Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Up strategia 17.06.2010.final

692 views

Published on

Yhteenvetoa Yle.fi -strategiasta kesällä 2010

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Up strategia 17.06.2010.final

 1. 1. YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Uusien palveluiden strategia 2010 17.06.2010
 2. 2. Keskeisiä strategisia oivalluksia 2007-2010 • Motiivit • Ihmiset toimivat verkossa ja yle.fi:ssä monilla tavoin, ei vain uusimman tiedon perässä. Ylen täytyy pystyä palvelemaan verkossa muitakin motiiveja kuin ajan tasalla pysymistä. • Verkkolähtöisyys • Verkossa tarvitaan uudenlaisia tekemisen taitoja, jotka eivät ole vain audion ja videon lähetysten siirtämistä nettiin. Kirjoittaminen, kuvaaminen, läsnäolo, yhteisömanagerointi ovat broadcast-talolle haasteita. • Yhteisöllisyys • Ei yritetä väkisin luoda omaa Yle-yhteisöä vaan mennään sinne missä ihmiset jo ovat tai annetaan yhteisöjen syntyä asioiden ympärille. Tuetaan yhteisöllisyyttä, ei odoteta sitä. • Avoimet rajapinnat ja kumppanuudet • Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Jos Yle avaa sisältöjään muiden käyttöön, voivat he kehittää sovelluksia sisällön ympärille. Vastavuoroisesti Ylen ei tarvitse kehittää kaikkia sovelluksia itse vaan se voi hyödyntää valmiita verkkoalustoja. • Laitteiden rajat sumenevat • Asiakkaat haluavat kukin käyttää kaikkia Ylen sisältöjä juuri sillä laitteella kuin heille itselleen sopii. Ylen sisältöjen pitää taipua ja skaalautua mobiilista taulutelevisioon. YLE Uudet palvelut 17.6.2010
 3. 3. YLE.fi:n kehittämistavoitteet • Vähemmän palveluita, jotta ihmiset löytäisivät enemmän sisältöä • YLE.fi:n tavoitteena on tuottaa määrällisesti vähemmän, mutta sitäkin vaikuttavampia palveluita. YLE.fi:n palvelut hahmottuvat käyttäjilleen tulevaisuudessa suurempina kokonaisuuksina, joista sisältöjen löytäminen on nykyistä olennaisesti helpompaa. Kokonaisuuksien välinen tehokas linkittäminen ja ikkunointi lisäävät eri sisältöjen vuoropuhelua ja löydettävyyttä. • Verkottunutta journalismia • Verkonomainen sisältö sekä toimittajien avoimuus ja vuorovaikutus verkossa ovat YLE.fi:n tärkein kehittämistavoite. Toimittajittain ja sisällöittäin YLE.fi uudistaa käsityksen sisältötyöstä verkossa. Yhtenä elementtinä uudenlaisessa sisältöjen tekemisessä on sosiaalisen median keinojen hyödyntäminen. Samalla arvostetaan edelleen journalistista valintaa. • Siellä missä ihmiset ovat, laitteella kuin laitteella • YLE.fi:n tavoitteena on olla sisällöillään läsnä eri puolilla verkkoa ja eri päätelaitteissa, erityisesti yhteistyökumppanuuksien kautta. Sisältöjä ikkunoidaan YLEn ulkopuolisiin verkkopalveluihin mm. mediasoitinta upottamalla. YLE Areena, Elävä arkisto ja muita YLEn verkkopalveluita asemoidaan internet-televisiovastaanotinten käyttöliittymiin yhteistyössä laitevalmistajien ja teleoperaattoreiden kanssa. Myös muut näyttöruudut, jotka mahdollistavat internet-pohjaisen mediasisällön tarjonnan, nähdään YLEn palveluiden käyttöympäristöinä. • Mukana kaikkialla • YLE.fi:n tulee olla helposti mukaanotettavissa ja siksi sen mobiliteettia kehitetään. Uskomme, että yhä useammin internet-sisältöjä ja palveluita käytetään mobiilisti. Peruspalvelumme toimii kaikilla markkinoilla olevilla mobiililaitteilla. Tämän lisäksi kehitämme innovatiivisia palveluita alan suunnannäyttäjälaitteisiin. Mobiili on tärkeä osa kaikkien palveluidemme suunnittelua. • Nuorten aikuisten palvelua parannetaan yhä • YLE.fi panostaa erityisesti pääkohderyhmänsä, nuorten aikuisten, tavoittamiseen. YLE Uudet palvelut 17.6.2010
 4. 4. Internetin käyttömotiivit kehittämisen perustana YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Itsensä etsiminen ja itseilmaisu Omakohtainen tiedon tarve, kokemusten jakaminen Ymmärtää syvemmin, kehittää itseään, pohtiminen Puuhastelu, tekeminen Rajojen hakeminen, muokkaaminen ja rikkominen Uppoutuminen, paneutuminen, asiantuntemuksen jakaminen Ajan tasalla pysyminen, tietää mitä tapahtuu, kommentointi Ajankulu, päivittely, muistelu
