Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toekomst Thamen ICT

423 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toekomst Thamen ICT

 1. 1. ICT-BELEIDSPLAN
 2. 2. Ambitie en Strategie1.Slim georganiseerd onderwijs met innovatieve ICT- toepassingen2.Hoge onderwijskwaliteit3.Helder schoolprofiel4.Moderne huisvesting
 3. 3. DoelstellingSlim georganiseerd onderwijs met innovatieve ICT-toepassingen Het onderwijs wordt slimmer georganiseerd Kleinschalige, moderne onderwijsomgeving Betrokken onderwijsteams Grootschalige ondersteuning [ICT-infrastructuur] Vorm en kwaliteit van het onderwijs laten aansluiten op de eisen van morgen
 4. 4. Keuzes  Vier in Balans [als basisvisie]  Positionering en scholing leidinggevenden en ICT-innovatoren  It‟s learning (Magister?)[educatief platform voor alle scholen]  3-fasenontwikkelingsmodel [professionalisering docenten]  ELO-kenniscentrum kennis ontwikkelen en expertise delen [Irisbreed]  Innovatieve ICT-toepassingen  Deelname VO content ontwikkeling  ICT-infrastructuur [upgraden scholen]  ICT-afdeling [Centralisering & professionalisering]
 5. 5. Vier in balansschool / locatie / team
 6. 6. It‟s learning [ELO-kenniscentrum / content]O&O + evt.Externe partijIP-VO [Wikiwijs – OVC][Innovatie Platform – Voortgezet Onderwijs]
 7. 7. Educatieve CatalogusCatalogus voor deling van “Onderwijs en ICT” expertise en producten vooren door medewerkers IRIS.Inhoud, producten en expertise1.It‟s Learning [3-fasenmodel]2.Digitaal toetsen en project-ontwikkeling3.Digitale content IP-VO [Wikiwijs o.a.]4.Multimedia gebruik (resultaten projectgroep)5.Web 2.0 in het onderwijs (resultaten projectgroep)6.Gebruik digitale borden
 8. 8. Thamen- Onderwijskundige missie [collectieve ambitie]- 4 in balans [per team]- Integraal leermiddelenbeleid [leermiddelenbeleidsplan]- Rollenverdeling [leidinggevende / ICT-innovator]- It’s Learning [3-fasenmodel]- Scholing [ICT-vaardigheden] * Niveaumeting [3-fasenmodel] * Scholing [maatwerk] * Didactiek, vakinhoud en ICT in balans]
 9. 9. Thamen [missie / ambitie]Onderwijskundige missie Een zelfstandige en actieve leerling Actueel en samenhangend onderwijsaanbod Samenwerking is sleutel tot succes Veilige en uitdagende leeromgevingCollectieve ambitie We onderhouden actief de relatie school, leerling, ouders We kennen en erkennen de ambitie van de leerling We organiseren het leren voor en met de leerling We kennen de leerling We werken aan een „lerende organisatie‟
 10. 10. Thamen [4 in balans ]Resultaten 4 in balans
 11. 11. Thamen[Integraal leermiddelenbeleid] Personeel Leerlingen Onderwijs- Leeractiviteiten kundige ruimten Leermiddelen Didactiek
 12. 12. Thamen[leermiddelenbeleidsplan]VisieUitspraken over: Onderwijskundige visie Organisatie- en personeelsbeleid Middelen- en aanbestedingsbeleid Concrete projecten Concrete projecten Concrete projectenAmbitieToekomstige ontwikkelingen op: Onderwijskundige visie Organisatie- en personeelsbeleid Middelen- en aanbestedingsbeleid
 13. 13. Thamen [Projecten]1. Vullen digitale leeromgeving [It‟s learning e.a.]2. Aanpassing van de leermiddelen, passend bij de onderwijsvisie3. Bij vervanging leermiddelen/methoden maken secties de keuze op basis van een programma van eisen4. Cito-VAS5. Digitaal toetsen stimuleren6. ……………………………..
 14. 14. It‟s Learning [3-fasenmodel] Competentieniveau It‟s Learning
 15. 15. It‟s Learning [3-fasenmodel] Niveau 1: basisDe docent kan1. leerlingen [deelnemers] toevoegen aan de vakpagina.2. [indien noodzakelijk] groepen aanmaken.3. een studiewijzer/vakplanner inrichten.4. Een vakpagina vullen en actualiseren.5. de menustructuur aanpassen.6. leermiddelen toevoegen.7. leermateriaal importeren/kopiëren.
