Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Едуард Вільде вулиця

276 views

Published on

Талант багатогранний: Едуард Вільде: краєзнавчо-бібліографічний список / Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини. - К.: 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Едуард Вільде вулиця

 1. 1. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації Центральна районна бібліотека ім. П.Г.Тичини Серія “Їх імена в назвах вулиць Дніпровського району” Київ—2015 Краєзнавчо-бібліографічний список
 2. 2. 2 2 Шановні читачі! Центральна районна бібліотека ім. П.Тичини продовжує видання краєзнавчо-бібліографічних посібників з циклу “Їх імена в назвах ву- лиць Дніпровського району”. Ці видання присвячені заслуженим дія- чам історії, культури, літератури, імена яких носять вулиці Дніп- ровського району і ювілеї яких виповнюються в 2015 році. Цей краєзнавчо-бібліографічний посібник присвячений естонсько- му письменнику і драматургу, представнику критичного реалізму в естонській літературі Едуарду Вільде. Реалізм, актуальність тем, жвавістю стилю, картинність викладу, жива народна мова зроби- ли його творчість сучасною та актуальною і в наш час. Видання буде цікавим працівникам бібліотек і читачам, які не байдужі до літератури народів окремих країн, цінують їх культурні надбання, які цікавляться сьогоденням Києва, бажають отримати більше інформації про особу, чиє ім.”я в назві вулиці, на якій вони проживають. © ЦРБ ім. П.Г.Тичини, 2015 Талант багатогранний: Едуард Вільде
 3. 3. 3 3 «Город есть книга, в коей всякая улица занимает страницу. Будем прибавлять новые листы, но не станем вырывать старых» М.Погодин Де ця вулиця? Ву́лиця Едуа́рда Ві́льде — вулиця в Дніпровському райо- ні міста Києва, житловий масив Воскресенський. Пролягає від вулиці Курнатовського до вулиці Генерала Карбишева. До 1965 року вулиця була частиною Малинівської вулиці (знаходилася на хуторі Куликове, знесеному в 1970–80-ті роки). У 1965 році набула сучасних меж та на- зву — на честь естонського письменника Е. Ю. Вільде. Джерело; Вулиця Едуарда Вільде [Електр. ресурс] // Вікі- педія. Вільна енциклопедія : сайт . – 2001-2015. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Вулиця_Едуарда_Вільде (20.02.2015 р.). - Назва з екрану. Вулиці Києва. Довідник / за ред. А.В.Кудрицького.—К.: Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 1995.—С.40. Сигалов А. Вулиці Києва: довідник / А.Сигалов. —К.: Журналіст, 2005.—С.58. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 4. 4. 4 4 Життєпис Едуарда Вільде Народився в Пудівере у сім'ї селянина. Дитинство і юність пройшли в селі. Після закінчення початкової школи навчання тривало у Таллінсько- му повітовому училищі німецькою мовою. Німецький «остзейський» дух, зневажливе ставлення до естон- ця — вихідця із селян, конфлікти з вчителями і началь- ством змусили юнака залишити училище і повернутися в село. На цьому його навчання в освітніх закладах закінчилося, але продовжи- лось самоосвітою. Працював журналістом у різних газетах у Таллінні, Тарту і Ризі. З 1890–1892 Е.Вільде живе в Берліні, де знайомиться з громадськими течіями і придивляється до соціальної боротьби. Повернувшись до Естонії, він бере участь у роботі естонської демократичної партії. У 1896 жив у Москві, де стикався з представниками марксистсь- ких гуртків латиських студентів. Вільде взяв участь у революції 1905 року і був змушений емігрувати у Фінляндію, де видавав політичний сатиричний журнал «Шибениця» (1906), що таємно розповсюджував- ся в Естонії. Опісля емігрував до Данії, у Копенгаген, звідки поверну- вся лише післяЛютневої революції. Поїздка в Америку у 1911 році дала письменнику матеріал для збі- рки сатиричних фейлетонів «Усмішки». Після повернення з еміграції у 1917 році Вільде вступив в естонську соціал-демократичну партію. У незалежній довоєннійЕстонії займався в основному видаванням збірника свої творів. Перед смертю Вільде звернувся зі зверненням доестонського народу, закликаючи його до активної боротьби з фашизмом. