www.akd.eu
akd arbeidsrecht seminar gemeentedagen 2016 advocaten gemeentedag 2012 gemeentedag 2013 gemeentedagen 2017 staatssteun integriteit gemeentedagen 2014 privacy gemeentedagen ontslagrecht aanbestedingswet omgevingswet compliance ruimtelijke ordening concurrentiebeding transitievergoeding bouwcontracten bim vastgoed leegstand quiz natuurbescherming provinciedag advocatenkantoor sociaal domein gemeenten aanbesteden gemeentedagen2016 jurisprudentie strafrecht wet werk en zekerheid wwz duurzame verstedelijking employment law arbeidsovereenkomst vaststellingsovereenkomst kantonrechter beeindigingsovereenkomst aannemers aansprakelijkheid ontslag veiligheid vastgoedmarkt gemeente nieuwe aanbestedingswet natuurbeschermingswet nadeelcompensatie marc wintgens floris van westrhenen gerrit van der veen wmo mededingingsrecht pieter kuypers advocatuur natuur overheidsbedrijven wet natuur ruimtelijk ordeningsrecht overeenkomstenrecht actualiteiten onteigeningswet onteigening actualiteiten onteigening cáo sturingsinstrumenten rijk omgevingsplan bevoegdheidsverdeling milieubescherming provincie juridische bouwcontracten geïntegreerd bouwcontract subsidie flexibel contracteren open house overheidsopdracht avg decentrale overheden privacyrecht privacy by design datalekken decentralisaties grondtransacties infrastructuur aanvullingswet gebiedsontwikkeling grondeigendom anti corruptie corruptie opsporing toezicht antitrust kruimelregeling waterrecht innovatie hybride contracteren grondgebruik privaatrechtelijke vergoedingen waterschap grondtransacties & infrastructuur bart hessel law transport dennis van tilborg belangenverstrengeling politieke ambstdragers ambstmisdrijven roozendaal bibob var zzp wet dba arbeidsrelatie modelovereenkomsten opdrachtovereenkomst autoriteit persoonsgegevens cyberincident hacken meldplicht disculpatie datalek bca-verzekering administratieplicht cybersecurity verzekering boetes precario bouw en vastgoed bestuursrecht aanbestedingen woningwet tax lawyers civil law notaries lawyers belastingadviseurs notarissen the edge young professional duurzaamheid duurzaam ondernemen pps dbm dbfmo rechten werkgeversaansprakelijkheid sanctierecht actualiteiten nadeelcompensatie- en planschaderech privacy en overheid gebiedsontwikkeling in transitie actualiteiten ruimtelijk ordeningsrecht hoger beroep novelle; herzieningswet; corporaties; maatschappel wijzigingen het nieuwe ontslagrecht shell-arrest afvalstoffenrichtlijn off spec bunkerolie afvalstof bankkrediet alternatieve financiering financieringsvormen financiering private debt percentuele drempel maatschappelijke risico onlosmakelijke samenhang ontheffingsbevoegdheid gs stedelijke ontwikkeling incidenteel hoger beroep wab privaatrechtelijke weg overgangsrecht maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning emr staatsteun europees recht aanbestedingsrecht gemeentedag 2014 new dismissal law scholingsplicht duaal ketenregeling opvolgend werkgeverschap bepaalde tijd werkloosheidswet beëindiging risicoregeling proeftijd in tijdelijk contract wetswijziging stelsel ww-uitkering vergoeding arbeidscontract arbodienst arbeidsverleden dienstjaar ww werknemer werkgever cao opzegtermijn ontbinding arbeidsongeschiktheid werkeloosheidswet flexrecht arbeidszaken aannemerij exploitatierecht werkgeversauteursrecht bim-model projectoplevering portretrecht modellenrecht naburige recht merkenrecht databankenrecht auteursrecht bouw intellectueel eigendomsrecht ie intellectueel eigendom centrumregeling collegeregeling algemeen bestuur raadsleden monistische structuur burgemeesters gemeenschappelijk openbaar lichaam bedrijfsvoeringsorganisatie gol centrumgemeente-constructie lokaal bestuur publiekrechtelijke ovk intergemeentelijke samenwerking privaatrecht eigendomsrecht beheermodel aanbesteding werkvoorbereidingsmodel bim manager samenwerkingsovereenkomst bim protocol geintegreerde contracten onderhoudscontracten wegenrecht wegenwet bestuurs(proces)recht grondprijzen grondexploitatie milieu industriële emissies bestuursprocesrecht ontslagvergoeding bouw informatie model gids proportionaliteit inkoopprocedure handhaving bouwrecht dismantling of ships recycling of ships end-of-life of ships woningcorporaties draagkrachtberekening partneralimentatie draagkracht kinderalimentatie bijstand ccs eva van den krommenacker aanbestedingsregels maria van der velden martine vidal wienke zwier bruno van ravels carlijn van der vegt -boshouwers christiane verfuurden olaf kwast crisis- en herstelwet klaas meersma ziekenhuis marije osse joint venture fusie zorg overname advocaat egbert de groot advocaatcaat jos van der velden wabo
See more