Successfully reported this slideshow.

Avointa kaupunkia rakentamassa

4,379 views

Published on

Published in: Technology
 • Esitys on pdf-muodossa ilman linkkejä.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Avointa kaupunkia rakentamassa

 1. 1. Avointa ja älykästä kaupunkia rakentamassa! 9/2014 RamiHanafi/ViewmastersofHelsinkiOy
 2. 2. Sisältö Forum Virium Helsinki •!Missio, visio, jäsenet ja fokusalueet Poimintoja: 1.! Älykäs kaupunki ja avoimen datan pioneerityö Suomessa: Helsinki!Region!Infoshare, Apps4Finland, Kumppanikoodarit, Helsinki Loves Developers, CitySDK 2.! Innovaatioyhteisöt: Fiksu Kalasatama, yhteisöllinen koulu, innovatiiviset hankinnat 3.! Median uudet muodot: demokratiatyökalut, kaupunkinäytöt ja Stadi.TV 4.! Kasvuyrityspalvelut: vauhtia pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen 5.! Kansainväliset verkostot 6.! 6Aika-strategia 1 3 6 5 3 Kuva:KatjaVirta Kuva:Olli-PekkaOrpo Kuva:Olli-PekkaOrpo 7 2 Kuva:Olli-PekkaOrpo
 3. 3. Avointa kaupunkia rakentamassa Thinkstock
 4. 4. Uusia palveluinnovaatioita yritysten, julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten yhteistyönä. Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö. Rodeo
 5. 5. Helsingin seudun urbaani luovuus käyttöön Thinkstock
 6. 6. Missio Forum Virium Helsinki on uudistaja ja sillanrakentaja. Forum Virium Helsingissä yritykset ja julkistahot kehittävät yhdessä käyttäjälähtöisiä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä palveluinnovaatioita. Photo:flickr:a4gpa'sphotostream
 7. 7. Visio Helsingin metropolialue on Euroopan digitaalisten palvelujen pääkaupunki. Forum Virium Helsingissä mukana olevat yritykset ovat synnyttäneet merkittävää uutta liiketoimintaa ja kasvua. Lehtikuva:JanetJohnson000
 8. 8. Kasvuyrityspalvelut Fokusalueet Median uudet muodot Älykäs kaupunki Innovaatioyhteisöt
 9. 9. Yritys- jäsenet Julkinen sektori Verkostot
 10. 10. Kaupunki käyttöliittymänä Älykäs kaupunki Yhteisiä standardeja yli maiden rajojen Avoin data Kehittäjätyökaluja uusien sähköisten kaupunkipalveluiden innovointiin
 11. 11. Julkisen datan avaaminen •!Kehittää ekosysteemiä ruokkimalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia •!Tehostaa hallintoa ja luo kustannussäästöjä •!Lisää hallinnon läpinäkyvyyttä Miksi? iStockphoto
 12. 12. Datakuvat:Informaatiomuotoilu.fi Helsinki Region Infoshare • Helsingin seudun julkisen datan avaamista kaikkien ulottuville • Avattu data on ilmaista ja valmista kenen tahansa hyödynnettäväksi • Pilotoidaan datan avaamisen vaikutuksia sekä tiedon tuottajille, että loppukäyttäjille • Vakinaistetaan datan avaamisen toimintamalleja •! Tekemällä oppimista ja oppien jakamista
 13. 13. Euroopan komission 100 000 euron innovaatiopalkinto Helsinki Region Infoshare -hankkeelle EuropeanCommission
 14. 14. •! Apps4Finland-kilpailu innostaa kehittämään uusia tapoja hyödyntää avointa dataa •! Järjestetty vuodesta 2009 lähtien •! Yli 600 kilpailutyötä •! Palkittiin vuonna 2014 Pro Urbe Digitali -palkinnolla •! Viime vuosien voittajia: BlindSquare, Stormwind Simulator, ParkkiNappi (ParkMan) •! www.apps4finland.fi Kuvat:!Olli-ekkaOrpo Avoimen datan SM-kilpailu
 15. 15. •! Apps for Europe synnyttää avoimesta datasta liiketoimintaa • Apuja, rahoitusta ja työkaluja ideoiden, sovellusten, konseptien kaupallistamiseen • Yhdistää tiedon tarjoajat, kehittäjät, yritykset ja rahoittajat • Laaja, kansainvälinen verkosto • www.appsforeurope.eu Avoimesta tiedosta bisnestä "Open Data Onderwijs" by Waag Society, licensed under CC BY 2.0
 16. 16. Kumppanikoodarit avoimuuden muutosagentteina •! Code for Europe -ohjelmassa rekrytoidaan lahjakkaita koodareita ja palvelusuunnittelijoita kaupunkiorganisaatioihin •! Kumppanikoodarit edistävät kaupunkien avautumista käytännössä •! Avaavat rajapintoja, luovat uusia sovelluksia •! Ohjelmassa kehitetyt ratkaisut monistettavissa ympäri maailman •! Sovellukset jaossa osoitteessa europecommons.org •! www.codeforeurope.net iStockphoto
