SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Zručnosti pre 21.storočie
ako byť „future-proof”
SZČOóóóó?
ZMF
2021
áno, 21 rokov dozadu
a…
… chodili sme do banky
… aj videopožičovne
… rodičia mi kúpili rádio s CD prehrávačom…
…a CDčka…
…v Nay elektrodome na Zlatých pieskoch!
… referáty som písala z encyklopédií (tých fyzických)
… išla som občas „na čierno” – lebo PNSky, automaty, …
… poslali ma do Nemecka – DM:SKK 1:20
… aj suvenír som si kúpila
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fbernardmarr%2Ffiles%2F2018%2F09%2FAdobeStock_203804824-1200x480.jpg
Najmenej zasiahnuté:
povolania, ktoré si
vyžadujú vysokú mieru
vzdelania, vysokú mieru
soc.interakcie, ako aj
schopnosť riadiť,
plánovať a koordinovať
komplexné prostredie
Najviac ohrozené: prac. miesta, ktoré si
vyžadujú relatívne nízku úroveň formálneho
vzdelania alebo si nevyžadujú komplexnú
soc. interakciu.
McKinsey (jún 2021)
18 000 15
Východiská
• Industry 4.0 mení našu prácu
• Prišla aj pandémia Covid-19
• Vieme, že sa potrebujeme učiť nové zručnosti, učiť sa celoživotne,
adaptovať sa na nové povolania
• Výsledok je naberanie na dôležitosti istého tipu vysokoúrovňových
zručností
Manuálne,
fyzické,
základné kognitívne zručnosti
Technologické,
sociálne a emočné,
vyššie kognitívne zručnosti
Samozrejme, niektoré práce budú stále potrebovať špecializáciu…
Ale na pracovnom trhu, ktorý bude viac automatizovaný, digitálny a
dynamický, môžu všetci (bez ohľadu na priemysel) benefitovať zo
zručností dávajúcich príležitosť:
• Pridávať hodnotu, ktorá bude nad rámec možností automatických
systémov a inteligentných strojov
• Ovládať/obsluchovať digitálne prostredie
• Neustále sa prispôsobovať novým spôsobom práce a novým
povolaniam
4 širšie kategórie zručností
kognitívne
interpersonálne
self-leadership
digitálne
13 samostatných skupín zručností v týchto kategóriách
Kognitívne
• Kritické myslenie
• Plánovanie a spôsob práce
• Komunikácia
• Mentálna flexibilita
Interpersonálne
• Mobilizovať systémy
• Rozvíjať vzťahy
• Efektívna spolupráca
Self-leadership
• Sebauvedomenie a
sebaorganizácia
• Podnikavosť
• Dosahovanie cieľov
Digitálne
• Digitálne občianstvo a
gramotnosť
• Software a vývoj
• Porozumenie digitálnym
systémom
Spolu 56 délt (zručnosti a postoje)
Kritické myslenie
• Štruktúrovane riešiť problémy
• Logické odôvodňovanie
• Porozumenie zaujatosti
• Hľadanie relevantných info
Plánovanie a spôsob práce
• Rozvoj prac.plánu
• Časový mgmgt a prioritizácia
• Agilné myslenie
Komunikácia
• Storytelling a verejné vystupovanie
• Pýtanie sa správnych otázok
• Syntetizovanie informácií
• Aktívne počúvanie
Mentálna flexibilita
• Kreativita a predstavivosť
• Použitie vedomostí v rôznom kontexte
• Osvojenie si rôznych perspektív
• Adaptabilita
• Schopnosť sa učiť
Mobilizovať systémy
• Byť príkladom
• Negociácie výhra-výhra
• Načtnúť inšpirujúcu víziu
• Organizačné uvedomenie
Rozvíjať vzťahy
• Empatia
• Vzbudzovanie dôvery
• Pokora
• Družnosť/sociálnosť
Efektívna spolupráca
• Podporovanie inklúzie
• Motivovanie rôznych osobností
• Riešenie konfliktov
• Spolupráca
• Koučing
• Posilňovanie
Sebauvedomenie a sebaorganizácia
• Porozumenie vlastným emóciám a
spúšťačom
• Sebakontrola a regulácia
• Uvedomenie vlastných silných
stránok
• Integrita
• Sebamotivácia a blaho
• Sebaistota
Podnikavosť
• Odvaha a prijímanie rizika
• Vedenie zmien a inovácií
• Energia, vášeň, optimizmus
• Spochybňovanie statusu quo
Dosahovanie cieľov
• Majiteľstvo a rozhodnosť
• Orientácia na dosahovanie
• Grit a vytrvalosť
• Vyrovnanie sa s neistotou
• sebarozvoj
• Digitálna „plynulosť” a
gramotnosť
• Dig. gramotnosť
• Deg. učenie
• Dig. spolupráca
• Dig. etika
• Software a vývoj
• Programovacia gramotnosť
• Analýza dát a štatistika
• Výpočtové a algoritmické
myslenie
• Porozumenie digitálnym
systémom
• Dátová gramotnosť
• Smart systémy
• Kyberbezpečnosť
• Porozumenie technológiám a
ich premostenie do „iného
sveta“
18 000 15
Zdatnosť
Vstupuje do toho vzdelanie?
