WACANA DAN LARAS BAHASA
DEFINISI WACANAa. Kamus Dewan : ucapan, pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur  yang merupakan suatu kesatuanb. Keselu...
CIRI-CIRI WACANA1.Mempunyai koheran (pertautan: ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang...
JENIS-JENIS WACANA1. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan2. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung d...
KOHESI DAN KOHERANKOHESIKohesi ialah hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakanSecara eksplisit oleh unsur gramat...
LARAS BAHASA1. Laras biasa (digunakan untuk masyarakat umum seperti laporan  sukan, syarahan, rencana.)2. Laras khusus ( ...
SEKIANTERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KRB3033 bahasa melayu

1,271 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KRB3033 bahasa melayu

 1. 1. WACANA DAN LARAS BAHASA
 2. 2. DEFINISI WACANAa. Kamus Dewan : ucapan, pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuanb. Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasaAsmah Hj Omara. Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang didalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dalam perkembangan fikiran yang berurutan.Henry Guntur Tarigana. Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau bertulis.
 3. 3. CIRI-CIRI WACANA1.Mempunyai koheran (pertautan: ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain.2. Mempunyai kohesi (kesepadua): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yag diketengahkan.3. Mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana4. bermatlamat.5. Diterima khalayak/audiens.6. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar7. Mempunyai andaian dan inferens8. Mempunyai gaya: bersahaja/tidak bersahaja, rasmi/tidak rasmi.9. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya.
 4. 4. JENIS-JENIS WACANA1. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan2. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung.3. Berdasarkan bentuk: wacana prosa, puisi dan dramaALAT WACANA1. penghubung. contoh: dan, kerana, tetapi.sambil.2. Menggunakan kata ganti diri contoh dia, nya, mereka, ini, itu.3. Menggunakan ellipsis iaitu menghilangkan beberapa bahagaian tertentu yang sama yang terdapat ayat yang lain.
 5. 5. KOHESI DAN KOHERANKOHESIKohesi ialah hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakanSecara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yangmembentuk wacana.Contoh: a) Apakah yang dilakukan oleh Ahmad? b)Dia memukul anaknya. * . Proposisi ayat a berkait dengan ayat b, dan perkaitan itu wujud dalam bentuk ganti nama dia yang merujuk AhmadKOHERANKoheran ialah perkaitan antara proposisi, tetapi perkaitan itu secara tidakEksplsit.Contoh: Angkat telefon itu, Jef? Aku sedang mandi, Mat.
 6. 6. LARAS BAHASA1. Laras biasa (digunakan untuk masyarakat umum seperti laporan sukan, syarahan, rencana.)2. Laras khusus ( (digunakan khalayak khusus seperti pelajar- pelajar.)CONTOH-CONTOH Laras Bahasa Biasa Mudah difahami, tiada istilah teknikal dan kurang kata pinjaman. Ayat sederhana, ringkas dan padat. struktur ayat mudah. Laras Bahasa Perniagaan Untuk mempengaruhi pengguna Digunakan dalam iklan, tender, laporan. Laras Bahasa Akademik Dalam bidang sains, teknologi, komunikasi, matematik. Menggunakan istilah khusus.
 7. 7. SEKIANTERIMA KASIH

×