Unitat II

1,705 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat II

 1. 1. FOL TEMA II: EL CONTRACTE LABORAL
 2. 2. FOL <ul><li>1. EL CONTRACTE DE TREBALL </li></ul><ul><li>ÉS UN ACORD MITJANÇANT EL QUAL EL TREBALLADOR S´OBLIGA A PRESTAR SERVEIS LABORALS PER COMPTE DE L´EMPRESARI I SOTA LA SEVA DIRECCIÓ A CANVI D´UN SALARI. </li></ul><ul><li>PER TENIR VALIDESA LES DUES PARTS HAN D´ESTAR CAPACITADES PER SIGNAR-LO. </li></ul>
 3. 3. FOL <ul><li>1.1 LA CAPACITAT PER TREBALLAR I PER CONTRACTAR </li></ul><ul><li>EL TREBALLADOR: </li></ul><ul><li>QUALSEVOL PERSONA FÍSICA POT TREBALLAR, HI HA EXCEPCIONS: </li></ul><ul><li>EDAT : PROHIBICIÓ ALS MENORS DE 16 ANYS, A EXCEPCIÓ DELS QUE PARTICIPEN EN ESPECTACLES PÚBLICS (L´AUTORITAT LABORAL HA D´AUTORITZAR EL CONTRACTE AMB EL MENOR). </li></ul>
 4. 4. FOL <ul><li>JOVES EDATS COMPRESES: 16 I 17 ANYS REQUEREIXEN L´AUTORITZACIÓ DELS PARES SIGNAR UN CONTRACTE LABORAL O BÉ ESTAR EMANCIPATS. </li></ul><ul><li>NO PODEN FER: </li></ul><ul><li>HORES EXTRAORDINÀRIES </li></ul><ul><li>TREBALLS NOCTURNS (ENTRE 22.00H I 6.00 MATÍ) </li></ul><ul><li>ACTIVITATS INSALUBRES, PERILLOSES O NOCIVES PER A LA SEVA SALUT O PER A LA SEVA FORMACIÓ PROFESSIONAL I HUMANA. (ex: recollida escombreries, venda de tabac, vigilància nocturna, etc.) </li></ul>
 5. 5. FOL <ul><li>INCAPACITAT : PER RAONS DE SALUT FÍSICA, PSÍQUICA O D´ALTRES. LA JUSTÍCIA POT DECLARAR UNA PERSONA INCAPACITADA PER TREBALLAR. </li></ul><ul><li>TITULACIÓ : CONDICIÓ REQUERIDA PER DETERMINADES ACTIVITATS, (advocats, metges, psicòlegs, farmacèutics, etc...) </li></ul><ul><li>NACIONALITAT : </li></ul><ul><li>MEMBRES UE: PODEN TREBALLAR LLIUREMENT </li></ul><ul><li>NO MEMBRES UE: REQUEREIXEN PERMÍS DE TREBALL EXPEDIT PEL MINISTERI DE TREBALL. </li></ul>
 6. 6. FOL <ul><li>B. L´EMPRESARI O OCUPADOR </li></ul><ul><li>ÉS LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE REP LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I QUE CONTRACTA PER CEDIR ELS TREBALLADORS A ALTRES EMPRESES. </li></ul><ul><li>ES PODEN DISTINGIR TRES TIPUS D´EMPRESARIS: </li></ul><ul><li>PERSONES FÍSIQUES: PERSONA MAJOR DE 18 ANYS, O MAJOR DE 16 EMANCIPADA NO INCAPACITADA (pot contractar el seu representant legal). </li></ul>
 7. 7. FOL <ul><li>LES PERSONES JURÍDIQUES: </li></ul><ul><li>SÓN ENTITATS RECONEGUDES PER LA LLEI PER ASSUMIR EN NOM PROPI DRETS I OBLIGACIONS. RESPONEN AMB EL SEU PATRIMONI SOCIAL. (Societats limitades, associacions de veïns, corporacions locals) </li></ul><ul><li>EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT): </li></ul><ul><li>SÓN PERSONES JURÍDIQUES. </li></ul>
 8. 8. FOL OBLIGACIONS DE COMUNICACIÓ DE L´EMPRESARI ALS SERVEIS PÚBLICS D´OCUPACIÓ : TERMINI MÀXIM 10 DIES ENVIAR CÒPIA BÀSICA DEL CONTRACTE ALS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS: TERMINI MÀXIM 10 DIES ENVIAR CÒPIES DELS CONTRACTES AL TREBALLADOR
