I zovator presentatie 30 mei 2013

429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Op uitnodiging van Bouwend Nederland mag ik u iets vertellen over de kansen voor de bouwsector op het gebied van wonen en zorg.
 • Mijn naam is Alinda Boeve. Ik heb een logistieke en bedrijfskundige achtergrond. Al een heel tijdje werkzaam bij de Noordersluis Bouwgroep met heel veel plezier. De Noordersluis Bouwgroep is gevestigd in Lelystad en heeft vestigingen in Putten en Nijverdal. Zij richt zich met ongeveer 80 fulltime medewerkers op de verschillende produktgroepen, utiliteit, woningbouw, onderhoud en renovatie en kleinbouw. De totale omzet van de groep was in 2012 bijna 40 miljoen. Naast het bedienen van de verschillende produktgroepen zijn we in 2010 gestart met de ontwikkeling van vier verschillende concepten onder de naam stapsgewijs bouwen. Het concept ‘Wonen en Zorg’ is 1 van de vier concepten.
 • Wonen en zorg: Bij wonen en zorg gaat het om mensen zoals u en ik. Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand, een vader, moeder, opa of oma die op een leeftijd is gekomen en dat er keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. de zorgbehoefte. Een directeur van een verzorgingshuis vertelde eens dat veel van zijn cliënten niet vrijwillig naar zijn zorginstelling waren verhuisd. Het was vaak een noodmaatregel omdat men thuis wonen niet meer verantwoord of veilig vond. Na de verhuizing leek het echte leven als het ware voorbij en men nam niet meer deel aan de samenleving. Deze manier van wonen past niet meer in de wereld van vandaag, waarbij ouderen veel langer vitaal blijven, de regie over hun eigen leven willen houden. Een belangrijk kenmerk binnen deze veranderingen is dat de focus wordt verlegd van zorg naar wonen. En dat is ook de aanleiding geweest om als Noordersluis een zorgconcept te ontwikkelen. Door de wensen van de bewoners centraal te stellen, mensen zoals u en ik.
 • Zelf kiezen: Wonen in een woonomgeving en een woning die je zelf hebt uitgekozen; de vraag van de toekomstige bewoner(s) is bepalend voor wat en waar er wordt gebouwd. Van verblijf naar wonen : Niet de zorg is leidend in het huisvestingsconcept, maar het wonen. Mensen betalen zelf voor de woning en willen waar voor hun geld. Zorg en dienstverlening zijn ondersteunend. Daarbij wijst onderzoek uit, dat ook mensen met dementie behoefte hebben aan een ‘eigen veilige en herkenbare woonomgeving’. Van institutioneel naar wonen in de samenleving : Het verpleeg- of verzorgingshuis als gesloten omgeving maken plaats voor woonconcepten in centrumgebieden in dorp, wijk of stad. Het voorzieningenniveau op loopafstand is belangrijk. Bewoners hebben behoefte aan reuring en contact. Ook de identiteit van de eigen woning is belangrijk. Van statische naar duurzame huisvestingsconcepten : De woningen moeten nu en in de toekomst geschikt zijn, of gemaakt kunnen worden, voor verschillende doelgroepen. Van ‘eenheidsworst’ naar gedifferentieerd : Klantgericht betekent gericht op diversiteit aan klantwensen en een diversiteit aan financiële mogelijkheden van de klant. Scheiding tussen zorg en dienstverlening : Veel van wat nu als zorg wordt gekwalificeerd, zoals schoonmaken, boodschappenservice etc. wordt o.a. door de veranderende zorgfinanciering, dienstverlening waarvoor de klant zelf moet gaan betalen.
