Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Docentondersteuning op maat

1,189 views

Published on

Dinsdag 8 november
Sessieronde 3
Titel: Docentondersteuning op maat

Spreker(s): Marloes Klumpers (Saxion), Bianca van der Aalst (TU Eindhoven), Wiebe Dijkstra (TU Delft), Marald Rouwen (Saxion)
Zaal: Leeuwen I & II

Published in: Education
 • Be the first to comment

Docentondersteuning op maat

 1. 1. Docentondersteuning op maat Twitter mee over Dé Onderwijsdagen met #OWD2016
 2. 2. Kijkje in de keuken bij 3 instellingen • TU Eindhoven • Saxion Zwolle • VU Amsterdam Hoe doe je dat?
 3. 3. Bianca van der Aalst Onderwijskundig Adviseur
 4. 4. 4 Docentondersteuning • Mensen • ICT-tools • Fondsen • Voorbeelden (informatie + inspiratie) • Werkwijze/methode…..
 5. 5. 5 Wat is de ‘6 steps’-aanpak? • Ontwerpproces • Didactische kwaliteit • Projectmatigheid • In een team • Op niveau • Naar behoefte
 6. 6. 6 Wat zijn de 6 stappen?
 7. 7. Stap 1: Analyse 7
 8. 8. Stap 2: Experiment 8
 9. 9. Stap 3: Ontwerp 9
 10. 10. Stap 4: Productie 10
 11. 11. Stap 5: Uitvoering 11
 12. 12. Stap 6: Evaluatie 12
 13. 13. Blended Learning Team 13 Docent ICT-deskundige Onderwijskundig Adviseur Projectcoördinator
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16 Lessons Learned • Continuïteit • Timing • Op maat • Voorbeelden ‘dicht bij huis’
 17. 17. Nearpod.com
 18. 18. Docentondersteuning op (Saxion)maat Marloes Klumpers Saxion
 19. 19. Docentondersteuning op (Saxion)maat Marloes Klumpers Instructional Designer Saxion m.g.s.klumpers@saxion.nl www.saxion.nl/icto
 20. 20. https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/35951-docenten-vermijden-ict-in-de-klas-uit-onzekerheid.html Saxion – Marloes Klumpers
 21. 21. 2015: Project Instructional Design  Versnelling open online onderwijs  Just in time en cyclische begeleiding voor docenten Saxion – Marloes Klumpers
 22. 22. Docentondersteuning a.d.h.v. TPACK Saxion – Marloes Klumpers
 23. 23. TPACK - CK Content Knowledge • vakinhoud • body of knowledge • praktijkvoorbeelden • praktijkkennis • trends/ontwikkelingen Vakinhoudelijke professionalisering Saxion – Marloes Klumpers
 24. 24. TPACK - TP Pedagogical Knowledge • doelen stellen • werkvormen bepalen • voorkennis inschatten • klassenmanagement • vaststellen leeropbrengst • evaluatie leerproces • didactische kennis Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid Saxion – Marloes Klumpers
 25. 25. TPACK - TK Technological Knowledge • (basis)vaardigheden om ICT-toepassingen te hanteren. • ICT-toepassingen op waarde kunnen schatten. • functioneel begrip van ICT. Basistrainingen Saxion Academy Saxion – Marloes Klumpers
 26. 26. TPACK - TCK TCK Invloed van ICT op de wijze waarop vakinhoudelijke kennis wordt gepresenteerd en geleerd. ICT&O • Video • Kennisclips • Open Educational Resources Saxion – Marloes Klumpers
 27. 27. PCK Vakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen voor instructie en leren. ICT&O • Formatief toetsen • Feedback • Adaptiviteit Saxion – Marloes Klumpers TPACK - PCK
 28. 28. TPK Kennis over relatie tussen technologie en didactiek en hoe hoe didactiek kan veranderen ten gevolge van ICT. ICT&O • Interactie • Werkvormen • Studentactivatie Saxion – Marloes Klumpers TPACK - TPK
 29. 29. TPCK Weten hoe ICT het leren kan ondersteunen. Transformatie van onderwijs. ICT&O Blended learning • Flipped Classroom Saxion • Leiderschap Saxion – Marloes Klumpers TPACK - TPCK
 30. 30. Trainingen voor docenten Seniorkwalificatie e-learning Basiskwalificatie e-learning Basisvaardigheden ICT-Vaardigheden – Blackboard basis Saxion – Marloes Klumpers TPCK TCK TPK PCK TK
