• Save
Herwig Teugels 'Vernieuwende zorg in Brussel'
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Herwig Teugels 'Vernieuwende zorg in Brussel'

on

 • 725 views

Studiedag 'Ruimte voor zorg'. 13 juni 2013. Zorgcentrum Toermalien, Genk. Presentatie Herwig Teugels 'Vernieuwende zorg in Brussel'

Studiedag 'Ruimte voor zorg'. 13 juni 2013. Zorgcentrum Toermalien, Genk. Presentatie Herwig Teugels 'Vernieuwende zorg in Brussel'

Statistics

Views

Total Views
725
Views on SlideShare
447
Embed Views
278

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 278

http://www.vrp.be 277
http://admin.viafutura.be 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Herwig Teugels 'Vernieuwende zorg in Brussel' Herwig Teugels 'Vernieuwende zorg in Brussel' Document Transcript

 • VERNIEUWENDE ZORG INBRUSSELStudiedag Ruimte voor zorg13 juni 2013 Herwig Teugels
 • Komen aan bod… Brusselse context Demografie Vaststellingen Een meervoudige aanpak Vertrekpunten Woonzorgzoneconcept Kwalitatief ouder worden: een samenspelvan… Werkwijze Op zoek naar ruimte voor wonen en zorg Sites Zoektocht naar opportuniteiten Synergie met andere sectoren Alternatieve woonvormen Hedendaagse modellen Aandachtspunten Maquette Brusselse woonzorgzone
 • Brusselse context:Demografie ‘Groenste’ gewest, maar ook 14%ouderen (>150.000) 1 op 6 ouderen is > 85 jaar (grootsteverzilvering) Tot 80 thuis, vanaf 85 woont 16% inrusthuis Voorspeld tekort van 2.500 plaatsen inwoon- en zorgvoorzieningen
 • Brusselse contextDemografie
 • Brusselse contextDemografie Stad van minderheden Diversiteit & dualisering welgestelde, Belgische ouderen arme & allochtone ouderen Tegen 2020: naar 50% ouderen vanvreemde origine?
 • Brusselse contextDemografie Laatste 5 jaar: bevolking met >100.000 inw. gestegen van 1.018.000 naar 1.119.000 Volgende 5 jaar: aangroei 7,50% Hoge woondensiteit: van 6238 naar 6934 inw/km² op 5 jaar tijd(A’pen: 2282 inw/km²) Watermaal-Bosvoorde: 1.868 inw/km² Sint-Gillis: 22.047 inw/km² gemeenten met hoogste densiteit kijken aantegen grootste bevolkingsaangroei (5 j.): Watermaal-Bosvoorde: 1,23 % Sint-Gillis: 14,45% Ruimte voor wonen, scholen, winkels,zorginstellingen, mobiliteit, openbare ruimte, énkantoren, cultuur … in een al verzadigde stad
 • Brusselse contextVaststellingen Vastgoedmarkt onder druk terreinen worden schaars voor vlugge beslissers  gesubsidieerdesectoren onderlinge concurrentie tussen bvb. welzijn enonderwijs vooral gebouwd voor kapitaalkrachtigen(woningen, ouderenzorg …) Betaalbaar wonen/woonzorg gemiddeld inkomen/inw: €12.593 (€1049/mnd) gemiddelde huurprijs 1slk-woning: € 540,00 slechts 39.000 sociale woningen (7,61%) voor26,3% van de bevolking onder dearmoederisicogrens (helft = 65+) dagprijzen in voorzieningen : tot € 74(€ 2220/mnd)
 • Brusselse contextVaststellingen Voorzieningenlogica thuiszorg ondermaats uitgebouwd (VG: 3,19u/inw.;Bxl: 1,86 u/inw.)  uitbouw voorzieningen ‘neerpoten’ door … voor … (geen participatie) geen interactie met buurtbewoners zelden bevraging naar zorgbehoeften vaninwoners zelden onderzoek naar alternatieven gericht op winstgevende diensten Sectoraal denken nog steeds schotten, ook in woonzorg(ouderenzorg, thuiszorg, PmH) leeftijdsgebonden of zorgbehoefte-gebondendienstverlening? Zuilgebonden denken netwerking vanuit verticale lijnen scheiding private en publieke initiatieven
 • Brusselse contextVaststellingen Naast elkaar werken vrij initiatief geen geïntegreerde aanpak gebrek aan onderlinge afstemming Programmatie puur cijfermatig voor de regio/gemeente Brussels gewest: 2 regio’s geen analyse van toegankelijkheid van buurten,van wijksamenstelling, van geografische spreiding FIFO-principe Onbeperkte keuzevrijheid keuze voor zorgverstrekker? keuze voor zorgsysteem? Van verzorgingsmaatschappij naarparticipatiemaatschappij VM: afwachtend; ontvangend PM: betrokken, verantwoordelijkheid opnemen
 • Een meervoudige aanpakVertrekpunten Wat bestaat er al? Naar andere modellen Sector- en zuiloverstijgend Gedegen planning volgens accuratereparameters Toegankelijkheid van leefomgeving endiensten Wijkgericht Geïntegreerd (verschillende functiessamen) Gedifferentieerd Betrokkenheid van bewoners Rekening houdend met diversiteit Armoedepercentage als leidraad Volgens keuze voor zorgsysteem