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 5. 5. 5 5 Помер Едуард Вільде 26 грудня 1933 року в Таллінні, на 69 році життя. Творчість Літературну роботу розпочав у естонських газетах дрібними оповідан- нями і фейлетонами. У 1892 друкує перший свій великий твір «Kannud u Kabid» («Пні і шишки»), в якому відображає сучасні йому течії сус- пільної думки. Життя сучасного села, боротьба селян про- ти поміщиків, класове розшарування села, зубожіння і пролетаризація селянства — ось основні теми ряду його великих творів. Під впливом революційного підйому робітничих мас 1905 Е.Вільде в еміграції пише оповідання «Lunestus» («Спокута», 1909) — з жит- тя копенгагенськихробочих, в якому єдиний шлях до виходу з їх тяж- кого становища бачить в організованості пролетаріату. В еміграції Е.Вільде багато працює над формою своїх творів і приділяє велику увагу опрацюванню матеріалу. Незважаючи на зображувані ним важкі умови життя, його творчість дихає оптимізмом. Організуючими образами більшості найкращих творів письменника є представники революційних шарів. Однак після революції 1905 він поступово відходить все далі від революційного руху. Останній його роман — «Maekula pumamees» («Молочник з Мяекю- ла», 1916) — вирішує суперечності між селянами і поміщиками мир- ним шляхом. З 1917 нічого значного ним не написано. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 6. 6. 6 6Тема Криму у творчості Едуарда Вільде Улітку 1860 року серед естонських селян поширилася чутка, що далеко в Криму роздають землі майже задар- ма. І шлях до Криму відкритий усім, хто забажає поїхати в ці благодатні місця. Народ в Естляндії жив скупчено, а в Криму були порожні села, залишені татарами в період масової міграції до Туреччини.Кілька тисяч селянських сі- мей Естляндії висловили бажання виїхати в Крим і йшли до царя за дозволом. Царський уряд був зацікавлений у заселенні півострову і дозвіл було отримано без особливих проблем. Згодом, в 1904 році, письменник Едуард Вільде приїхав до Севастополя і дав історично правильну оцінку переселенському руху: «Не сліпий порив, народжений брехливими обіцянками ошукан- ців, змусив естонського селянина покинути свої березові гаї і ялинни- ки, поля і луки, свої джерела і струмки, пагорби і долини, з якими він пов'язаний споконвічними вузами, і змінити їх на похмурі, посушливі степи східній та південній Росії. До цього його змусив кріпосний гніт з усіма його жахами, і понині що панує на його батьківщині, хоч і під іншою назвою». У Севастополі, — це був перший пункт його тривалої подорожі по Криму і Кавказу, — письменник розмовляв з декількома такими переселенцями, які, не витримавши тягот сільського життя, перебра- лися до міста. Де, треба визнати, зустріли їх добре, — істинно працьо- виті люди потрібні були у всі часи. Письменник жив поруч з естонськими, українськими та російськими переселенцями Кримського півострова, відображення їх життя можна знайти в численних статтях та романах Едуарда Вільде, які були на- писані в цей період. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 7. 7. 