Ontmoetingsavond   Wat betekent de vergrijzing voor het       woon- en woonzorgbeleid?    Nele Vandaele, stafm...
WONEN EN ZORG•  UITDAGINGEN•  SAMEN EN GEINTEGREERD•  AANPAKKEN
• Trends                 vraagstelling• Vier belangrijke uitdagingen                  aan...
• Trends                 vraagstelling• Vier belangrijke uitdagingen                  aan...
Trends1. Demografie: prognoses2. Thuiszorg wordt belangrijker3. Woonzorgcentra worden huiselijker4. Ruimtelijke concentrat...
1. Demografie: prognosesCijfers: DC Noise (2007 – 2025, Regio Zuid-West-Vlaanderen, open prognose)            ...
1. Demografie: prognoses• Hoe lang zal de vergrijzing nog aanhouden?• Welke woningtypes beantwoorden aan de noden en wense...
2. Thuiszorg wordt belangrijkerVerschillende doelgroepen met zorgbehoefte:•senioren•personen met een handicap•geestelijke ...
2. Thuiszorg wordt belangrijkerProgrammatie en aanbod woonzorginfrastructuur(1/1/2012; zorg en gezondheid, regio Zuid-West...
2. Thuiszorg wordt belangrijker• Is de individualistische samenleving wel klaar/voorbereid om zorg te dragen voor elkaar?...
3. Woonzorgcentra worden huiselijker• Deel van de stad/samenleving• Kleinschaligheid• Menging met andere functies• Laagdre...
Ten Kerselaere, Heist-Op-Den-Berg, OSAR
Ten Kerselaere, Heist-Op-Den-Berg, OSAR
Ten Kerselaere, Heist-Op-Den-Berg, OSAR
3. Woonzorgcentra worden huiselijker• Waar liggen de mogelijkheden tussen de wens naar kleinschaligheid enerzijds en de s...
4. Ruimtelijke concentraties• Kust• Stadscentra• Oudere verkavelingen
Situering 50+
4. Ruimtelijke concentratiesLokale dienstencentra: laagdrempelige dienstverleninggericht op de buurt           ...
Erkende lokale dienstencentra
4. Ruimtelijke concentraties• Moeten we verhuizen stimuleren of de zorg dichterbij brengen?• Tot op welk niveau is spreid...
5. Ontschotten van de zorgvragen• Diverse doelgroepen met zorgbehoeftes zijn niet meer strikt te scheiden - oudere perso...
5. Ontschotten van de zorgvragen• Hoeveel draagkracht hebben ‘sterkere’ zorgbehoevenden t.a.v. ‘zwakkere’ zorgbehoevenden...
6. Technologische evoluties• Internet/televisie als communicatiemiddel - e-zorgplan   - tele-senior• Personenalarmsys...
6. Technologische evoluties• Is dit voor iedereen betaalbaar/bereikbaar?• Verliezen we hiermee niet het menselijk contact?...
7. Verhuisbereidheid stijgt• De wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, kan begrepen worden als blijven wonen i...
7. Verhuisbereidheid stijgt• In welke gevallen is het beter te verhuizen en wanneer is het beter de woning aan te passen ...
8. Actieve seniorenSenioren zijn•actief•divers•vrijwilligers•mantelzorgers•participatiefActieve senioren hebben een betere...
8. Actieve senioren• Hoe kunnen we dit potentieel optimaal inzetten?• Hoe kunnen we senioren voldoende ruimte geven voor e...
9. Commercialisering• OCMW – vzw – privé (18 – 19 – 8 erkende woonzorgcentra in de regio, 2011)• ‘Seniorenflats’ in omgev...
9. Commercialisering• Welke samenwerkingsverbanden zijn interessant? Welke taken kunnen private actoren opnemen en wat bl...
WONEN EN ZORG•  UITDAGINGEN•  SAMEN EN GEINTEGREERD•  AANPAKKEN
• Trends                 vraagstelling• Vier belangrijke uitdagingen                  aan...