 9. 9. FOL <ul><li>LA INFORMACIÓ QUE HA DE DONAR AL TREBALLADOR . ( Termini de 2 mesos sobre els elements essencials del contracte, sempre que la relació laboral hagi de ser superior a 4 setmanes i aquests elements no figurin al contracte). </li></ul><ul><li>CATEGORIA, GRUP PROFESSIONAL. </li></ul><ul><li>DOMICILI DE L´EMPRESA I CENTRE DE TREBALL </li></ul><ul><li>JORNADA LABORAL: DURADA I DISTRIBUCIÓ </li></ul><ul><li>DATA D´INICI DE LA RELACIÓ LABORAL I DURADA PREVISIBLE </li></ul><ul><li>PERÍODE DE PROVA, SI N´HI HAGUÉS </li></ul><ul><li>QUANTIA I PERIODICITAT DEL SALARI </li></ul><ul><li>VACANCES ANUALS </li></ul><ul><li>TERMINI DE PREAVÍS PER A L´EXTINCIÓ DEL CONTRACTE, A RESPECTAR PER LES DUES PARTS </li></ul><ul><li>CONVENI COL.LECTIU APLICABLE A LA RELACIÓ LABORAL </li></ul>
 10. 10. FOL <ul><li>1.2. ELS ELEMENTS DEL CONTRACTE DE TREBALL </li></ul><ul><li>CONSENTIMENT: ACORD DE VOLUNTATS </li></ul><ul><li>OBJECTE: TREBALL A CANVI DE SALARI </li></ul><ul><li>CAUSA: FRUITS PER A L´EMPRESARI, SALARI PER AL TREBALLADOR. </li></ul><ul><li>NO ÉS VÀLID UN CONTRACTE QUE NO ES MENCIONA LA CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA. </li></ul>
 11. 11. FOL <ul><li>1.3. EL PERÍODE DE PROVA </li></ul><ul><li>AQUEST PERÍODE DE TEMPS PERMET QUE L´EMPRESARI VERIFIQUI L´APTITUD PROFESSIONAL I QUE EL TREBALLADOR CONEGUI LES CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LA FEINA. </li></ul><ul><li>FORMA ESCRITA </li></ul><ul><li>DURADA MÀXIMA </li></ul><ul><li>ABSÈNCIA D´EFECTES </li></ul><ul><li>NO RENOVABLE </li></ul>
 12. 12. FOL <ul><li>1.4 LA VALIDESA DEL CONTRACTE </li></ul><ul><li>SI MANCA ALGUN DELS ELEMENTS ESSENCIALS (Consentiment, objecte i causa), O SI NO S´HA COMPLERT EL QUE ESTABLEIX LA LLEI EN RELACIÓ A ALGUN D´AQUEST ELEMENTS, EL CONTRACTE POT SER: </li></ul><ul><li>NUL PARCIAL: UNA PART DEL CONTRACTE NO ÉS VÀLID, ES SUBSTITUEIX PEL QUE ESTABLEIX LA LLEI. </li></ul><ul><li>NUL TOTAL: NO ES POT SOLUCIONAR. </li></ul>
 13. 13. FOL <ul><li>2.TIPUS DE CONTRACTE (La principal classificació dels contractes és la DURADA) </li></ul>Contractes Temporals Indefinits Contractació A temps parcial Formatius De durada determinada Fix- discontinu Ordinaris Foment de la contractació Indefinida
 14. 14. FOL <ul><li>ELS CONTRACTES TEMPORALS </li></ul><ul><li>1.ELS CONTRACTES FORMATIUS: </li></ul><ul><li>1.1.CONTRACTE EN PRÀCTIQUES </li></ul>Escrita FORMA Segons conveni, no inferior al 60% del salari fixat el 1er any, i al 75% el segon. No inferior al´SMI RETRIBUCIÓ Entre 6 mesos i 2 anys DURADA No superior a 1 mes grau mitjà ni a 2 mesos als de grau superior PERÍODE DE PROVA Proporcionar pràctica adequada al nivell d´estudis REQUISITS EMPRESARI Títol universitari o cicles d´FP REQUISITS TREBALLADOR
