Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PowerPoint "De pest aan pesten"

10,631 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

PowerPoint "De pest aan pesten"

 1. 1. Ik heb de pest aan pesten!
 2. 2. Plagen of pesten? <ul><li>Onbezonnen of spontaan </li></ul><ul><li>Geen kwade bijbedoelingen </li></ul><ul><li>Het geplaagde kind blijft een volwaardig lid van de groep </li></ul><ul><li>Het is meestal te verdragen </li></ul><ul><li>Met opzet </li></ul><ul><li>Wil iemand bewust kwetsen of kleineren </li></ul><ul><li>Het gepeste kind is geïsoleerd </li></ul><ul><li>De pestkop heeft geen positieve bijbedoelingen </li></ul>
 3. 3. Vooroordeel 1 <ul><li>“ Pesterijen zijn onvermijdelijk. Ze hebben altijd bestaan en zullen blijven bestaan. Ze horen nu eenmaal bij het leven.” </li></ul>
 4. 4. Vooroordeel 2 <ul><li>“ Pesten gaat vanzelf weer over. Je hoeft er daarom je neus niet tussen te steken.” </li></ul>
 5. 5. Vooroordeel 3 <ul><li>“ Van pesterijen word je hard.” </li></ul>
 6. 6. Wie pest er? <ul><li>15.9 % pest regelmatig </li></ul><ul><li>5.6 % pest minstens 1 keer per week </li></ul><ul><li>Uitlachen: 60% </li></ul><ul><li>Uitschelden: 22.4% </li></ul><ul><li>Afdreigen: 9.8% </li></ul><ul><li>Uitsluiten: 20.5% </li></ul><ul><li>Slaan, duwen: 11.7% </li></ul><ul><li>Vernielen: 6.3% </li></ul>
 7. 7. Wie wordt er gepest? <ul><li>23.0 % wordt regelmatig gepest. </li></ul><ul><li>9.1 % wordt minstens 1x per week gepest. </li></ul>
 8. 8. 1. Kenmerken <ul><li>Het kind heeft blauwe plekken of schrammen, besmeurde of gescheurde kleren, … </li></ul><ul><li>Het kind wil niet opvallen. </li></ul><ul><li>Het kind staat dikwijls alleen. </li></ul><ul><li>De schoolresultaten worden slechter. </li></ul><ul><li>Het kind slaapt onrustig </li></ul><ul><li>Het kind wordt vaak als laatste gekozen bij een groepswerk. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 9. 9. 2. Hoe hulp bieden <ul><li>Brievenbus aan de taakklas </li></ul><ul><li>Opnemen voor elkaar (zie axenroos) </li></ul><ul><li>Gesprek aangaan met de leerkracht </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 10. 10. 3. Aanpak <ul><li>Gesprek organiseren tussen slachtoffer en pester. </li></ul><ul><li>Ouders en directie worden ingelicht. </li></ul><ul><li>Antipestcontract </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 11. 11. Pesten <ul><li>Een meisje staat helemaal alleen op de speelplaats. Ze mag weer niet meespelen, omdat ze lelijke schoenen draagt… </li></ul>
 12. 12. Plagen <ul><li>“ Ben is verliefd op de juf, want hij geeft haar een tekening.” Alle leerlingen lachen eens met deze opmerking van Jonas. </li></ul>
 13. 13. Pesten <ul><li>Er gaat een briefje rond in de klas: “Wie vindt dat Karen stinkt, zet een kruisje.” </li></ul>
 14. 14. Anders gezegd (Theo Olthuis) <ul><li>Naar de kant ‘k mocht niet meer meedoen. Moest naar de kant en niemand die wat zei. Wat raar… Wou even dood. Maar hield me groot en ging toen maar heel vlug met al die ogen prikkend in m’n rug de hoek om. </li></ul>

×