Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNITAT DIDÀCTICA 11<br />Els factors de risc i les seues conseqüències<br />
1.1. QUÈ SÓN ELS ACCIDENTS DE TREBALL? (pàg. 203 manual)<br />Estan definits en l’art 115 de la LGSS i (referit als autòno...
1.2. QUÈ SÓN MALALTIES PROFESSIONALS?<br />Es troben definides en l’art 15 de la LGSS<br />Són les malalties contretes com...
1.3. ACCIDENTS NO LABORALS I MALALTIES COMUNES<br />Accident no laboral: aquell que no és AT (x ex: un treballador que es ...
1.4. I TOT AÇÒ PER QUÈ?<br />Recordeu el Tema 8: Les MP i AT tenen millors prestacions de la SS que els accidents no labor...
EL RISC ELÈCTRIC<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat didàctica 11

415 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitat didàctica 11

  1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 11<br />Els factors de risc i les seues conseqüències<br />
  2. 2. 1.1. QUÈ SÓN ELS ACCIDENTS DE TREBALL? (pàg. 203 manual)<br />Estan definits en l’art 115 de la LGSS i (referit als autònoms) l’art 3.2 del RD 1273/2003<br />Són els accidents que es produeixen mentre un treballador/a està realitzant la seua feina<br />Accidents in itinere: Són els que ocorren durant el desplaçament d’un treballador/a al lloc de treball o al seu domicili després d’acabar la jornada <br />
  3. 3. 1.2. QUÈ SÓN MALALTIES PROFESSIONALS?<br />Es troben definides en l’art 15 de la LGSS<br />Són les malalties contretes com a conseqüència del treball executat per compte alié<br />En les activitats especificades en el quadre de MP (RD 1299/2006): per exemple, saturnisme causada per respirar vapor de plom que s’usa combinat amb l’estany per a millorar el punt de liquació a l’hora de fabricar circuits electrònics.<br />
  4. 4. 1.3. ACCIDENTS NO LABORALS I MALALTIES COMUNES<br />Accident no laboral: aquell que no és AT (x ex: un treballador que es trenca una cama en caure mentre canvia un llum en sa casa)<br />Malaltia Comuna: Aquella que no és MP (x ex: una pulmonia que una treballadora contrau a causa de l’aire condicionat en e lloc de treball)<br />
  5. 5. 1.4. I TOT AÇÒ PER QUÈ?<br />Recordeu el Tema 8: Les MP i AT tenen millors prestacions de la SS que els accidents no laborals i les malalties comunes.<br />
  6. 6. EL RISC ELÈCTRIC<br />

×