 • Een meervoudige aanpakKeuze voor woonzorgzoneconceptWoonzorgzone‘Gewone (stads)wijk met een verhoogdegeschiktheid voor zelfstandig wonen vanmensen die op (intensieve) zorg zijnaangewezen’ Concept uit Denemarken – Nederland ‘Extramuralisering’ ouderenzorg Aanmoedigen zelfstandig wonen Keuze minst ingrijpende zorgvorm Minstens basisaanbod per zone Spreiding van de initiatieven Samenhang Wonen, Welzijn, Zorg in dewijk: woonservicegebieden
 • Een meervoudige aanpakKeuze voor woonzorgzoneconcept Naar 33 woonzorgzones: typologieKansarm, dichtbevolkt,huurwoningen slechtekwaliteit, multicultureel,onderaanbod WZC, welbuurtvoorzieningen
 • Een meervoudige aanpakKwalitatief ouder worden, eensamenspel van …ZorgWonenWelzijnSociaal netwerkActiveringOpenbaar vervoer/mobiliteitOntmoetingPsychisch welzijnParticipatieZelfzorgMantelzorgToegankelijke dienstenThuiszorgMedische zorgDagverzorgingKortverblijfGespecialiseerde residentiële zorgWoonzorgcentrumAssistentiewoningenAlternatieve woonvormenAangepaste woningVeilige leefomgevingZelfstandig thuiswonen Wonen staat voorop, maar welzijn komtvoor zorg
 • Een meervoudige aanpakWerkwijze Weten wat er leeft bij ouderen onderzoek: bevraging van ouderen wonen-, welzijn-, zorgnoden alternatieve woonvormen Preventief en sensibiliserend werken bvb. steunpunt woningaanpassing Brussel Werken aan zorginnovatie en uitbouw thuiszorg Diensten op gefundeerde wijze uitbouwen(projectontwikkeling) hiaten opsporen complementair aan wat bestaat wijken bepalen checken op toegankelijkheid inbedding zorgknooppunt partners zoeken accenten leggen aansluiten op het stedelijk en maatschappelijkweefsel verenigingsleven, informele zorgverstrekking geïntegreerd met andere diensten (cultureel …)
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgSites: terrein Evere: beperkt stuk grond, aanpalendbij GGC-erkend rusthuis 30 WZC + LDC + 17 aanleunwoningen kleinschalig wonen voor dementerenden vertaalslag naar Brussel: hoogbouw (9 niveaus) vraagt andere organisatie van de zorg Ook industriële site Vaak moeilijk qua herinrichting (regelgeving) volledige reconversie optimalisering van bruikbare ruimte
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgOpportuniteiten Inbedding van lokaal dienstencentrum inintergenerationeel ecologisch samenhuisproject Samen met 20-tal gezinnen die invulling zochten voorgelijkvloers Het geheel is meer dan de delen: ruimte LDC krijgt extrafunctie: gemeenschapsplaats voor bewoners tijdensweekend Veel overleg qua contractuele afspraken, juridischestructuur van mede-eigendom, huishoudelijk reglement Weerstand counteren: overlast-angst (NIMBY) Bouw van delen van de gezinnen niet afgestemd op ritmeoverheidsprocedures en regelgeving aangaandeopenbare aanbestedingBron: brutopia
 • Op zoek naar ruimte en wonen voorzorgSynergie met andere sectoren Lokaal dienstencentrum,dagverzorgingscentrum, assistentiewoningen;40-tal koopwoningen Op grond van aanpalende school Samen met gemeenschapsvoorzieningen:school, jeugdhuis, jeugdvereniging,kinderdagverblijf Via PPS: DBF-formule Promotor staat in voor niet-gesubsidieerd deelvan de zorgdelenBron: Urban Platform
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgSynergie met andere sectoren Situering gemeenschappelijke delen waar en hoe synergie creëren onderlinge relaties goed in kaartbrengen verder kijken dan vandaag Angst eigenheid te verliezen gezicht van de voorziening, nietvolledig opgaan in het geheel evenwicht tussen geïntegreerd versusversmelting PPS: promotor vinden goede afspraken en contracten promotor die toch minstens voor eendeel wil meestappen op ritme vansubsidieprocedures
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgAlternatieve woonvormen Woonzorg is allereerst ouderen in de hunvertrouwde omgeving laten blijven wonen is veel meer dan voorzieningenbeleid daarbij ondersteuning bieden: informele enformele zorg ouderen elkaar laten ondersteunen Inzetten op nieuwe woonvormen:tussenvormen tussen volledig zelfstandigwonen en wonen in woonzorgvoorziening individueel wonen: zelfstandig wonen,kangoeroewonen, aanleunwonen, centraal wonen groepswonen: sociaal wonen, centraal wonen,cohousing, gestippeld wonen woongemeenschap: woongroep, leefgemeenschap woonzorgcentrumWonen zonder zorg(en). 10 woonvormen om over na tedenken.
