidah, hadapan lidah, dan belakang lidah -Bahagian depan lidah, tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vocal -Hujung lidah ialah bahagian paling aktif& boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan 1. Bibir Atas Gigi: 2. Bibir Bawah 3. Gigi Atas -Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan 4. Gigi Bawah sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan 5. Gusi bunyi 6. Lelangit Keras 7. Lelangit Lembut Bibir: 8. Anak Tekak 9. Hujung Lidah -boleh dihamparkan dan dibundarkan 10. Hadapan Lidah 11. Tengah Lidah -membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada 12. Belakang Lidah rongga mulut. 13. Akar Lidah 14. Epiglotis Gusi: 15. Rongga Suara 16. Rongga Tekak -digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan 17. Rongga Hidung hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan 18. Rongga Mulut Lelangit: 19. Rahang 20. Tenggorok -lelangit keras dan lelangit lembutAlat-alat artikulasi vokal -Lelangit lembut ialah dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut-merangkumi rongga mulut, keadaan bibir dan -Lelangit keras bermula dari sempadan gusi dibhagian lidah. bahagian hadapan atas rongga mulut terus ke rongga hidung
 4. 4. Rongga hidung:-boleh dibuka atau ditutup, bergantung kepadakeadaan sama ada anak tekak dan lelangitlembut dinaikkan atau tidak.Pita suara:-memperluas dan mempersempit lubang yangterdapat di antara dua keping selaput nipisberkenaan.
 5. 5. BAB 3: ARTIKULASI & ARTIKULATOR Artikulasi konsonan dlm BMDiftong:gabungan dua bunyi vokal yang disebut -bunyi letupan, letusan, sengauan, sisian,sebagai satu suku kata akibat perubahan geseran, malaran dan getaran.kedudukan lidah Bunyi letupan:-tiga bunyi diftong, iaitu [ai], [au] dan [oi]. Fon Awal AkhirKonsonan:semua bunyi selain vokal yang [p] [pulau] [atap]dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadaparus udara yang dilepaskan melalui paru-paru, [b] [bumi] [rəbab]-cara p’hasilannya spt letupan, letusan, [t] [talam] [liat]sengauan, geseran dll serta titik artikulasi ataudaerah sebutannya, seperti dua bibir, gigi-gusi, [d] [datu?] [kad]lelangit keras, lelangit lembut, anak tekak dll. [k] [kata]Artikulasi diftong dlm BM [g] [garau] [beg] Diftong biasa [?] [ana?] Diftong lebar Diftong menurun Diftong sempit Bunyi Letusan [č] [cawan] [mač] [j] [jam] [caj] Bunyi Sengauan [m] [muda] [cium] [n] [niat] [jalan] [ng/ ŋ] [ŋaŋa] [bujaŋ] Kedudukan lidah utk bunyi diftong [ny/ ɲ] [ɲaɲi] *
 6. 6. Bunyi Sisian Konsonan pinjaman BM[l] [lalu] [awal] Geseran bibir-gigi tak bersuara Geseran bibir-gusi bersuara Geseran gigi tak bersuara GeseranBunyi Geseran gigi bersuara Geseran lelangit[f] [faseh][alaf] lembut tak bersuara Geseran lelangit lembut bersuara[v] [vên] Geseran bibir-gigi tak bersuara[s] [sarat] [awas] -bibir bawah dirapatkan ke gigi ats utk[z] [zat] [lafaz] membuat sempitan udara yg keluar.[sy/ š] [šarat][skuaš] -lelangit lembut dinaikkan rapat kerongga tekak.