 • Veranderingen zijn om te zetten in KANSEN Als Noordersluis zien wij verschillende kansen voor de bouwsector. Wees een pionier; ook wij begeven ons op nieuw terrein maar al werkend bereiken we samen ons doel. Vraagbewust ontwikkelen in dialoog met de klant; vraagbewust ontwikkelen van woonconcepten, ga in dialoog met je klant en als klant kun je de daadwerkelijke bewoners zien, maar ook de zorgaanbieder of investeerder. Hoe wil men wonen, hoe wil men dat er gewoond wordt. Wat hebben we daarvoor nodig. Welke veranderingen brengt dat teweeg voor uw organisatie? Meedenken……: Grotere zorginstellingen hebben vaak een eigen bouw afdeling met de bijhorende kennis en visie op wonen en zorg. Als bouwers hebben we in de basis de technische kennis in huis. Maar er ligt juist een kans om mee te denken in de sociale, maatschappelijke en omgevingsvraagstukken. Bouwen voor de zorg is meer dan alleen stenen stapelen.. Toekomstbestendige woningen: In de nieuwe regeling wordt voor de groepen (zorg zwaarte pakketten) zzp 1 t/m 4 geen intramurale woonruimte meer aangeboden. Er is dus niet meer sprake van uit huis plaatsing maar blijven in hun bestaande woonsituatie. Voor deze mensen is individueel maatwerk gewenst als het gaan om het aanpassen van hun woning.
 • De belangrijkste kans is misschien nog wel het VERBINDEN Als Bouwers staan we natuurlijk voor onze kwaliteit, dit mag geen vraag zijn. Evenals de veiligheid en de betaalbaarheid van ons produkt. Door samen met de verschillende disciplines te kijken naar het vraagstuk kunnen we onze krachten bundelen. De bouwsector kan hier een verbindende rol in spelen door vragende en biedende partijen bij elkaar te brengen.
 • Voor een geslaagd totaalconcept is het van het grootste belang om de verschillende disciplines op het zelfde moment aan tafel te zetten. Hierdoor zal de ontwikkeling van zorg- en serviceconcepten parallel lopen met de ontwikkeling van de fysieke huisvesting. Wonen houd niet op bij de voordeur, het heeft te maken met de leefbaarheid en de voorzieningen die zich in de omgeving bevinden.
 • De bereidheid om te verhuizen is bij senioren laag. Daarbij komt dat de overheid verwacht dat mensen steeds meer zelfredzaam worden. Mensen blijven langer in hun huidige woning wonen. Het langer zelfstandig blijven wonen, eventueel met noodzakelijke thuiszorg, zal in sommige gevallen de nodige woonaanpassingen vergen. Op grond van de overheidsmaatregelen ontstaat de noodzaak van een samenspel tussen lokale partijen als gemeenten, eerstelijnsverzorgverleners, woningcorporaties. Samen moeten we voor deze doelgroep maatwerk voor elkaar zien te krijgen. Hierbij moeten we in gedachte houden dat deze aangepaste woning ook voor andere doelgroepen geschikt moeten zijn.
 • Kortom: In de bouwsector zijn een aantal kansen die door uw organisatie opgepakt kunnen worden, of misschien al opgepakt zijn. Voor ieder verzorgingsgebied liggen de kansen anders en per organisatie zult u dus ook moeten bekijken wat haalbaar is gezien de markt en gezien uw organisatie. Ook namens Siem Bijman van Bouwend Nederland nodig ik u uit om straks aan te sluiten bij onze workshop om daar samen nog eens verder over te praten. welke partijen spelen een rol bij deze kansen? Wie pakt welke rol? Wat is er voor nodig om deze kansen te kunnen benutten, zowel aan de aanbod zijde als aan de vraagzijde? Van harte uitgenodigd en voor nu alvast bedankt!
