Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNITAT DIDÀCTICA 1: L’ECONOMIA DE MERCAT<br />
L’Economiaés:<br />La ciència que estudia la forma en quèelsindividus i la societat administren uns recursos escassos per ...
L’Economia es divideix en:<br />Microeconomia<br />Macroeconomia<br />
Microeconomia<br />És la part de l’Economia que centra el seuestudi en el comportament de les unitatseconòmiques:<br />Fam...
Macroeconomia<br />És la part de l’Economia que centra el seuestudi en el funcionament global de l’eco-nomia:<br />Desocup...
El Mercat<br />És el lloc on compradors i venedors intercanvien lliure-mentbéns i servicis, així com factors de producció<...
El Mercat consta de:<br />Oferents de béns i servicis<br />Demandants de béns i servicis<br />Béns i i servicis objecte de...
LA DEMANDA<br />Mostra la quantitat d’un producte que una persona està disposada a consumir, segons diverses variables:<br...
DEMANDA DE MERCAT (O COL·LECTIVA)<br />És la suma de les quantitatsd’unbé que, per a cada preu, estandisposats a consumir ...
Relació entre la demanda d’unbé i el seu preu:<br />Quantmajor siga el preu que es cobra pelbé, menor serà la quantitat qu...
Corba de demanda:<br />
L’OFERTA<br />Està constituïda per la quantitat del bé que els promotors estan disposats a oferir a un preu determinat.<br />
Relació entre l’ofertad’unbé i el seu preu:<br />Quan el preu d’unbéaugmenta, la seua oferta augmenta, ja que resultaràmés...
Les variacions en l’ofertadepenen de:<br />El preu del bé<br />El preu dels béns relacionats<br />El preu dels factors de ...
CORBA D’OFERTA<br />
Es poden donar diferentssituacions de mercat:<br />Preusalts: elsproductorstendiran a oferirmésproductes, peròelsconsumido...
Davantl’excésd’oferta: el preu tendirà a dismiuir, perquèelsvenedorspreferiranabaixarelspreusabans que no vendre el produc...
PREU D’EQUILIBRI<br />En situaciód’equilibri, s’igualen les quantitatsofertades i les demandades .<br />Per quèaixò`passe ...
REPRESENTACIÓ GRÀFICA DEL PREU D’EQUILIBRI:<br />
FORMES DE MERCAT<br />Competència perfecta<br />Monopoli<br />Oligopoli<br />
COMPETÈNCIA PERFECTA<br />Hi ha moltscompradors i moltsvenedors, de forma que capd’ellspot per si sol influir en la formac...
MONOPOLI<br />Al mercat hi ha molts compradors i un sol venedor amb capacitat per a determinar el preu. Un exemple és la t...
OLIGOPOLI<br />És aquell mercat en què hi ha un nombre reduït de venedors enfront d’una gran quantitat de compradors. L’ex...
INDICADORS ECONÒMICS<br />PIB: És el valor monetari dels béns i servicis finals produïts en una economia durant un període...
INDICADORS ECONÒMICS<br />
PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)<br />És el valor monetari dels béns i servicis finals produïts en una economia durant un perí...
PRODUCTE INTERIOR NET (PIN)<br />És el valor monetari dels béns i servicis finals produïts en una economia durant un any n...
ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC)<br />És l’indicador més conegut de l’evolució del conjunt dels preus dels béns i servicis q...
IPC SUBJACENT<br />IPC en què s’ha eliminat l’energia (gasolina) i aliments frescs, per què són els elements més volàtils ...
IPC HARMONITZAT<br />És un indicador estadísitic que té per objecte proporcionar una mesura de l’evoluciódelspreus i la in...
LA INFLACIÓ<br />És l’augment de forma contínua i generalitzada dels preus dels béns i servicis en una economia en el temp...
L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA (EPA)<br />Estadística de l’INE que informa sobre el mercat de treball, classificant la pobl...
LA UNIÓ EUROPEA<br />
LA UE ÉS:<br />Un espai polític i econòmic que preten aconseguir el benestar econòmic, l’estabilitat i el benestar del con...
LES INSTITUCIONS EUROPEES<br />El parlamentEuropeu<br />El Consell de la UE<br />La Comissió de la UE<br />El Tribunal de ...
EL PARLAMENT EUROPEU<br />La seu es troba a Estrasburg<br />Elsdiputats (750) representen a més de 80 partitspolíticseurop...