7 7 Едуард Вільде писав: «Метою моєї поїздки було розшукати в естонських поселеннях тих людей похилого віку, які переселилися сюди під час „Пророка Малтсвєта―. У той же час ме- ні було цікаво подивитися, як естонські селяни, які втекли від гір- ких тягот панщини сюди, в дальній кут Російської імперії, а також їхні нащадки живуть зараз в Криму, на якому економічному і ду- ховному рівні вони знаходяться» У романі «Пророк Малтсвет», написаному Едуардом Вільде в 1905 –1908 роках, чимало сторінок присвячено Криму та естонським переселенцям. Увіковічення пам'яті Едуарда Вільде На згадку про Едуарда Вільде в Талліні на вулиці Харью встановлений оригінальний монумент. Зна- ходиться він навпроти будівлі Будинку письменни- ків. Цікаве художнє рішення пам'ятника - він вико- наний з двох кам'яних блоків з барельєфами, вста- новлених у вигляді розкритої книги, на одній зі сторінок якої красується бронзовий «портрет» пи- сьменника, на іншій—зображення героїв його романів та повістей. Відкриття пам'ятника на цьому місці відбулося в 1965 році. Його творцями були естонський скульптор Альберт Ескель і архітектор Аллан Мурдмаа. За довгі роки монумент страждав і від несприят- ливих погодних умов, і від дій вандалів. У 2011 році пам'ятник був повністю відреставрований. В ході робіт була заново викладений- майданчик перед ним, а також укріплені опорні стінки і оновлені масивні вазони. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 8. 8. 8 8 Меморіальна дошка Едуарду Вільде в селі Береговому Бахчисарайського району Надгробок на могилі Едуарда Вільде в Талліні Меморіальний музей-квартира Едуарда Вільде У 1925 році по всій Естонії пройшли урочистості з нагоди 60-ти річного ювілею Едуарда Вільде. Естон- ська держава відзначила заслуги письменника тим, що подарувала йому квартиру. Вільде з дружиною і тещею переїжджає у власну квартиру в Кадріорг на- прикінці 1927 року. Це перше в житті 62-річного письменника власне житло. Тут він приймав діячів культури і мистецтва, редагував зіб- рання власних творів. У 1946 році в історичній квартирі письменника було відкрито мемо- ріальний музей Едуарда Вільде. Розташований він на першому пове- рсі будівлі в стилі бароко. Експозиція, що розповідає про творчість Вільде, займає три кімнати. В інших приміщеннях відтворений ін- тер'єр минулих часів, а на другому поверсі розмістилася художня га- лерея. Музей-квартира письменника Едуарда Вільде знаходиться в Кадріорг за адресою Roheline Aas, 3. Музей відкритий для відвідува- чів з середи по п'ятницю з 11 до 18 годин. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 9. 9. 9 9 Скульптурна композиція «Оскар Уайльд і Едуард Вільде» Скульптурна композиція «Оскар Уайльд і Едуард Вільде» є одним з найвідоміших па- м'ятників Тарту. З сидячими на лавочці біля будівлі колишньої друкарні, а нині - кафе Wilde, письменниками люблять фотографу- ватися на пам'ять туристи. Пам'ятник є фан- тазією не тему зустрічі двох літераторів, що носили прізвище Wilde, яка цілком могла б відбутися наприкінці ХIХ століття. Едуард Вільде (1865 - 1933) - відомий письменник, визнаний класик естонської літератури. Оскар Уайльд (1854 - 1900) - уроженець ірланд- ського Дубліна, всесвітньо відомий філософ, письменник, поет. Прі- звища обох діячів літератури співзвучні один одному, що і дало при- від для створення оригінального пам'ятника. Автор скульптурної ком- позиції, іменованої в народі «Два Вільде», стала Тійю Кірсіпуу. Обра- зи письменників вона створювала за фотографіями. Вигадана зустріч, на думку автора пам'ятника, відбувається в 1890 році, коли чисто гіпо- тетично два видних літературних діяча з різних країн цілком могли б зустрітися і обговорити творчі питання. Пам'ятник письменникам Wilde в Тарту був відкритий в 1999 році. Че- рез кілька років у естонських діячів культури виникла ідея подарувати копію монумента Ірландії. Відкриття скульптурної композиції на бать- ківщині Оскара Уайльда відбулося 1 травня 2004 року та було приуро- чене до вступу Естонії до Європейського Союзу. В Ірландії пам'ятник двом «Уайльдам» знаходиться в місті Голуей. