Seg social

465 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seg social

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 4, NA3 I4: LA SEGURETAT SOCIAL
 2. 2. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Entitats Gestores  Pensions (jubilació, viudedat, orfandat) Institut Nacional de la Seguretat  Prestacions per Social (I.N.S.S.) incapacitat laboral (temporal o permanent) Prestacions  Prestacions per atur Econòmiques Servicio Público de Empleo  Gestió d’ocupació Estatal/SOC  Formació ocupacional Ministeri de Treball i  Afiliació de treballadors i Tesoreria General inscripció d’empreses Immigració de la Seguretat  Recaptació a treballadors Entitats Gestores Social (T.G.S.S.) i empreses
 3. 3. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Model de Protecció Social MODEL DE PROTECCIÓ SOCIAL Prestacions Sanitàries Prestacions Econòmiques Administració Central Ministeri de Treball i Ministeri de Immigració Sanitat i Consum Entitats Gestores Administracions Autonòmiques Serveis de Salut
 4. 4. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Xifres de la Seguretat Social: Pressupost 2.010 Ingressos Despeses Cotitzacions Socials Pensions 82.075.436 Incapacitat temporal 7.312.770 97.357.540 Maternitat 1.738.340 Altres Prestacions 1.636.434 Altres Ingressos Despeses de Personal 2.230.146 D. Corrents i financeres 1.792.316 9.442.027 Altres Despeses 1.610.098 Operacions financeres 8.384.026 TOTAL 106.779.567 TOTAL 106.779.567 Xifres en Milions d’euros
 5. 5. SEGURETAT SOCIAL ESPANYOLA  Xifres de la Seguretat Social: Treballadors Actius i Pensionistes Treb. Actius Pensionistes Règim General 14.780.625 5.528.829 Règim Especial Treballadors Autònoms 3.152.210 1.030.053 Règim Especial Agrari 962.724 1.425.007 Règim Especial del Mar 70.173 130.968 Règim Especial Treballadores de la Llar 266.539 189.758 TOTAL 19.232.271 8.304.615 Dades de 31 d’octubre de 2.007
 6. 6. PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIALAssistència sanitària Jubilació Maternitat Paternitat Adopció Atur Risc per embaraç Protecció FamiliarIncapacitat temporal Per mort i supervivència
 7. 7. ASSISTÈNCIA SANITÀRIAFinalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Malaltia Comuna La persona Prestació de serveisConservar i Accident no treballadora, fills i mèdics irecuperar la salut laboral ascendents. farmacèuticsde les persones Malaltia Pensionistes Serveis deincloses en la Professional Aturats recuperació física,Seguridad Social Accident de treball pròtesi y ortopèdia pera recuperar i Maternitat conservar la salut
 8. 8. INCAPACITAT TEMPORAL Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en Afiliat i en alta en la Seguretat Social Percebre el 60% BR Malaltia Comuna Cotitzat 180 dies en del 4º-20º i el 75% BRPrestació econòmica los 5 anys anteriors a partir del dia 21ªque s’abona al Afiliat i en alta en la Duració màxima 12treballador el qual es Seguretat Social. mesos prorrogables 6troba transitòriament Accident no laboral No requereix període mesos mesimpossibilitat per a de cotitzaciótreballar per trobar-se en alguna de les Donat d’alta y Percebre el 75% de lasituacions cotitzant en la BR a partir del diaassenyalades Malaltia professional i Seguretat Social. següent a la baixa. Accident de treball No requereix període Duració màxima 12 de cotització mesos prorrogables 6 meses mes
 9. 9. INCAPACITAT PERMANENT Finalitat Cobreix Requisits Consisteix enPrestació econòmica Incapacitat permanent Pot exercir la seua Percepció d’unque s’abona al parcial para la professió habitual amb subsidi, corresponenttreballador que, professió habitual un rendiment inferior a 24 mensualitats dedesprés d’haver seguit la BR. S’abona d’unael tractament prescrit, vegadapresenta reduccionsanatòmiques o Percebre una pensió Incapacitat permanent No pot realitzar lafuncionals greus les vitalícia mensual del total para la seua professió però síquals disminueixen o 55% de la BR., que serà professión habitual altresanul·len la seua del 75 % si el treballadorcapacitat laboral, te mes de 55 anys. I.P.T.sempre que la qualificadadisminució de la Incapacitat permanent Incapacitat per a Percebre una pensiócapacitat siga absoluta qualsevol tipus de vitalícia mensual delsuperior al 33% dels professió 100% BRdiversos graus que lallei estableix Gran invalidesa Necessita l’ajuda d’ Percebre una pensió una persona en la vitalícia mensual del seua vida diària 150% BR
 10. 10. MATERNITAT Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en:Prestació Part Afiliat i en alta en Prestacióeconòmica que la Seguretat Social. econòmica dels’abona al Cotització de 180 100% BR durant 16treballador durant dies en els 5 anys setmanes.el període de anteriors. Suspensió deldescans posterior al contracte de treballpart, adopció o durant 16 setmanesacolliment PARTICULARITATS 6 setmanes han de ser després del part Si ambdós pares treballen, el pare pot gaudir d’una part del descans, (després de les sis setmanes). Dos setmanes mes per cada fill en part múltiple.