 5. 5. Julkinen palvelu vastaa verkossa eri käyttömotiiveihin Löytäminen, yllättyminen, jakaminen Ajan tasalla pysyminen, syvemmin ymmärtäminen, vaikuttaminen Katselu, kuuntelu, ajanvietto, ohjelmien löytäminen ja niistä keskustelu Elämyksiä ja viihtymistä monipuolisen kulttuurin parissa yhdessä Lapsille lasten ehdoilla Henkilökohtaisesti ajankohtaiset tiedon tarpeet, arjen tuki, kokemusten jakaminen Kansakunnan lisämuisti, historia ja nostalgia, omat ja yhteiset muistot ja niiden jakaminen 17.6.2010YLE Uudet palvelut
 6. 6. YLE.fi:n palvelualueet ja strateginen rakenne YLE Uudet palvelut 17.6.2010 YLE.fi Uutiset ja asia Elävä arkisto Areena ja ohjelmat Viihtyminen ja kulttuuri Lasten YLE Arki ja perhe
 7. 7. Uutiset ja asia • Yksi yhteinen uutis-, urheilu-, alue-, sää ja asia- ja ajankohtaisjournalismin palvelu • YLEn palvelee samassa verkkopalvelussa ihmisiä sekä ajan tasalla pysymisessä että mahdollisuudessa syventyä kiinnostaviin aiheisiin. • Palvelunkehitysfokus • Relaatioiden luominen sisältöjen ja nykyisten palveluiden välille niin, että sisältöjä voidaan tarjoilla toisista palveluissa helposti ja houkuttelevasti. • Uutiset ja asia –palvelun uudistaminen 2011. • Mobiilipalvelun kehittäminen. • Sisällönkehitysfokus • Uutiset-, urheilu- ja alueet sisällöntuotannon kehittäminen. • Asia- ja ajankohtaisohjelmien sisällöntuotanto verkkoon. • Kansalaisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja demokratian tukeminen. • YLE.fi:n ulkopuolisen sisällön jäsentäminen. • Sosiaalinen media • Toimitus on läsnä sosiaalisessa mediassa. • Palvelun vuorovaikutuksellisuus on tavoitteellista ja tukee laadukkaan sisällön tuottamista: kiinnostavaa ja tärkeää tietoa, keskustelua ja näkökulmia sekä käyttäjien tekemien valintojen hyödyntämistä. YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Tietäminen, ajan tasalla pysyminen, syvemmin ymmärtäminen, oppiminen
 8. 8. Arki, perhe ja harrastaminen • YLE tukee ihmisiä myös heidän arjessaan. Myös henkilökohtainen on merkityksellistä. • Uutiset ja asia -kokonaisuudessa ajankohtaisuuden määrittää maailman meno. Arki ja perhe –kokonaisuudessa henkilökohtainen elämäntilanne tekee sisällöistä relevantin. • Palvelunkehitysfokus • Löydettävyys, google-näkyvyys ja pysyvyys. • Muiden henkilökohtaisesti kiinnostavien sisältöjen tarjoilu. • Palvelujen määrän vähentäminen. • Sisällönkehitysfokus • Verkkopersoonien ja keskustelukulttuurin luominen. • Pystyä samanaikaisesti sekä tarjoamaan asiantuntevaa tietoa että olemaan lähestyttävä. Tuottaa ilmapiiriä, jossa halutaan jakaa kokemuksia. • Sosiaalinen media • Verkkopersoonien näkyminen ja olemus sosiaalisessa mediassa. • Vertaistukeen kannustavan ilmapiirin luominen YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Henkilökohtaisesti ajankohtaiset tiedon tarpeet, arjen tuki, kokemusten jakaminen
 9. 9. Viihtyminen ja kulttuuri • Yhteisten elämysten kokeminen ja jakaminen. • Kulttuuriin, populaarikulttuurin ja viihteen ilmiöissä mukana oleminen sekä tapahtumissa että niiden ympärillä. • YLE on broadcastissa tuottanut vahvoja yhteisiä elämyksiä kulttuurin ja viihteen laajasti ymmärrettyinä saralla. • Netin myötä yhteisten kokemusten jakaminen ei ole kadonnut vaan muuttunut. YLEn tarjoaa vastaisuudessakin yhteisiä elämyksiä uusin tavoin. • Palvelunkehitysfokus • Kokonaisuuden hallinta, palvelujen rakentaminen niin, että niiden elementit ovat keskenään hyödynnettävissä. • Fanittamisen ja kokemusten jakamisen välineiden kehittäminen. • Sisällönkehitysfokus • Verkkokerronnan kehittäminen. • Yhteisöllisyyden tuottaminen, keskustelun parantaminen. • Tunne, fiilikset, mukana oleminen, läsnäolo, kokeminen, elämykset. • Sosiaalinen media • Yhteyden löytäminen fanittamisen ja kokemusten jakamisen YLE.fi:ssä ja sen ulkopuolella välille. • Verkkopersoonien luominen. YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Elämyksiä ja viihtymistä monipuolisen kulttuurin parissa yhdessä