 16. 16. It‟s Learning [3-fasenmodel] Niveau 2: ondersteunendDe docent kan1. opdrachten maken en deze koppelen aan de vakplanner [inleveropdracht].2. [indien noodzakelijk] inschrijvingen aanmaken en beheren.3. [indien noodzakelijk] polls en enquêtes aanmaken en beheren.4. opdrachten en toetsen beoordelen m.b.v. administratie.5. werken met beoordelingen.6. via de ZOEK-functie in digitaal lesmateriaal [zoals websites, applets en TeleBlik] beoordelen en importeren in de vakpagina.
 17. 17. It‟s Learning [3-fasenmodel] Niveau 3: sturendDe docent1. heeft alle functionaliteiten van It’s Learning onder de knie.2. is in staat om [toekomstig] digitaal lesmateriaal te beoordelen en in It’s te integreren.3. digitale projecten importeren in It’s4. is op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen rond de mogelijkheden van It’s; hij/zij kan deze voorzien en voorbereiden.5. gebruikt de ontwikkelsite/vakpagina als ondersteuning voor een integraal onderdeel van het onderwijsleerproces: ze bevatten digitaal lesmateriaal, lesmethodes en toegang tot uitgeverijen alsmede aanvullende lesstof, oefeningen en keuzeopdrachten.
 18. 18. Rollenverdeling [leidinggevende] In staat zijn een visie te ontwikkelen Zorgen voor gemeenschappelijke doelen Hoge eisen stellen aan kwaliteit van het onderwijs en de evaluatie er van Professionele ontwikkeling van docenten stimuleren [Wet BIO/gesprekcyclus] Een structuur ontwikkelen die participatie en betrokkenheid stimuleert [ICT-innovator]
 19. 19. Rollenverdeling [leidinggevende] ICT-innovator positioneren Vast overlegmoment met ICT-innovator Informatie verstrekken ICT-beleid Zicht krijgen op expertise in team Scholing regelen [plannen & maatwerk] Managen van samenhang bouwstenen Vier in Balans en scheppen condities voor ondersteuning en samenwerking professionals
 20. 20. Rollenverdeling [ICT-innovator] Uitvoeren onderwijskundige opdracht Overleggen met leidinggevende Inspireren collega‟s Informatie verstrekken ICT-beleid Zicht krijgen op expertise in team [niveaumeting] Scholing ICT-vaardigheden [maatwerk] Overleggen met alle innovatoren binnen Quadraam [vraagbundeling]
 21. 21. Scholing [ICT-vaardigheden] Niveaumeting geeft een beeld van de ICT- vaardigheden [3-fasenmodel] Resultaten niveaumeting worden gebruikt voor het gericht opzetten van individuele ICT-scholing [maatwerk] Handleidingen zijn gekoppeld aan het 3-fasenmodel met de schoolbrede afspraken geïntegreerd
 22. 22. Scholing [TPACK]Docenten verbindingen leren leggen tussen ICT [technology] [Vak]didactiek [pedagogy] [Vak]inhoud [content]
 23. 23. ScholingICT [technology] VIDEO CLIPS [opnemen en bewerken] WIKI CONCEPT MAPPING SOFTWARE TEKENPROGRAMMA TEKSTVERWERKER SPREADSHEET PRESENTATIESOFTWARE WEBLOG VIRTUELE WERKRUIMTE [elo, sociale media] DIGITALE TOETSING PODCAST [opnemen en bewerken] SMARTBOARD DIGITALE CAMERA [opnemen en bewerken]
 24. 24. ScholingDidactiek [pedagogy]Effectieve leersituatiesEr zijn verschillende soorten effectieve leersituaties, wij onderscheiden erdrie: Door de docent geleide momenten voor die leeractiviteiten die de leerlingen niet zelf kunnen: directe instructie en denktank. Door de leerling onder begeleiding uit te voeren leeractiviteiten waar leerlingen leuze kunnen maken in tijd en plaats zelfstandig werken/ samendoen, expeditie. Activiteiten gericht op toetsing en feedback op leerprocessen.Vakinhoud [content]
 25. 25. ScholingEffectieve leersituaties [pedagogy]Docentgestuurd Directe instructie door de docent Denktank geleid door de docentLeerling Zelfstandig werken / samenwerken Onderzoek doen / expeditiesToetsing [feedback]Ondersteuning/verdieping/verbreding [ambitie verwezenlijken]
 26. 26. ICT-BELEIDSPLAN TON WORM DECEMBER 2011

×