Pengenalan ilmu linguistik dan bahasa

13,178 views

Published on

4 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
451
Comments
4
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengenalan ilmu linguistik dan bahasa

 1. 1.  Menurut Verhaar (1985:1), “linguistik”berasal daripada perkataan Latin bermaksud bahasa. Selain itu, perkataan lingustik juga boleh ditemukan dalam bahasa Perancis‟Langue dan Langage‟,Itali‟Lingua‟, Sepanyol‟Lengua‟dan Inggeris „Lingustik‟. Menurut kamus dewan(1993)perkataan linguistik diambil daripada perkataan Inggeris yang bererti pengajian ilmu bahasa.
 2. 2. Pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik:1. John Lyons (1968)mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of language”2. David Crystal(1973), menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik.3. Langacker(1987), mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa manusia.4. Ferdinand de Sausure(1988), mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat.5. Verhaar(1993)menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. Beliau juga mengatakan bahawa perkataan „linguistik‟sudah memberikan maksud kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan.
 3. 3. Permasalahan Kajian dan Metadologi Hipotesis Sampel Kajian/ Ujian data lanjutan DataDapatan kajian Teori dan Analisis
 4. 4. Cabang Linguistik Linguistik Linguistik Deskkriptif Diakronik LinguistikLinguistik SinkronikPreskriptif Linguistik Linguistik Perbanding Linguistik Terapan an Historis (komparatif )
 5. 5. fonologi Mikro Linguistik (Linguistik tulen) morfologi Bidang sintaksisLinguistik semantik sosiolinguistik Makro Lingustik (Linguistik terapan) Psikolingustik Neorolinguistik filogi
 6. 6.  1) Edward Sapir berpendapat bahasa merupakan satu alat atau cara yang hanya dimiliki manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan idea, emosi dan kehendak mereka. 2) Albert B.Cook berpendapat bahasa adalah satu sistem simbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuan yang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. 3) Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yang digunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahana atau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktiviti masyarakat mereka. 4) Samsuri menyatakan bahawa adalah alat yang dipakai untuk membentuk fikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan.
 7. 7. Mempunyai Manusiawi sistem Mempunyai lambang Bebas Bervariasi Terdiri daripada Sifat-sifat bunyiDinamis BahasaUniversal Bermakna Unik Arbitrari Produktif Bersifat Konversional
 8. 8.  Terdapat dua teori utama: 1) Teori orang Melayu berasal dari Yunan. Hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap(1992) R.H.Geldern Beliau menemukan kapak tua yang mempunyai bentuk dan jenis yang sama di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Secara kesimpulannya, kapak tua tersebut adalah dibawa oleh orang Asia Tengah ke Asia Tenggara atau ke Kepulauan Melayu ini.
 9. 9.  J.H.C Kern Beliau membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan terutama nama tumbuh- tumbuhan, haiwan dan nama perahu. Kern berkesimpulan bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. Asmah Haji Omar Beliau berpendapat bahawa perpindahan orang melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan tidak melalui satu laluan.
 10. 10.  2) Teori orang Melayu dari Nusantara. a) J.Crawfurd Beliau menyatakan bahawa orang melayu tidak berasal dari mana-mana tetapi merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. Selain itu, beliau juga menyatakan bahawa Bahasa Jawi ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. b) Sutan takdir Alisjahban - mengelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara sebagai bangsa melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu.
 11. 11.  C)Gorys Keraf - Gorys Keraf(1984) mengemukakan teori leksikostik dan teori migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan Bahasa Melayu. D)Bukti penemuan sejarah - Pithecanthropus mojokerto (Jawa) ~670 000 tahun - Pithecanthropus Trinil (Jawa) ~600 000 tahun - Manusia wajak(Jawa)210 000 tahun.
 12. 12.  Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa austronesia. Terbahagi kepada 4 kelompok -Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. -Bahasa-bahasa Polinesia -Bahasa-bahasa Melanesia -Bahasa-bahasa Mikronesia
 13. 13.  Bahasa Melayu sebagai Lingu Franca. -satu bahasa yang terdiri daripada pelbagai bahasa. Contoh bahasa Itali yang bercampur dengan bahasa Perancis, Sepanyol, Yunani dan Arab. Ciri-ciri penting Lingua Franca seperti berikut: Bahasanya mudah,senang tanpa imbuhan. Ayatnya pendek. Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk sementara waktu Nahunya tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan dengan sahih.