[h] [harta] [sah] -Udara dr paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser pd bibir bawah dan gigi atas. - pita suara x digetarkan.Bunyi Getaran - cth: [f][r] [rasa] [siar] Geseran bibir-gusi bersuara -bibir bawah dirapatkan ke gigi ats utk membuat sempitan udara yg keluar. -lelangit lembut dinaikkan rapat kerongga tekak. -Udara dr paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser pd bibir bawah dan gigi atas. - pita suara digetarkan. - cth: [v] Geseran gigi tak bersuara -daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. - Lelangit lembut dinaikkan rapat ke rongga tekak. -Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi. –pita suara x digetarkan. -Contoh sebutan: [ ala a] „Selasa‟ (thalatha)
 7. 7. Geseran gigi bersuara-daun lidah berada di antara gigi atas dengangigi bawah. -Lelangit lembut dinaikkan rapat ke ronggatekak.-Udara dikeluarkan dari paru-paru melaluirongga mulut dan dibiarkan bergeser keluardi daerah gigi.–pita suara digetarkan.–cth: [ðalem] „zalim‟ (dzalim),Geseran lelangit lembut tak bersuara-belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembututk membuat sempitan.-Lelangit lembut dinaikkan rapat ke ronggatekak.-Udara dikeluarkan dari paru-paru dandibiarkan bergeser pada sempitan di daerahlelangit lembut.–pita suara x digetarkan.–cth: [xabar] „khabar‟Geseran lelangit lembut bersuara-belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembututk membuat sempitan.-Lelangit lembut dinaikkan rapat ke ronggatekak.-Udara dikeluarkan dari paru-paru dandibiarkan bergeser pada sempitan di daerahlelangit lembut.–pita suara digetarkan.– cth: [ aeb] „ghaib‟, [lo at] „loghat‟
 8. 8. BAB 4& 9: HURUF-HURUF DALAM BAHASA Konsonan Asal, Pinjaman, Gandingan dan Rangkap Bahasa MelayuMELAYU -Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa terdapat 5 hruf vokal & 6 fonem vocal Melayu. 25 konsonan dlm BM -Konsonan asal BM terbahagi kpd 7 =Jenis-jenis huruf vokal letupan, letusan, geseran, getaran, sisian, sengauan dan separuh vocal. HURUF FONEM a [a] KONSONAN PINJAMAN e taling [é] e pepet [e] -10 konsonan pinjaman dalam BM yg berasal i [i] drpd Bhs Arab o [o] u [u] -konsonan „v’ dipnjm drpd bhs Inggeris. -konsonan „sy’ dipinjam drpd bhs Arab utkJenis-jenis konsonan mengeja dlm BI. Cth: skuasy. HURUF FONEM -huruf „ain‟ digantikan dgn „k‟. Cth: ma’na = b [b] makna. c [c] d [d] -huruf „i („ilmu), „u („ulama), dan „a („alam) f [f] digugurkan. g [g] gh [gh] -huruf hamzah digugurkan ttpi msih t‟dpt dlm h [h] p‟kataan Dato‟ j [j] k [k] KONSONAN RANGKAP/GANDINGAN kh [kh] l [l] -9 konsonan rgkp/ gndgn iaitu kh, gh, ny, ng, m [m] sh, ch, dz, dh dan th. n [n] ng [ng] -kh, gh, ny dan ngkekal hingga kini. ny [ny] p [p] -konsonan ch, dz, dh dan th pula diubah q [q] menjadi konsonan tunggal. r [r] s [s] -ch= c, dz= z, dh= d, th= s. sy [sy] t [t] -sh pula diubah suai menjadi sy v [v] w [w] x [z] y [y] z [z]Jenis-jenis diftong HURUF FONEM ai [ai] au [au] oi [oi]
