TEMA 3 FOLLA JORNADA DE TREBALL<br />Vicent Sala Enguix<br />
JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL<br />40 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, amb un màxim de 9 hore...
JORNADA ANUAL DE TREBALL<br />FONT: O.I.T. - 2008<br />
JORNADES ESPECIALS DE TREBALL<br />El Govern podrà establir ampliacions o limitacions :<br />Ampliacions de Jornada<br />T...
EL TREBALL NOCTURN<br />El realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí, o es realitze 3 hores de la jornada diària d...
LES HORES EXTRAORDINÀRIES<br />Per damunt de 40 hores setmanals.<br />Són voluntàries per als subjectats al contracte, exc...
VACANCES RETRIBUÏDES<br />La duració mínima serà de 30 dies naturals i no podran substituir-se per compensació econòmica, ...
PERMISOS RETRIBUÏTS<br />15 dies naturals per matrimoni.<br />2 dies (4 si es en altra localitat) en casos de naixement de...
CALENDARI LABORAL<br />L’empresa te l’obligació d’elaborar un calendari laboral en el qual s'expresse:<br />Horari de treb...
FESTES LABORALS<br />Les Festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, es fixaran anualment pel Govern...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema 4 fol

990 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 4 fol

 1. 1. TEMA 3 FOLLA JORNADA DE TREBALL<br />Vicent Sala Enguix<br />
 2. 2. JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL<br />40 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, amb un màxim de 9 hores al dia, 1.876 hores anuals (excepte allò acordat per conveni col·lectiu). <br />Es pot distribuir eixes hores durant les setmanes laborables de l’any de manera homogènia o heterogènia, però respectant el còmput anual.<br />Els menors de 18 anys no podran realitzar mes de 8 hores al dia de treball efectiu.<br />El temps de treball escomputarà de manera que tant al començament com a la fi de la jornada diària el treballador es trobe al seu lloc de treball.<br />La jornada continuada (mes de 6 hores de treball diari): descans de 15 minuts que no tindrà la consideració de temps efectiu de treball, menors de 18 anys 30 minuts.<br /> El descans setmanal : dia i mig ininterromput, acumulable por períodes de fins 14 dies. Menors de 18 anys:dos dies ininterromputs.<br />El descans entre jornades tindrà una duració mínima de 12 hores.<br />
 3. 3. JORNADA ANUAL DE TREBALL<br />FONT: O.I.T. - 2008<br />
 4. 4. JORNADES ESPECIALS DE TREBALL<br />El Govern podrà establir ampliacions o limitacions :<br />Ampliacions de Jornada<br />Treballadors de finques urbanes.<br />Guardes i vigilants ferroviaris.<br />Activitats de temporada en l'hostaleria.<br />Transports aeris i treballs en el mar. <br />Transport ferroviari i per carretera .<br />Treballs en determinades condicions específiques:<br /> El treball a torns.<br /> Els treballs de posada en marxa i tancament de la resta.<br /> Els treballs en condicions especials d'aïllament o llunyania.<br />Limitacions de Jornada<br />Limitació dels temps d’exposició a riscos.<br />Treball en el camp.<br />Treball interior en mines.<br />Construcció i obres públiques.<br />Treball en cambres frigorífiques i de congelació.<br />Treballs subterranis<br />Treballs en calaixos d’aire comprimit.<br />
 5. 5. EL TREBALL NOCTURN<br />El realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí, o es realitze 3 hores de la jornada diària de treball en període nocturn o un terç del treball anual.<br />Obligació d’informar a l’Autoritat Laboral.<br />No excedirà de 8 hores diàries de promig, en període de referència de 15 dies. <br />Prohibició d’hores extraordinàries, excepte:<br />Ampliacions de jornada de treball. <br />Per a prevenir i reparar sinistres altres danys extraordinaris i urgents.<br />En el treball a torns per causes no imputables a l’empresa.<br />Però no podransuperar una jornada de 8 hores diàries de treball efectiu de promigen un període de referència de 4 mesos en el primer dels casos (ampliable a 6 per conveni), o de 4 setmanes en els dos restants.<br />Les hores nocturnes tindran una retribució específica que es determinarà en la negociació col·lectiva (possibilitat de compensació per descansos).<br />