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgAlternatieve woonvormen Brussel: project Samenhuizen plaats voor 10 woningen gericht naarouderen en personen met handicap(Korsakov) verschillende woontypes engemeenschappelijke ruimten + stilteruimte Anderlecht: intergenerationeel wonen gemeenschapsvorm voor Afrikaanse mama’s,woningen voor ouderen in combinatie metgezinswoningen gelinkt aan een lokaal dienstencentrum Vragen van Chinese, Belgische,Marokkaanse ouderen en homo’s
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgAlternatieve woonvormen Enkele kanttekeningen Ongekend is onbemind Kleinschalig, huiselijker Kan als deel van groter geheel (bvb.appartementsgebouw) => onmiddellijkinzetbaar Ingebed in de wijk, sociaal netwerk Grote participatie van de bewoners bijontwikkeling en werking van het initiatief Kansen voor thuiszorgdiensten: andereorganisatie Financieel haalbaarder Bij voorkeur intergenerationeel Aandacht voor specifieke doelgroepen(allochtone ouderen) Regie nog volledig in eigen handen Inboeten aan privacy
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgHedendaagse modellen
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgHedendaagse modellen Woonzorgcentrum in de straat:afstappen van voorzieningenmodel lokaal dienstencentrum als zorgknooppunt inwoonzorgzone vandaaruit vertrekt de thuiszorg metoproepsysteem (multidisciplinair) bewoners kunnen zich aansluiten (keuzevrijheidvoor zorgsysteem) aangepaste woning en woonomgeving isnoodzakelijk woningaanpassing en toegankelijkheid van dewijk ondersteund door ICT-applicaties (noodoproep,toegang, medicijninname …) veelheid aan woonvormen worden opgenomenin model zorg verricht door bestaande diensten komen tot wijkteams inschakeling informele zorg
 • Op zoek naar ruimte en wonenvoor zorgHedendaagse modellen Resterende schaarse ruimte wordt nietopgeofferd Vertrekken van bestaande huisvesting Sociale huisvesting kan worden ingebed Kan voor individu en groep (woonvormen) Bestaande huisvesting aanpassen Combineerbaar met ADL-centrale Performante ICT-ondersteuningnoodzakelijk Vernieuwde functieprofielen 24-uurszorg kan op hoger niveau:bovenlokaal
 • Op zoek naar ruimte voor wonenen zorgAandachtspunten Betaalbaarheid van project voor iedere gebruiker: aandeel geconventioneerdewoningen Ligging: het gaat in de eerste plaats om‘wonen’ wonen staat voorop en sociaal netwerk, niet de zorg Goede woning is toegankelijk en aangepast sensibilisering rond woningaanpassing bij burger enarchitecten Design for all bij nieuwbouw verplicht stellen belangrijk voor bewoner en thuiszorg Aangepaste woonomgeving andere visie op publieke ruimte en urbanisme overtuigend toegankelijkheidsbeleid Oog voor belendende sectoren: (sociaal)vervoer, klusdiensten, buurtwinkels …
 • Vlaams/federaalGewestniveauBovenlokaalLokaalWoonzorgzoneZorgknooppuntZORGWONENWELZIJNThuiswonenZelfzorgAlternatieve woonvormenAssistentiewoningThuiszorgDagverzorgingscentraKortverblijfMantelzorg/informele zorgSociaal netwerkActiveringOntmoetingPsychisch welzijn/zorgOpenbaar vervoer/mobiliteitGeenThuisResidentieel IntensiefParticipatieToegankelijke dienstenMedische zorgVeilige leefomgevingWoonzorgcentrummeldpuntinformatiecoördinatieparamedici preventiegezinszorgWZCLDCwoonvormenADLDVC gemeenschapscentrumverenigingenbiburbanismepremies24-uurs zorg klusdienstsociaal vervoerverhuisdienststedenbouwruimtelijke planningpremies woningaanpassing(sociale) huisvestingprogrammatiecoördinatietoegankelijkheidsbeleidinfopunt/back-officeopenbaar vervoersociale regelgevingkwaliteitseisenPAB/PGBerkenningstatuut personeelregels samenhuizenAangepaste woningGespeciliaseerde residentiële zorgOp zoek naar ruimte voor wonenen zorgMaquette woonzorgzone
 • Kenniscentrum Woonzorg BrusselLakensestraat 76 bus 21000 Brussel02/211 02 40www.woonzorgbrussel.beinfo@woonzorgbrussel.beMet de steun van