Psikolinguistik

6,225 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
586
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Psikolinguistik

 1. 1. PSIKOLINGUISTIK
 2. 2. HASIL PEMBELAJARANPADA AKHIR UNIT INI , ANDA DIHARAPKAN DAPAT 1. menjelaskan definasi psikolinguistik. 2. menerangkan bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa pertama dan 3. menghuraikan teori –teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama.Tujuan –1. melihat proses pemerolehan bahasa kanak-kanakpada ……… a) peringkat awal b) peringkat sekolah rendah2. mengatasi masalah buta huruf, pertuturan dan menulis.
 3. 3. DEFINASI PSIKOLINGUISTIK PSIKOLINGUISTIK - adalah merupakan bidang antara disiplin psikologi dan linguistik. PSIKOLOGI adalah satu bidang yang menumpukan pengkajian kepada 2 perkara utama  1. berkaitan dengan jiwa manusia ( akal budi)  2. berkaitan perilaku atau tingkah laku manusia. LINGUISTIK adalah bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik. MENURUT AITCHISON (1978) – “ PSIKOLINGUISTIK boleh ditakrifkan sebagai kajian tentang bahasa dan akal budi. Ilmu ini menyelidik apa-apa yang berlaku dalam akal budi manusia seseorang memperolehi , mamahami , menghasilkan , dan menyimpan unsur-unsur kebahasaan.
 4. 4. PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA Kajian mengenainya bermula kurun 16 oleh - pertama TIEDMANN, ahli biologi Jerman tahun 1987. Kedua CHARLES DARWIN , pengasas teori evolusi 1877 Ketiga PREYER tahun 1882 Terdapat 2 teori utama yang menjelaskan cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertama 1. Teori Behavviorisme ( perlakuan ) 2. Teori Mentalisme ( kognitif)
 5. 5. TEORI BEHAVIORISME Dalam kaitkan konsep pemerolehan dan pembelajaran bahasa ada satu teori khusus iaitu TEORI PELAZIMAN . Ia terbahagi 2 a) Teori Penlaziman Klasik oleh PAVLOV & WATSON  - 1849 – 1936 ia menekankan sifat behavior atau tabiat semula jadi. Tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran.  Pembelajarannya memerlukan perancangan dan ransangan supaya pelajar dapat memberikan respons dan diberikan pengukuhan dan peneguhan.  -Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa tindak balas akan terhasil akibat ransangan.
 6. 6.  Konsep penting TEORI PELANZIMAN KLASIK a) Generalisasi Ransangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Contoh Kamal akan risau setiap kali ujian Matematik diadakan dan dia juga akan menjadi risau setiap kali ujian Fizik ini kerana kedua-dua subjek tadi mempunyai kaitan antara satu sama lain. b) Diskriminasi Ia berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu ransangan yang tertentu sahaja . Ransangan tidak kepada semua perkara.Contoh Kamal tidak akan menjadi risau jika ia megambil peperiksaan subjek GEOGRAFI & SEJARAH ini kerana kedua –dua subjeks amat berbeza berbanding subjek lain. c) Penghapusan Berlaku apabila ransangan terlazim tidak disertakan dengan ransangan tidak terlazim. Contoh bunyi loceng tidak disertakan dengan ransangan terlazim iaitu daging . Lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan meransang anjing untuk mengeluarkan air liur. Tindak balas ini akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.
 7. 7. B) TEORI PELAZIMAN OPERAN OLEH THORNDIKE & SKINNER Teori Pelaziman Operan adalah penerusan daripada Teori Pelaziman Klasik . Apa Pendapat THORNDIKE 1. Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat. 2, Ganjaran dan denda faktor penting dalam P&P 3. Pembelajaran berlaku mengikut hubungan antara ransangan dan gerak balas. 4. Motivasi ,ganjaran , denda penting dalam P&P 5. Perkenal Teori R-G ( RANSANGAN – GERAK BALAS oleh Thorndike) 6. TEORI G – a) hukum /prinsip kesediaan kesediaan dari segi psikomotor, efektif, kognitif b) hukum/ prinsip Latihan latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran c) hukum/ prinsip Kesan Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian ransangan dan gerak balas