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 10. 10. 10 10 Поштові марки, монети, присвячені Едуарду Вільде Монета приурочена до 150-річниці від дня народження Едуарда Вільде Фільмографія Несправні наречених Рік: 1929 Оригінальна назва: Vigased pruudid Країна: Естонія Жанр: комедія Maekula piimamees Рік: 1965 Оригінальна назва: Maekula piimamees Країна: Естонія, СРСР Жанр: драма Невловиме диво Рік: 2006 Оригінальна назва: Tabamata ime Країна: Естонія Жанр: короткометражний, драма, комедія Талант багатогранний: Едуард Вільде
 11. 11. 11 11 Домовик Рік: 1981 Оригінальна назва: Домовой Країна: СРСР Жанр: комедія Твори Едуарда Вільде Вильде, Эдуард. Невесты с изъяном [Текст] : романы, рассказы / пер с эст.; предисл. С.Исакова; худож. Ю.Боярский. - М. : Художест- венная литература, 1989. - 590 с. - Классик эстонской литературы (ЦРБ ім. П.Тичини). Література з фондів бібліотек міста Києва Вильде, Эдуард. Невесты с изъяном [Текст] : романы, рассказы / пер с эст.; предисл. С.Исакова; худож. Ю.Боярский. - М. : Художест- венная литература, 1989. - 590 с. - Классик эстонской литературы (МСМБ). Вильде Э.Пророк Малтсвет : роман : [пер. с эст.] / под ред. М. Ку- лишовой, послесл. Ю. Кяосаара. - Таллинн : Эстонское государствен- ное издательство, 1952. - 702 с. : портр. – (Бібліотека "Джерело" №144). Вильде, Эдуард. Рассказы. Повести. Фельетоны. Статьи [Текст] / пер. с эст.; сост. П.Руммо; примеч. Э.Элисто. - М. : Художественная литература, 1958. - 868 с. : портр. - Примечания: с.850. - (МСМБ). Вільде, Е. Домовик : комедія на 3 д. / Е. Вільде; укр. пер. Кондра- тенко О. — Б. м. : Б. в., 1954. — 75 арк. — Текст машинопис. (НПБУ). Про Едуарда Вільде в мережі Інтернет Едуард Вільде [Електр. ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія : сайт . – 2001-2015. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Едуард_Вільде (20.02.2015 р.). - Назва з екрану. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 12. 12. 12 12 Музей писателя Эдуарда Вильде [Електр. ресурс] // Eduard Vilde Muuseum: сайт. - Режим доступу: http://linnamuuseum.ee/vilde/ru/. - (04.03.2015 р.). - Назва з екрану. Скульптура "Оскар Уайльд и Эдуард Вильде" [Електр. ресурс] // Vis- itestonia.com : Официальный сайт туристической информации. - Ре- жим доступу: http://www.visitestonia.com/ru/sitemap (20.02.2015 р.). - Назва з екрану. Эдуард Вильде. Биография [Електр. ресурс] // Люди. PEOPLES.RU : сайт. – 2015. - Режим доступу: http://www.peoples.ru/art/literature/ prose/eduard_vilde/ (04.03.2015 р.). - Назва з екрану. Вулиця Едуарда Вільде Вулиця Едуарда Відьде - невелика за протяжністю вулиця, яка проля- гає від вулиці Курнатовського до вулиці Генерала Карбишева. Її дов- жина складає всього 330 метрів. На вулиці розташовано всього 8 будинків. Це житлові будівлі, різні об'єкти інфраструктури та дитяча музична школа №13 імені Глінки. Найближча станція метро «Дарниця» знаходиться в 3,7 кілометрах від вулиці Едуарда Вільде. Вулиця має вдале розташування, хороше транспортне сполучення і досить розвинену інфраструктуру. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 13. 13. 13 13 Середня загальноосвітня школа №184 м.Києва (вул. Эдуарда Вїльде, 5) На фасаді СШ№184 встановлений пам»ятний знак Карбишеву Д.