Vier belangrijke uitdagingen2. Reguliere (woning)markt3. Landelijke kernen4. Vereenzaming5. Geïntegreerde planning van inf...
1. Reguliere (woning)markt• Kansen voor specifieke woonvormen mits locatiebeleid - herverkavelen - groepswonen• Kwalite...
7 studio’s, Zoersel, vzw Monnikenheide, RAUM
7 studio’s, Zoersel, vzw Monnikenheide, RAUM
7 studio’s, Zoersel, vzw Monnikenheide, RAUM
2. Landelijke kernen• Evenwicht tussen spreiding van dienstverlening/zorg en financieel/organisatorische haalbaarheid• ...
Carpe Diem, Hoevewoning, Alveringem
3. Vereenzaming• Initiatieven in context van individualisme, wegvallen familiale banden, vermarkting van de zorg, techn...
3. Vereenzaming
4. Geïntegreerde planning infrastructuur• Synergieën met omgeving: park – crêches – buurtcentrum – openbaar vervoer – fie...
Woonzorgcentra, straal 2 km
Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
WONEN EN ZORG•   UITDAGINGEN•   SAMEN EN GEINTEGREERD•   AANPAKKEN6.Reguliere (woning)markt7.Landelijke kernen8.V...
Londerzeel, Beemden
Londerzeel, Beemden
Lovenjoel, Wonewei
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonzorgbeleid?

1,393 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nele Vandaele (Leiedal) - Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonzorgbeleid?

 1. 1. Ontmoetingsavond Wat betekent de vergrijzing voor het woon- en woonzorgbeleid? Nele Vandaele, stafmedewerker Leiedal
 2. 2. WONEN EN ZORG• UITDAGINGEN• SAMEN EN GEINTEGREERD• AANPAKKEN
 3. 3. • Trends vraagstelling• Vier belangrijke uitdagingen aanzetten
 4. 4. • Trends vraagstelling• Vier belangrijke uitdagingen aanzetten
 5. 5. Trends1. Demografie: prognoses2. Thuiszorg wordt belangrijker3. Woonzorgcentra worden huiselijker4. Ruimtelijke concentraties5. Ontschotten van de zorgvragen6. Technologische evoluties7. Verhuisbereidheid stijgt8. Actieve senioren9. Commercialisering
 6. 6. 1. Demografie: prognosesCijfers: DC Noise (2007 – 2025, Regio Zuid-West-Vlaanderen, open prognose) Inwoners Huishoudens Bestaand aantal 2007 278.160 114.702 Toename 2007-2025 + 9.077 + 10.500 Toename 65+ 2007-2025 + 14.727 + 9.679 + 28,4% + 8,4%•toename van bevolking en huishoudens is bijnauitsluitend te wijten aan 65+•kleine huishoudens – zorgbehoefte•verzilvering
 7. 7. 1. Demografie: prognoses• Hoe lang zal de vergrijzing nog aanhouden?• Welke woningtypes beantwoorden aan de noden en wensen van de doelgroep?• Hoe kunnen we omgaan met de spanning tussen senioren (voor wie we moeten bouwen) en jonge gezinnen (voor wie we willen bouwen) in bouwprojecten?
 8. 8. 2. Thuiszorg wordt belangrijkerVerschillende doelgroepen met zorgbehoefte:•senioren•personen met een handicap•geestelijke gezondheidszorg•…Residentiële setting + thuiszorg
 9. 9. 2. Thuiszorg wordt belangrijkerProgrammatie en aanbod woonzorginfrastructuur(1/1/2012; zorg en gezondheid, regio Zuid-West-Vlaanderen) Programma Erkend Gepland 2012 2011 2011 Plaatsen woonzorgcentrum 4802 4150 620 Plaatsen kortverblijf 148 119 36 Plaatsen dagverzorging 152 157 52•vandaag: programmatie residentiële settingsongeveer ingevuld•toekomst: bijkomende infrastructuur noodzakelijk teplannen
 10. 10. 2. Thuiszorg wordt belangrijker• Is de individualistische samenleving wel klaar/voorbereid om zorg te dragen voor elkaar?• Welk aanbod van woningen en zorg is er nodig en mogelijk in de reguliere woningmarkt?• Hoe groot zal de blijvende behoefte aan een residentieel aanbod zijn?