 9. 9. Daerah Sebutan Gusi-L KerasCara Sebutan Pita Suara Lelangit Lelangit Lembut Keras Gusi Bibir p t kLetupan b d g čLetusan jSengauan m n ɲ ŋ f s Š xGeseran h v zGetaran rSisian lSeparuh Vokal w y Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan
 10. 10. BAB 5: SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA Simbol diftongMELAYU ai [ai]Simbol vokal au [au] oi [oi] Huruf Simbol bunyi Konsonan rangkap/ gandingan a [a] e (pepet) [e] Konsonan Simbol e taling [ə] Rangkap bunyi i [i] gh [ɣ ] o [i] ny [ɲ ] u [u] ng [ŋ] sy [Š ]Simbol konsonan th [ ] dz [ð] b [b] kh [x] c [č] d [d] g [g] h [h] j [ĵ] k [?] l [l] m [m] n [n] p [P] q [q] r [r] s [s] t [t] v [v] w [w] x [z] y [Y] z [z]
 11. 11. BAB 6: FONEM SEGMENTAL DALAM BAHASAMELAYU FONEM KONSONAN i./b/ awal=/bawah/,/bakul/-segmental ialah fonem yg boleh dibhgikan. Tengah=/abad/,/abu/-fonem segmental jg dikenali sbg fonempenggalan. Akhir=/jawab/,/adab/--terdapat enam vokal iaitu /a/,/ĕ/,/ê/,/u/,/o/ ii./d/ awal=/dua/,/duka/dan /i/.FONEM VOKAL tengah=/lada/,/kuda/i./a/=awal(/awa/,/api/) akhir=/abad/,/jilid/ =tengah(/kadar/,/gagah/ ) iii./l/ awal=/lawan/,/luar/ =akhir(/mana/,/bola/) tengah=/alas/,/lalang/ii./ĕ/=awal(/ ĕmaʔ/, /ĕmpat/) akhir=/bantal/,/botol/ =tengah(/pĕnat/,/tĕpat/) iv./n/ awal=/nama/,/nasi/ =akhir(/socialismĕ /,behaviorismĕ/) tengah=/punah/,/tanah/iii./ê/=awal(/enaʔ/,/endah/) akhir=/bulan/,/pekan/ =tengah(/leher/,/teleng/) =akhir(/tauge/,/ole-ole/) v./t/ awal=/takut/,/tabur/iv./i/=awal(/ikat/,/iman/) tengah=/gatal/,/ganti/ =tengah(/pilih/,/belah/) akhir=/alat/,/pukat/ dan sebagainya. =akhir(/tuli/,/tari/) *FONEM DIFTONGv./o/=awal(/oleh,orang/) i./ai/ awal=/aiskrim/./aising/ =tengah(/bohong/,/tolong/) tengah=/ghairah/,/trailer/ =akhir(/pidato/,took/) akhir=/pandai/,/keldai/vi./u/=awal(/ubat/,/ular/) =tengah(/bulat/,/pulut/) ii./au/ awal=/aurat/,/autoritatif/ =akhir(/bulu/,/palu/) tengah=/daulat/,/tauliah/ akhir=/kalau/,/pulau/ iii./oi/ awal=/oidium/
 12. 12. GLOTALISASIFONEM DIFTONG Apabila 2 vokal beriringani./ai/ awal=/aiskrim/./aising/ Berlaku sdkit hntian d antranya. Cth: [kerajaan], [keadaan]tengah=/ghairah/,/trailer/ PALATALISASIakhir=/pandai/,/keldai/ Berlaku apabila sesuatu vokal diikutiii./au/ awal=/aurat/,/autoritatif/ vokal hdpn [i], [e] dan [a] Lelangit keras trut terlibattengah=/daulat/,/tauliah/ Lmbgnya ialah (ˇ) Cth: [siˇal], [liˇat], [niˇat]akhir=/kalau/,/pulau/iii./oi/ awal=/oidium/tengah=/boikot/akhir=/amboi/,/kaloi/LABIALISASI Bnyi konsonan/ vokal yg diikuti oleh bnyi vokal [u] / [o] swktu m’hsilkannya. Lidah m’alami gluncuran Cth: [la ut]NASALISASI Nasalisasi adalah proses merubah atau memberi sengauan pada fonem- fonem Wjud pd vokal yg m’ikuti bnyi sengauan. Cth: [mãwãr]
