Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Brecht Vandekerckhove_INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID

496 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Brecht Vandekerckhove_INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID

 1. 1. 1 INTERGEMEENTELIJK RUIMTELIJK WOONBELEID Valkuilen en succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Brecht Vandekerckhove SumResearch
 2. 2. Wat is intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid?
 3. 3. 3 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be 1. versterking van de individuele organisaties - Gedeelde diensten: woonloket - Capacity en competence building - Intercommunales die GRS of RUPS opmaken voor een gemeente - Gemeenschappelijke GSA 2. Samenwerking in functie van (gemeente-)grens overschrijdende ontwikkelingen - Gemeenschappelijk gebied - Gemeenschappelijke uitdaging 3. Samenwerking in functie van interbestuurlijke thema’s - Intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid - Spreiding sociale huisvesting (G&P  onvrijwillig) - Gemeenschappelijke aanpak van woonbehoefte en taakstelling Wat is intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid?/samenwerking? Bron: de peuter ea 2012
 4. 4. Wat is er vandaag?
 5. 5. Intergemeentelijk ruimtelijk beleid/ Intergemeentelijk woonbeleid/ of samenwerking - Intergemeentelijke samenwerking voor wonen - Intercommunales of streekplatforms die werken aan wonen - Strategische projecten (RSV)
 6. 6. 6 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Intergemeentelijke samenwerking voor wonen
 7. 7. 7 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be De Vlaamse overheid biedt een subsidiekader voor de personeelskosten voor activiteiten die Vlaanderen aan de gemeenten oplegt: - ontwikkelen van een woonbeleidsvisie - lokaal woonoverleg - aanbieden van basisinformatie aan de burger - de woonkwaliteit bewaken - taken grond- en pandenbeleid uitvoeren én - minstens één zelfgekozen facultatieve activiteit. Intergemeentelijke samenwerking voor wonen
 8. 8. 8 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Vooral voor kleine gemeenten biedt intergemeentelijke samenwerking veel voordelen, zowel op financieel, logistiek en praktisch vlak als voor de kwaliteit van de dienstverlening. - intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid, - intergemeentelijke en regionale sociale verhuurkantoren, - intergemeentelijke woonwinkels, - intergemeentelijk woonoverleg, … Intergemeentelijke samenwerking voor wonen
 9. 9. 9 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be - Doelgroepen - Betaalbaarheid - Dienstverlening: woonloket - Sociaal beleid - Afstemming woonactoren - ≠ ruimtelijk woonbeleid Intergemeentelijke samenwerking voor wonen
 10. 10. 10 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be . Intercommunales of streekplatforms die werken aan wonen
 11. 11. 11 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be . Intercommunales of streekplatforms die werken aan wonen Leiedal streeft er naar een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief aanbod aan duurzame en betaalbare woongelegenheden in de regio te creëren. Dit realiseren we op twee niveaus door: 1. het ontwikkelen van concrete woonprojecten 2. het begeleiden van de gemeenten aan de hand van woonplannen en algemene beleidsondersteuning.
 12. 12. 12 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be . Intercommunales of streekplatforms die werken aan wonen - Je bent op zoek naar een betaalbare bouwgrond? IOK verkoopt bouwgronden met een stevige korting op de normale marktprijs! - Energiezuinig (ver)bouwen Hier kan je meer info vinden rond het energiezuinig bouwen en verbouwen: … - Kempens woonplatform Advies: duurzaam wonen, zorgwonen en aanpasbaar wonen Premies en tegemoetkomingen Sociale en betaalbare huisvesting Een sociale woning huren Een sociale woning of kavel kopen Een betaalbare kavel kopen Betaalbaar wonen via goedkopere leningen Je woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor Woonkwaliteit
 13. 13. 13 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be . Intercommunales of streekplatforms die werken aan wonen Team gebiedsontwikkeling Ontwikkeling, inrichting en beheer van gebieden en landschappen. De projecten variëren van de opmaak van ruimtelijke- en inrichtingsplannen, het uitvoeren van inventarisatie- en planningsopdrachten, de duurzame ontwikkeling van woonprojecten en bedrijventerreinen, de uitvoering van renovatie- en herontwikkelingsprojecten tot proces- en projectmanagement inzake ruimtelijke, infrastructurele en landschappelijke projecten. Team lokaal woonbeleid Uitvoering van opdrachten op het vlak van woon- en huisvestingsbeleid. De opmaak van lokale woonvisies en beleidsplannen, de organisatie van het lokaal woonoverleg, de realisatie van woonwinkels, het bewaken en stimuleren van woonkwaliteit en het inventariseren en beheren van het leegstand behoren tot het takenpakket.
 14. 14. 14 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be 1. versterking van de individuele organisaties 2. (gemeente-)grens overschrijdende ontwikkelingen (thematisch of gebiedsgericht) 3. Samenwerking in functie van interbestuurlijke thema’s - Spreiding sociale huisvesting (G&P  onvrijwillig) - Gemeenschappelijke aanpak van woonbehoefte en taakstelling Intergemeentelijke samenwerking + intercommunales voor wonen