 11. 11. 3. Woonzorgcentra worden huiselijker• Deel van de stad/samenleving• Kleinschaligheid• Menging met andere functies• Laagdrempeligheid• Herkenbaarheid cfr. dementie
 12. 12. Ten Kerselaere, Heist-Op-Den-Berg, OSAR
 13. 13. Ten Kerselaere, Heist-Op-Den-Berg, OSAR
 14. 14. Ten Kerselaere, Heist-Op-Den-Berg, OSAR
 15. 15. 3. Woonzorgcentra worden huiselijker• Waar liggen de mogelijkheden tussen de wens naar kleinschaligheid enerzijds en de schaalvergroting voor financiële en organisatorische optimalisatie anderzijds?• Wat is de relatie met het stedelijk weefsel?
 16. 16. 4. Ruimtelijke concentraties• Kust• Stadscentra• Oudere verkavelingen
 17. 17. Situering 50+
 18. 18. 4. Ruimtelijke concentratiesLokale dienstencentra: laagdrempelige dienstverleninggericht op de buurt Programma Erkend Gepland 2012 2011 2011 Lokale dienstencentra 26 10 9Nog 7-tal in te plannen in de regioExperiment Deerlijk: mobiel lokaal dienstencentrum
 19. 19. Erkende lokale dienstencentra
 20. 20. 4. Ruimtelijke concentraties• Moeten we verhuizen stimuleren of de zorg dichterbij brengen?• Tot op welk niveau is spreiding van de zorg mogelijk?• Brengt de concentratie van senioren in stadscentra de leefbaarheid in het gedrang?
 21. 21. 5. Ontschotten van de zorgvragen• Diverse doelgroepen met zorgbehoeftes zijn niet meer strikt te scheiden - oudere personen met handicap - jong-dementerenden• Menging van doelgroepen leidt tot positieve resultaten - jongeren en senioren - psychiatrische patiënten en senioren
 22. 22. 5. Ontschotten van de zorgvragen• Hoeveel draagkracht hebben ‘sterkere’ zorgbehoevenden t.a.v. ‘zwakkere’ zorgbehoevenden?• Welke combinaties werken er en welke niet?• Kunnen de ‘sectorale’ schotten doorbroken worden?
 23. 23. 6. Technologische evoluties• Internet/televisie als communicatiemiddel - e-zorgplan - tele-senior• Personenalarmsystemen• Diensten aan huis - maaltijden - verzorging - kinesitherapie - …
 24. 24. 6. Technologische evoluties• Is dit voor iedereen betaalbaar/bereikbaar?• Verliezen we hiermee niet het menselijk contact?• Zal dit in de volgende generaties meer ingang vinden?
 25. 25. 7. Verhuisbereidheid stijgt• De wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, kan begrepen worden als blijven wonen in de vertrouwde omgeving mits het comfort aanwezig is.• Heel wat grotere gezinswoningen worden op vandaag door een koppel of alleenstaande senior bewoond.• Toekomstige generatie senioren heeft reeds in zijn leven meermaals verhuisd.• Er bestaan steeds meer kwalitatieve alternatieven om te verhuizen naast het rusthuis.
 26. 26. 7. Verhuisbereidheid stijgt• In welke gevallen is het beter te verhuizen en wanneer is het beter de woning aan te passen en zorg dichterbij te brengen?• Kunnen we een aangepast woonaanbod op wijkniveau voorzien?• Zal er een kloof ontstaan tussen sterke en zwakkere zorgbehoevenden?• Hoe kan het verhuizen gestimuleerd worden?