М., який був відкритий в 1979 році. Скульптор М.К.Вронський, архітек- тор—В.Г.Гнездилов. Музична школа ім М.І.Глінки №13 (вул. Эдуарда Вїльде, 5 ) Набір дітей з 5 років по класах: акордеон, баян, віолончель, гітара, кларнет, саксофон, скрипка, флейта, фортепіано, вокал. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 14. 14. 14 14 Портрет Едуарда Вільде—на фасаді будинку У Києві на житлових будинках, біля табличок із ну- мерацією, почали з’являтися портрети людей, на честь яких названі вулиці. Так, на Воскресенці зобра- жений портреті письменника Едуарда Вільде. Нама- лював її на фасаді будинку художник Дмитро Жура- вель. ―На честь цих відомих особистостей були назва- ні вулиці, а багато жителів житлового масиву навіть не знають, що це за особистості. От і було вирішено таким способом ―розкрити‖ для киян історію цих відомих людей‖, – каже Журавель. На створення портретів у художника пішов тиждень. За цей час хлопець поодинці намалював 13 портретів. ―Найважче виготовити ескіз-трафарет. Портрети знаменитостей я знайшов в інтернеті, пере- ніс зображення з паперу на щільний картон. Тільки для одного порт- рета потрібно було виготовити три окремих трафарету, оскільки фар- ба накладається шарами. Розмір портретів Кибальчича і Вільде – 100 на 70 см, а Перова – 180 на 200 см‖, – пояснив ґрафітник. Місцеві жителі від такого творчості в захваті. ―Все життя прожила на вул. Вільде, думала, це якийсь радянський військовий, і тільки за- раз дізналася, що він був письменником і написав багато сатиричних творів‖, – розповідає пенсіонерка Тамара Лещенко. ―Побільше б та- ких робіт. Це краще, ніж обшарпані стіни і нецензурні фрази‖, – каже киянка Євгенія Евгеньєва. Гинжул, Ирина. На фасадах домов - писатели и поэты : художник украсил портрета- ми Воскресенку: "Так я образовывал людей. На очереди - Троещина‖ / Гинжул, Ирина // Сегодня. - 2014. - 09 сентября (№197). - С.10. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 15. 15. 15 15 Вулиця Едуарда Вільде в мережі Інтернет Вільде Едуард Юрійович [Електр. ресурс] // WWW Енциклопедія Ки- єва: сайт. – К.: 1999-2015. - Режим доступу: http://wek.kiev.ua/uk/ Вільде_Едуард_Юрійович/ (04.03.2015 р.). - Назва з екрану. Вулиця Едуарда Вільде [Електр. ресурс] // Вікіпедія. Вільна енцикло- педія : сайт . – 2001-2015. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ wiki/Вулиця_Едуарда_Вільде (20.02.2015 р.). - Назва з екрану. Київський художник розписав будинки портретами вчених і поетів [Електр. ресурс] // Рідний Київ: сайт. – К.: Рідна країна, 1999-2015. - Режим доступу: http://kyiv.ridna.ua/2014/09/kyjivskyj-hudozhnyk- rozpysav-budynky-portretamy-vchenyh-i-poetiv/. - (04.03.2015 р.). - На- зва з екрану. Улица Эдуарда Вильде [Електр. ресурс] // Блог города Киева.– К.:2011-2015. - Режим доступу: http://gorod-kiev.com/blog/viljde- jeduarda-ulica -kiev/. - (04.03.2015 р.). - Назва з екрану. Улицы с лицами: необычные портреты на стенах Киева [Електр. ре- сурс] // Bigmir.net. Афиша : сайт. – Диджимедиа, 2000-2014. - Режим доступу: http://afisha.bigmir.net/other/news/215460-Ulicy-s-licami-- neobychnye-portrety-na-stenah-Kieva. - (04.03.2015 р.). - Назва з екра- ну. Талант багатогранний: Едуард Вільде
 16. 16. 16 16 Талант багатогранний: Едуард Вільде Список склала і підготувала до друку зав. відділу довідково-інформаційної та організаційно-методичної роботи - Осипенко В.М. Наша адреса: Центральна районна бібліотека ім. П.Г.Тичини вул. А.Луначарського, 24 м. Київ 02002 Е-mail: dniprlib@gmail.com http://dniprоlib.com.ua Тел. (044)517-42-38

×