 17. 17. •! Helsingin kumppanikoodari rakensi avoimen Open Ahjo -rajapinnan kaupungin asiakirjajärjestelmään •! Open Ahjo ainutlaatuinen avaus hallinnon läpinäkyvyydelle, myös kansainvälisesti •! Rajapinnan päälle rakennettu mm. Päätökset-palvelu, Ahjo Explorer •! dev.hel.fi/apis/openahjo, dev.hel.fi/paatokset Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon
 18. 18. Helsinki tykkää sovelluskehittäjistä •! Helsingin kaupunki järjestää säännöllisiä kehittäjätapaamisia avoimien tietovarantojen ja datarajapintojen hyödyntämiseksi •! Käytännön tukea koodaustyöhön •! Kehittäjäsivusto dev.hel.fi esittelee kaupungin avaamat datarajapinnat, lisäksi mahdollisuus osallistua rajapintojen määrittelyyn ja testaamiseen
 19. 19. Yhteentoimivuuden edistämistä •! CitySDK-hankkeessa kehitetään työkalupakkia sähköisten kaupunkipalveluiden kehittämiseen •! Avataan ja yhtenäistetään kaupunkien rajapintoja, prosesseja ja standardeja •! Kahdeksan eurooppalaisen kaupungin, sekä yritys- ja tutkimuskumppaneiden yhteishanke •! Helsingissä rakennetun palaute- rajapinnan kautta kaupunkilaiset voivat raportoida ympäristössään havaitsemiaan epäkohtia •! www.citysdk.eu Helsinginkaupunginaineistopankki/EskoLämsä
 20. 20. Visio:!matkakortti kaupunkilaisen kanta-asiakaskorttina Rodeo
 21. 21. Matkakortti kirjastokorttina • HSL:n matkakortin uusien käyttömahdollisuuksien testaamista kaupunkilaisten arjessa • Ensimmäiset kokeilut keväällä 2013 Kallion kirjastossa ja Kirjasto 10:ssä • Suosio ja tulokset ylittivät odotukset • Sittemmin kokeiltu Suomenlinnassa sekä Tapiolan ja Sellon kirjastoissa !"#$"$%&'(")*"+,-#%).)-/01)*2- ")*"$)*-*3)*-4*,)..3),4((3- (")*"+,$4&&"(("5-60#-+,$"(#""- (")/7+8""-4**4,#33*$)*-(")/""- (%.9"$$%"-0/74((3-.+%1)(390,$3((35- :)4*%-9"(14(+-#3.3; - Kuva: Pia Mässeli
 22. 22. Innovaatioyhteisöt Yhteisöllinen koulu Ikääntyneille tukea kotona asumiseen Fiksu Kalasatama – älykäs kaupunginosa
 23. 23. Fiksu Kalasatama • Älykkään kaupunki- rakentamisen mallialue • Joustava, kokeilujen kautta kehittyvä, matalan kynnyksen kokeiluja • Hyödyntää avointa dataa • Kehitystyössä mukana niin kaupunki, yritykset kuin alueen asukkaatkin • http://fiksukalasatama.fi Helsinginkaupunginaineistopankki,VilleRiikonen
 24. 24. Koulujen yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallisuuden lisääminen •! PopUp-koulu: oppilaat opettivat toisilleen hallitsemiaan taitoja ja tietoja •! Oppilaat tutkivat kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia itse määrittelemillään mittareilla •! Oppilaat osallistuivat koulujen kehittämiseen •! Helsingin, Lappeenrannan ja Turun kaupunkien yhteinen kehittämishanke •! www.yhteisollinenkoulu.fi
 25. 25. •! Lähtökohtana ikäihmisten toiveet ja tarpeet hyvälle elämälle kotona •! Testattiin palvelunohjausta ja henkilökohtaista budjettia •! Asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja •! Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä Istockphoto Palveluita kotona asumiseen
 26. 26. Uusia malleja hankintoihin •! SILVER-projektissa määritellään EU:n oloihin sopiva esikaupallisten hankintojen (Pre-Commercial Procurement) prosessi •! Haetaan robotiikkaan pohjautuvia innovaatioita, joiden avulla tuetaan ikääntyneiden itsenäistä asumista kotona •! Kolmivaiheinen hankintaprosessi, nyt käynnissä prototyyppien kehitys parhaimmista ideoista •! www.silverpcp.eu iStockphoto
 27. 27. Innovaatioita itsenäisen asumisen tueksi • Kaikille avoin haastekilpailu Independent Living Challenge • Etsitään uusia teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden sekä vammaisten itsenäistä asumista kotona • Viisi finalistia pilotoi aidossa ympäristössä, voittajalle yli 120 000 euroa • Järjestäjinä Nordic Innovation ja viisi pohjoismaista pääkaupunkia Helsinginkaupunginaineistopankki,VilleRiikonenShuttterstock
 28. 28. Median uudet muodotKaupunkinäyttöpilotteja Stadi.TV kaupunkilaisten oma kanava Työpajoja ja mediatuotannon koulutuksia Interaktiivisia mediakonsepteja Uusia demokratiatyökaluja