 31. 31. Saxion – Marloes Klumpers Herontwerp van onderwijs Student- activatie (Formatief) Toetsen Video Basiskwalificatie e-learning TCK TPK PCK
 32. 32. 2017  Begeleiden van teamleiders naar concrete ICT&O plannen Saxion – Marloes Klumpers Bouwstenen van Vier in Balans (Ten Brummelhuis, 2011)
 33. 33. Tips vanuit Instructional Design  Bouw een vertrouwensrelatie op met docenten.  Begeleid de docent just in time.  Stel haalbare doelen met de docent. Saxion – Marloes Klumpers
 34. 34. Faciliteren van docentprofessionalisering Luuk Terbeek VU Amsterdam
 35. 35. Hoe Blended Learning? Onderzoek & Onderwijs
 36. 36. Hoe Blended Learning onderzoeken?
 37. 37. Hoe Blended Learning onderzoeken? • Leertechnologie
 38. 38. Hoe Blended Learning onderzoeken? • Leertechnologie • Leermethoden
 39. 39. Hoe Blended Learning onderzoeken? • Leertechnologie • Leermethoden • Leeractiviteiten
 40. 40. Hoe Blended Learning onderzoeken? • Leertechnologie • Leermethoden • Leeractiviteiten Figure 1. The Technology of Blended Learning Framework (Van Klaveren & Terbeek, 2016)
 41. 41. Hoe Blended Learning onderzoeken? Figure 1. The Technology of Blended Learning Framework (Van Klaveren & Terbeek, 2016) TBL framework combines the TPACK framework (Mishra & Koehler, 2006) and the economic model of skill formation (Cunha & Heckman, 2007). This innovative framework, merging models of two different disciplines, provides a solid theoretical foundation pre-eminently suitable for systematic research into the effectiveness of Blended Learning and supports the improvement of our interpretation of empirical results. More specifically, using the TBL framework enables us to reveal improved learning outcomes divided into; effectiveness, efficiency, motivational effects and cost-effectiveness as a result of the convergence of teaching methods, learning mechanism and learning technologies.
 42. 42. Hoe Blended Learning onderwijs vormgeven? Praktijk casus: Curriculum herontwerp ULO & Letteren
 43. 43. Blended Learning – ULO & Letteren
 44. 44. Blended Learning – ULO & Letteren: Fasering
 45. 45. Blended Learning – ULO & Letteren: Instructional design • Instructie behoefte • Context van de lerenden • Taakanalyse • Leerdoelen • Volgordelijkheid • Strategie • Boodschap • Materiaal • Evalueren • Echte problemen oplossen • Koppelen aan eerdere ervaringen • Laat het zien • Toepassen van nieuwe kennis om problemen op te lossen • Transfer naar de praktijk / dagelijks leven • Intergreren • Samenwerken • Kennis delen
 46. 46. Blended Learning – ULO & Letteren: Instructional design • Instructie behoefte • Context van de lerenden • Taakanalyse • Leerdoelen • Volgordelijkheid • Strategie • Boodschap • Materiaal • Evalueren • Echte problemen oplossen • Koppelen aan eerdere ervaringen • Laat het zien • Toepassen van nieuwe kennis om problemen op te lossen • Transfer naar de praktijk / dagelijks leven • Integreren • Samenwerken • Kennis delen + Wederzijdse versterking van online en face-to-face activiteiten
 47. 47. Blended Learning – ULO & Letteren
 48. 48. Blended Learning – ULO & Letteren • Werksessie tools
 49. 49. Blended Learning – ULO & Letteren • Werksessie tools • Workshop
 50. 50. Blended Learning – ULO & Letteren
 51. 51. Blended Learning – ULO & Letteren
 52. 52. Blended Learning – ULO & Letteren
 53. 53. Blended Learning – ULO & Letteren
 54. 54. Blended Learning – ULO & Letteren
 55. 55. Blended Learning – ULO & Letteren