 14. 14.  1)Pengaruh Bahasa Sanskrit -Bahasa sanskrit telah banyak mempengaruhi bahasa Melayu apabila bahasa melayu berada di peringkat kuno. -Bahasa sanskrit dianggap bahasa yang berilmu dan berdarjat tinggi. 2) Pengaruh Bahasa Arab - Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa melayu. Berlaku pada Kesultanan Melaka pada kurun 14 masihi.
 15. 15. i) Perbendaharaan kata - Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutama perkataan yang berkaitan dengan ibadat, kemasyarakatan, jual beli dan sebagainya.ii) Sebutan kata Pengaruh Arab –Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa melayu. Contoh: gadhi, ramadhan, akidah, kiamat, syurga dan lain-lain.iii) Tulisan Pengaruh Arab-Islam menyumbang kepada penulisan bahasa melayu dalam tulisan Arab yang akhirnya disebut tulisan jawi.
 16. 16.  Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama.a) Fasal 1 -Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan oleh parlimen.b) Fasal 3 -Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam man-mana majlis parlimen.
 17. 17.  Fasal 4 -Jika mahkamah dan peguam bagi kedua-dua pihak bersetuju keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak payah diterjemahkan atau direkodkan di dalam bahasa Inggeris. Fasal 5 -segala perbincangan di dalam mahkamah rendah lain daripada mengambil keterangan hendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Fasal 6 - Ia menjadi bahasa rasmi bahasa pendidikan dan bahasa Perhubungan seluruh rakyat Malaysia.
 18. 18. 1. Bahasa Kebangsaan- Kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita.Mulai tahun 1970 bahasa melayu secara berperingkat-peringkat telah mengantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di Sekolah.2. Dasar Bahasa Kebangsaan- Merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia.- Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa.- Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi.
 19. 19. 3. Bahasa Rasmi Bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan negara ,urusan perniagaan dan pentadbiran dan dalam upacara-upacara rasmi. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perpaduan antara kaum. Permasalah daripada golongan yang tidak menyetujui dan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. - Bahasa Melayu tidak layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah . - Guru belum fasih menggunakan bahasa Melayu - Bahasa Melayu tidak mempunyai standard. - Tidak sesuai digunakan dalam bidang kehakiman dan pendidikan.
 20. 20.  Golongan yang menyetujui dan menerima bahasa Melayu. - Layak menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. - Mudah dipelajari dan semua kaum boleh bertutur . - Paling sesuai menjadikan bahasa rasmi berbanding dengan bahasa Cina atau Tamil. - Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan.
 21. 21. Bagaimanakah Faktor Pemilihan Sebagai Bahasa Rasmi Sejak zaman Srivijaya terbukti penggunaan bahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini . Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Sebagai bahasa pentadbiran di negeri Melayu Persekutuan. Mudah dipelajari dan difahami. Faktor penyatupaduan rakyat. Penting dalam urusan pentadbiran dan sistem pendidikan negara . Mempunyai „historicity,autinomy,ethnicity dan validity.
 22. 22. 4. Bahasa Komunikasi Bahasa dan pertuturan yang membezakan manusia dan haiwan. Bahasa mempunyai suatu sistem sistemyang sistematis,dinamik dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Haliday,dalam bukunya „Explorations of languange‟ (1973)telah mengemukakan 7 fungsi bahasa iaitu Instrumental, Regulasi, Pemerian, Interaksi,Personal,Heuristik dan khayalan. Ketujuh fungsi bersifat saling melengkapi antara satu sama lain
 23. 23. 5. Bahasa Perpaduan Pengertian bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Cara bahasa menyatupadukan rakyat.- Bahasa Melayu diajar sebagai matapelajaran wajib dan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat.- Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah meliputi tingkatan 1 hingga 5 terus meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar ,bertutur ,membaca dan menulis memupuk kepekaan terhadap variasi bahasa pelbagai situasi.
 24. 24. 6. Bahasa ilmu Bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkap sesuatu konsep dan pemprosesan ilmu. Bahasa ilmu dapat dilihat melalui beberapa ciri umum iaitu peristilahan,tatabahasa,laras dan sebagainya.- Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat ini untuk semua bidang telah mencapai 477300 (Berita Peristilahan , Mei 1986). Setiap satu bidang ilmu terdapat sejumlah peristilahan tersendiri dan mempunyai makna yang tersendiri pula.

×