 27. 27. 8. Actieve seniorenSenioren zijn•actief•divers•vrijwilligers•mantelzorgers•participatiefActieve senioren hebben een betere(geestelijke) gezondheid, …
 28. 28. 8. Actieve senioren• Hoe kunnen we dit potentieel optimaal inzetten?• Hoe kunnen we senioren voldoende ruimte geven voor eigen initiatief?• Hoe kunnen we ook ‘zwakkere’ senioren activeren?
 29. 29. 9. Commercialisering• OCMW – vzw – privé (18 – 19 – 8 erkende woonzorgcentra in de regio, 2011)• ‘Seniorenflats’ in omgeving van een woonzorgcentrum• Combinatie van woonzorgcentrum en assistentiewoningen: schaalgrootte• Rol voor sociale huisvesting
 30. 30. 9. Commercialisering• Welke samenwerkingsverbanden zijn interessant? Welke taken kunnen private actoren opnemen en wat blijft de rol van de overheid?• Wat met (financieel) zwakkeren?
 31. 31. WONEN EN ZORG• UITDAGINGEN• SAMEN EN GEINTEGREERD• AANPAKKEN
 32. 32. • Trends vraagstelling• Vier belangrijke uitdagingen aanzetten
 33. 33. Vier belangrijke uitdagingen2. Reguliere (woning)markt3. Landelijke kernen4. Vereenzaming5. Geïntegreerde planning van infrastructuur
 34. 34. 1. Reguliere (woning)markt• Kansen voor specifieke woonvormen mits locatiebeleid - herverkavelen - groepswonen• Kwaliteitsvolle woonomgeving - ontmoeting in open(bare) ruimte - drempelloos ontwerpen• Toegankelijke zorg en diensten aan huis - vrijwilligersnetwerken - multiscreening
 35. 35. 7 studio’s, Zoersel, vzw Monnikenheide, RAUM
 36. 36. 7 studio’s, Zoersel, vzw Monnikenheide, RAUM
 37. 37. 7 studio’s, Zoersel, vzw Monnikenheide, RAUM
 38. 38. 2. Landelijke kernen• Evenwicht tussen spreiding van dienstverlening/zorg en financieel/organisatorische haalbaarheid• Respect voor ruimtelijke kwaliteiten van een dorp/landschap• Inzetten op het sociaal netwerk, vrijwilligers - zorgboerderij - zorgnetwerken Zohra, Dohna, Annah, Kadanz - bib-bus
 39. 39. Carpe Diem, Hoevewoning, Alveringem
 40. 40. 3. Vereenzaming• Initiatieven in context van individualisme, wegvallen familiale banden, vermarkting van de zorg, technologie• Zowel voor stad als platteland - groepswonen - dorpsrestaurant - verjaardagsbezoekjes - buren voor buren (Kortrijk)
 41. 41. 3. Vereenzaming
 42. 42. 4. Geïntegreerde planning infrastructuur• Synergieën met omgeving: park – crêches – buurtcentrum – openbaar vervoer – fietsersnetwerk – aanleunwoningen - …• (gemeente)grensoverschrijdend• Benutten bestaande infrastructuur• Bouwfase + exploitatiefase
 43. 43. Woonzorgcentra, straal 2 km
 44. 44. Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
 45. 45. Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
 46. 46. Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
 47. 47. Woonzorgcentrum, Lommel, Van Belle en Medina,open oproep Vlaams Bouwmeester
 48. 48. WONEN EN ZORG• UITDAGINGEN• SAMEN EN GEINTEGREERD• AANPAKKEN6.Reguliere (woning)markt7.Landelijke kernen8.Vereenzaming9.Geïntegreerde planning van infrastructuur
 49. 49. Londerzeel, Beemden
 50. 50. Londerzeel, Beemden
 51. 51. Lovenjoel, Wonewei

×