 10. 10. Areena ja ohjelmat • Tarjotaan ihmisille mahdollisuus nauttia ja jakaa kokemuksiaan YLEn ohjelmista. • Palvelunkehitysfokus • Areenan, ohjelmatietojen ja –sivujen sekä kanavasivujen integrointi. • Sisällön versiointi ja paketointi eri päätelaitteisiin mobiilista internet-televisioon. • Embedattava ja yhteisöissä personoituva Areena. • Osallistumisen tuominen osaksi palvelua. • Sisällönkehitysfokus • Pysyvän asiakaslupauksen rakentaminen, tarjonnan hallinta, ohjelmistosuunnittelun kehittäminen. • Oikeudet ja sisällön hallinta on demand –maailmassa. • Fanittamisen mahdollistaminen ja ihmisten äänen esilletuonti. • Sosiaalinen media • Ohjelmien embeddaaminen käyttäjien haluamille sivuille. • Ohjelmien älykkäämpi ja sosiaalinen suositteleminen. • Social TV : ohjelman ympärille kokoontuminen ja yhdessä katsomisen kehittäminen. YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Katselu, kuuntelu, ajanvietto ja ohjelmista keskustelu
 11. 11. Elävä Arkisto • Elävä arkisto on kansakunnan lisämuisti. • Palvelunkehitysfokus • Tarjotaan käyttäjille laajempi, taustoitettu ja vuorovaikutteinen arkistopalvelu, jonka sisältöjä voi hyödyntää ja niihin voi törmätä eri yhteyksissä. • Avoimuus, jakaminen, levittäytyminen, muokattavuus. • Yhteistyö muiden kansallisten arkistojen kanssa. • Sisällönkehitysfokus • Käyttäjien ottaminen mukaan sisällön tekemiseen ja edelleen jalostamiseen. • Elävä arkisto osana verkottunutta journalismia. • YLEn arkistot kokonaisuudessaan käyttöön. • Sosiaalinen media • Vuorovaikutus käyttäjien ja Elävän arkiston toimittajien kesken. • Arkistomateriaalin hyödynnettävyys vuorovaikutuksessa. YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Katselu, kuuntelu, ajanvietto ja keskustelu
 12. 12. Lasten YLE • Turvallista ja kiehtovaa tekemistä ja seurattavaa lapsille • Lasten palvelu, jota vanhemmat voivat antaa lapsensa käyttää. • Lapsille kuhunkin ikävaiheeseen sopivaa tekemistä, katseltavaa ja kuunneltavaa. • Palvelunkehitysfokus • Lasten ehdoilla suunnitellut käyttöliittymät. • Mielikuvituksellisten ja elämyksellisten verkkomaailmojen rakentaminen. • Virtuaalimaailmat. • Pelillisyyden kehittäminen. • Sisällönkehitysfokus • Kullekin ikävaiheelle sopivan verkkosisällön tekeminen. • Aktiivista toimintaa, oppimista ja kehittävyyttä ei vain passiivista katsomista. • Sosiaalinen media • Vanhempien opastaminen kullekin lapselle sopivien sisältöjen löytämisessä. • Lasten opettaminen vähitellen sosiaalisen mediaan. YLE Uudet palvelut 17.6.2010 Lapsille lasten ehdoilla
 13. 13. YLE.fi kokonaisuutena • YLEn monipuolisen tarjonnan tuominen esille internetin kautta. • YLE.fi:ssä • YLE:fi:n ulkopuolella. • Palvelunkehitysfokus • Löydettävyys ja haku. Parantaa YLE.fin sisältöjen saatavuutta ja liikennettä YLE.fin sisällä sekä optimointia ulkopuolella. Asioiden parasta mahdollista esiintuomista, joka mahdollistuu mm. järkevän metadatoituksen avulla. • Avoimet rajapinnat • YLEn sisältöjä voidaan jakaa YLE.fi:n ulkopuolella. • Muiden sisältöjä voidaan tuoda YLE.fi:hin. • Kehittäjäyhteisö toimii. • Palvelujen elinkaaren hallinta. • Paremmat integraatiot YLEn muihin järjestelmiin. • Kokonaiskonseptin hallinta ja palvelun käytettävyys kokonaisuutena. • Sisällönkehitysfokus • Sisällön ja reagoivuuden parantaminen. • Ilmaisun monipuolistaminen mm. datan visualisointi. • Verkossa muualla tapahtuvan keskustelun mukaan ottaminen. • Yhteistyön ja käytäntöjen kehittäminen. • Sosiaalinen media • Kaksisuuntaisuus. Sekä YLEn näkyminen sosiaalisessa mediassa että sosiaalisen median hyödyntäminen YLE.fi:ssä. • Etusivu toimii myös asiakkaiden väylänä vuoropuheluun YLEn kanssa. YLE Uudet palvelut 17.6.2010 YLE.fi
 14. 14. Media ja YLE ovat matkalla internetiin. Mikä on YLEn polku ja mitkä ovat toimenpiteet siirryttäessä broadcast-yhtiöstä internet-yhtiöksi? YLE Uudet palvelut 17.6.2010

×