• Respondenti s vyšším vzdelaním mali celkovo vyššie priemerné skóre
v niektorých deltách = sú lepšie pripravení na zmeny vo svete práce
• Ale nie vo všetkých (hlavne v kognitívnych a digitálnych)
• Sebaistota, vyrovnanie sa s neistotou, odvaha a riskovanie, empatia,
koučing a riešenie konfliktov nemajú žiadnu asociáciu s dosiahnutým
vzdelaním
• Vyššie vzdelanie = menej skromnosti
Čo s tým?
Reformujte vzdelávacie programy
Robte si ďalší vlastný výskum, vypracujte taxonómie,
uvažujte ako zučnosti rozvíjať aj hodnotiť
Vzdelávajte aj dospelých
A to vo všetkých “deltách”… a najmä v
post-pandemických časoch.
Skill-based > occupation-based
Dostupné celoživotné vzdelávanie
Pre všetkých od útleho veku až po neskorú starobu
https://www.battelleforkids.org/networks/p21
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-
sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-
the-future-world-of-work
Ako na to?
• Vyberte si 5 zručností, ktoré chcete rozvíjať
• Definujte ich, diskutujte o nich
• Vyrobte / nájdite si k nim taxonómiu
• Dbajte na ich zapájanie do všetkého, čo s deťmi robíte
• Vyhodnocujte, feedbackujte
• Rozprávajte (sa) o tom
ZRUČNOSTI NA DRUHOM STUPNI CZŠ Narnia
5 6 7 8 9
Riešiť problémy
V.I.P.
(syntéza)
Pracovať v tíme
Tvorivo myslieť
Prezentovať
Kriticky myslieť
Rozvíjať svoj potenciál Advisory
Týždenné projekty 2x
Polročné projekty 1 2
Ročný projekt 1 1
propedeutika
(na bežných hodinách aj v
projektoch)
ročníkový dôraz
(projekty sa orientujú na tieto
kompetencie)
využívanie/precvičovanie
(na bežných hodinách aj v
projektoch)
www.lyceum.sk
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie

More Related Content

More from Indicia

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie

 • 1. Zručnosti pre 21.storočie ako byť „future-proof”
 • 3.
 • 4.
 • 6. áno, 21 rokov dozadu
 • 7.
 • 8. a… … chodili sme do banky … aj videopožičovne … rodičia mi kúpili rádio s CD prehrávačom… …a CDčka… …v Nay elektrodome na Zlatých pieskoch! … referáty som písala z encyklopédií (tých fyzických) … išla som občas „na čierno” – lebo PNSky, automaty, … … poslali ma do Nemecka – DM:SKK 1:20 … aj suvenír som si kúpila
 • 10.
 • 11.
 • 12. Najmenej zasiahnuté: povolania, ktoré si vyžadujú vysokú mieru vzdelania, vysokú mieru soc.interakcie, ako aj schopnosť riadiť, plánovať a koordinovať komplexné prostredie Najviac ohrozené: prac. miesta, ktoré si vyžadujú relatívne nízku úroveň formálneho vzdelania alebo si nevyžadujú komplexnú soc. interakciu.