 13. 13. BAB 7 & 8: FONEM SEGMENTAL DLM BM Letupan Lelangit Lembut [k] dan [g]1. Letupan : p, b, t, d, k, g 2. Belakang lidah ditemukan denganLetusan : c, j 3. lelangit lembut.Geseran : s, h 4. Lelangit lembut dinaikkan .Getaran : r 5. Arus udara keluar dari paru-paruSisian : l 6.Sengauan: m, n, ny, ng 7. melalui rongga mulut & tersekat diSeparuh vokal : w, y, pertemuan belakang lidah & lelangit lembut. Glotis direnggangkan dan pita suaraKONSONAN LETUPAN tidak bergetar [k] glotis dirapatkan & pita suaraLetupan Dua Bibir[p] dan [b] digetarkan [g] Bibir bawah dan bibir atas dirapatkan. Lelangit lembut dinaikkan . Arus udara keluar dr paru2 melalui KONSONAN GESERAN rongga mulut & tersekat di pertemuan dua bibir. Geseran Gusi Tidak Bersuara [ s ] sekatan itu dilepaskan serta-merta glotis direnggangkan dan pita suara Hujung lidah dirapatkan pada gusi . tidak bergetar [p] Lelangit lembut dinaikkan untuk glotis dirapatkan dan pita suara menyekat perjalanan udara ke rongga bergetar [b] hidung. Arus udaradari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiar bergeser dgn daerah hujung lidah dan gusiLetupan Gusi [t] dan [d] glotis direnggangkan dan pita suaratidak Hujung lidah dirapatkan ke gusi. bergetar. Lelangit lembut dinaikkan. Geseran Glotis [h] Arus udara keluar dr paru2 melalui rongga mulut & tersekat di pertemuan Glotis terbuka luas. hjg lidah & gusi. Lelangit lembut dinaikkan untuk sekatan itu dilepaskan serta-merta menyekat perjalanan udara ke rongga hidung. glotis direnggangkan dan pita suara Arus udara ditekan keluar dari paru-paru tidak bergetar [t] glotis direnggangkan dan pita suaratidak glotis dirapatkan dan pita suara bergetar bergetar [d]
 14. 14. KONSONAN LETUSAN KONSONAN SENGAUANLetusan Gusi Lelangit Keras[c] dan [j] Konsonan Sengauan Dua Bibir [m] Depan lidah ditemukan dengan lelangit Bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. keras. Lelangit lembut diturunkan. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke Arus udara dari paru-paru keluar didnding rongga tekak melalui rongga hidung. Arus udara yang keluar dari paru-paru Glotis dirapatkan dan pita suara keluar melalui rongga mulut dan tersekat bergetar. didepan lidah dan gusi. Pita suara digetarkan [j] Konsonan Senjgauan Gusi [n] Pita suara tak digetarkan [c] Hujung lidah ditemukan dengan gusi. Lelangit lembut diturunkan. Arus udara dari paru-paru keluarKONSONAN GETARAN: melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suaraGetaran Gusi [ r ] bergetar. Hujung lidah dikenakan pada gusi dan Konsonan Sengauan Gusi-Lelangit Keras[ny] digetarkan. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang Depan lidah ditemukan ke lelangit keras. rongga tekak. Lelangit lembut diturunkan. Glotis dirapatkan dan pita suara Arus udara dari paru-paru keluar digetarkan. melalui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.KONSONAN SISIAN: Konsonan Sengauan Lelangt Lembut [ng]Sisian Gusi [ l ] - Belakang lidah diangkat ke lelangit hujung lidah dinaikkan sehingga sampai lembut. ke bahagan tengah gusi. - Lelangit lembut diturunkan. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan - Arus udara dari paru-paru keluar untuk menutup rongga hidung. melalui rongga hidung. Udara dari rongga mulut hanya boleh - Glotis dirapatkan dan pita suara keluarmelalui kedua-dua belah tepi atau bergetar. sisi lidah. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.