 15. 15. 15 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be - 15 jaar geleden was er amper sprake van gemeentelijk ruimtelijk beleid Visievorming op gemeentelijk niveau is er gekomen met de structuurplanning RSV 1997 -> gemeenten … - 10 jaar geleden was er amper sprake van gemeentelijk woonbeleid Vlaamse wooncode 1997 -> -> gemeenten … - MAAR: ~ ooit moeten we hierover nadenken ~ hangt ook sterk samen met de gemeentelijke autonomie Intergemeentelijke samenwerking + intercommunales voor wonen
 16. 16. 16 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be +/- 140 gemeenten zitten reeds in één of ander samenwerkingsverband - Zelden is wonen een gemeentegrens overschrijdend thema 3 projecten: - Bebouwd Perifeer Landschap Antwerpen - Stadsregio Turnhout - Stadsregio Antwerpen Strategische projecten Ruimte Vlaanderen (RSV)
 17. 17. 17 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Bebouwd Perifeer Landschap Antwerpen - Periode 01.11.2012 - 01.11.2015 - Gemeente Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel - Aanvrager Provincie Antwerpen - Prioritaire thema’s: woonparken, kasteeldomeinen, open ruimte, hernieuwbare energie, bedrijvigheid. - Per thema een toolkit die toelaat een visie + doelstellingen via een instrumentarium in de realiteit te vertalen. - Eind 2013 is gestart met de uitwerking van de toolkit rond de woonparken en kasteeldomeinen. Strategische projecten Ruimte Vlaanderen (RSV)
 18. 18. 18 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Stadsregio Turnhout - Periode 01.08.2013 - 01.08.2015 - Gemeente Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar - Aanvrager Stad Turnhout - Aanleiding afbakening als regionaal stedelijk gebied - Werken aan een geactualiseerde agenda voor ruimtelijke thema’s mobiliteit, wonen, bedrijventerreinen, recreatie, open ruimte -Visievorming -Monitoringsysteem voor wonen en sociale huisvesting -Gemeenschappelijke analyse van de woonbehoeften voor de stadsregio -Gedeelde agenda (ifv aansnijden woongebieden) Strategische projecten Ruimte Vlaanderen (RSV)
 19. 19. 19 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Stadsregio Antwerpen - Periode 01.01.2015 - 01.01.2017 - Gemeente Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wommelgem en Wijnegem - Aanvrager Stad Antwerpen - De ruimtelijke uitdagingen die gepaard gaan met bevolkingsgroei, in stadsregionaal verband aan te pakken. -Behoefte aan bijkomende woningen, werkplekken, voorzieningen -Nieuwe impulsen voor bestaande verouderde wijken - Gestructureerde werking in een gezamenlijk overlegplatform Strategische projecten Ruimte Vlaanderen (RSV)
 20. 20. Aandachtspunten voor de toekomst
 21. 21. 21 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Waarom? 1. Versterking van de individuele organisaties 2. Samenwerking in functie van (gemeente-)grens overschrijdende ontwikkelingen 3. Samenwerking in functie van interbestuurlijke thema’s  3 x winst  Hoe realistisch is ons verwachtingspatroon?.
 22. 22. 22 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Waar? - De woningmarkt is (gemeente-) grensoverschrijdend - Maar soms ook niet zo groot, de kerktoren is sterk!
 23. 23. 23 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be
 24. 24. Aandachtspunten - Winst -> vrijwillig engagement (gemeentelijke autonomie) - geografische relatie -
 25. 25. 25 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Welke doelgroepen? - Allemaal? - Maar naarmate men vordert in de levensfase, wordt men ook meer gebonden. Wordt de kerktoren nog sterker - No-cherry picking! G&P decreet SHM > 1000 woningen
 26. 26. 26 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Groot vs Klein? - Met wie je een beleid voert is afhankelijk van het onderwerp capaciteit en competentie klein + klein klein + groot Projectgebied gebiedsgericht bepaald beleid regionale woningmarkt groot + klein
 27. 27. 27 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Groot vs Klein? - Verdeling van lusten en lasten Voorzieningen Zwembad, bib, school, … Woningen (~ inkomsten) Doelgroepen (~ inkomsten) WVI + Interleuven vereveningsmechanisme ifv intergemeentelijk bedrijventerrein
 28. 28. 28 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Instrumentarium - Statuut? - Juridische omkadering - Financieringsmechanismen - Faciliteren/stimuleren of verplichten Samenwerkingsakkoord kan vele ladingen bevatten Verplichten ~ G&P decreet ≠ beleid ~ Gemeentelijke autonomie ~ Schaalvergroting
 29. 29. 29 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Succesfactoren - Vrijwilligheid ~ engagement Behoefte invullen - Winst: Know-how Projectgebied Beleid - Bevoegdheden? Gemeentelijke autonomie - tijd ~ tempo ~ projectregie ~ quick-wins en LT-doelstellingen - Work in progress leertrajecten - Facilitator voor ondersteuning in regionaal beleid
 30. 30. 30 intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid sum.be Vandaag: Capaciteit, Knowhow & Projecten! Beleid? strategisch project dat hier zou kunnen in uitmonden vereveningsmechanisme dat zou kunnen werken voor KMO-zones Struikelstenen: Gemeentelijke autonomie Financiële mechanismen (woningen en doelgroepen) Mogelijkheden zijn er wel: - winst (lusten en lasten) - vrijwilligheid - tijd ~ tempo - leertraject - ondersteuning - … Samenvattend intergemeentelijk ruimtelijk woonbeleid?

×