 15. 15. FOL <ul><li>A.CONTRACTES TEMPORALS </li></ul><ul><li>1.CONTRACTES FORMATIUS: </li></ul><ul><li>1.2.CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ </li></ul>Segons conveni. Mai inferior a l´SMI RETRIBUCIÓ Entre 6 mesos i 2 anys DURADA Conveni. No superior a 2 mesos, o a 3 mesos si l´empresa té menys de 25 treballadors. PERÍODE PROVA Per escrit FORMA Nombre regulat de contractacions regulat per llei REQUISITS EMPRESARI Entre 16 i 21 anys, sense titulació acadèmica REQUISITS TREBALLADOR
 16. 16. FOL <ul><li>CONTRACTES TEMPORALS </li></ul><ul><li>2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA </li></ul><ul><li>2.1 EL CONTRACTE D´OBRA O SERVEI </li></ul>Equival al salari de 8 dies de treball/any o segons conveni INDEMNITZACIÓ Escrit FORMA El corresponent a la categoria professional que ocupi SALARI A temps complet o parcial JORNADA És incertesa però limitada DURADA Prestar serveis o obres que no formen part de l´activitat ordinària de l´empresa OBJECTE
 17. 17. FOL <ul><li>CONTRACTES TEMPORALS </li></ul><ul><li>2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA </li></ul><ul><li>2.2. EL CONTRACTE EVENTUAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ </li></ul>8 dies de treball/any treballat o segons conveni. INDEMNITZACIÓ Pot ser verbal (si és inferior o igual a 4 setmanes). O escrit FORMA No inferior al conveni col.lectiu aplicable. SALARI Completa o a temps parcial. JORNADA Màxim de 6 mesos dins d´un període de 12 mesos. DURADA Atendre les exigències EXCEPCIONALS, acumulació de tasques dins de l´activitat normal de l´empresa. OBJECTE
 18. 18. FOL <ul><li>CONTRACTES TEMPORALS </li></ul><ul><li>2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA </li></ul><ul><li>2.3. CONTRACTE D´INTERINITAT </li></ul>No té dret. INDEMNITZACIÓ Ha de constar el nom del substituït, el lloc de treball i la causa. FORMA Mai inferior al que marca el conveni SALARI A temps parcial o total, segons la que tingui el treballador substituït. JORNADA Mentre duri la substitució DURADA Substitució d´un treballador amb dret a reserva del seu lloc de treball o cobrir provisionalment durant un procés de selecció OBJECTE
 19. 19. FOL <ul><li>B.CONTRACTES INDEFINITS </li></ul><ul><li>1. CONTRACTE INDEFINIT ORDINARI </li></ul><ul><li>2. ELS CONTRACTES DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA </li></ul><ul><li>3. EL CONTRACTE FIX DISCONTINU </li></ul>
 20. 20. FOL <ul><li>1. CONTRACTES INDEFINITS ORDINARIS </li></ul><ul><li>Es pot celebrar de forma oral o escrita. </li></ul><ul><li>S´atorga per temps indefinit, per tant el treballador/a: FIX/A a l´empresa. </li></ul><ul><li>Aquests contractes poden estar bonificats conforme al PROGRAMA PER AL FOMENT DE L´OCUPACIÓ : mesures anuals del Govern per incentivar la creació de llocs de treball. </li></ul>
 21. 21. FOL <ul><li>2. CONTRACTES DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA </li></ul><ul><li>TÉ PER OBJECTIU LA COL.LOCACIÓ ESTABLE DE TREBALLADORS A L´ATUR O AMB CONTRACTES TEMPORALS. </li></ul><ul><li>DURADA: TEMPS INDEFINIT </li></ul><ul><li>FORMA: PER ESCRIT </li></ul><ul><li>INDEMNITZACIÓ: 33 DIES/ANY TREBALLAT </li></ul><ul><li>BONIFICACIONS: DE LA QUOTA EMPRESARIAL A LA S.S. PER CONTINGÈNCIES COMUNES. </li></ul>