 15. 15. Sengauan Gusi – Lelangit Keras [ny] Geseran Gigi [th] dan [dh/dz] - Depan lidah ditemukan dengan lelangit Hujung lidah berada d antara gigi atas keras. dan gigi bawah . Lelangit lembut dinaikkan . - Lelangit lembut diturunkan. Udara yang keluar dari paru-paru - Arus udara dari paru-paru keluar dibiarkan bergeser di daerah gigi melalui rongga hidung. glotis direnggangkan dan pita suara tidak - Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar [th]. bergetar. glotis dirapatkan dan pita suara bergetar [dh].KONSONAN SEPARUH VOKALSeparuh Vokal Dua Bibir [w] Konsonan Geseran Bersuara [z] - Bibir dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin. Hujung lidah ditemukan dgn daerah gusi. - berlaku geluncuran ke arah kedudukan Lelangit lembut dinaikkan. vokal yang mengikutinya [0]. Arus udara dr paru-paru keluar melalui - Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara rongga mulut dan dibiarkan bergeser di bergetar. pertemuan hujung lidah dengan gusi. glotis dirapatkan dan pita suara bergetarSeparuh Vokal Lelangit Keras [y] - bibir dihamparkan dan hujung lidah diangkat setinggi-tingginya. Geseran Gusi Lelangit Keras Tak Bersuara[sy] - Kemudian ,berlaku geluncuran ke arah vokal yang mengikutnya [e]. Hadapan lidah dinaikkan ke arah gusi - Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara lelangit keras untuk menyekat perjalanan bergetar. udara yang keluar melalui rongga mulut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menghasilkan bunyi geseran lelangitKONSONAN PINJAMAN keras bersuara. Glotis direnggangkan pita suara tidakGeseran Bibir - Gigi [f] dan [v] digetarkan - Bibir bawah dirapatkan ke gigi atas. Geseran Lelangit Lembut [kh] dan [gh] - Udara dari paru-paru yang keluar melalui belakang lidah dinaikkan untuk menutup rongga mulut mengalami geseran sewaktu rongga hidung. melalui sempitan bibir bawah dan gusi. Udara dari rongga tekak keluar ke arah - Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga mulut melalui ruang yang telah rongga hidung. mengalami sempitan pada lelangit - glotis direnggangkan, pita suara tidak lembut. digetarkan [f] glotis dirapatkan, pita suara digetarkan - glotis dirapatkan, pita suara digetarkan[v]. [kh] glotis direnggangkan, pita suara tidak digetarkan[gh].
 16. 16. BAB 10: FONEM SUPRASEGMENTAL DALAM JEDABAHASA MELAYU -Disebut persendian-juga disebut sebagai fonem suprapenggalan -ciri atau unsur hentian (senyap) dlm ujaran- m‟rpakan ciri atau sifat bunyi yang sebagai tanda pemisah unsur linguistik, iaitumenindihi atau menumpang sesuatu fonem perkataan, ayat dan rangkai kata.-terdiri daripada tekanan, kepanjangan, jeda, -ditanda dgn „+‟tona dan intonasi -Contoh jeda: -Belikan + tin “ membelikan tin = tin yangTEKANAN dibeli”-menentukan lemah atau kerasnya suara -Beli + kantin “ membeli kantin = kantinpenyebutan sesuatu suku kata yang dibeli”-berlaku pada suku kata dalam perkataan - Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat.-tekanan berlaku pdvokal kebiasaanya -Contoh:-Bagi bahasa Inggeris tekanan bolehmembezakan makna # Saya membaca buku kakak#-cth: Prog res bermaksud kemajuan & Pro # Saya membaca buku# kakak#gres bermaksud memajukan TONAKEPANJANGAN -Merupakan naik turun suara dalam-dikenali sbg panjang pendek bunyi pengucapan-boleh m’bezakan makna dlm bhs2 tertentu spt -Terdapat 2 jenis tanda yang berbeza.B.Arab & BI ttpi tdk dlm BM - yg pertama ialah:-tanda kepanjangan ini ialah tanda titik dipanggilmora -Pertama menggunakan tona-tanda 1 titik ‘.’ = stengah mora mendatar, seperti “ibu”. -Kedua tona meninggi, contoh-tanda 2 titik ‘:’ = 1 mora “guni”.-tanda 4 titik ‘::’ = 2 mora -Ketiga tona turun-naik, contoh “kuda”.-cth dlm BI: sit bermaksud duduk, dan si:t -akhir sekali tona menurun,bermakna tempat duduk contohnya “marah”.