 8. 8. TEORI PELAZIMAN SKINNER ( 1904 – 1990) Menurut Skinner kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindak balas terhadap persekitarandalam proses pembelajaran. * Pelaziman meningkatkan pengulangan sesuatu gerak balas. Peneguhan dapat menambah gerak balas dan perlakuan harus diperhatikan supaya dapat mengubah perlakuan yang kompleks kepada perlakuan mudah. Dapatan Daripada Kajian Skinner Prinsip yang terhasil ialah ;  Pengukuhan Positif – memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan ditunjukkan yeng menyebabkan perlakuan diulangi atau diperkuatkan.  Pengukuhan Negatif – ialah meransang serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.  Dendaan – adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Teasnya endaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dan kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.
 9. 9. RUMUSAN TEORI BEHAVIOURISME 1. Menurut teori sesuatuntabiat boleh dilazimkan menerusi latih –tubi, iaitu memberikan ransangan –ransangan tertentu kepada organisma dan mendapat gerak balas kepada organisme secara berulang – ulangan,Penekanan kepada konsep ganjaran seperti pujian atau hadiah akan diberikan kepada individu tersebut. 2. Pemerolehan bahasa kanak-kanak juga boleh dikaitkan dengan cara latih –tubi atau ulang –ulangan.Pendekatan latih –tubi banyak dilakukan oleh sekolah terutama dalam proses mengeja .membaca dan menulis. 3. Kaedah abjad – murid mesti memghafal kesemua 26 huruf. Kemudian gabungan huruf konsonon dan vokal untuk membentuk pelbagai suku kata. 4. Kemudian guru akan mencantmkan sukukata membentuk perkataan mudah.selepas itu guru boleh mengajar membaca frasa dan kemudian membentuk ayat .
 10. 10. CONTOH KONSEPBil Gerak balas Huraian1 Ransangan Guru menyediakan BBM untuk menarik perhatian murid.2 Gerak Balas Murid yang teransang dengan BBM dan memrikan respon. 3 Pengulangan / Latih tubi Pengulangan P&P boleh dilakukan jika murid belum menguasai P&P 4 Peneguhan Berlaku apabila murid sudah menguasai P&P atau objektif tercapai.5 Ganjaran Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti pujian , hadiah dan sebagainya.
 11. 11. TEORI MENTALISME Diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1960-an Pemerolehan bahasa adalah mudah dan tidak memerlukan latih tubi. Kanak-kanak memperoleh bahasa mengikut persekitaran mereka.
 12. 12. TEORI KOGNITIF PIAGET Terdapat 4 konsep: 1. SKEMA Potensi yang ada dalam diri manusia (bayi) untuk melakukan sesuatu seperti menggerakkan tangan, kaki dan sebagainya.
 13. 13. 2. ASIMILASI Proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema sedia ada. Contoh: pegang dan merasa objek bagi mendapat pengetahuan baharu
 14. 14. 3. AKOMODASI Proses struktur kognitif yang mengalami perubahan. Contoh: kanak-kanak memegang objek seperti magnet. Magnet itu akan melekat pada objek lain.
 15. 15. 4. ADAPTASI Mencipta hubungan tentang apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.
 16. 16.  Menurut Jean Piaget perkembangan kognitif terbahagi kepada 4 tahap: TAHAP 1: SENSORIMOTOR (dari lahir hingga 2 tahun) TAHAP 2: PRAOPERASI (2 – 7 tahun) TAHAP 3 : OPERASI KONKRIT (7 – 11 tahun) TAHAP 4: OPERASI FORMAL (11 tahun – dewasa)
 17. 17. TAHAP 1 - SENSORIMOTOR Dari lahir hingga 2 tahun Deria motor berkembang dari semasa ke semasa. Mempelajari tentang menyentuh, mendengar dan meniru tingkah laku sekeliling.
 18. 18. RUMUSAN Kanak-kanak memperolehi bahasapertama mereka secara semulajadi melalui faktor persekitaran.
 19. 19. SEKIAN, TERIMA KASIH

×