 29. 29. Työkaluja vaikuttamiseen •! D-CENT on yhteiskäyttöinen osallistumisalusta verkossa •! Kehitetään yhdessä kansalaisten ja koodareiden kanssa •! Avoin lähdekoodi, rajapinnat •! Laaja testaus Suomessa, Islannissa ja Espanjassa •! www.dcentproject.eu LauriRotko/VisitHelsinki
 30. 30. Urbaani mediakanava •!Stadi.TV - avoin, yhteisöllinen media •!Yhdistää ammattilaisten ja harrastajien tuottamaa ohjelmaa •!Helsingin seudun asukkaat voivat tuottaa omaa sisältöä •!Työpajoja, joissa opitaan ohjelmien tekoon •!www.stadi.tv iStockphoto
 31. 31. Interaktiiviset katunäytöt •! Kaupungilla on 21 kosketusnäyttöä ympäri ydinkeskustaa •! Vuosina 2012–2014 näytöillä pilotoitu vuorovaikutteisia palveluita/kampanjoita – Digitaalisen opastuksen pilotointia – Kampanjoita: Jääkiekon MM-kilpailut 2012, e-kirjakampanja, keskustakirjaston arkkitehtikilpailun äänestys •! Parhaillaan testataan medianäyttöjä sisätiloissa
 32. 32. Kasvuyrityspalvelut Räätälöity Kasvuvalmennus Kansainvälistymispalveluja eHealth- ja ICT-yrityksille Open Forum -tilaisuuksia Kuva:Helsinginkaupunginaineistopankki,CommaImageOy Rahoitusta luovien alojen yrityksille ja yrittäjille
 33. 33. Kasvuvalmennus •! Parantaa pk-yritysten kilpailukykyä, auttaa yrityksiä kasvuun Helsingistä maailmalle •! Räätälöityä valmennusta, joustava kokonaisuus •! Taloudellista tukea parhaiden asiantuntijoiden käyttöön •! Jatkumo YritysHelsingin Kasvupolku- palvelulle •! Vuodesta 2006 jo yli 200 valmennettavaa •! www.forumvirium.fi/kasvuvalmennus Kuva:Helsinginkaupumgimaineistopankki
 34. 34. • ACE avaa yrityksille ovia ja kontakteja uusille markkinoille kahteentoista Euroopan maahan • Kohderyhmänä ICT-alan innovatiiviset start-upit, pk-yritykset ja yrittäjät • Mukaan otetaan enintään 120 yritystä • Rahoitus Euroopan unionin FP7-ohjelmasta •! www.europeanace.eu Ovet auki Eurooppaan Kuva:Arctik
 35. 35. Kohti kasvua •! eHealth-yrityksille suunnattuja kasvu- ja kansainvälistymispalveluja • Kanavia liiketoimintamallien, rahoituksen ja kansainvälistymisen tueksi • eHealth = ICT-sovellusten hyödyntäminen terveyttä edistävissä palveluissa • EU-rahoitteinen GET-hanke, mukana Suomi, UK, Hollanti, Espanja • www.get-ehealth.eu Thinkstock
 36. 36. •! Vauhdittaa tulevaisuuden internet-teknologioiden (FIWARE) hyödyntämistä luovilla aloilla •! Parhaille tuotteille ja palveluille tukea ideavaiheesta kaupallistamiseen saakka: –!Yht. jopa 50 000 " prototyypin kehittämiseen (haku 1.10.-30.11.2014) –!Yht. jopa 100 000 " liiketoimintamallin luomiseen (haku vuonna 2015) •! Lisäksi tarjolla asiantuntijatukea, testiympäristö sekä kansainvälistä näkyvyyttä •! www.creatifi.eu / www.fi-ware.org CreatiFI Visit Helsinki Lauri Rotko
 37. 37. • Yhteishankkeita ulkomaisten kaupunkien, yritysten, yhteisöjen ja tutkimuslaitosten kanssa • European Network of Living Labs -verkoston jäsen –! ENoLL:n johtajana Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja • Kumppani EIT ICT Labs -verkostossa • Eurooppalaisen business- ja innovaatiokeskusten yhteenliittymän (EBN) jäsen Kansainvälisiä verkostoja Kuva:Thinkstock Thinkstock
 38. 38. Avoimen kaupunki- kehityksen opit jakoon Kuva:SusannaOllila
 39. 39. •! Kestävän kaupunkikehityksen strategia vuosille 2014-2020 •! Toteuttajina ns. kuutoskaupungit Espoo, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Vantaa •! Tavoitteena vahvistaa kaupunkien tuottavuutta ja kilpailukykyä paremmilla palveluilla •! Painopisteet: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat, avoin osallisuus •! Forum Virium Helsinki vastaa kansallisesta koordinoinnista sekä aktivointi-, verkostointi- ja viestintätehtävistä •! Rahoitus Suomen rakennerahasto- ohjelmasta •! www.6aika.fi 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut VisitHelsinki,LauriRotko
 40. 40. www.forumvirium.fi Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24, 00130 Helsinki etunimi.sukunimi@forumvirium.fi info@forumvirium.fi

×