Ud2 na2jornada
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Ud2 na2jornada

on

 • 538 views

 

Statistics

Views

Total Views
538
Views on SlideShare
533
Embed Views
5

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 5

http://folvicentsala.blogspot.com.es 3
http://folvicentsala.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ud2 na2jornada Presentation Transcript

 • 1. UNITAT DIDÀCTICA2, NA2 LA JORNADA DE TREBALL
  Vicent Sala Enguix
 • 2. JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL
  40 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, amb un màxim de 9 hores al dia, 1.876 hores anuals (excepte allò acordat per conveni col·lectiu).
  Es pot distribuir eixes hores durant les setmanes laborables de l’any de manera homogènia o heterogènia, però respectant el còmput anual.
  Els menors de 18 anys no podran realitzar mes de 8 hores al dia de treball efectiu.
  El temps de treball es computarà de manera que tant al començament com a la fi de la jornada diària el treballador es trobe al seu lloc de treball.
  La jornada continuada (mes de 6 hores de treball diari): descans de 15 minuts que no tindrà la consideració de temps efectiu de treball, menors de 18 anys 30 minuts.
  El descans setmanal : dia i mig ininterromput, acumulable por períodes de fins 14 dies. Menors de 18 anys:dos dies ininterromputs.
  El descans entre jornades tindrà una duració mínima de 12 hores.
 • 3. JORNADA ANUAL DE TREBALL
  FONT: O.I.T. - 2008
 • 4. JORNADES ESPECIALS DE TREBALL
  El Govern podrà establir ampliacions o limitacions :
  Ampliacions de Jornada
  Treballadors de finques urbanes.
  Guardes i vigilants ferroviaris.
  Activitats de temporada en l'hostaleria.
  Transports aeris i treballs en el mar.
  Transport ferroviari i per carretera .
  Treballs en determinades condicions específiques:
  El treball a torns.
  Els treballs de posada en marxa i tancament de la resta.
  Els treballs en condicions especials d'aïllament o llunyania.
  Limitacions de Jornada
  Limitació dels temps d’exposició a riscos.
  Treball en el camp.
  Treball interior en mines.
  Construcció i obres públiques.
  Treball en cambres frigorífiques i de congelació.
  Treballs subterranis
  Treballs en calaixos d’aire comprimit.
 • 5. EL TREBALL NOCTURN
  El realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí, o es realitze 3 hores de la jornada diària de treball en període nocturn o un terç del treball anual.
  Obligació d’informar a l’Autoritat Laboral.
  No excedirà de 8 hores diàries de promig, en període de referència de 15 dies.
  Prohibició d’hores extraordinàries, excepte:
  Ampliacions de jornada de treball.
  Per a prevenir i reparar sinistres altres danys extraordinaris i urgents.
  En el treball a torns per causes no imputables a l’empresa.
  Però no podransuperar una jornada de 8 hores diàries de treball efectiu de promig en un període de referència de 4 mesos en el primer dels casos (ampliable a 6 per conveni), o de 4 setmanes en els dos restants.
  Les hores nocturnes tindran una retribució específica que es determinarà en la negociació col·lectiva (possibilitat de compensació per descansos).
 • 6. LES HORES EXTRAORDINÀRIES
  Per damunt de 40 hores setmanals.
  Són voluntàries per als subjectats al contracte, excepte que s' haja pactat en Conveni Col·lectiu.
  Se fixa un límit màxim anual de 80 hores extraordinàries per a cadascú dels treballadors. Es prohibeix la seua realització:
  Durant el període nocturn, excepte per aquelles activitats especials i autoritzades.
  Als menors de 18 anys.
  Obligació empresarial de registre i còmput d'hores extraordinàries.
  La retribució de les hores extraordinàries es fixarà mitjançant Conveni Col·lectiu o contracte de treball però en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora ordinària, o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït.
  La compensació per descans serà dins dels 4 mesos següents a la seua realització.
  Las hores realitzades per a prevenir o reparar danys urgents i extraordinaris no tenen el límit de 80 hores.
 • 7. VACANCES RETRIBUÏDES
  La duració mínima serà de 30 dies naturals i no podran substituir-se per compensació econòmica, excepte per extinció del contracte del treball a causa de la impossibilitat del seu gaudiment.
   
  La seua fixació es farà d’acord entre l’empresari i el treballador.
   
  Preferència per a elegir el període, els treballadors amb responsabilitats familiars, per a fer-les coincidir amb les escolars.
  Si no hi ha acord, es podrà presentar demanda davant el jutjat Social, per a què fixe les dates de vacances, la decisió del qual serà irecurrible.
   
  És obligatori la confecció d’un calendari de vacances, el qual ha de ser conegut, amb al menys 2 mesos d’antelació, pel treballador.
 • 8. PERMISOS RETRIBUÏTS
  15 dies naturals per matrimoni.
  2 dies (4 si es en altra localitat) en casos de naixement de fills o malaltia greu o defunció de parents fins el segon grau d’afinitat o consanguinitat.
  1 dia per trasllat de domicili habitual.
  Pel temps indispensable per a l'acompliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal. Si supera el 20% en un període de 3 mesos, l’empresa podrà passar-lo a situació de excedència forçosa.
  Per a la realització de funcions sindicals en les comissions de negociació de convenis col·lectius, pel temps necessari per a tal fi.
  Preparació al part: temps indispensable.
  Exàmens: temps indispensable.
  Per lactància d’un fill menor de 9 mesos (indistintament per a la mare o el pare): una hora d’absència del treball, que podran dividir en dos fraccions, les quals es poden canviar per mitja hora a la fi o al principi de jornada.
  Guarda legal d’un menor de 6 anys o d’un disminuït físic o psíquic el qual no tinga una activitat retribuïda: reducció de jornada de treball (amb disminució proporcional de salari) entreun terç i un màxim de la meitat de duració de aquella.
 • 9. CALENDARI LABORAL
  L’empresa te l’obligació d’elaborar un calendari laboral en el qual s'expresse:
  Horari de treball.
  Distribució dels dies de treball.
  Dies festius.
  Descansos.
  El calendari laboral haurà d’exposar-se en un lloc visible en cadascú dels centres de treball.
 • 10. FESTES LABORALS
  Les Festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, es fixaran anualment pel Govern.
  L’E.T. estableix que les festes laborals no poden excedir de 14 dies a l’any, 2 de les quals seran locals. Estos dies festius són retribuïts i no recuperables amb altres temps de treball.
  Les Comunitats Autònomes poden fixar les dates de les festes pròpies, així mateix s’han de respectar com a dies festius en tot el territori de l’Estat:
  El dia de Nadal.
  El dia de Cap d’any.
  L’ 1 de maig como Festa del treball.
  El 12 de octubre como Festa Nacional d’Espanya.