 11. 11. ADOPCIÓ Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en:Prestació Adopció menor de 6 anys Afiliat i en alta en Prestació o menor de 18 ambeconòmica que incapacitat o que per les la Seguretat Social. econòmica dels’abona al seues circumstàncies o Cotització de 180 100% BR durant 16treballador durant per provenir de dies en los 5 anys setmanes, dos mesel període de l‘estranger presente per fill en cas de dificultats de inserció anteriors a la datadescans posterior al social o familiar de la decisió adopció múltiplepart, adopció o Acolliment ( + 1 any de judicial d’acollida oacolliment duració) d’adopció
 12. 12. PATERNITAT Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en:Prestació Adopció menor de 6 anys Afiliat i en alta en Prestació o menor de 18 ambeconòmica que s’ incapacitat o que per les la Seguretat Social. econòmica delabona al seues circumstàncies o Cotització de 180 100% BR duranttreballador durant per provenir de dies en los 75 anys 13 dies (+2 perel període de l‘estranger presente dificultats d’inserció anteriors a la data cada fill en partdescans posterior al social o familiar de la decisió múltiple)part, adopció o Acolliment ( + 1 any de judicial d’acollida oacolliment duració) d’adopció o 360 dies durant la seua vida laboral
 13. 13. RISC PER EMBARAÇ Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Riscos en Afiliat i en alta en Prestació lembaràs la Seguretat Social. econòmica 100 de Cotització de 180 la BR . dies en los 5 anysProtecció de la anteriors. Duració: fins lasalut de la mare y La dona deu reincorporació dedel fetus canviar de lloc de la treballadora o treball, perquè fins el part influeix en la salut d’ella o del fetus i siga impossible
 14. 14. JUBILACIÓ Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en Percebre una pensió vitalícia B.R.: mitjana dels últims 15 anys cotitzats Haver cotitzat 15Prestació anys, dels quals, al Pensió: percentatgeeconòmica que menys dos, han segons els anyspercep el Jubilació d’estar inclosos en cotitzats sobre latreballador al els 15 anys base reguladoracomplir 65 anys anteriors a jubilar- Mínim 15 anys: 50 % se 16-25 anys: 3% mes per cada any 26-35 anys: 2 % mes por cada any Nota : s’arriba al 100
 15. 15. PROTECCIÓ PER DEFUNCIÓ I SUPERVIVÈNCIA Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Auxili por Haver cotitzat mínim 15 anys. Ajuda per pagar les defunció Ser pensionista despeses del sepeli: 29,08 € Viudedat Que existeisca o haja existit Pensió vitalícia entre el 52%-70% de la BR del difunt, en funció de vincle matrimonial amb el las càrregues familiars. mort DivorciPrestacióeconòmica per Orfandat Ser fill natural o adoptiu Prestació del 20% de la BRdefunció del fins els 18 anys. Fins els 21 si Menor de 18, incapacitat,treballador o no treballa o fins als 24 si és menor de 24 anys amb orfe dels dos padrs.pensionista, per a retribució inferior al 25% Límits: 100 % B.R.despeses de sepeli i SMI progenitor mort.supervivència delsseus familiars Prestació vitalícia per fills incapacitats Familiars Menor 18 anys, incapacitat. Prestació econòmica del Haver convingut amb el mort 20% BR els 2 últims anys i dependre econòmicament d’ell. No tenir dret a pensió pública
 16. 16. PROTECCIÓ FAMILIAR Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Percebre una Per fill al seu càrrec indemnització anual segons l’edat, la existència de Estar afiliat i en alta,Prestació econòmica discapacitat i els o ser pensionistes oque percep el ingressos del orfes de pare i maretreballador o beneficiaripensionista destinada En cas de naixement Per naixement delal recolzament de la del tercer fill, no Percebre un subsidi tercer fillunitat familiar superar els ingressos que s’abona al Per part múltiple establerts. treballador una vegada. En el part múltiple depén del nombre de nascuts.
 17. 17. ATUR Finalitat Cobreix Requisits Consisteix en: Percebre unaEn la modalitat Haver treballat per remuneració mensualcontributiva, prestació altres del 70% BR loseconòmica per a la primers 180 dies i delpersona que es trobe Haver cotitzat un 60% a partir delen situació d’atur o de mínim de 12 mesos en dia181. La duradareducció de la jornada los 6 anys anteriors. depén del temps cotitzat AturNo contributiva Nivell Estar inscrit com aassistencial. demandant d’atur durant un mes. A percebre un subsidiProlongació de la del 75% del SMI, noprestació per atur. Es No tenir dret a s’inclou la partconcedeix a qui en prestació per atur o proporcional de lessituacions d’atur, i haver-la esgotat pagues extressense rendes Rendes no superiors alsuperiores al SMI 75% SMI

×