 • 14. Východiská • Industry 4.0 mení našu prácu • Prišla aj pandémia Covid-19 • Vieme, že sa potrebujeme učiť nové zručnosti, učiť sa celoživotne, adaptovať sa na nové povolania • Výsledok je naberanie na dôležitosti istého tipu vysokoúrovňových zručností
 • 16. Samozrejme, niektoré práce budú stále potrebovať špecializáciu… Ale na pracovnom trhu, ktorý bude viac automatizovaný, digitálny a dynamický, môžu všetci (bez ohľadu na priemysel) benefitovať zo zručností dávajúcich príležitosť: • Pridávať hodnotu, ktorá bude nad rámec možností automatických systémov a inteligentných strojov • Ovládať/obsluchovať digitálne prostredie • Neustále sa prispôsobovať novým spôsobom práce a novým povolaniam
 • 17. 4 širšie kategórie zručností kognitívne interpersonálne self-leadership digitálne
 • 18. 13 samostatných skupín zručností v týchto kategóriách Kognitívne • Kritické myslenie • Plánovanie a spôsob práce • Komunikácia • Mentálna flexibilita Interpersonálne • Mobilizovať systémy • Rozvíjať vzťahy • Efektívna spolupráca Self-leadership • Sebauvedomenie a sebaorganizácia • Podnikavosť • Dosahovanie cieľov Digitálne • Digitálne občianstvo a gramotnosť • Software a vývoj • Porozumenie digitálnym systémom
 • 19. Spolu 56 délt (zručnosti a postoje)
 • 20. Kritické myslenie • Štruktúrovane riešiť problémy • Logické odôvodňovanie • Porozumenie zaujatosti • Hľadanie relevantných info Plánovanie a spôsob práce • Rozvoj prac.plánu • Časový mgmgt a prioritizácia • Agilné myslenie Komunikácia • Storytelling a verejné vystupovanie • Pýtanie sa správnych otázok • Syntetizovanie informácií • Aktívne počúvanie Mentálna flexibilita • Kreativita a predstavivosť • Použitie vedomostí v rôznom kontexte • Osvojenie si rôznych perspektív • Adaptabilita • Schopnosť sa učiť
 • 21. Mobilizovať systémy • Byť príkladom • Negociácie výhra-výhra • Načtnúť inšpirujúcu víziu • Organizačné uvedomenie Rozvíjať vzťahy • Empatia • Vzbudzovanie dôvery • Pokora • Družnosť/sociálnosť Efektívna spolupráca • Podporovanie inklúzie • Motivovanie rôznych osobností • Riešenie konfliktov • Spolupráca • Koučing • Posilňovanie
 • 22. Sebauvedomenie a sebaorganizácia • Porozumenie vlastným emóciám a spúšťačom • Sebakontrola a regulácia • Uvedomenie vlastných silných stránok • Integrita • Sebamotivácia a blaho • Sebaistota Podnikavosť • Odvaha a prijímanie rizika • Vedenie zmien a inovácií • Energia, vášeň, optimizmus • Spochybňovanie statusu quo Dosahovanie cieľov • Majiteľstvo a rozhodnosť • Orientácia na dosahovanie • Grit a vytrvalosť • Vyrovnanie sa s neistotou • sebarozvoj
 • 23. • Digitálna „plynulosť” a gramotnosť • Dig. gramotnosť • Deg. učenie • Dig. spolupráca • Dig. etika • Software a vývoj • Programovacia gramotnosť • Analýza dát a štatistika • Výpočtové a algoritmické myslenie • Porozumenie digitálnym systémom • Dátová gramotnosť • Smart systémy • Kyberbezpečnosť • Porozumenie technológiám a ich premostenie do „iného sveta“
 • 26. Vstupuje do toho vzdelanie? • Respondenti s vyšším vzdelaním mali celkovo vyššie priemerné skóre v niektorých deltách = sú lepšie pripravení na zmeny vo svete práce • Ale nie vo všetkých (hlavne v kognitívnych a digitálnych) • Sebaistota, vyrovnanie sa s neistotou, odvaha a riskovanie, empatia, koučing a riešenie konfliktov nemajú žiadnu asociáciu s dosiahnutým vzdelaním • Vyššie vzdelanie = menej skromnosti
 • 27. Čo s tým? Reformujte vzdelávacie programy Robte si ďalší vlastný výskum, vypracujte taxonómie, uvažujte ako zučnosti rozvíjať aj hodnotiť Vzdelávajte aj dospelých A to vo všetkých “deltách”… a najmä v post-pandemických časoch. Skill-based > occupation-based Dostupné celoživotné vzdelávanie Pre všetkých od útleho veku až po neskorú starobu
 • 30. Ako na to? • Vyberte si 5 zručností, ktoré chcete rozvíjať • Definujte ich, diskutujte o nich • Vyrobte / nájdite si k nim taxonómiu • Dbajte na ich zapájanie do všetkého, čo s deťmi robíte • Vyhodnocujte, feedbackujte • Rozprávajte (sa) o tom
 • 31. ZRUČNOSTI NA DRUHOM STUPNI CZŠ Narnia 5 6 7 8 9 Riešiť problémy V.I.P. (syntéza) Pracovať v tíme Tvorivo myslieť Prezentovať Kriticky myslieť Rozvíjať svoj potenciál Advisory Týždenné projekty 2x Polročné projekty 1 2 Ročný projekt 1 1 propedeutika (na bežných hodinách aj v projektoch) ročníkový dôraz (projekty sa orientujú na tieto kompetencie) využívanie/precvičovanie (na bežných hodinách aj v projektoch)
 • 32.