 6. 6. LES HORES EXTRAORDINÀRIES<br />Per damunt de 40 hores setmanals.<br />Són voluntàries per als subjectats al contracte, excepte que s' haja pactat en Conveni Col·lectiu. <br />Se fixa un límit màxim anual de 80 hores extraordinàries per a cadascú dels treballadors. Es prohibeix la seua realització:<br />Durant el període nocturn, excepte per aquelles activitats especials i autoritzades.<br />Als menors de 18 anys.<br />Obligació empresarial de registre i còmput d'hores extraordinàries. <br />La retribució de les hores extraordinàries esfixarà mitjançant Conveni Col·lectiu o contracte de treball però en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora ordinària, o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït.<br />La compensació per descans serà dins dels 4 mesos següents a la seua realització.<br />Las hores realitzades per a prevenir o reparar danys urgents i extraordinaris no tenen el límit de 80 hores. <br />
 7. 7. VACANCES RETRIBUÏDES<br />La duració mínima serà de 30 dies naturals i no podran substituir-se per compensació econòmica, excepte per extinció del contracte del treball a causa de la impossibilitat del seu gaudiment.<br /> <br />La seua fixació es farà d’acord entre l’empresari i el treballador.<br /> <br />Preferència per a elegir el període, els treballadors amb responsabilitats familiars, per a fer-les coincidir amb les escolars.<br />Si no hi ha acord, es podrà presentar demanda davant el jutjat Social, per a què fixe les dates de vacances, la decisió del qual serà irecurrible.<br /> <br />És obligatori la confecció d’un calendari de vacances, el qual ha de ser conegut, amb al menys 2 mesos d’antelació, pel treballador.<br />
 8. 8. PERMISOS RETRIBUÏTS<br />15 dies naturals per matrimoni.<br />2 dies (4 si es en altra localitat) en casos de naixement de fills o malaltia greu o defunció de parents fins el segon grau d’afinitat o consanguinitat. <br />1 dia per trasllat de domicili habitual.<br />Pel temps indispensable per a l'acompliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal. Si supera el 20% en un període de 3 mesos, l’empresa podrà passar-lo a situació de excedència forçosa.<br />Per a la realització de funcions sindicals en les comissions de negociació de convenis col·lectius, pel temps necessari per a tal fi.<br />Preparació al part: temps indispensable.<br />Exàmens: temps indispensable.<br />Per lactància d’un fill menor de 9 mesos (indistintament per a la mare o el pare): una hora d’absència del treball, que podran dividir en dos fraccions, les quals es poden canviar per mitja hora a la fi o al principi de jornada. <br />Guarda legal d’un menor de 6 anys o d’un disminuït físic o psíquic el qual no tinga una activitat retribuïda: reducció de jornada de treball (amb disminució proporcional de salari) entreun terç i un màxim de la meitat de duració de aquella.<br />
 9. 9. CALENDARI LABORAL<br />L’empresa te l’obligació d’elaborar un calendari laboral en el qual s'expresse:<br />Horari de treball.<br />Distribució dels dies de treball.<br />Dies festius.<br />Descansos.<br />El calendari laboral haurà d’exposar-se en un lloc visible en cadascú dels centres de treball.<br />
 10. 10. FESTES LABORALS<br />Les Festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, es fixaran anualment pel Govern.<br />L’E.T. estableix que les festes laborals no poden excedir de 14 dies a l’any, 2 de les quals seran locals. Estos dies festius són retribuïts i no recuperables amb altres temps de treball.<br /> Les Comunitats Autònomes poden fixar les dates de les festes pròpies, així mateix s’han de respectar com a dies festius en tot el territori de l’Estat: <br />El dia de Nadal.<br />El dia de Cap d’any.<br />L’ 1 de maig como Festa del treball.<br />El 12 de octubre como Festa Nacional d’Espanya.<br />

×