 56. 56. Blended Learning in het Hoger Onderwijs • Nationaal – Strategische Agenda Hoger Onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota- s/2015/07/07/de-waarde-n-van-weten-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-2015-2025 • Nationaal – Reactie Onderwijsraad op Strategische Agenda Hoger Onderwijs: https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2015/advies-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek- 2015-2025/item7299 • Internationaal – Moocs https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-getting-started/ https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-embedding-practice
 57. 57. https://mymedia.leeds.ac.uk/Mediasite/Channel/blendinglearningessentials
 58. 58. Tool Doel Voor, tijdens en/of Na bijeenkomst Kaltura Kennisclips maken / bekijken V(T)N Piazza Uitgebreid Q&A forum VN Discussie forum Eenvoudig forum VN Blog/Journal Reflectie verslag schrijven, individueel / gedeeld VN Wiki Samenwerkingsruimte voor content creatie VN 10 tools voor Blended Learning Tool Website Doel Voor, Tijdens en/of Na bijeenkomst Tricider http://www.tricider.com/ Ideeën verzamelen en stemmen VTN Mentimeter https://www.mentimeter.com/ (Oa) Meningen peilen T Coggle https://coggle.it/ Gedeelde mindmap VTN WebPA http://webpa.ac.uk/ Peer assessment VN Google formulieren https://docs.google.com/forms/ (Korte) vragenlijsten V(T)N
 59. 59. https://www.surfspace.nl/sig/121-blended-learning/122-over-sig-blended-learning/
 60. 60. Kennisdeling over Blended Learning enkele randvoorwaarden • Kennis, houding, vaardigheid mbt Onderwijs & ICT (docent, student, IT afdeling, Beleidsmedewerkers, Bestuur) • Facilitering van ondersteuning • Aansluiting op projecten • Opleidingsaanbod • Intergraal onderdeel onderwijsvisie • Evidence • Delen best én bad practices / lessons learned • Kennisdeling & verbinding • Ambassadeursschap
 61. 61. Analyseren voedingsbodem voor Blended Learning
 62. 62. Blended Learning – Enkele ontwerprichtlijnen 1. Stel de (leer)doelen vast van de cursus en sluit aan op de lerenden en hun context (diversiteit), wat moeten je studenten weten als zij deze cursus hebben voltooid. 2. Maak een duidelijk cursusbeschrijving en syllabus, beschrijf duidelijk de opzet van de cursus, (visualiseer) de opbouw en samenhang van de onderdelen (gerelateerd aan leerdoelen en leerresultaten), de toets en de (andere) rol van de docent en studenten (wat mag je verwachten en wat verwachten we van jullie) (Course outline) 3. Bepaal de gewenste mate van interactiviteit, een belangrijk element van je cursusontwerp (reserveer hierin tijd voor samenwerking en (peer) reflectie) dat je helpt te bepalen welke ondersteunende technologie (wees kritisch; informatie -en communicatie technologie moet het leren ondersteunen, dienen) hierop aansluit (Blackboard functionaliteiten en/ of hierop aanvullende software). 4. Bepaal welke leeractiviteiten je ontwerpt om face-to-face en online componenten op elkaar aan te laten sluiten, zodat deze elkaar versterken hoe beoordeel je deze activiteiten? 5. Stel richtlijnen op voor feedback en communicatie (ook mbt forum gebruik) met als doel om vertrouwen te creëren om open communicatie en kennisdeling tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten te vergroten (social learning) 6. Gebruik online discussie fora al vroeg in de cursus, werk met kleine groepen en modereer (focus is faciliteren ipv domineren) deze fora actief; stel activerende vragen, vat samen en signaleer behoeften aan verduidelijking 7. Voeg (betekenisvolle probleem) gebaseerde en vraag gestuurde -en samenwerkings activiteiten toe (peerfeedback), met een duidelijke focus op de beoogde leerresultaten 8. Bepaal hoe je tussentijdse voortgang kan monitoren en stel een beoordelingsplan op (gebruik je bv. een forum serieus, neem dan ook bijdragen mee in je beoordeling / laat deze meenemen in beoordelingen van studenten onderling). 9. Stel een lijst met bronnen en referenties op 10. Stel met elkaar vast hoe het docententeam / de faculteit scoort op de Institutional Blended Learning Adoption Checklist en bepaal hieruit voortvloeiende acties en voer deze uit