 22. 22. FOL <ul><li>3. CONTRACTE FIX DISCONTINU </li></ul><ul><li>ÉS DÓNA EN EMPRESES AMB EXCÉS DE FEINA EN PERÍODES ESTANCIONALS QUE ES REPETEIXEN CÍCLICAMENT AL LLARG DE L´ANY. </li></ul><ul><li>DURADA: ESTABILITAT LABORAL </li></ul><ul><li>FORMA: ESCRIT, HI HA DE CONSTAR LA DURADA DE L´ACTIVITAT, LA FORMA... </li></ul><ul><li>EL DRET DEL TREBALLADOR A SER CRIDAT QUAN ES REPRENGUI L´ACTIVITAT. </li></ul>
 23. 23. FOL <ul><li>C. LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL </li></ul><ul><li>EL CONTRACTE A TEMPS PARCIAL </li></ul><ul><li>L´ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL </li></ul><ul><li>EL CONTRACTE DE RELLEU </li></ul>
 24. 24. FOL <ul><li>1. EL CONTRACTE A TEMPS PARCIAL </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>EL CONTRACTE S´EXECUTA PER UN NOMBRE D´HORES INFERIOR A LA JORNADA COMPLETA. </li></ul><ul><li>HORES COMPLEMENTÀRIES: NOMÉS ES PODEN FER EN CONTRACTE INDEFINIT. NO PODEN SUPERAR EL 15% DE LES HORES ORDINÀRIES, O SEGONS CONVENI NO SUPERAR EL 60% DE LES HORES ORDINÀRIES. S´HA D´AVISAR AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 7 DIES. </li></ul><ul><li>COTITZACIÓ A LA S.S: PROPORCIONAL A LES HORES TREBALLADES. </li></ul>
 25. 25. FOL <ul><li>B. L´ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>EDAT: EL TREBALLADOR HAURÀ DE TENIR UN CONTRACTE A TEMPS COMPLET I UNA EDAT DE 60 O MÉS. PERÍODE DE COTITZACIÓ MÍNIM DE 30 ANYS, I HA DE TENIR UNA ANTIGUITAT A L´EMPRESA DE 6 ANYS. </li></ul><ul><li>POSSIBILITAT DE SIMULTANEÏTAT AMB CONTRACTE DE RELLEU </li></ul><ul><li>REDUCCIÓ DE JORNADA I SALARI: ENTRE EL 25% I EL 75%. POT REDUIR FINS A UN 85% SI HI HA UN CONTRACTE DE RELLEU INDEFINIT I A TEMPS COMPLET. </li></ul>
 26. 26. FOL <ul><li>3. EL CONTRACTE DE RELLEU </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>L´OBJECTE ÉS COMPLEMENTAR LA JORNADA DE TREBALL QUE HA QUEDAT REDUÏDA A CAUSA D´UNA JUBILACIÓ PARCIAL. </li></ul><ul><li>RELLEVISTA: HA D´ESTAR A L´ATUR O HAVIA DE TENIR AMB L´EMPRESA UN CONTRACTE TEMPORAL. </li></ul><ul><li>DURADA: COM A MÍNIM EL TEMPS QUE FALTI PER JUBILAR-SE EL TREBALLADOR AL QUE SUBSTITUEIX. </li></ul><ul><li>JORNADA I SALARI: SEGONS EL JUBILAT PARCIAL. SI NO TÉ ELS 65 ANYS ÉS OBLIGATORI CONCERTAR UN CONTRACTE DE RELLEU. </li></ul>
 27. 27. FOL <ul><li>D.EL TREBALL MITJANÇANT ETT: </li></ul><ul><li>AQUEST TIPUS DE TREBALL TÉ 2 RELACIONS CONTRACTUALS: </li></ul><ul><li>EL CONTRACTE DE POSADA A DISPOSICIÓ: LLIGA A L´EMPRESA USUÀRIA I L´ETT. </li></ul><ul><li>EL CONTRACTE DE TREBALL QUE LLIGA EL TREBALLADOR I L´ETT. </li></ul>
 28. 28. FOL <ul><li>WEBGRAFIA: </li></ul><ul><li>www.gencat.cat /treball </li></ul><ul><li>www.inem.es , actualment www.redtrabaja.com </li></ul><ul><li>www.soc.es </li></ul>

×