FUNCIONS DEL PARLAMENT<br />Funció Legislativa<br />FuncióPressupostària<br />Funció de control Democràtic<br />
FUNCIONS DEL CONSELL<br />Aprovar les lleis europees<br />Coordinar les polítiques econòmiques generals<br />Concloure aco...
FUNCIONS DE LA COMISSIÓ<br />Proposar la legislació al Parlament i al Consell<br />Gestionar les polítiques de la UE i el ...
ALTRES ORGANISMES DE LA UE<br />El Defensor del Pobleeuropeu<br />El Comité Econòmic i Social Europeu<br />El Comité de le...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat didàctica 1

750 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat didàctica 1

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 1: L’ECONOMIA DE MERCAT<br />
 2. 2. L’Economiaés:<br />La ciència que estudia la forma en quèelsindividus i la societat administren uns recursos escassos per a satisfermillor les necessitatsindividuals i col·lectives<br />
 3. 3. L’Economia es divideix en:<br />Microeconomia<br />Macroeconomia<br />
 4. 4. Microeconomia<br />És la part de l’Economia que centra el seuestudi en el comportament de les unitatseconòmiques:<br />Famíles<br />Empreses<br />Mercatson es trobenl’oferta i la demanda de béns i servicis<br />
 5. 5. Macroeconomia<br />És la part de l’Economia que centra el seuestudi en el funcionament global de l’eco-nomia:<br />Desocupació<br />Inflació<br />La quantitat de diners que hi ha en un país<br />El Producte Interior Brut<br />
 6. 6. El Mercat<br />És el lloc on compradors i venedors intercanvien lliure-mentbéns i servicis, així com factors de producció<br />
 7. 7. El Mercat consta de:<br />Oferents de béns i servicis<br />Demandants de béns i servicis<br />Béns i i servicis objecte de l’intercanvi<br />Preu de béns i servicis<br />
 8. 8. LA DEMANDA<br />Mostra la quantitat d’un producte que una persona està disposada a consumir, segons diverses variables:<br />El preu del bé<br />Els gustos<br />La renda disponible<br />Els preus dels béns relacionats<br />
 9. 9. DEMANDA DE MERCAT (O COL·LECTIVA)<br />És la suma de les quantitatsd’unbé que, per a cada preu, estandisposats a consumir totselsindividus del mercats’obté una taula de demanda del mercat que es representa mitjançant la corba de demanda del mercat.<br />
 10. 10. Relació entre la demanda d’unbé i el seu preu:<br />Quantmajor siga el preu que es cobra pelbé, menor serà la quantitat que un individuestaràdisposat a comprar.<br />Quant menor siga el preu, majorserà la quantitatd’unitatsdemandades.<br />
 11. 11. Corba de demanda:<br />
 12. 12. L’OFERTA<br />Està constituïda per la quantitat del bé que els promotors estan disposats a oferir a un preu determinat.<br />
 13. 13. Relació entre l’ofertad’unbé i el seu preu:<br />Quan el preu d’unbéaugmenta, la seua oferta augmenta, ja que resultaràmésrendible per a les empreses.<br />Quan el preu d’unbédisminueix, la seuaproducciódisminueix, jaque obtenenmenysdiners.<br />
 14. 14. Les variacions en l’ofertadepenen de:<br />El preu del bé<br />El preu dels béns relacionats<br />El preu dels factors de producció<br />El desenvolupament tecnològic<br />Els objectius de les empreses<br />
 15. 15. CORBA D’OFERTA<br />
 16. 16. Es poden donar diferentssituacions de mercat:<br />Preusalts: elsproductorstendiran a oferirmésproductes, peròelsconsumidors compraran menys (excésd’oferta)<br />Preusbaixos: Elsvenedorstendiran a oferirmenysquantitat del producte, mentre que elscompradorsdestijaranmésquantitats (excés de demanda)<br />
 17. 17. Davantl’excésd’oferta: el preu tendirà a dismiuir, perquèelsvenedorspreferiranabaixarelspreusabans que no vendre el producte.<br />Davantl’excés de demanda: el preu augmentarà, ja que elscompradorscompeteixenpelbé i paguen preusmésalts.<br />
 18. 18. PREU D’EQUILIBRI<br />En situaciód’equilibri, s’igualen les quantitatsofertades i les demandades .<br />Per quèaixò`passe cal arribar al preu d’equilibri.<br />Gràficamentés el punton es creuen oferta i demanda.<br />