 • I zovator presentatie 30 mei 2013

  1. 1. Zakelijke kansen bij wonenzonder Zorg(en)
  2. 2. Participanten
  3. 3. Elise NautaDagvoorzitter
  4. 4. Participanten
  5. 5. Huub NijhuisRabobank
  6. 6. Zakelijke kansen bij wonenzonder Zorg(en)
  7. 7. PresentatieJanny BakkerWethouder Huizen
  8. 8. Zakelijke kansen bij wonen zonder Zorg(en)Wat komt er op ons af?Scheiden wonen en zorg in HuizenKansen voor burgersKansen voor de marktJanny Bakker-KleinWethouder
  9. 9. Wat komt er op ons af?• Mensen met (grote) zorg- enparticipatievragen• Beperking middelen
  10. 10. Taakveld voor HuizenNieuwe taken in €Begeleiding (2015) 5.075.000 - 25%Persoonlijke verzorging (2015) 6.260.000 - 25%Scheiden wonen en zorg (excl. 4, 2015) 6.460.000 - 25%Maatwerk inkomen chronisch zieken en gehandicapten 1.700.000 - 40%Jeugdwet (2015 - 2017) 5.950.000 - 15%Bestaande takenParticipatiebudget (2014) 1.100.000 - 25%Wsw (2014 - 2020) 1.400.000 - 40 %Wmo Huishoudelijke Hulp 720.000 - 75%Wmo overig en welzijn 7.000.000 0WWB (2015) 8.300.000 + 4%Totaal (indicatief) 43.965.000 - 30%
  11. 11. Scheiden wonen en zorg• ZZP 1 is beschut wonen met enige begeleiding• ZZP 2 is beschut wonen met begeleiding en verzorging• ZZP 3 is beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging• ZZP 4 is beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreideverzorging.• ZZP 5 is beschermd wonen met intensieve dementiezorg• ZZP 6 is beschermd wonen met intensieve verpleging en verzorging• ZZP 7 is beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwegespecifieke aandoeningen.
  12. 12. Gevolgen maatregel• ZZP 1 en 2 (in Huizen in totaal 85): geenprobleem• ZZP 3 (in Huizen in totaal 60): geenprobleem, mits er voldoende mantelzorggeorganiseerd kan worden.• ZZP 4 (in Huizen in totaal 80): welproblemen. Dicht bij zorginstelling wonennoodzakelijk.• Hogere ZZP: geen gevolgen.
  13. 13. Toenemende vergrijzing05.00010.00015.00020.00025.00030.000201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920400 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 jaar of ouder
  14. 14. Gevolgen vergrijzing + maatregel• In 2020 zijn er 2700 ouderen meer dan nu dieextramuraal wonen• Daarvan hebben ca. 300 ouderen een aangepaste (0-tredenwoning) nodig (= ca. 200 extra woningen).• Mensen blijven het liefst in hun vertrouwde omgevingwonen, dicht bij voorzieningen.
  15. 15. Strategie gemeente• Afscheid van idee ‘verzorgingshuis’. Mensen blijven inprincipe thuis. Dat vraagt om oplossingen in huisvesting.• ‘Normaliseren’ van zorg (veel kan ook buiten de zorgworden geregeld en betaald).• Inclusieve samenleving• Doorvoeren van vraagsturing
  16. 16. Contactformulier Wmo100%Informatie & Advies,eigen kracht ofvoorliggende voorziening14 %Vraaggestuurd gesprek86%Informatie & Advies,eigen kracht ofvoorliggende voorziening23 %Aanvraag voorziening63%Totaal Oplossing door Info & Advies, eigen kracht of voorliggende voorziening = 37 %Strategie werkt!Oplossing afspreken:Oplossing afspreken:
  17. 17. Kansen voor burgers• Maatwerk door vraagsturing en persoonsvolgendefinanciering• Blijven wonen in inspirerende woonomgeving• Blijven meedoen in een inclusieve samenleving• Vergroting zelfregie• Balans op levensdomeinen
  18. 18. Kansen voor de markt• Vraag (en niet het bestaande aanbod) komt centraal testaan. Veel ruimte voor nieuwe initiatieven, in én buitende zorgsector.• Mensen met een zorgbehoefte willen meer individueelmaatwerk• Mensen met een zorgbehoefte zijn ook inzetbaar in desamenleving