 17. 17. -Yang kedua memakai tanda nombor 1 - 4 utkmenunjukkan perbezaan tona.-Tona tinggi (keras) menggunakan satu, tonasederhana tinggi (keras) menggunakan 2,tona rendah (lemah) menggunakan 3 dantona sangat rendah (sangat lemah)menggunakan 4.INTONASI-Turun naik nada suara dalam pengucapanayat atau prasa- Contohnya ayat berita yang menurun padaakhir ayat- ayat tanya pula meninggi apabila di akhirayat.
 18. 18. BAB 13: SEBUTAN BAKU KATA TERBITAN -kataterbitan dengan awalan meN- atau peN.-Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan -contoh:dalam situasi formal atau rasmi. mengarah [ men.nga.rah-Dasar sebutan baku bahasa Melayu ialah ]mengikut [ me.ngi.kut ] pengedar [ pe.nge.darsebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan ]pengundi [ pe.ngun.di ]CIRI2 SEBUTAN BAKU KATA TERBITAN AKHIRAN-Setiap huruf, sama ada dlm ejaan Jawi atau Rumi -akhiran –an, i-, dan –kan atau partikel –lah, -kah,dilafazkan dgn jelas mengikut nilai bunyi bahasa -tahMelayu yang dilambangkannya -kata ganti singkat –ku, -mu dan –nya-Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaansecara keseluruhan sama ada kata dasar atau -dilafazkan dengan satu cara sahaja, iaitu polakata terbitan. pemenggalan suku kata ejaan-Nada suara yang digunakan ditentukan -contoh:berdasarkan jenis dan bentuk ayat tajaan [ ta.ja.an ]-Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi menjalankan [ men.ja.lan.kan ]beberapa kata tertentu, seperti kata rai dan jemputlah [ jem.put.lah ]linguistik. bilakah [ bi.la.kah ] siapatah [si.apa.tah ]PENYEBUTAN KATA TERBITAN milikku [ mi.lik.ku ]-Kata terbitan pada dasarnya disebut mengikutpola pemenggalan suku kata iaitu pola ejaan, VK-, KV, dan KVKKATA TERBITAN AWALAN-dilafazkan dengan kaedah pemenggalan sukukata ejaan-awalan beR, peR, teR, meN, peN, di-, ke- atau se-dengan kata dasar yang bermula dgn konsonan-awalan di-,ke- atau se- dengan kata dasardimulai huruf vokal atau diftong.-contoh:Ejaan Sebutanbernyanyi [ ber.nya.nyi ]menunggu [ me-nung.gu ] penyanyi [ pe.nya.nyi ]
 19. 19. BAB 14: SEBUTAN BAKU KATA PINJAMAN IMBUHAN PINJAMAN DRPD BHS SANSKRITKATA PINJAMAN BHS INGGERIS AWALAN-perkataan Inggeris dipinjam ke dalam bahasa Maha =mahasiswa, mahasiswiMelayu apabila tiada perkataan tempatan untukmengambarkan situasi baru Pra = prasekolah-Cth: konotasi(connoctation), kompromi Tata = tatasusila(compromise) dan siri (series). Swa =swasta-t‟dpt jg kata pinjaman BI yang dipinjam pd awaldan akhir perkataan. Eka = ekabahasaPINJAMAN AWALAN Dwi = dwifungsiAnti = antibiotik, anti-dadah Panca = pancalogamPro =prokerajaan, pro-Amerika AKHIRANPoli = poliklinik, politeknik man = senimanAuto = autograph, autonomi wan = hartawanSub = subgolongan, subtopic nita =biduanitaSupra = suprakelas, supranasioanal wati = peragawatiPINJAMAN AKHIRANal = klinikal, kritikalisme = idealism, nasionalismeBAHASA ARAB-perkataan yg berkaitan dgn hukum.-cth :talak, fardhu, sunat, fadhilat dll-imbuhan pinjaman drpd bhs ArabAKHIRANi = abadi, insaniwi = duniawi, syurgawiiah = ilmiah, lahiriah FROM,in = hadirin, musliminah = hajah, ustazah SUHAIDA ANIORat = hadirat, muslimat SEMOGA BERJAYA!!

×