digitaalinen helsinki digitalisaatio digihelsinki helsinki sähköiset palvelut city of helsinki asiakaslahtoisyys palvelumuotoilu ketterät menetelmät avoin data kokeilukulttuuri varaamo kokeilut helsingin kaupunki käyttäjälähtöisyys digitaaliset työvälineet kehittäminen helsinki app smart city digital service design digitaalinen tekoälyn soveltaminen tekoäly #helsinki #digitalisaatio #digihelsinki palvelupolku avoimuus kaupunkiyhteisö nopeat kokeilut joukkoistaminen osallistaminen digitalisointi avoin lähdekoodi käyttäjäymmärrys palvelukartta vuorovaikutus digitaalinen viestintä yhteisöllisyys avoin toimintakulttuuri deep learning yhteiskehittäminen suomi.fi kokeileminen vaikuttaminen osallistuminen tulevaisuus tilat avoimiksi api tilat avoimeksi muutosjohtaminen digitalization it-strategia tietojohtaminen maas sandbox maahanmuuttovirasto migri tekoäly ja me machine learning artificial intelligence kone oppiminen tehokas julkinen sektori asiakaslähtöiset julkiset palvelut johtaminen asiakaskokemus #strategia #palvelupolut #kehmet #6aika #digipalveluopas #suositukset #opit #asiakaspalvelu #tilatavoimiksi #kokeilut #palvelumuotoilu #palaute design lean & pdca jones juse deming gds brittihallinnon ”government digital services kehmet prince2 brittihallinnon hankejohtamisen viitekehys jhs 179 juhta:n togaf-pohjainen kokonaisarkkitehtu helsinkitili palvelunäkymä 6-aika sähköinen asiointi mydata brandin rakentaminen kaupunkitarinat kaupunki kansalaisalustana trendit kaupunki innovaatio hubina makrotrendit slush startup aktivismi kansalaiskokemus luotaaminen sukupolvi c yhteiskehittämisen työpajat yhteistyöverkostot innovaatiot nopea oppiminen älykäs kalasatama nopea epäonnistuminen living lab palvelun skaalautuvuus käyttäjäpalaute palvelukokeilut kaos-yhteisö digitalist-network radikaalit toimintamallit lean startup–menetelmä poikkihallinnolliset palvelut linked events tilojen varaaminen käyttäjätestaus dev.hel.fi/paatokset avoimet rajapinnat tapahtumakalenteri kerro kantasi devops asiakasyhteistyö openahjo kmo paikkatietovipunen kartta.hel.fi 3-d -tietomalli fakta-kuntarekisteri kartta.helsinginseutu.fi stellamap geoserver arska-rakennuspiirustukset projectwise kaupunkiympäristö-toimialan digitalisoidut palve soili-maaperätiedot karttapalvelut postgis neuvola päiväkodissa työkulttuurin uudistuminen lapset perheet oppimisympäristöjen kehitys yhteistyö asiakkaiden kanssa toiminnaohjaus osaamisen arviointi lisää aikaa lapselle henkilöstön osaaminen lapsi keskiössä sähköiset ratkaisut palvelujen uudistaminen tiedon hyötykäyttö asiakastiedon hyödyntäminen asiakasohjaus älypuhelimet käytettävyys läsnäolo arjessa palvelukeskukset majakka-koulut kehittäjäkouluverkosto monimuotoiset oppimisympäristöt verkostoituminen innovatiivisuus digitaaliset taidot eportfolio tulevaisuuden koulu muutosjohtajuus ilmiopohjainen oppiminen osaamisen kehittäminen stadin ekampus rfid yhteistyö helmet kapa aineistonhallinta odet keskustakirjasto kirjastokorttiuudistus logistiikka vr ja ar oodi harrastushaku nuorten tavoittaminen nuoret digitaalinen ruuti digitalents digitaaliset toimipisteet digiareena nuorisotyö nuoriso digidemokratia toimintasuunnitelma 2017 ohjausryhmä analytiikka asiakaspalvelu data kaupunki asiakas avoin digikunta sisäinen oppiminen digital helsinki prototyyppi agile prototyping tilanvarausjärjestelmä api economy learning tietotekniikan valmennusohjelma digital services respa resurssienvarausrajapinta digital strategy strategy open data
See more