 63. 63. Research results
 64. 64. Research results
 65. 65. Research results • Beperkt aantal Randomized Controlled Trials
 66. 66. Research results • Beperkt aantal Randomized Controlled Trials • Effect size niet altijd gerapporteerd
 67. 67. Research results • Beperkt aantal Randomized Controlled Trials • Effect size niet altijd gerapporteerd • Power issue, (te) kleine groepen
 68. 68. Outline PhD Research Proposal
 69. 69. Outline PhD Research Proposal Unlocking the potential of Blended Learning & Online Learning in Higher Education and Corporate Universities Use of learning technology offers unprecedented possibilities for realization of customized education and personalized training programs. Design, development and implementation of education and training programs in which online and face-to-face activities are mutually reinforcing and continuing to captivate online learners requires craftsmanship. Teachers and trainers must have knowledge of didactics, content and technology, as well as the ability to apply this knowledge. The question of how the use of learning technology actually helps to increase motivation and learning efficiency is relevant and urgent for higher education, government and business. With my PhD research I contribute substantially to answering this question. Intended articles of the dissertation • The Power of Blended Learning: What we know and what we need to know (expected Q1, 2017) • Improving Blended Learning by design: The Technology of Blended Learning (TBL) Framework applied in Higher Education* • Improving Blended Learning by design: The Technology of Blended Learning (TBL) Framework applied in Corporate Universities* • Design to captivate: Increasing student learning outcomes by online learning • Design to captivate: Increasing employee learning outcomes by online learning * described in the first article: The Power of Blended Learning: What we know and what we need to know. ‘The TBL framework combines the TPACK framework (Mishra & Koehler, 2006) and the economic model of skill formation (Cunha & Heckman, 2007). This innovative framework, merging models of two different disciplines, provides a solid theoretical foundation pre-eminently suitable for systematic research into the effectiveness of Blended Learning and supports the improvement of our interpretation of empirical results. More specifically, using the TBL framework enables us to reveal improved learning outcomes divided into; effectiveness, efficiency, motivational effects and cost-effectiveness as a result of the convergence of teaching methods, learning mechanism and learning technologies (Terbeek and van Klaveren, 2016). Disclaimer Naturally the titles of the intended articles are working titles, meant as a guideline and starting position for dialogue. The actual research will be defined in consultation with the stakeholders. Contact information Luuk Terbeek, MSc l.terbeek@vu.nl | 0031-6-24147414 Educational Advisor, Team Higher Education
 70. 70. Lessons learned
 71. 71. SIG Blended Learning • Volgen? • https://www.surfspace.nl/sig/121-blended-learning/ • LinkedIn groep: SIG Blended Learning • Deelnemen! • 8 december : Video in Blended Learning (i.s.m. SIG Media & Education)
 72. 72. Meer weten? Bianca van der Aalst b.v.d.aalst@tue.nl Luuk Terbeek l.terbeek@vu.nl

×