Unitat didàctica 6

518 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat didàctica 6

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 6<br />EL SALARI<br />
 2. 2. EL SALARI (art. 26 ET)<br />Concepte: És la totalitat del les percepcions econòmiques que rep un treballador per la seua feina. Té dos parts:<br />Salari base<br />Complements salarials (plus de nocturnitat, de turnicitat, d’idiomes...) <br />
 3. 3. CLASSES<br />Segons el mitjà de pagament<br />Segons el mètode de pagament<br />
 4. 4. Segons el mitjà de pagament<br />Retribució dinerària<br />Retribució en espècie (mai superior al 30 % de les percepcions salarials<br />
 5. 5. Segons el mètode de pagament<br />Salari per unitat de temps<br />Salari per unitat d’obra<br />Salari mixt<br />
 6. 6. Salari per unitat de temps<br />Jornal (diari): però es sol pagar setmanal o mensualment.<br />Sou (mensual)<br />
 7. 7. Jornal (diari)<br />Oficials de primera i de segona<br />Oficials de tercera i especialistes<br />Peons<br />Treballadors de menys de 18 anys<br />
 8. 8. Sou (mensual)<br />Enginyers i licenciats<br />Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats<br />Caps administratius i de taller<br />Ajudants no titulats<br />Oficials administratius<br />Subalterns<br />Auxiliars administratius<br />
 9. 9. Salari per unitat d’obra<br />Salari a comissió<br />Salari a destall<br />Salari a tasca<br />
 10. 10. Sistemes que mesuren el rendiment<br />Sistema Hasley<br />Sistema Rowan<br />Sistema de punts Bedaux (usat en el conveni col·lectiu del Metall 2007-2011)<br />
 11. 11. El pagament del salari<br />L’empresari està obligat a pagar al treballador una nòmina, en la qual s’especifiquen cadascuna de les percepcions, així com els descomptes que es practiquen.<br />
 12. 12. A igual treball, igual salari?<br />La quantia del salari es fixarà atenent a la quantitat i qualitat del treball, tenint en compte que l'art 35 CE i el Conv 100 OIT i l’art 17.1 i 28 ET prohibeixen les discriminacions de tracte o de favor. <br />
 13. 13. El tracte de favor no està prohibit quan es materialitza per damunt del salari mínim legal o convencional, sempre no responga a discriminacions prohibides:<br />Per raó de sexe<br />Basat en la data d’ingrés del treballador en l’empresa<br />Per la nacionalitat<br />
 14. 14. La doble escala salarial<br />Les sentències dels tribunals exigeixen dos requisits:<br />S’han d’adquirir compromisos en matèria d’ocupació<br />La situació d’inferior salari per igual treball ha d’estar determinada en el temps<br />
 15. 15. SMI<br />Concepte: és la quantitat mínima que pot percebre un treballador per una jornada de quaranta hores setmanals.<br />Es fixat anualment pel Govern: per a 2010 és de 21’11 euros/dia o 630’33 euros/mes<br />És inembargable, excepte per a pagar pensions alimentàries<br />
 16. 16. IPREM<br />Concepte: Fou creat pel RD-Llei 3/2004 com a indicador o referència de nivells de rendes per a:<br />Accedir a determinades prestacions<br />Accedir a alguns servicis públics<br /> Calcular la quantia d’algunes prestacions, ajudes i prestacions públiques<br />Per a 2010 és: 17’75 e/dia i 532’51 e/mes<br />
 17. 17. Es manté la vinculació a l’SMI<br />A la retribució del contracte per a la formació<br />Ales garanties, privilegis i preferències del salari<br />Als límits de responsabilitat del FOGASA<br />A la protecció per desocupació<br />A les bases mínimes de cotització de la SS<br />
 18. 18. EL FOGASA<br />És un organisme que s’encarrega de garantirparcialment als treballadors els salaris i indemnitzacions per acomiadament o extinció de relacions laborals pendents de pagament.<br />Es finança amb les aportacions dels empresaris, calculades sobre una de les bases de cotització dels treballadors a la SS.<br />
 19. 19. Les prestacions del FOGASA són:<br />Salaris: En els cassos d’insolvència o concurs de creditors, s’abonarà 2XSMI diari amb prorrateig de pagues extres, pel nombre de dies pendents de pagament, fins un límit de 120 dies.<br />Indemnitzacions: <br />A) per acomiadament o extinció del contracte amb un límit d’una anualitat, sobre la base de 30 dies per any de servici amb un límit de 2XSMI.<br />
 20. 20. Indemnitzacions (II)<br />Pagament directe (o siga, sense q calga insolvència o concurs), on tenim dos Cassos:<br />empreses de menys de 25 treballadors: el FOGASA abona el 40% de la indemnització per acomiadament col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques o de producció o per extinció per concurs de creditors.<br />En els supòsits d’EROs, l’autoritat laboral q constate força major podrà acordar q la totalitat o part de la indemnització siga satisfeta pel FOGASA, ss perjudici de q aq puga resquitar-se de l’empresa. <br />
 21. 21. En aquests dos últimscassosl’import de la quantitat serà de 20 dies x any treballat, amb el límit d’una anualitat, sense q el FOGASA puga abonar més del triple de l’SMI, amb prorrateig de les pagues extres.<br />
 22. 22. Indemnitzacions (III)<br />El RD-Llei 10/2010 estableix que en cas d’acomiadament col·lectiu (art. 51) i per causes objectives (art 52), el FOGASA abonaràuna part de les indemnitzacions de TOTS els contractes indefinits celebrats després de l’entrada en vigor del RD-Llei, consistent en una quantitat de fins 8 dies per any treballat.<br />
 23. 23. LA NÒMINA<br />

×