Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL CONTRACTE DE TREBALL


El que entenem per contracte de treball és el següent:

“Un contracte de treball és un acord on ...
EL TEMPS LABORAL


Dins del contracte s’estipula el temps de treball que portarà a terme dia a dia, els
descansos, les vac...
MODALITATS DE CONTRACTACIÓ
             PER DURADAINDEFINITS                     ...
El Contracte De Treball
El Contracte De Treball
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El Contracte De Treball

2,213 views

Published on

alex hernandez, sabrina garcia, rafa lopez

Published in: Business, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Contracte De Treball

 1. 1. EL CONTRACTE DE TREBALL El que entenem per contracte de treball és el següent: “Un contracte de treball és un acord on es reflecteixen les voluntats d’una empresa i un treballador, el qual es compromet a prestar personalment a l’empresa els seus serveis retribuïts, a actuar sota la seva direcció i a cedir-li, des de l’inici, el resultat que obtingui amb la seva activitat.” El contracte de treball té aquestes característiques: • Els integrants al contracte de treball son el treballador i l’empresari, que arriben a un acord laboral on el treballador esta d’acord de prestar el seu temps i capacitats a les ordres de l’empresari per que ell obtingui un benefici d’elles. - L’edat mínima per poder treballar es de 16 anys. - L’empresa pot ser persona física (autònom) o jurídica (societat anònima). • El treballador compleix una funció especifica per a l’empresa. • L’organització i direcció del treball es competència de la empresa. • El beneficiari dels resultats del treballador es l’empresa. • El treballador duu a terme la seva tasca dins de la empresa a canvi d’una remuneració, per exemple un salari. El contracte de treball té que complir un seguit de requisits que es presenten a continuació: • El contingut de la prestació laboral: el tipus de treball que ha de portar a terme el treballador. • La durada: es defineix el temps, que pot ser indefinit o de durada determinada, amb relació a les característiques de l’empresa i del lloc de treball. • El salari que es retribuirà (remuneració salarial): el salari, les pagues extraordinàries i altres components o formes salarials, determinats d’acord amb el conveni col·lectiu i la normativa vigent. • El període de prova: de manera general son de 6 mesos per als tècnics titulats (llicenciats universitaris) i, per la resta de treballadors, de 2 mesos en empreses de 25 o més treballadors, i de 3 mesos en cas de ser menys de 25 treballadors a la plantilla de la empresa. • El temps de treball: es fixen la jornada laboral, els descansos, les vacances o les hores extraordinàries. “El contracte laboral es poden elaborar per escrit o de manera oral (si no superen més de quatre setmanes). Majoritàriament es fan per escrit. Si es fa per escrit es té que utilitzar un model oficial.”
 2. 2. EL TEMPS LABORAL Dins del contracte s’estipula el temps de treball que portarà a terme dia a dia, els descansos, les vacances, etc. • Jornada laboral: - Setmanal: el màxim es de 40 hores. Això implica que la durada pot ser irregular, es poden donar setmanes amb més de 40 hores i altres amb menys, mitjançant convenis entre l’empresa i el treballador. - Diària: el màxim són 9 hores o fins a 12, mitjançant convenis col·lectius però respectant el temps de descans. Els menors d’edat no poden superar les 8 hores diàries. • Descansos: - Durant la jornada: quinze minuts si és continuada i supera les sis hores. En el cas dels menors, serà de trenta minuts si la jornada continuada supera les quatre hores i mitja. - Entre jornades laborals: entre el final d’una jornada laboral i l’inici d’una altra de nova tenen que haver-hi dotze hores de descans. - Setmanal: un mínim d’un dia i mig ininterromput. Es podran acumular en períodes de catorze dies treballant onze dies seguits i descansant tres dies més. Els menors faran un descans mínim de dos dies ininterromputs . • Vacances: un mínim de trenta dies naturals per any treballat retribuïdes. No es poden substituir per compensació econòmica. • Jornada nocturna: es té quan es fan un mínim de tres hores nocturnes (horari comprés 22:00 a 6:00). Els menors no poden treballar en horari nocturn. • Treballadors a torns: es dona quan l’empresa té un procés productiu continu i intenta organitzar torns rotatius, llavors no es pot obligar a estar en el torn de nit més de dues setmanes consecutives, tret que sigui voluntàriament. • Hores extraordinàries: són les hores que es fan quan es supera la jornada màxima. N’hi ha de diferents tipus: - Normals: es fan perquè el volum de producció ho exigeix. - Per força major: les que es fan per evitar i prevenir danys extraordinaris o urgents. Són de caràcter voluntari, excepte les de força major o pactades per un conveni. El límit d’hores extraordinàries són 80 hores a l’any, no computables les de força major i les que es compensen amb descans equivalent. Els menors no poden fer-ne.
 3. 3. MODALITATS DE CONTRACTACIÓ PER DURADA INDEFINITS TEMPORALS INDEFINIT ORDINARI - Conversió de contracte INDEFINITS BONIFICATS temporal en contracte indefinit. - Conversió de contracte PER A DESCAPACITATS temporal en contractre indefinit per a la realització de treballs DE RELLEU fixos discontinus. - Bonificat per a treballadors de les prestacions de desocupació. TEMPORALS DE DURADA DETERMINADA FORMATIUS Edat entre 16-21 anys.

×