  19. 19. Bedankt voor uw aandacht
  20. 20. Zakelijke kansen bij wonenzonder Zorg(en)
  21. 21. Kansen voor de markt
  22. 22. PitchesPitch 1 – Eef Smits (UNETO-VNI)Pitch 2 – Mathijs van Dijk (Well Design)Pitch 3 – Alinda Boeve (Bouwend Nederland)
  23. 23. PitchesPitch 1 – Eef Smits (UNETO-VNI)
  24. 24. Zakelijke kansen bij wonenzonder Zorg(en)
  25. 25. PitchesPitch 2 – Mathijs van Dijk (Well Design)
  26. 26. PitchesPitch 3 – Alinda Boeve (Bouwend Nederland)
  27. 27. STAPSGEWIJS OUDER WORDENCross Care Café 30 mei 2013Zakelijke kansen bij wonenzonder Zorg(en)
  28. 28. STAPSGEWIJS OUDER WORDEN• Alinda Boeve• Noordersluis Bouwgroep• Vestigingen in Lelystad, Putten en Nijverdal• 80 medewerkers• Omzet totale groep ± € 40 miljoen• ConceptStapsgewijs Bouwen
  29. 29. STAPSGEWIJS OUDER WORDENMENSEN ZOALS WIJ…
  30. 30. STAPSGEWIJS OUDER WORDENEEN AANTAL FEITEN (bron CBS dec 2012):•Tot 2040 stijgt het aantal 65+ van 2,7 miljoen naar 4,7 miljoen•Tot 2055 stijgt het aantal 80+ van 0,7 miljoen naar 2 miljoen•In 2040 is 26 % van de bevolking 65+ (tegenover 16% op dit moment)
  31. 31. STAPSGEWIJS OUDER WORDENTRENDS / VERANDERINGEN•Consument wil ZELF kiezen•Van verblijf naar wonen•Van institutioneel naar wonen in de samenleving•Van statische naar duurzame huisvestingsconcepten•Van ‘eenheidsworst’ naar gedifferentieerd•Contractuele scheiding tussen wonen, zorg en dienstverlening•Twee klantgroepen:•Mensen die het wenselijk vinden om in een toegankelijke encomfortabele woning te wonen waarbij een integraal pakket van service,welzijn, dienstverlening en zorg beschikbaar is•Mensen voor wie het noodzakelijk is om in het dagelijkse levenondersteund te worden
  32. 32. STAPSGEWIJS OUDER WORDENVERANDERINGEN = KANSEN•Pionier•Vraagbewust ontwikkelen in dialoog met de klant•Meedenken met sociale- , maatschappelijke- enomgevingsvraagstukken; meer dan bouwen alleen•Toekomstbestendige woningen
  33. 33. STAPSGEWIJS OUDER WORDENVERANDERINGEN = KANSEN•Verbinden•Kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid•Vraag en aanbod•Van wensen naar wonen•Wonen, welzijn en zorg
  34. 34. STAPSGEWIJS OUDER WORDENKANSEN NIEUWBOUW•Vraaggerichte woonconcepten (gebied, wonen, service en zorg)•Wonen stopt niet op bij de voordeur!
  35. 35. STAPSGEWIJS OUDER WORDENKANSEN BESTAANDE WONINGEN• Energieoplossingen• Domotica• Verbreding entree• Badkamer en toilet• Slaapkamer
  36. 36. STAPSGEWIJS OUDER WORDENWelke kans pakt u?
  37. 37. Zakelijke kansen bij wonenzonder Zorg(en)
  38. 38. Workshops•Workshop - Kansen voor installatiebedrijven door EefSmits van UNETO-VNI•Workshop - Grijp je kans door het betrekken van deconsument door Mathijs van Dijk van Well Design•Workshop - Kansen voor de woningbouw door AlindaBoeve van Noordersluis / Bouwend Nederland
  39. 39. Participanten
  40. 40. Wat zijn de marktkansen en investeringsmogelijkheden?
  41. 41. Participanten
  42. 42. Winnaar iZovator Award 2012Moodbot
  43. 43. Participanten
  44. 44. iZovator Award 2013• Meld u aan via www.izovatoraward.nl– Het product of dienst moet uitvoerbaar en realiseerbaarzijn op korte termijn.– De inzending moet een vernieuwend element en uniekkarakterbevatten.– Het idee moet: - op te schalen zijn;
- klantgericht zijn;
- efficiënt zijn.
  45. 45. Zakelijke kansen bij wonenzonder Zorg(en)
  46. 46. Winnaar iZovator Award 2012Netwerkborrel
  47. 47. Participanten

  ×