 19. 19. REPRESENTACIÓ GRÀFICA DEL PREU D’EQUILIBRI:<br />
 20. 20. FORMES DE MERCAT<br />Competència perfecta<br />Monopoli<br />Oligopoli<br />
 21. 21. COMPETÈNCIA PERFECTA<br />Hi ha moltscompradors i moltsvenedors, de forma que capd’ellspot per si sol influir en la formació del preu. Per exemple, productescom la carn, el peix, fruites, verdures.<br />
 22. 22. MONOPOLI<br />Al mercat hi ha molts compradors i un sol venedor amb capacitat per a determinar el preu. Un exemple és la tabacalera.<br />
 23. 23. OLIGOPOLI<br />És aquell mercat en què hi ha un nombre reduït de venedors enfront d’una gran quantitat de compradors. L’existència de pocs venedors pot influir en el seu control sobre els preus (telefonia, televisió, companyies aèries)<br />
 24. 24. INDICADORS ECONÒMICS<br />PIB: És el valor monetari dels béns i servicis finals produïts en una economia durant un període de temps determinat (un any).<br />PIN: És el valor monetari dels béns i servicis finals produïts en una economia durant un any normalment (una vegada deduïdes les amortitzacions)<br />
 25. 25. INDICADORS ECONÒMICS<br />
 26. 26. PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)<br />És el valor monetari dels béns i servicis finals produïts en una economia durant un període de temps determinat (un any).<br />
 27. 27. PRODUCTE INTERIOR NET (PIN)<br />És el valor monetari dels béns i servicis finals produïts en una economia durant un any normalment (una vegada deduïdes les amortitzacions)<br />
 28. 28. ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC)<br />És l’indicador més conegut de l’evolució del conjunt dels preus dels béns i servicis que consumeixen les famílies residents a Espanya.<br />
 29. 29. IPC SUBJACENT<br />IPC en què s’ha eliminat l’energia (gasolina) i aliments frescs, per què són els elements més volàtils de la cistella de la compra.<br />
 30. 30. IPC HARMONITZAT<br />És un indicador estadísitic que té per objecte proporcionar una mesura de l’evoluciódelspreus i la inflació que permetacomparacions entre elspaïsos de la UE.<br />
 31. 31. LA INFLACIÓ<br />És l’augment de forma contínua i generalitzada dels preus dels béns i servicis en una economia en el temps.<br />
 32. 32. L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA (EPA)<br />Estadística de l’INE que informa sobre el mercat de treball, classificant la població en activa i desocupada. <br />
 33. 33. LA UNIÓ EUROPEA<br />
 34. 34. LA UE ÉS:<br />Un espai polític i econòmic que preten aconseguir el benestar econòmic, l’estabilitat i el benestar del continent europeu.<br />
 35. 35. LES INSTITUCIONS EUROPEES<br />El parlamentEuropeu<br />El Consell de la UE<br />La Comissió de la UE<br />El Tribunal de Justícia<br />El Tribunal de Comptes<br />
 36. 36. EL PARLAMENT EUROPEU<br />La seu es troba a Estrasburg<br />Elsdiputats (750) representen a més de 80 partitspolíticseuropeus.<br />Elspartitss’uneixen per afinitatspolítiques, no per nacionalitats (PPE, PSE…)<br />A Espanyalicorresponen 54 Diputats<br />
 37. 37. FUNCIONS DEL PARLAMENT<br />Funció Legislativa<br />FuncióPressupostària<br />Funció de control Democràtic<br />
 38. 38. FUNCIONS DEL CONSELL<br />Aprovar les lleis europees<br />Coordinar les polítiques econòmiques generals<br />Concloure acords internacionals<br />Desenvolupar la PESC<br />Aprovar el pressupost de la UE, junt amb el PE<br />
 39. 39. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ<br />Proposar la legislació al Parlament i al Consell<br />Gestionar les polítiques de la UE i el Pressupost<br />Fercomplir la legislació europea (juntamb el TJUE)<br />Representar la UE<br />
 40. 40. ALTRES ORGANISMES DE LA UE<br />El Defensor del Pobleeuropeu<br />El Comité Econòmic i Social Europeu<br />El Comité de les Regions<br />El Banc central Europeu (BCE)<br />El BancEuropeud’Inversions.<br />

×